Інші завдання дивись тут...

Завдання 322 Натуральні числа

1) Числа від 95 до 109: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

 Числа від 188 до 202: 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,  201, 202

Числа від 993 до 1000: 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

2) «Сусіди» чисел: 324, 325, 326      399, 400, 401        698, 699, 700

 

Завдання 323

1) Полічили одиницями до 10 (1 десяток) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2) Полічили десятками до 10 десятків (1 сотня) : 10, 20, 30, 40, 50, 60,  70, 80, 90, 100

3) Полічили сотнями до 10 сотень (1 тисяча): 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

 

Завдання 324

Додати 1 — знайти наступне число:  1000 + 1 = 1001

 

Завдання 325, 326

Числа на числовій прямій: 989, 990, 992, 995, 1000

 

Завдання 327 Групування розрядів у класи

1) Числа від однієї тисячі восьми до однієї тисячі двадцяти: 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020.

Числа від тисячі ста двадцяти семи до тисячі ста сорока: 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140.

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

Числа

Читаємо

1

3

4

8

1348

одна тисяча триста сорок вісім

1

4

2

0

1420

одна тисяча чотириста двадцять

1

7

0

0

1700

одна тисяча сімсот

1

0

0

9

1009

одна тисяча дев’ять

Завдання 328

900 + 1 = 901

900 – 1 = 899

1000 + 1 = 1001

499 + 1 = 500

409 + 1 = 410

1000 – 1 = 999

600 + 20 = 620

590 + 10 = 600

1000 + 5 = 1005

998 + 1 = 999

999 + 1 = 1000

1000 + 10 = 1010

Завдання 329

Точки на числовій прямі: 1487, 1496, 1499

 

Завдання 330

За 1 год велосипедист проїжджає 12 км. Турист за 6 год пройшов стільки кілометрів, скільки велосипедист проїхав за 2 год. Скільки кіло­метрів проходив турист за 1 год?

Розв'язання 

12 • 2 = 24 (км) – відстань велосипедиста за 2 год.

24 : 6 = 4 (км) – відстань проходив турист за 1 год.

Відповідь: турист проходив 4 кілометри за годину.

 

Завдання 331

Автомобілем МАЗ за один рейс перевезли 9 т вантажу, автомобілем БелАЗ — на 54 т більше. У скільки разів більше вантажу перевезли автомобілем БелАЗ, ніж автомобілем МАЗ? Скільки тонн вантажу за один рейс перевезуть ці автомобілі разом?

МАЗ — 9 т

БелАЗ — ?, на 54 більше

Разом — ?

Розв'язання

1) 9 + 54 = 63 (т) – перевозить автомобіль БелАз.

2) 63 : 9 = 7 (р.) – у стільки разів більше вантажу перевезли автомобілем БелАз.

3) 9 + 63 = 72 (т) – перевезуть ці автомобілі разом.

Відповідь: у 7 разів більше вантажу перевезли автомобілем БелАЗ, ніж автомобілем МАЗ; 72 т вантажу за один рейс перевезуть ці автомобілі разом.

До якого запитання задачі складено вирази: (а + Ь) : а і а + (а + Ь)?

У скільки разів більше вантажу перевезли автомобілем БелАЗ, ніж автомобілем МАЗ? (a + b) : a

Скільки тонн вантажу за один рейс перевезуть ці автомобілі разом? a + (a + b)?

 

Завдання 332

 

Вантажність

Кількість рейсів

Загальна маса вантажу

І

12 т

однакова

96 т

ІІ

?

120 т

За однакову кількість рейсів перший автомобіль вантажністю 12 т перевіз 96 т вантажу, а другий автомобіль – 120 т. Яка вантажність другого автомобіля?

Розв'язання

1) 96 : 12 = 8 (р.)  кількість рейсів
2) 120 : 8 = 15 (т)
Відповідь: вантажність другого автомобіля 15 тонн.

Обернена задача на знаходження числа 12

 

Вантажність

Кількість рейсів

Загальна маса вантажу

І

?

однакова

96 т

ІІ

15 т

120 т

За однакову кількість рейсів другий автомобіль вантажністю 15 т перевіз 120 т вантажу, а перший автомобіль – 96 т. Яка вантажність першого автомобіля?

Розв'язання

1) 120 : 15 = 8 (р.)  кількість рейсів
2) 96 : 8 = 12 (т)
Відповідь: вантажність першого автомобіля 12 тонн.

 

Завдання 333

Один із множників дорівнює 20. Як зміниться добуток, якщо інший множник збільшиться на 8?

Перший множник 20, другий — х, тоді початковий добуток  20 • х.

Збільшимо другий множник на 8, отримаємо:

20 • (х + 8) = 20 • х + 160.

Щоб знайти на скільки зміниться добуток, треба знайти різницю нового добутку і початкового:

(20 • х + 160) – 20 • х = 160 – на стільки зміниться добуток.

Відповідь: зросте на 160 одиниць.

 

Завдання 334 

До круподерні на першій машині привезли 24 ц гречки, що становить 1/2 маси гречки, привезеної на другій машині. Скільки гре­чаної крупи одержать з привезеної гречки, якщо вона становить 3/4 від маси зерна гречки?

Розв'язання

1) 24 : 1 • 2 = 48 (ц) – на другій машині
2) 24 + 48 = 72 (ц) – усього гречки
3) 72 : 4 • 3 = 54 (кг)
Відповідь: з привезеної гречки одержать 54 кг гречаної крупи.

 

Завдання 335

23 • 32 : 8 = 736 : 8 = 92

368 : 8 • 21 = 46 • 21 = 966

(416 – 389 ) • 19 = 27 • 19 = 513

 

Завдання 336

1) одна тисяча п’ять (1005); одна тисяча сто (1100); одна тисяча двісті чотирнадцять (1214); одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять (1999)

2) «Сусіди» числа:  344, 345, 346         1344, 1345, 1346        999, 1000, 1001

3) 1270 – тисяча двісті сімдесят; 1600 – тисяча шістсот; 1060 – тисяча шіст­десят; 1006 – тисяча  шість.

4) 1999 + 1 = 1000 + (999 + 1) = 1000 + 1000 = 2000

 

Завдання 337

1000 – одна тисяча; 2000 – дві тисячі; 3000 – три тисячі; 4000 – чотири тисячі; 5000 – п’ять тисяч; 6000 – шість тисяч; 7000 – сім тисяч; 8000 – вісім тисяч; 9000 – дев’ять тисяч; 10 000 – десять тисяч.

 

Завдання 338

У саду зібрали 36 кг смородини, малини — у 3 рази менше, ніж смородини, аґрусу — у 5 разів більше, ніж малини. На скільки кіло­грамів більше зібрали аґрусу, ніж смородини?

Розв'язання

1) 36 : 3 = 12 (кг) – зібрали малини
2) 12  5 = 60 (кг) – зібрали аґрусу
3) 60  36 = 24 (кг)
Відповідь: на 24 кіло­грами більше зібрали аґрусу, ніж смородини.

 

Завдання 339

З першої ділянки зібрали 120 кг часнику, що становить 4/5 маси часнику з другої ділянки. Весь часник розклали порівну в 9 мішків. Яка маса часнику в кожному мішку?

Розв'язання

1) 120 : 4 • 5 = 150 (кг) – з другої ділянки
2) 150 + 120 = 270 (кг) – з двох ділянок разом
3) 270 : 9 = 30 (кг)

Відповідь: в кожному мішку 30 кілограмів часнику.

 

Завдання 340 Ділення

380 : 20 = 38 : 2 = (20 + 18) : 2 = 10 + 9 = 19

900 : 20 = 90 : 2 = (80 + 10) : 2 = 40 + 5 = 45

900 : 5 = (500 + 400) : 5 = 100 + 80 = 180

480 : 40 = 48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 10 + 2 = 12

 

Завдання 341 Порядок дій

(75 + 25) • (90 : 30) = 100 • 3 = 300

75 + 25 • (90 : 30) = 75 + 25 • 3 = 75 + 75 = 140 + 10 = 150

(75 – 25) • (90 : 30) = 50 • 3 = 150

75 – 25 • (90 : 30) = 75 – 25 • 3 = 75 – 75 = 0

 

Завдання 342

1) прямокутники (1, 4) і не прямокутники (2, 3, 5)

2) чотирикутник (1, 2, 4) і трикутник (3, 5)

 

Завдання 343 У гуртку робототехніки займаються 30 учнів, у гуртку лего–конструювання — 22 учні, а в гуртку піскової анімації — у 4 рази менше, ніж у гуртках робототехніки та лего–констру­ювання разом. Скільки всього учнів займа­ються в гуртках?

Розв'язання

1) 30 + 22 = 52 (уч.) – у гуртку лего-конструювання
2) 52 : 4 = 13 (уч.) – у гуртку піскової анімації
3) 52 + 13 = 65 (уч.)
Відповідь: в гуртках займаються 65 учнів.

� Зміни запитання, щоб розв'язанням був вираз 30 – (30 + 22) : 4

На скільки більше учнів займається в гуртку робототехніки, ніж у гуртку піскової анімації?

 

Завдання 344 Письмове ділення і множення

 

_63 | 3

  6    21

  _3

    3

    0

х 13

    6

  78

х67

   8

536

_732 |    4

  4      183

_33

  32

  _12

    12

      0

_960 |  6  

  6      160

_36

  36

    0

_78 | 2 

  6    39

_18

  18

    0

21 : 7 = 3

х 109

     7

  763

_432 |   8 

  40     54

  _32

    32

      0

_630 |  3  

  6      210

  _3

    3

    0

Інші завдання дивись тут...