Інші завдання дивись тут...

Завдання 202 Множення

34 • 20 = (30 + 4) • 20 = 600 + 80 = 680

33 • 20 = (30 + 3) • 20 = 600 + 60 = 660

18 • 20 = (10 + 8) • 20 = 200 + 160 = 360

22 • 20 = (20 + 2) • 20 = 400 + 40 = 440

24 • 20 = (20 + 4) • 20 = 400 + 80 = 480

26 • 20 = (20 + 6) • 20 = 400 + 120 = 520

20 • 15 = 20 • (10 + 5) = 200 + 100 = 300

30 • 15 = 30 • (10 + 5) = 300 + 150 = 450

40 • 15 = 40 • (10 + 5) = 400 + 200 = 600

60 • 15 = 60 • (10 + 5) = 600 + 300 = 900

50 • 15 = 50 • (10 + 5) = 500 + 250 = 750

17 • 30 = (10 + 7) • 30 = 300 + 210 = 510

12 • 30 = (10 + 2) • 30 = 300 + 60 = 360

16 • 30 = (10 + 6) • 30 = 300 + 180 = 480

21 • 30 = (20 + 1) • 30 = 600 + 30 = 630

32 • 30 = (30 + 2) • 30 = 900 + 60 = 960

22 • 30 = (20 + 2) • 30 = 600 + 60 = 660

 

Завдання 203 Письмове множення

х 42

   21

+ 42

 84  

 882

х 34

   48

+272

136  

1632

х 31

   12

+ 62

 31  

 372

х 27

   13

+ 81

 27  

 351

х 23

   23

+ 69

 46 

 529

х 14

   39

+126

  42 

  546

х 17

   38

+136

  51 

  646

х 15

   21

+ 15

  30 

  315

х 67

   14

+268

  67 

  938

х 78

   11

+ 78

  78 

  858

Завдання 204  Маса п’яти ящиків масла 40 кг. Яка маса одного ящика масла? трьох ящиків масла? двох ящиків масла?

Короткий запис

5 ящ. — 40 кг

1 ящ. — ?

3 ящ. — ?

2 ящ. — ?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (кг) – маса 1 ящика

2) 8 • 3 = 24 (кг) – маса 3 ящиків

3) • 2 = 16 (кг) – маса 2 ящиків

Відповідь: 8 кг, 24 кг, 16 кг.

 

Завдання 205 Деревину найкраще склеювати тоді, коли в ній міститься дев'ята частина води. Скільки води міститься в деревині масою 36 кг, готовій до склеювання?

Короткий запис

Деревина — 36 кг

Вода — ?, 1/9 деревини

Розв’язання

36 : 9 = 4 (кг)

Відповідь: міститься 4 кг води у деревині, готовій до склеювання.

 

Завдання 206 Батько може доїхати до місця роботи авто­бусом за 56 хв або на метро за 28 хв. На скільки менше часу витратить батько на дорогу до робо­ти й назад за 7 днів, якщо їздитиме на метро?

Короткий запис

Автобусом — 1 раз вперед — 56 хв

Метро — 1 раз вперед — 28 хв

Автобусом — 7 разів вперед і назад — ?

Метро — 7 разів вперед і назад — ?

На скільки менше — 7 разів вперед і назад — ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 56 – 28 = 28 (год) – на стільки менше часу в одну сторону на метро.

2) 28 • 2 = 56 (год) – на стільки менше часу вперед і назад на метро.

3) 56 • 7 = 392 (год) – на стільки менше часу вперед і назад на метро 7 разів.

2 спосіб

1) 56 • 2 = 112 (год) – час вперед і назад автобусом.

2) 28 • 2 = 56 (год) – час вперед і назад на метро.

3) 112 • 7 = 784 (год) – час вперед і назад автобусом за 7 разів.

4) 56 • 7 = 392 (год) – час вперед і назад на метро за 7 разів.

5) 784 – 392 = 392 (год) – на стільки менше часу вперед і назад на метро 7 разів.

Відповідь: на 392 години менше.

 

Завдання 207 Промоутер для безкоштовного розповсюдження одержав 400 примірників газет. За 1/2 год він роздав 1/8 усіх газет, а за наступні пів години — п'яту частину тих газет, що залишилися. Решту газет він роздав ще за 1 год. Скільки примірників газет роздав промоутер за другу годину?

Короткий запис

Усього  400 пр..
За першу півгодини  1/8 усього
За другу півгодини  ?, 1/5 решти
За наступну годину  ?, решту

Розв’язання

1) 400 : 8 = 50 (пр.) – примірників роздав у першу половину години.

2) 400  50 = 350 (пр.) – примірників залишилося після першої половини години.

3) 350 : 5 = 70 (пр.) – примірників роздав наступні півгодини.

4) 350  70 = 280 (пр.) – примірників роздав за другу годину.

Відповідь: за другу годину роздав 280 примірників.

 

Завдання 208 Відкрили кран, з якого за 1 хв виливається 20 л води, і за 8 хв наповнили ванну. Потім кран закрили й відкрили зливний отвір, крізь який уся вода витекла за 4 хв. Скільки літрів води витікало за 1 хв?

Короткий запис

Наливається  8 хв по 20 л
Виливається  4 хв  по ? л
Розв’язання

1) 20  8 = 160 (л) – наповнили ванну.

2) 160 : 4 = 40 (л)

Відповідь: витікало 40 л за хвилину.

 

Завдання 209  Накресли фігуру (по клітинках) і поділи її на 3 однакові частини.

Завдання 210  У 6 мішках є 480 кг зерна, а в 9 мішках — 450 кг картоплі, порівну в кожному. На скільки кілограмів маса мішка картоплі менша за масу мішка зерна?

Короткий запис

480 кг  6 м. по ? кг
450 кг  9 м. по ? кг
На скільки менша  ?
Розв’язання

1) 480 : 6 = 60 (кг) – маса мішка зерна.

2) 450 : 9 = 50 (кг) – маса мішка картоплі.

3) 60 – 50 = 10 (кг)

Відповідь: на 10 кг маса мішка картоплі менша за масу мішка зерна.

 

Завдання 211

х 24

   25

+120

  48 

  600

х 36

    8

 288

х 43

    9

 387

х 25

    6

 150

х 12

   68

+ 96

  72 

  816

х 18

   34

+ 72

  54 

  612

х 29

   32

+ 58

  87 

  928

х 12

   21

+ 12

  24 

  252

х 36

   25

+180

  72 

  900

х 42

   43

+126

168  

1806

Завдання 212 Ділення

1) 32 : (2 • 4) = 32 : 8 = 4 

Спочатку обчислили значення добутку 2  4 = 8, а потім число 32 поділили на це значення 8.

2) 32 : (2 • 4) = (32 : 2) : 4 = 16 : 4 = 4

Спочатку число 32 поділили на перший множник 2, а потім знайдений результат 16 поділили на другий множник 4.

3) 32 : (2 • 4) = (32 : 4) : 2 = 8 : 2 = 4

Спочатку число 32 поділили на другий множник 4, а потім знайдений результат 8 поділили на перший множник 2.

 

Завдання 213

20 = 2 • 10

40 = 4 • 10

80 = 8 • 10

Завдання 214

420 : 60 = 420 : (6 • 10) = (420 : 10) : 6 = 42 : 6 = 7

При діленні на 10 зменшується розрядність діленого, відповідно доцільніше спочатку знайти цю частку.

 

Завдання 215, 216 Письмове ділення

_510 |   30

  30     17

 _210

   210

       0

630 : 90 = 63 : 9 = 7

 

_870 | 30

  60    29

_270

  270

      0

_900 |  20

  80     45

_100

  100

      0

Перевірка:

х 17

     30

   510

7 • 90 = 630

х 29

     30

    870

х 45

     20

    900

Завдання 217  Із шахти відправили руду: 900 т у вагонах по 60 т і 850 т — у вагонах по 50 т. Яких вагонів відправлено більше і на скільки?

Короткий запис

900 т  ? в. по 60 т
850 т  ? в. по 50 т
На скільки більше  ?
Розв’язання

1) 900 : 60 = 15 (в.) – вагонів вантажністю 60 т.

2) 850 : 50 = 17 (в.) – вагонів вантажністю 50 т.

3) 17 – 15 = 2 (в.)

Відповідь: вагонів вантажністю 50 т відправлено було на 2 більше.

� Замінили 60 т на 50 т і розв'язали задачу двома діями.

Із шахти відправили руду: 900 т у вагонах по 50 т і 850 т — у таких самих вагонах. На скільки більше вагонів відправлено?

Короткий запис

900 т  ? в. по 50 т
850 т  ? в. по 50 т
На скільки більше  ?
Розв’язання

1) 900  850 = 50 (т) – на стільки більша маса.

2) 50 : 50 = 1 (в.)

Відповідь: на 1 вагон більше відправлено.

 

Завдання 218 Після того як з поля вивезли машиною 400 ц моркви за 8 рейсів, ще залишилося вивезти у 2 рази більше. За скільки рейсів можна вивезти таку масу моркви іншою вантажівкою, вантажність якої на 30 ц більша?

 

Вантажність

Кількість рейсів

Загальна маса

I

?

8

400 ц

II

?, на 30 ц більша

?

?, у 2 рази більше

Розв’язання

1) 400 : 8 = 50 (ц) – вантажність I вантажівки

2) 50 + 30 = 80 (ц) – вантажність II вантажівки

3) 400  2 = 800 (ц) – залишилося вивезти II вантажівкою

4) 800 : 80 = 10 (р.)

Відповідь: за 10 рейсів можна вивести моркву, що залишилася.

 

Завдання 219 Рівняння

540 : х = 20

х = 540 : 20

х = 27

х • 60 = 740 – 260

х • 60 = 480

х = 480 : 60

х = 8

х : 20 = 40

х = 40  20

х = 800

Завдання 220  Побудуй тупий кут. Проведи в ньому два промені, щоб утворилися прямий і гострий кути.

Завдання 221 Потрібно посмажити 6 котлет, а на пательні вміщується лише 4 котлети. Як можна під­смажити за 15 хв усі котлети, якщо кожну кот­лету потрібно смажити 5 хв з кожного боку?

1) Смажимо 4 котлети з одного боку 5 хвилин.
2) Дві котлети забираємо, а дві перевертаємо і одночасно докладаємо нові дві котлети смажитися на 5 хв.
3) Забираємо дві котлети, підсмажені з обох боків, перевертаємо решту котлет і ставимо досмажуватися дві котлети, підсмажені з одного боку, на 5 хв.
Отже, усі котлети підсмажили з обох боків за 15 хв. 

 

Завдання 222 На теплову електростанцію привезли а машин вугілля, по 90 ц на кожній. На скільки діб вистачить вугілля, якщо кожного дня витра­чати по 2 т.

Короткий запис

Привезли  а м. по 90 ц
Витрачали  ? діб по 2 т.
Розв’язання

2 т = 20 ц

Вираз: 90 • а : 20

Якщо а = 8, тоді 90 • а : 20 = 90 • 8 : 20 = 720 : 20 = (600 + 120) : 20 = 30 + 6 = 36 (діб)

Відповідь: вугілля вистачить на 36 діб.

 

Завдання 223 Порядок дій

360 : 60 + 140 = 6 + 140 = 146

480 : 40 • 30 = (400 + 80) : 40 • 30 = (10 + 2) • 30 = 300 + 60 = 360

800 – 320 : 80 = 800 – 4 = 776

Інші завдання дивись тут...