Інші завдання дивись тут...

Завдання 393 Прочитайте числа

1) 13 489 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять), 15 080 (п'ятнадцять тисяч вісімдесят); 5800 (п'ять тисяч вісімсот); 7003 (сім тисяч три).

Число

Усього

тисяч

сотень

десятків

13 489

13

134

1 348

15 080

15

150

1 508

5 800

5

58

580

7 003

7 70 700

2) 2 тис. і 750 од.  це число 12 750

    9 тис. і 95 од.  це число 9 095

    17 тис. і 7 од.  це число 17 007

 

Завдання 394

«Сусіди» числа: 19998, 19 999, 2000

19 999 + 1 = 10 000 + 9999 + 1 = 10 000 + 10 000 = 20 000

 

Завдання 395

Вісім чисел від 10 000 прилічуючи по десятку:

10 010, 10 020, 10 030, 10 040, 10 050, 10 060, 10 070, 10 080

 

Завдання 396 Прочитайте числа

10 000 (десять тисяч), 20 000 (двадцять тисяч), 30 000 (тридцять тисяч), 40 000 (сорок тисяч), 50 000 (п'ятдесят тисяч), 60 000 (шістдесят тисяч), 70 000 (сімдесят тисяч), 80 000 (вісімдесят тисяч), 90 000 (дев'яносто тисяч), 100 000 (сто тисяч).

 

Завжання 397

У їдальні було 800 кг картоплі. Першого дня витратила 1/4 всієї картоплі, другого дня — на 120 кг більше, ніж першого, а третього дня — решту. Скільки кілограмів картоплі витратили третього дня?

Розв'язання
1) 800 : 4 • 1 = 200 (кг) – витратили I дня
2) 200 + 120 = 320 (кг) – витратили II дня

3) 200 + 320 = 520 (кг) – витратили за і II дні разом

4) 800 – 520 = 280 (кг)

Відповідь: третього дня витратили 280 кілограмів картоплі.

 

Завдання 398

Склади задачу, користуючись коротким запи­сом. Розв'яжи двома способами.

Ціна

Кількість

Вартість

30 грн

однакова

?

10 грн

500 грн

Купили однакову кількість ручок за ціною 30 грн кожний і блокнотів за ціною 10 грн кожний. Скільки заплатили за ручки, якщо вартість блокнотів 500 грн?

Розв'язання
1 спосіб
1) 500 : 10 = 50 (шт.) – блокнотів купили
2) 30 • 50 = 1500 (грн)
2 спосіб
1) 30 : 10 = 3 (р.) – у стільки разів більша ціна ручки
2) 500 • 3 = 1500 (грн)
Відповідь: за ручки заплатили 1500 гривень.

 

Завдання 399

Відрізок КМ перетинає сторони АВ і ВС трикутника АВС.
АВ = ВС = АС = 25 мм
Р = 25 • 3 = 75 (мм) = 7 см 5 мм
Гострі кути: ∠CАB, ∠AВC, ∠BСA, ∠ВОР, ∠КОА, ∠ВРО, ∠СРМ
Тупі кути: ∠АОР, ∠КОВ, ∠ВРМ, ∠ОРС

 

Завдання 400

1) Помилки

_501

 252

 249

_874

 593

 281

_381

 280

 101

–757

   58

  699

2) Письмове віднімання

_480

 283

 197

_544

 155

 389

_381

 214

 167

–505

  125

  380

Завдання 401

Знайди різницю між найбільшим і найменшим числами, одержаними від закреслення двох цифр у запису числа 50 394.  594  394 = 200

 

Завдання 402

З ділянки зібрали 600 кг зерна. 1/3 зерна становило жито, 1/5 — пшениця, решту — кукурудза. Скільки всього кілограмів жита і пшениці зібрали? На скільки кілограмів більше зібрали кукурудзи, ніж жита?

Розв'язання

1) 600 : 3 • 1 = 200 (кг) – жита зібрали.
2) 600 : 5 • 1 = 120 (кг) – пшениці зібрали.
3) 200 + 120 = 320 (кг) – жита і пшениці зібрали разом.
Відповідь: зібрали 320 кілограмів жита і пшениці разом.
На скільки кілограмів більше зібрали кукурудзи, ніж жита?
4) 600 – 320 = 280 (кг) – кукурудзи зібрали.
5) 280 – 200 = 80 (кг)
Відповідь: на 80 кілограмів більше зібрали кукурудзи, ніж жита

 

Завдання 403 

Напиши за допомогою цифр 1, 0, 2, 6, 8 усі  п'ятицифрові числа в порядку зростання, щоб цифри в одному числі не повто­рювалися. Самостійно.

 

Завдання 404

1) 10 000 (десять тисяч), 27 000 (двадцять сім тисяч), 27 300 (двадцять сім тисяч триста), 27 350 (двадцять сім тисяч триста п'ятдесят)57 051 (п'ятдесят сім тисяч п'ятдесят один)

2) 50 000 (п'ятдесят тисяч), 505 000 (п'ятсот п'ять тисяч)73 273 (сімдесят три тисячі двісті сімдесят три), 80 005 (вісімдесят тисяч п'ять).

 

Завдання 405

25 тис. і 800 од.  це число 25 800

70 тис. і 35 од.  це число 70 035

90 тис. і 999 од.  це число 90 999

 

Завдання 406 Сума розрядних доданків

1) 25 756 = 20 000 + 5 000 + 700 + 50 + 6

    83 400 = 80 000 + 3 000 + 400

    83 040 = 80 000 + 3 040 + 40

    10 510 = 10 000 + 500 + 10

2) 50 000 + 6000 + 700 + 20 + 5 = 56 725

    80 000 + 300 + 3 = 80 303

    90 000 + 5 = 90 005

    40 000 + 40 = 40 040

3) 50 000 + 6000 + х + 20 + 5 = 56725

    х = 700

    80 000 + х + 3 = 80 303

    х =  300

    90 000 + х + 5 = 90 055

    х = 50

    40 000 + х = 40 040

    х = 40

 

Завдання 407

28 000 – 20 000 = 8000

8000 • 4 = 32000

36 000 : 3 = 12 000

Завдання 408

Для молодших школярів придбали всього 200 квитків: 74 квитки — у ляльковий театр, шосту частину решти — у цирк, а всі інші — у кінотеатр. Скільки придбали квитків у кіно­театр?

Розв'язання

1) 200 – 74 = 126 (кв.) – решта квитків
2) 126 : 6 = 21 (кв.) – придбали квитків у цирк
3) 126 – 21 = 105 (кв.)
Відповідь: у кінотеатр придбали 105 квитків.

 

Завдання 409

На двох однакових каруселях за 5 разів можуть покататися 200 дітей. Скільки дітей можуть покататись на одній каруселі одночасно?

Розв'язання

1) 200 : 5 = 40 (д.) — на двох каруселях за 1 раз

2) 40 : 2 = 20 (д.)

Відповідь: на одній каруселі одночасно можуть покататись 20 дітей.

 

Завдання 410

Одна сторона трикутника дорівнює 18 см, а дві інші сторони однакової довжини. Знайдіть довжину одної  з двох рівних сторін, якщо відомо, що периметр цього трикутника дорівнює 72 см.

OA = АЕ, ОЕ = 18 см

Периметр — 72 см

Знайди: OA — ?

Розв'язання

1) 72 – 18 = 54 (см) – довжина двох рівних сторін разом.

2) 54 : 2 = 27 (см)

Відповідь: довжина одної з двох рівних сторін 27 сантиметрів.

 

Завдання 411

Використовуючи цифри 0, 1, 5, 8, запиши найбільше і найменше трицифрові й чотири­цифрові числа. Знайди різницю між найбіль­шим і найменшим трицифровими числами.

Найбільше трицифрове число 851 і найменше трицифрове число 105.

851 – 105 = 746

Найбільше чотирицифрове число 8510 і найменше чотирицифрове число 1058.

 

Завдання 412

936 : 72 = 13 

_936 |  72 

  72      13

 _216

   216

      0

 

876 – 338 – 292 = 246

_876

  338

  538

_538

  292

  246

876 – (338 – 292) = 876  46 = 830

_338

  292

    46

 

Завдання 413

1) 64 545 = 60 000 + 4 000 + 500 + 40 + 5

    3451 = 3 000 + 400 + 50 + 1

    60 070 = 60 000 + 70

    60 007 = 60 000 + 7

    60 700 = 60 000 + 700

2) 50 000 + 6 = 50 006

    50 000 + 60 = 50 060

    50 000 + 600 + 60 + 6 = 50 666

    80 000 + 60 = 80 060

    80 000 + 8000 = 88 000

Завдання 414

Сума трьох доданків 853. Перший доданок 275, другий — 198. На скільки третій доданок більший від другого?

Розв'язання

275 + 198 = 473  сума першого і другого доданків разом.

853 – 473 = 380  третій доданок.

380 – 198 = 182

Відповідь: третій доданок більший від другого на 182.

Інші завдання дивись тут...