Інші завдання дивись тут...

Завдання 481

7 • 1000 = 7000

75 • 1000 = 75000

700• 1000 = 700000

705• 1000 = 705000

 

1 000 000 : 100 = 10 000

8000 : 100 = 80

380 000 : 100 = 3800

 

Завдання 482

1) Скільки одиниць першого класу в кожному числі: 217 533; 20 705; 7037; 57 009; 300 001; 680 000?

2) Скільки всього одиниць позначає цифра 2 в записі кожного із чисел: 245; 320; 127 300; 844 002?

Різними цифрами запиши найбільше і най­менше п'ятицифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 10.

 

Завдання 483

Подумай, як дізнатися, скільки в числі всього: сотень; тисяч; десятків тисяч; сотень тисяч.

 

Завдання 484

Скільки в числі 578 445 усього: сотень; тисяч; десятків тисяч?

 

Завдання 485

Буратіно отримав від Мальвіни завдання об­числити 240 виразів за 10 днів, щодня порівну. Проте щодня він обчис­лював на 2 вирази мен­ше. Скільки всього вира­зів обчислив Буратіно за 10 днів? (Розв'яжи зада­чу двома способами.)

 

Завдання 486

3 кг ячменю за поживністю замінюють 4 кг вівса. Скількома кілограмами ячменю можна замінити 120 кг вівса?

4 кг — 3 кг

120 кг — ?

Склади план та запиши розв'язання задачі.

 

Завдання 487

5 кг лучного сіна за поживністю замінюють 7 кг вівсяної соломи. Скільки потрібно кіло­грамів вівсяної соломи, щоб замінити 15 кг лучного сіна?

 

Завдання 488

Бригада сантехніків мала встановити 160 лі­чильників води, по 8 лічильників за день, але встановлювала по 10 лічильників. Па скільки днів раніше строку бригада виконала роботу? Віднови вираз для розв'язування задачі та знайди його значення.

 

Завдання 489

Скіль­ки на ньому чотирикутни­ків; прямокутників; трикутників?

Назви всі кути з вершиною в точці А.

 

Завдання 490

702 – 384 +75

78 : 13

(140 + 350) : 7

7 • 0

 

Завдання 491

Для приготування печива, крім дріжджів і вершкового масла, на 3 склянки борошна беруть 4 яйця. Скільки потрібно взяти бо­рошна, щоб спекти печиво з 12 яєць?

3 скл. — 4 яйця

? — 12 яєць

 

Завдання 492

1) У скільки разів збільшується число, коли до нього справа дописати один нуль; два нулі; три нулі?

2) Як зміниться число 9000, якщо відкинути в його записі один нуль; два нулі; три нулі?

 

Завдання 493

340 505 6006 502 620 345 500 4025

 

Завдання 494

34 415 = 30 000 + 4000 + 400 + 10 + 5

 

Завдання 495

Прочитай числа: VIII, XXXV, CM, CD, VVC, LD, CXX, LX, CCLVI.

 

Завдання 496

Прочитай число 723 574. Скільки в цьому числі одиниць у класі тисяч; у класі одиниць?

 

Завдання 497

У саду зібрали 428 кг слив. Усі сливи розклали порівну у 20 великих і 12 малих ящиків. У великий ящик клали по 16 кг слив. Скільки кілограмів слив клали в малий ящик?

 

Завдання 498

Маса чотирьох мішків картоплі становить 168 кг. До їдальні завезли 8 таких мішків картоплі. Яку масу картоплі завезли до їдальні? Розв'яжи двома способами.

Склади три обернені задачі та розв'яжи одну з них.

 

Завдання 499

х – 4 = 24

х • 4 = 24

х : 4 = 24

х : 7 = 14

х – 340 = 260

850 – х • 60 = 430

(730 – 190) : х = 6

 

 

Завдання 500

Запиши шестицифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює 3.

 

Завдання 501

1 ц 80 кг огірків розклали у 12 ящиків порівну. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти порівну 3 ц огірків?

 

Завдання 502

43 • 23 – 379 =

753 – 187 • 3 =

984 : 24 + 248 =

(442 – 294) • 4 =

216 : 24 • 18 =

8 • 109 – 618 =

Інші завдання дивись тут...