Інші завдання дивись тут...

Завдання 481

7 • 1000 = 7 000

75 • 1000 = 75 000

700 • 1000 = 70 0000

705 • 1000 = 705 000

1 000 000 : 100 = 10 000

8000 : 100 = 80

380 000 : 100 = 3800

Завдання 482

1) У числі 217 533 усього 533 одиниць першого класу;

    у числі 20 705 усього 705 одиниць першого класу;

    у числі 7 037 усього 37 одиниць першого класу;

    у числі 57 009 усього 9 одиниць першого класу;

    у числі 300 001 усього 1 одиниця першого класу;

    у числі 680 000 нема одиниць першого класу.

2) У числі 245 цифра 2 позначає всього 200 одиниць;

    у числі 320 цифра 2 позначає всього 20 одиниць;

    у числі 127 300 цифра 2 позначає всього 20 000 одиниць;

    у числі 844 002 цифра 2 позначає всього 2 одиниці.

Різними цифрами запиши найбільше 43210 і най­менше 10234 п'ятицифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 10.

 

Завдання 483

Щоб дізнатися, скільки всього сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч у числі, треба закрити відповідно дві, три, чотири, п'ять цифр справа. Число, що залишилося, покаже, скільки всього сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч у числі. 

 

Завдання 484

У числі 578 445 усього: 5 784 сотень; 578 тисяч; 57 десятків тисяч.

 

Завдання 485

Буратіно отримав від Мальвіни завдання об­числити 240 виразів за 10 днів, щодня порівну. Проте щодня він обчис­лював на 2 вирази мен­ше. Скільки всього вира­зів обчислив Буратіно за 10 днів? (Розв'яжи зада­чу двома способами.)

Розв'язання

1 спосіб

1) 240 : 10 = 24 (в.) – повинен обчислювати Буратіно за день

2) 24 – 2 = 22 (в.) – обчислював Буратіно за день

3) 22 • 10 =  220 (в.) – обчислив Буратіно за 10 днів

2 спосіб

1) 2 • 10 = 20 (в.) – на стільки менше обчислював Буратіно за 10 днів

2) 240 – 20 = 220 (в.)  обчислив Буратіно за 10 днів

Відповідь: Буратіно обчислив 220 виразів за день.

 

Завдання 486

3 кг ячменю за поживністю замінюють 4 кг вівса. Скількома кілограмами ячменю можна замінити 120 кг вівса?

Коротка схема

4 кг — 3 кг

120 кг — ?

Склади план та запиши розв'язання задачі.

1. У скільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг?

2. Скільки  кілограмів ячменю  замінять 120 кг вівса?

Розв'язання

1) 120 : 4 = 30 (р) – у стільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг

2) 3 • 30 = 90 (кг) – стільки кілограмів ячменю замінять 120 кг вівса

Відповідь: 90 кг ячменю можна замінити 120 кг вівса.

 

Завдання 487

5 кг лучного сіна за поживністю замінюють 7 кг вівсяної соломи. Скільки потрібно кіло­грамів вівсяної соломи, щоб замінити 15 кг лучного сіна?

Коротка схема

5 кг — 7 кг

15 кг — ?

Розв'язання

1) 15 : 5 = 3 (р) – у стільки разів 15 кг більше, ніж 5 кг

2) 7 • 3 = 21 (кг) – стільки кілограмів вівсяної соломи замінюють 15 кг лучного сіна

Відповідь: потрібно 21 кг вівсяної соломи, щоб замінити 15 кг лучного сіна.

 

Завдання 488

Бригада сантехніків мала встановити 160 лі­чильників води, по 8 лічильників за день, але встановлювала по 10 лічильників. Hа скільки днів раніше строку бригада виконала роботу? Віднови вираз для розв'язування задачі та знайди його значення.

Коротка схема

За планом — 160 л., по 8 л в день.

Встановлювала — ? л., по 10 в день.

На скільки раніше строку — ?

Розв'язання

1) 160 : 8 = 20 (дн.) – за стільки днів бригада мала встановити лічильники

2) 160 : 10 = 16 (дн.) – за стільки днів бригада встановила лічильники

3) 20 – 16 = 4 (дн.) – на стільки днів раніше строку бригада виконала роботу

Відповідь: на 4 дні раніше строку бригада виконала роботу

Віднови вираз для розв'язування задачі та знайди його значення.

160 : 8 - 160 : 10 = 20 – 16 = 4

 

Завдання 489

Чотирикутників:  це DABC, DABK, DAKC
Прямокутників:  це DAKC
Трикутників: це  CDK, DKA, ABK

Всі кути з вершиною в точці А: DAB, DAK, KAB

 

Завдання 490

702 – 384 + 75 = 393

_702

  384

  318

+318

   75

  393

(140 + 350) : 7 = 490 : 7 = 70

+140

  350

  490

 

78|13  

78   6

  0

   

7 • 0 = 0

   

Завдання 491

Для приготування печива, крім дріжджів і вершкового масла, на 3 склянки борошна беруть 4 яйця. Скільки потрібно взяти бо­рошна, щоб спекти печиво з 12 яєць?

Коротка схема

3 скл. — 4 яйця

? — 12 яєць

Розв'язання

1) 12 : 4 = 3 (р) – у стільки разів більше яєць

2) 3 • 3 = 9 (кг)

Відповідь: потрібно взяти 9 кг борошна, щоб спекти печиво з 12 яєць.

 

Завдання 492

1) У скільки разів збільшується число, коли до нього справа дописати один нуль; два нулі; три нулі? Збільшується у 10, 100, 1000 разів 

2) Як зміниться число 9000, якщо відкинути в його записі один нуль; два нулі; три нулі? Зменшується у 10, 100, 1000 разів.

 

Завдання 493

Підкресли третє число: 340505, 6006, 502620, 345 500, 4025

Який вищий розряд у цьому числі? Сотень тисяч.

Одиниць яких розрядів у ньому немає? Десятків тисяч та розряду одиниць.

У числі 620 одиниць першого класу; 502 одиниць другого класу. 

У числі 5026 сотень; 50262 десятків; 502 тисяч. 

 

Завдання 494

34 415 = 30 000 + 4000 + 400 + 10 + 5

 

Завдання 495

Прочитай числа: 

VIII  8 (вісім) 

XXXV  35 (тридцять п'ять) 

СМ — 900 (дев'ятсот) 

СD  400 (чотириста) 

VVС  90 (дев'яносто)  

LD  450 (чотириста п'ятдесят)

СХХ  120 (сто двадцять) 

LX  60 (шістдесят) 

CCLVI  256 (двісті п'ятдесят шість).

 

Завдання 496

Число 723 574, у ньому 723 одиниць у класі тисяч; 574 одиниці у класі одиниць.

 

Завдання 497

У саду зібрали 428 кг слив. Усі сливи розклали порівну у 20 великих і 12 малих ящиків. У великий ящик клали по 16 кг слив. Скільки кілограмів слив клали в малий ящик?

Коротка схема

Слив  428 кг

Великі ящ.  20 шт, по 16 кг
Малі ящ.  12 шт., по ? кг

Розв'язання

1) 16 • 20 = 320 (кг) – розклали у великі ящики

2) 428 – 320 = 108 (кг) – розклали у малі ящики

3) 108 : 12 = 9 (кг) – клали в один такий малий ящик

Відповідь: в малий ящик клали по 9 кілограмів слив.

 

Завдання 498

Маса чотирьох мішків картоплі становить 168 кг. До їдальні завезли 8 таких мішків картоплі. Яку масу картоплі завезли до їдальні? Розв'яжи двома способами.

Коротка схема

4 м. — 168 кг
8 м. — ?
Розв'язання
1 спосіб
1) 168 : 4 = 42 (кг)  в одному мішку
2) 42 • 8 = 336 (кг) 
2 спосіб
1) 8 : 4 = 2 (р.)  у стільки більше мішків
2) 168 • 2 = 336 (кг)
Відповідь: завезли 336 кг картоплі.
Склади три обернені задачі та розв'яжи одну з них.
Маса чотирьох мішків картоплі становить 168 кг. До їдальні завезли 336 кг картоплі. Скільки таких мішків з картоплею завезли до їдальні?

Коротка схема

4 м. — 168 кг
? — 336 кг
Розв'язання
1 спосіб
1) 168 : 4 = 42 (кг)  в одному мішку
2) 336 : 42 = 8 (м.)
2 спосіб
1) 336 : 168 = 2 (р.)  у стільки більше картоплі
2) 4  2 = 8 (м.)
Відповідь: до їдальні завезли 8 мішків картоплі.

 

Завдання 499

х : 4 = 24

х = 24  4

х = 96

х : 7 = 14

х = 14 • 7

х = 98

Завдання 500

Запиши шестицифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює 3.

100011, 100101, 101001, 110001, 111000, 200001, 200010, 200100, 201000, 210000

 

Завдання 501

1 ц 80 кг огірків розклали у 12 ящиків порівну. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти порівну 3 ц огірків?

Коротка схема

1 ц 80 кг — 12 ящ.
3 ц — ?

Розв'язання

1 ц 80 кг = 180 кг, 3 ц = 300 кг

1) 180 : 12 = 15 (кг) – в одному ящику

2) 300 : 15 = 20 (ящ.)

Відповідь: потрібно 20 таких ящиків.

 

Завдання 502

43 • 23 – 379 = 610

х 43

   23

  129

  86 

  989

_989

  379

  610

753 – 187 • 3 = 192

х 187

     3

  561

_753

  561

  192 

984 : 24 + 248 = 289

 _984 |  24  

  96      41

  _24

    24

      0

 + 41

  248

  289

(442 – 294) • 4 = 592

 _442

   294

   148

 х 148

      4

   592

216 : 24 • 18 = 162

_216 |  24  

 216       9

    0

х   18

      9

   162

8 • 109 – 618 = 254

х 109

      8

   872

_872

  618

  254

Інші завдання дивись тут...