Інші завдання дивись тут...

Завдання 786

25 • 0 • 1

0 • 36 - 0

(0 + 15) : 1

720 : 2  • 0

80 : (16 : 16)

150 • 2 • 0

 

Завдання 787

1) Збільши в 50 разів кожне із чисел: 25, 8, 140, 800, 6000, 20 000.

2) Зменши у 20 разів кожне із чисел: 60, 120, 400, 1600, 48 000.

 

Завдання 788

650 • 73 + 32 457 : 93

(930 • 60 - 6336) : 9

(5750 + 158 • 38) – 4877

 (16 008 : 46 + 4804) • 51

 

Завдання 789

Знаки яких арифметичних дій пропущено?

400 .. 60 .. 3 = 220 640 .. 400 .. 2 = 440

 

Завдання 790

2308 • 1 • 2 … 2 • 2308

800 • 15 … 800 • (10 • 5)

3500 : 50 : 2  … 3500 : (50 • 2)

32 • 20 … 32 • 10 + 32 • 2

30 км 744 м : 42 28 м 50 см : 50

 

Завдання 791

72 кг 336 : 66

28 ц : 70 кг

 

Завдання 792

За 8 змін 6 тракторів можуть виорати 768 га. Скільки гектарів виоре один такий трактор за 5 змін?

 

Завдання 793

На залізничну платформу навантажили 3 одна­кових легкових автомобілі та 4 мотоцикли. Загальна маса автомобілів і мотоциклів 3 т 690 кг. Маса мотоцикла 330 кг. Яка маса лег­кового автомобіля?

 

Завдання 794

Маса двох однакових баранів 156 кг. Яка маса 5 однакових поросят, якщо маса одного поросяти у 3 рази менша від маси барана?

 

Завдання 795

Для 50 перепілок потрібно на місяць 45 кг корму. Для скількох перепілок на місяць вистачить 900 кг корму при такій нормі?

 

Завдання 796

За 12 м стрічки люрекс заплатили 48 грн. Яка вартість 10 м стрічки іншого виду, якщо її вартість у 2 рази більша?

 

Завдання 797

На 3 сорочки витрачають 6 м тканини. Скіль­ки сорочок можна пошити з 18 м такої ткани­ни? (Розв'яжи задачу двома способами.)

 

Завдання 798

Готель замовив для працівників однакову кількість комплектів уніформи двох розмірів з вишивкою. Ціна замовлення становила 114 000 грн. Ціна уніформи одного розміру становила 2800 грн, а іншого — 4800 грн. Яка вартість уніформ кожного розміру окремо?

 

Завдання 799

У 100 кг морської води міститься 2500 г солі. Скільки грамів солі у 20 кг морської води?

 

Завдання 800

За 3 год моторний човен проплив 48 км. За який час цю відстань може пропливти вес­ловий човен зі швидкістю, у 2 рази меншою?

Інші завдання дивись тут...