Інші завдання дивись тут...

Завдання 786

25 • 0 • 1 = 0

(0 + 15) : 1 = 15 : 1 = 15

80 : (16 : 16) = 80 : 1 = 80

0 • 36  0 = 0

720 : 2 • 0 = 0

150 • 2 • 0 = 0

0 : 7  • 0 = 0

1 • 250 – 1 249

Завдання 787 Множення і ділення

1) 25 • 50 = 1250

8 • 50 = 400

140 • 50 = 7000

800 • 50 = 40000

6000 • 50 = 300000

20000 • 50 = 1000000

60 : 20 = 3

120 : 20 = 60

 

400 : 20 = 20

1600 : 20 = 80

48000 : 20 = 2400

Завдання 788 Порядок дій

650 • 73 + 32 457 : 93 = 47799

(930 • 60  6336) : 9 = 5496  

(5750 + 158 • 38) – 4877 = 6877

(16008 : 46 + 4804) • 51 = 262752

х 650
   73
 195
455   
47450

_32457 | 93  

 279      349

 _455

   372

   _837

     837

        0

+ 47450
      349
   47799
х 930
    60
 55800
_ 55800
    6336
  49464

_49464 | 9    

  45       5496

  _44

    36

    _86

      81

      _54

        54

          0

х 158
    38
 1264
 474 
 6004
+ 5750
   6004
  11754
_ 11754
    4877
    6877

_16008 | 46  

  138      348

  _220

    184

    _368

      368

         0

+   348
   4804
   5152
х  5152
      51
   5152
25760 
262752

Завдання 789  Знаки яких арифметичних дій пропущено?

400  60  3 = 220

640  400 : 2 = 440

Завдання 790 Порівняй

2308 • 1 • 2 = 2 • 2308

800 • 15 < 800 • (10 • 5)

3500 : 50 : 2  = 3500 : (50 • 2)

32 • 20 > 32 • 10 + 32 • 2

 

Завдання 791 Дії з іменованими числами

72 кг 336 г : 66 = 72336 г : 66 = 1096 г = 1 кг 96 г

28 ц : 70 кг = 2800 кг : 70 кг = 40

30 км 744 м : 42 = 30744 м : 42 = 732 м

28 м 50 см : 50 = 2850 см : 50 = 57 см

_72336 | 66   

 66        1096

 _633

   594

   _396

     396

        0

_30744 | 42  

 294       732

 _134

   126

     _84

       84

         0

_2850 | 50 

  250     57

  _350

    350

       0

Завдання 792

За 8 змін 6 тракторів можуть виорати 768 га. Скільки гектарів виоре один такий трактор за 5 змін?

Короткий запис

6 тр., 8 зм.  768 га

1 тр., 5 зм.  ?

Розв'язання

1) 768 : 6 = 128 (га)  виоре один трактор за 8 змін
2) 128 : 8 = 16 (га)  виоре один трактор за 1 зміну
2) 16  5 = 80 (га)
Відповідь: один такий трактор виоре 80 га землі за 5 змін.

 

Завдання 793

На залізничну платформу навантажили 3 одна­кових легкових автомобілі та 4 мотоцикли. Загальна маса автомобілів і мотоциклів 3 т 690 кг. Маса мотоцикла 330 кг. Яка маса лег­кового автомобіля?

 
Маса 1 транспорту
Кількість транспорту
Загальна маса
Автомобілі
?
3 шт.
3 т 690 кг
Мотоцикли
330 кг 4 шт.

Розв'язання

3 т 690 кг = 3690 кг

1) 330 • 4 = 1320 (кг)  маса всіх мотоциклів
2) 3690  1320 = 2370 (кг)  маса всіх автомобілів
3) 2370 3 = 790 (кг)  маса автомобіля
Відповідь: маса автомобіля 790 кілограмів.

 

Завдання 794

Маса двох однакових баранів 156 кг. Яка маса 5 однакових поросят, якщо маса одного поросяти у 3 рази менша від маси барана?

 
Маса 1 твариниу
Кількість тварин
Маса
Барани
?
2
156 кг
Поросята
?, у 3 рази менша 5 ?

Розв'язання

1) 156 : 2 = 78 (кг)  маса 1 барана
2) 78 : 3 = 26 (кг)  маса 1 поросяти
3) 26 • 5 = 130 (кг)
Відповідь: маса п'ять однакових поросят 130 кілограмів.

 

Завдання 795

Для 50 перепілок потрібно на місяць 45 кг корму. Для скількох перепілок на місяць вистачить 900 кг корму при такій нормі?

Короткий запис

50 п.  45 кг

 900 кг

Розв'язання

1) 900 : 45 = 20 (р.)  у стільки разів більше потрібно корму
2) 50  20 = 1000 (п.)
Відповідь: вистачить для 1000 перепілок.

 

Завдання 796

За 12 м стрічки люрекс заплатили 48 грн. Яка вартість 10 м стрічки іншого виду, якщо її ціна у 2 рази більша?

 
Ціна
Довжина стрічки
Вартість
I
?
12 м
48 грн
II
?, у 2 рази більша 10 м ?

Розв'язання

1) 48 : 12 = 4 (грн)  ціна I стрічки
2) 4  2 = 8 (грн)  ціна II стрічки
3) 8 • 10 = 80 (грн)
Відповідь: вартість 10 м стрічки 80 гривень.

 

Завдання 797

На 3 сорочки витрачають 6 м тканини. Скіль­ки сорочок можна пошити з 18 м такої ткани­ни? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Короткий запис

3 с.  6 м

 18 м

Розв'язання

1-й спосіб
1) 6 : 3 = 2 (м)  витрачають тканини на 1 сорочку
2) 18 : 2 = 9 (с.)
2-й спосіб
1) 18 : 6 = 3 (р.)  у стільки разів більше тканини
2) 3  3 = 9 (с.)
Відповідь: можна пошити 9 сорочок.

 

Завдання 798

Готель замовив для працівників однакову кількість комплектів уніформи двох розмірів з вишивкою. Ціна замовлення становила 114 000 грн. Ціна уніформи одного розміру становила 2800 грн, а іншого — 4800 грн. Яка вартість уніформ кожного розміру окремо?

 
Ціна
Кількість
Загальна вартість
I
2800 грн
Однакова

?
114000 грн
II
4800 грн ?  

Розв'язання

1) +2800

     4800

     7600 (грн)  ціна уніформи двох розмірів разом

2) _114000 | 7600  

      7600     15 (грн) – кількість уніформ кожного розміру

     _38000

       38000

             0

3) х 2800

      15

    140

    28    

    42000 (грн) – вартість уніформи I розміру

4) х 4800

      15

    240

    48    

    72000 (грн) – вартість уніформи II розміру

Відповідь: вартість уніформи кожного виду 42000 грн і 72000 грн.

Завдання 799

У 100 кг морської води міститься 2500 г солі. Скільки грамів солі у 20 кг морської води?

Короткий запис

100 кг  2500 г

30 кг  ?

Розв'язання

1) 2500 : 100 = 25 (г)  міститься в 1 кг морської води
2) 30  25 = 750 (г)
Відповідь: у 20 кг морської води  міститься  750 грам солі.

 

Завдання 800

За 3 год моторний човен проплив 48 км. За який час цю відстань може пропливти вес­ловий човен зі швидкістю, у 2 рази меншою?

 Човен 

Швидкість

Час

Відстань

 Моторний 

? км/год

3 год

48 км

 Весловий 

?, у 2 рази менша

?

48 км

Розв'язання

1) 48 : 3 = 16 (км/год) – швидкість моторного човна

2) 16 : 2 = 8 (км/год) – швидкість веслового човна

3) 48 : 8 = 6 (год)

Відповідь: за 6 годин цю відстань може пропливти весловий човен.

Інші завдання дивись тут...