Інші завдання дивись тут ...

Завдання 1

1/3 від 2 год = 120 хв : 3 = 40 хв

1/4 від 1 хв = 60 с : 4 = 15 с
1/5 від 3 год = 180 хв : 5 = 36 хв
1/2 від 2 год = 120 хв : 2 = 60 хв
1/6 від 3 хв = 180 хв : 6 = 30 хв
 
Завдання 2 Множення
множник • множник = добуток

  

Завдання 3

4 • 12 = 12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 40 + 8 = 48

2 • 123 = 123 • 2 = (100 + 20 + 3) • 2 = 200 + 40 + 6 = 246

  

Завдання 4

(4 • 20) • 5 = 80 • 5 = 400

(3 • 100) • 2 = 300 • 2 = 600
(6 • 10) • 2 = 60 • 2 = 120

4 • (20 • 5) = 4 • 100 = 400

3 • (100 • 2) = 3 • 200 = 600
6 • (10 • 2) = 6 • 20 = 120
Завдання 5
3 • 35 • 10 • 2 = (3 • 2) • (35 • 10) = 6 • 350 = 2100
250 • 5 • 4 • 50 = (50 • 5) • (250 • 4) = 250 • 1000 = 250000

  

Завдання 6

(10 + 2) • 3 = 12 • 3 = 36
(100 + 10) • 2 = 110 • 2 = 220
(8 + 2) • 4 = 10 • 4 = 40
10 • 3 + 2 • 3 = 30 + 6 = 36
100 • 2 + 10 • 2 = 200 + 20 = 220
8 • 4 + 2 • 4 = 32 + 8 = 40
Завдання 7
1) Посадили 2 ряди яблунь, по 6 дерев у кожному ряду. Скільки яблунь посадили?
Розв'язання
6 • 2 = 12 (д.)
Відповідь: посадили 12 яблунь.
2) Надійка прочитала 6 сторінок книжки, а Івась — у 2 рази більше. Скільки сторінок прочитав Івась?
Розв'язання
6 • 2 = 12 (с.)
Відповідь: Івась прочитав 12 сторінок.
3) Невідоме число поділили на 2 і одержали 6. Знайди невідоме число.
х : 2 = 6
х = 6 • 2
х = 12
Відповідь: невідоме число 12.
4) Мотоцикліст проїхав 6 км, що в 2 рази менше, ніж автомобіль. Скільки кілометрів проїхав автомобіль?
Розв'язання
6 • 2 = 12 (км)
Відповідь: автомобіль проїхав 12 кілометрів.

  

Завдання 8

Пароплав плив 4 год, а буксир — 7 год. Яке з цих суден подолало більшу відстань і на скільки кілометрів більшу, якщо швидкість пароплава 35 км/год, а буксира — 12 км/год?

Розв'язання
1) 35 • 4 = 140 (км) – пароплав
2) 12 • 7 = 84 (км) – буксир
3) 140 – 84 = 56 (км)
Відповідь: відстань пароплава більша на 56 кілометрів.

  

Завдання 9 Порядок дій

840 : 21 + 210 : (840  830) = 61

1) 840 : 21 = 40

2) 840  830 = 10

3) 210 : 10 = 21

4) 40 + 21 = 61

420 • (64 : 32)  420 : 2 = 630

1) 64 : 32 = 64 : 8 : 4 = 8 : 4 = 2

2) 420 • 2 = 840

3) 420 : 2 = 210

4) 840 – 210 = 630

Завдання 10
Мотоцикліст був у дорозі 5 годин, рухаючись зі швидкістю 60 км/год, а на зворотний шлях він затратив 6 годин. З якою швидкістю мотоцикліст подолав зворотний шлях?
Розв'язання
1) 60 • 5 = 300 (км) – відстань
2) 300 : 6 = 50 (км/год)
Відповідь: мотоцикліст подолав зворотній шлях зі швидкістю 50 км/год.

  

Завдання 11

 

9999

 

8888

 

7777   6666   5555   4444   3333   2222

7777

 

6666   5555   4444   3333   2222   1111   0  
Завдання 12
Перший автобус був у дорозі 5 год, а другий — 3 год. Який автобус проїхав більшу відстань і на скільки кілометрів більшу, якщо швидкість першого автобуса 50 км/год, а другого — 60 км/год?
Розв'язання
1) 50 • 5 = 250 (км) – перший автобус
2) 60 • 3 = 180 (км) – другий автобус
3) 250 – 180 = 70 (км)
Відповідь: відстань першого автобуса більша на 70 кілометрів.

  

Завдання 13
283 • 3 = (200 + 80 + 3) • 3 = 600 + 240 + 9 = 849
846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 400 + 20 + 3 = 423
402 • 2 = (400 + 2) • 2 = 800 + 4 = 804
177 • 4 = (100 + 70 + 7) • 4 = 400 + 280 + 28 = 708
975 : 3 = (900 + 60 + 15) : 3 = 300 + 20 + 5 = 325

  

Завдання 14
640 : 4 = (400 + 240) : 4 = 100 + 60 = 160
810 : 2 = (800 + 10) : 2 = 400 + 5 = 405
550 : 5 = (500 + 50) : 5 = 100 + 10 = 110
360 • 2 = (300 + 60)  2 = 600 + 120 = 720
530 • 2 = (500 + 30)  2 = 1000 + 60 = 1060
120 • 4 = (100 + 20)  4 = 400 + 80 = 480

  

Завдання 15

324 • 3 = (300 + 20 + 4) • 3 = 324

х 324

     3

  972

Завдання 16, 17 Письмове множення

х 123414

          2

  246828

х 142301

          3

  426903

х 120612

          4

  482448

х 230521

          3

  691563

Завдання 18

В овочевий магазин привезли 5 т овочів: цибулю, моркву і капусту. Капусти було 1370 кг, моркви — у 2 рази більше, ніж капусти, а решта — цибуля. Скільки кілограмів цибулі привезли в магазин?

Розв'язання

1) х 1370

         

      2740 (кг) – моркви 

2) + 1370

      2740

      4110 (кг) – моркви і капусти разом

3) _ 5000

      4110

        890 (кг)

Відповідь: в магазин привезли 890 кілограмів цибулі.

Завдання 19 Рівняння

х – 984 = 63 • 5

х – 984 = 315

х = 315 + 984

х = 1299

х + 578 = 196 • 3

х + 578 = 588

х = 588 – 578

х = 10

х 63

    5

 315

315

   984

 1299

х 196

     3

  588

Завдання 20

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Дика качка

84 : 2 = 42 км/год

2 год

84 км

Альбатрос

60 км/год

3 год

60 • 3 = 180 км

Горобець

32 км/год

160 : 32 = 5 год

160 км

Завдання 21

Розглянь трикутник. Його називають єгипетським, тому що з його допомогою стародавні єгиптяни креслили на землі прямі кути. Якої довжини повинні бути менші сторони єгипетського трикутника, щоб довжина його найбільшої сторони становила 45 м?
Розв'язання
1) 45 : 5 = 9 (р.) – у стільки разів більша сторона
2) 3 • 9 = 27 (см) – менша сторона
3) 4 • 9 = 36 (см)
Відповідь: менші сторони єгипетського трикутника 27 сантиметрів і 36 сантиметрів.

  

Завдання 22

х 42563

         4

 170252

х 12045

         5

  60225

х 14257

        5

  71285

х 16189

         6

  97134

Завдання 23

У зеленому господарстві виростили 20000 квітів: півоній — 4515, айстр — у 2 рази більше, ніж півоній, а решта були троянди. Скільки троянд виростили в зеленому господарстві?

Розв'язання

1) х 4515

           2

      4030 (кв.) – серед квітів айстри

2) + 4515

      4030

      8545 (кв.) – півоній і айстр разом

3) _ 20000

       8545

      11455 (кв.)

Відповідь: в зеленому господарстві виростили 11455 троянд.

Завдання 24

10 • 100 = 1000

60 • 5 = 300

20 • 2 = 40
8897 • 1 = 8897
360 : 10 = 36
5000 : 1 = 5000
4000 : 2 = 2000

Завдання 25

х 16245

         3

  48735

х 5156

       4

 20624

х 38129

         6

 228774

х 46210

         4

 184840

Завдання 26

х 274628
          3
_ 823884
  549256
  274628
х 158203
          5
791015
  632812
  158203
х 103872
          9
934848
   830976
   103872

Завдання 27

5 т 6 ц 25 кг – 3 т 25 кг = 2 т 6 ц 
6 дм 3 см – 1 м 4 мм
6 км 240 м – 5 км 940 м = 300 м
5 год – 45 кг
8 м 420 мм – 1 см = 8 м 410 мм
1 т – 1 г = 999 кг 999 г

Завдання 28

2 • (111 + 39) : 15 – (90 + 35) : 25

  

Завдання 29
У майстерні було 5000 м тканини. Із цієї тканини пошили 1295 рюкзаків, витрачаючи на кожен рюкзак 3 м. Скільки метрів тканини залишилося в майстерні?
Розв'язання

1) х 1295

           3

      3885 (м) – пішло на рюкзаки

2) _ 5000

      3885

      1115 (м)

Відповідь: в майстерні залишилося 3 метри тканини.

Завдання 30
Якщо а = 4973, b = 5, тоді a + b = 4973 + 5 = 4978
Якщо а = 4973, b = 5, тоді a • b = 4973  5 = 24865

  

Завдання 31

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Черепаха

24 м/год

2 год

24 • 2 = 48 км

Равлик

4 м/год

28 : 4 = 7 год

28 м

Кріт

36 : 6 = 6 м/год

6 год

36 м

Завдання 32

Накресли квадрат зі стороною 3 см 6 мм. Знайди його периметр.

Р = 36 • 2 = 72 мм = 7 см 2 мм  периметр квадрата зі стороною 3 см 6 мм.

  

Завдання 33
Нижче від цього перекриття опинилися зелені чоловічки.
Вище від цього перекриття опинилися сині і червоні чоловічки.

  

Завдання 34
х 112963
          8
903704
  790741
  112963
х 205964
          4
923856
  617892
  305964
х 148952
          6
893712
  744760
  148952

Завдання 35 

Вантажна машина проїхала 1500 км. Скільки літрів пального використали, якщо на кожні 50 км шляху витрачали 16 л пального?

Розв'язання
1) 1500 : 15 = 100 (р.) – у стільки разів більше
2) 16  100 = 1600 (л)
Відповідь: використали 1600 літрів бензину.

Інші завдання дивись тут ...