Інші завдання дивись тут ...

Завдання 259 
360 : 3 = (300 + 60) : 3 = 100 + 20 = 120
560 : 8 = 70
480 : 4 = (400 + 80) : 4 = 100 + 20 = 120
120 • 4 = (100 + 20)  4 = 400 + 80 = 480
150 • 4 = (100 + 50)  4 = 400 + 200 = 600
320 • 2 = (300 + 20)  2 = 600 + 40 = 640

  

Завдання 260 Порядок дій
Слово: ЗАЄЦЬ

  

Завдання 261 Письмове ділення

_9315 |  3  

 9       3105

 _3

   3

   _15

     15

       0

_8465 |  5  

 5        1693

_34

  30

  _46

    45

    _15

      15

        0

_23456 |  4  

 20          5864

 _34

   32

   _25

     24

     _16

       16

         0

Завдання 262 Письмове ділення

_276612 |  4      

 24          69153

 _36

   36

     _6

       4

      _21

        20

        _12

          12

            0

_610864 |  8       

 56           76358

 _50

   48

   _28

     24

     _46

       40

       _64

         64

           0

_367488 |  4  

 36           91872

   _74

     72

     _28

       28

         _8

           8

            0

Завдання 263
1) Ширина прямокутника 7 см, а площа — 70 см2. Знайди довжину прямокутника.
Короткий запис
Ширина — 7 см
Площа  70 см2
Довжина  ?
Розв'язання
70 : 7 = 10 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 10 см.
2) Довжина прямокутника 20 см, а площа — 120 см2. Знайди ширину прямокутника.
Короткий запис
Довжина — 20 см
Площа  120 см2
Ширина  ?
Розв'язання
120 : 20 = 6 (см)
Відповідь: ширина прямокутника 6 см.
3) Довжина прямокутника 15 м, а ширина — 8 м. Знайди площу прямокутника.
Короткий запис
Довжина — 15 м
Ширина  8 м
Площа  ?
Розв'язання
15 • 8 = 120 (м2)
Відповідь: площа прямокутника 120 м2.
 
Завдання 264
Зображені на малюнку фігури мають однакову площу. Чи однакові периметри цих фігур? Різні
(3 + 4) • 2 = 14,  (12 + 1) • 2 = 26,  (6 + 2) • 2 = 16
 
Завдання 265 Порядок дій
(6 • 6 – 6 : 6) : (25 : 5) = 7
1) 6 • 6 = 36
2) 6 : 6 = 1
3) 36 – 1 = 35
4) 25 : 5 = 5
5) 35 : 5 = 7

(8 : 4 + 8 • 4) : (16 : 8) = 17

1) 8 : 4 = 2
2) 8 • 4 = 32
3) 2 + 32 = 34
4) 16 : 8 = 2

5) 34 : 2 = 17 

Завдання 266
У коробці вміщується дві кульки. Запиши всі можливі комбінації із кульок зеленого, червоного та фіолетового кольорів, якщо таких кульок є багато.
 ФФ
 ФЧ
 ФЗ
 ЧФ
 ЧЧ
 ЧЗ
 ЗФ
 ЗЧ
 ЗЗ
 
Завдання 267
На малюнку зображено два подібні прямокутники. Довжини сторін прямокутника ABCD — 1 дм і 8 дм, а довжини сторін прямокутника AEFK — відповідно 2 см і 16 см. У скільки разів потрібно зменшити сторони прямокутника ABCD, щоб отримати прямокутник AEFK?
Розв'язання
1 дм : 2 см = 10 см : 2 см = 5
8 дм : 16 см = 80 см : 16 см = 5
Відповідь: сторони прямокутника потрібно зменшити у 5 разів.
 
Завдання 268 Рівняння

100 : х = 100 – 75

100 : х = 25

х = 100 : 25

х = 4

х • 6 = 7200 + 204

х • 6 = 7404

х = 7404 : 6

х = 1234

_7404 |  6     

 6         1234

_14

  12

  _20

    18

    _24

      24

        0

Завдання 269 Письмове ділення

_242895 |  5      

 20          48579

 _42

   40

   _28

     25

     _39

       35

       _45

         45

           0

_558768 |  7       

 49           79824

 _68

   63

   _57

     56

     _16

       14

       _28

         28

           0

_112437 |  9      

  9           12493

 _22

   18

   _44

     36

     _83

       81

       _27

         27

           0

Завдання 270
Довжина саду 40 м, а ширина на 16 м менша. Третину площі саду займають яблуні, а решту — груші. Яку площу саду займають груші?
Короткий запис
Довжина — 40 м
Ширина  ?, на 16 м менша, ніж довжина
Площа  ?
Яблуні  ?, 1/3 площі
Груші  ?, решта площі
Розв'язання
1) 40  16 = 24 (м) – ширина саду
2) 40 • 24 = 960 (м2– площа саду
3) 960 : 3 = 320 (м2– площа саду з яблунями.
4) 960  320 = 640 (м2– площа саду з грушами.
Відповідь: грущі займають площу 640 м2.
 
Завдання 271 Рівняння

х + 4 = 8

х = 8 – 4

х = 4

х • 4 = 8

х = 8 : 4

х = 2

х : 4 = 8

х = 8 • 4

х = 32

х – 1 = 8 + 1 

х – 1 = 9 

х = 9 + 1 

х = 10 

х – 8 = 4

х = 4 + 8

х = 12

х • 2 = 0

х = 0 : 2

х = 0

Завдання 272
Із чисел 1, 3, 5, 8, 10 вибери ті значення змінної а, для яких нерівність 240 : а < 120 буде правильною.
240 : а < 120, при а = 3, 5, 8, 10
 
Завдання 273
Щоб зібрати автомобіль, потрібно з’єднати 4245 деталей. Третину деталей уже з’єднали. Скільки деталей залишилося з’єднати?
Короткий запис
Усіх  4245 д.
З'єднали  ?, 1/3 усіх д.
Залишилося  ?
Розв'язання

1) _4245 |  3      

     3        1415 (д.) – з'єднали 

   _12

     12

       _4

         3

        _12

          12

            0

2) _4245

     1415

     2830 (д.)

Відповідь: залишилося з'єднати 2830 деталей.

_33648 |  8     

  32         4206

  _16

    16

     _48

       48

         0

_54288 |  9     

 54        6032

   _28

     27

     _18

       18

         0

_28254 |  6    

 24         4709

 _42

   42

     _54

       54

         0

_35196 |  7    

 35         5028

   _19

     14

     _56

       56

         0

Завдання 275 Порядок дій
6963 : 3 – 2482 : 2 = 1080
1010 • 6 : (180 : 60) = 2020

_6963 |  3    

 6        2321

 _9

   9

   _6

     6

     _3

       3

       0

_2482 |  2    

 2        1241

 _4

   4

   _8

     8

     _2

       2

       0

_2321

 1241

 1080

х 1010

     

  6060

_6060 |  3    

 6         2020

   _6

     6

      0

Завдання 276
З однієї станції в протилежних напрямках одночасно вирушили два поїзди. Швидкість першого поїзда 120 км/год, а швидкість другого на 7 км/год більша. Яка відстань буде між поїздами через 4 години?
 
 Швидкість
Час
Відстань
I
120 км/год
4 год
 
?
II
?, на 7 км/год більша
Розв'язання
1) 120 + 7 = 127 (км/год) – швидкість II поїзда
2) 120 + 127 = 247 (км/год) – швидкість віддалення
3) 247 • 4 = 988 (км)
Відповідь: між поїздами буде 988 кілометрів.
 
Завдання 277 Рівняння

х • 7 = 70 • 6

х • 7 = 420

х = 420  : 7

х = 60

88 : х = 54 – 46

88 : х = 8

х = 88 : 8

х = 11

Завдання 278
Чи порушиться рівновага терезів, якщо об’єднати гирі і кульки на відповідних шальках? Не порушиться

х – 5 = 3

х = 3 + 5

х = 8

(х – 5) • 2 = 3 • 2

(х – 5) • 2 = 6

(х – 5) = 6 : 2

х – 5 = 3

Завдання 279
Куб виготовили з обрізків дроту, позначивши кожну використану частину буквами. Назви частини дроту, у позначенні яких немає літери А.
NM, ML, KL, KN, BM, KD, LC, BC, CD.
 
Завдання 280 Письмове ділення

_27042 |  6     

 24         4507

 _30

   30

    _42

      42

        0

_63432 |  6     

 6          10572

 _34

   30

   _43

     42

     _12

       12

         0

_42045 |  5    

 40         8409

 _20

   20

     _45

       45

         0

х 4507

       6

 27042

х 10572

        6

  63432

х 8409

       5

 42045

Завдання 281 
Для газетного кіоску придбали 8 однакових стелажів, по с грн за кожен. Склади і запиши вирази, за якими можна дізнатися:
а) скільки гривень потрібно заплатити за 9 таких стелажів; с • 9
б) скільки таких стелажів можна купити за а грн. а : с