Інші завдання дивись тут ...

Завдання 304 
1/5 від 3 м 5 см = 305 см : 5 = 61 см
1/2 від 8 т 4 ц = 84 ц : 2 = 42 ц
1/2 від 3 год 20 хв = 200 хв : 2 = 100 хв = 1 год 40 хв
1/5 від 1 год 20 хв = 80 хв : 5 = 16 хв
1/3 від 2 хв 30 с = 150 с : 3 = 50 с
 
Завдання 305

_140015 |  5      

 10          28003

 _40

   40

      _15

        15

          0

_48056 |  8    

 48        6007

     _56

       56

         0

Завдання 306 Письмове ділення

_636012 | 3       

 6           212004

 _3

   3

    _6

      6

        _12

          12

            0  

_145015 |  5    

 10         29003

 _45

   45

      _15

        15

          0

_54018 |  6   

 54        9003

     _18

       18

         0

_80016 |  8    

 8          1002

    _16

      16

        0

х 212004
         3
  636012
х 29003
        5
 145015
х 9003
       6
 54018
х 1002
       8
 80016
Завдання 307
За 5 днів 12 кротів вирили 420 м підземного проходу, порівну кожен. Скільки метрів проходу виривав кожен кріт за день?
Короткий запис
12 кр., 5 дн.  420 м
1 кр., 1 дн.  ?
Розв'язання
1) 420 : 5 = 84 (м) – вирили 12 кротів за 1 день
2) 84 : 12 = 7 (м)
Відповідь: кожен кріт вирив 7 метрів за день.
 
Завдання 308 «Розгорни» кільця і запиши вирази.

10000 : 5 + 8000 = 10000

90000 • 2 – 90000 = 90000

80000 : 4 + 60000 = 80000

2000 • 4 – 6000 = 2000

Завдання 309 
На діаграмі у вигляді синього стовпчика зображена відстань 600 м. Яким відстаням відповідають інші стовпчики?
Розв'язання
1) 600 : 2 = 300 (м) – відстань поділки
2) 600 + 300 = 900 (м) – червоний стовпчик
3) 900 + 300 = 1200 (м) – зелений стовпчик
4) 1200 + 300 = 1500 (м) – синій стовпчик
Відповідь: червоний стовпчик має 900 м, зелений стовпчик має 1200 м, синій стовпчик має 1500 м.
 
Завдання 310 
У таблиці подано, скільки кілограмів борошна продавали в магазині кожного дня тижня. Побудуй графік (правильно діаграму) за даними таблиці.

День тижня

пон.

вівт.

сер.

четв.

п’ятн.

суб.

нед.

Маса борошна

20

18

25

40

50

10

16

Побудували діаграму за умови, що □ = 1

Нед.   □□□□□□□□□□□□

Суб.   □□□□□□□□□

П'ятн. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Четв.  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Сер.   □□□□□□□□□□□□□□□

Вівт.   □□□□□□□□□□□□□□

Пон.   □□□□□□□□□□□□□□□

 
Завдання 311
Із двох сіл назустріч один одному одночасно вирушили пішохід та лижник і зустрілися через 2 години. Пішохід рухався зі швидкістю 5 км/год, а лижник — зі швидкістю 12 км/год. Яка відстань між селами?
Короткий запис
v1 = 5 км/год, v2 = 12 км/год
t = 2 год
 ?
Розв'язання
1) 5 + 12 = 17 (км/год) – швидкість зближення
2) 17 • 2 = 34 (км)
Відповідь: відстань між селами 34 кілометри.
Із двох сіл назустріч один одному одночасно вирушили пішохід та лижник. Пішохід рухався зі швидкістю 5 км/год, а лижник — зі швидкістю 12 км/год. Коли вони зустрінуться, якщо відстань між селами 34 км?
Короткий запис
v1 = 5 км/год, v2 = 12 км/год
= 34 км
 ?
Розв'язання
1) 5 + 12 = 17 (км/год) – швидкість зближення
2) 34 : 17 = 2 (год)
Відповідь: вони зустрінуться через 2 год.
 
Завдання 312 
За 8 годин роботи три однакові трактори витратили 240 л пального. Скільки літрів пального знадобиться одному такому трактору на 6 годин роботи?
Короткий запис
3 тр., 8 год  240 л
1 тр., 6 год  ?
Розв'язання
1) 240 : 8 = 30 (л) – 3 трактори за 1 год
2) 30 : 3 = 10 (л) – 1 трактор за 1 год
3) 10  6 = 6 (л)
Відповідь: знадобиться 6 літрів бензину.
 
Завдання 313

_400368 |  4      

 4          100092

    _36

     36

       _8

         8

         0

_240012 |  6    

 24         40002

      _12

        12

          0

_70049 |  7    

 7        10007

    _49

      49

        0

_43018 |  2    

 4         21509

 _3

   2

  _10

    10

      _18

        18

          0

Завдання 314 
5 кг 300 г • 2 = 10 кг 600 г
6 т 360 кг : 3 = 2 т 120 кг
3 хв 20 с • 2 = 6 хв 40 с
8 км 400 м : 2 = 4 км 200 г
5 год 30 хв • 2 = 10 год 60 хв = 11 год
 
Завдання 315
Прочитай слово: СОКИРА
 
Завдання 316

_135000 |  5     

 10         27000

 _35

   35

     0

_13400 |  2    

 12        6700

 _14

   14

     0

Останніми цифрами частки будуть нулі, якщо останніми є нулі в діленому.
 
Завдання 317

_19600 |  4   

 16       4900

 _36

   36

     0

_181000 |  5    

 15         36200

 _31

   30

   _10

     10

       0

_284000 |  2       

 2           142000

 _8

   8

   _4

     4

      0

_900000 |  2     

 8          450000

_10

  10

    0

Завдання 318 
Із двох станцій одночасно назустріч один одному вийшли два товарні поїзди і зустрілися через 5 годин. Один поїзд рухався зі швидкістю 29 км/год, а другий — 35 км/год. Яка відстань між станціями?
Короткий запис
v1 = 5 км/год, v2 = 12 км/год
= 34 км
 ?
Розв'язання
1) 29 + 35 = 64 (км/год) – швидкість зближення
2) 64  5 = 320 (км)
Відповідь: між станціями 320 кілометрів.
 
Завдання 319 Порядок дій
(60 + 30) : (60 – 30) + 60 : 30 = 5
1) 60 + 30 = 90
2) 60 – 30 = 30
3) 120 : 30 = 4
4) 90 : 30 = 3
5) 3 + 2 = 5

(8 + 4) : (8 – 4) + 8 • 4 = 35

1) 8 + 4 = 12

2) 8 – 4 = 4

3) 12 : 4 = 3

4) 8 • 4 = 32

5) 3 + 32 = 35

Завдання 320 
За три рейси 7 однакових автобусів перевезли 1092 пасажири. Скільки пасажирів перевозив один автобус за один рейс?
Короткий запис
7 авт., 3 р.  1092 п.
1 авт., 1 р.  ?
Розв'язання
1) 1092 : 7 = 156 (п.) – 1 автобус за 3 год
3) 156 : 3 = 52 (п.)
Відповідь: один автобус перевозив 52 пасажири за один рейс.
 
Завдання 321 
Куб виготовлено із дроту. Визнач найкоротший маршрут для жука, який збирається переповзти з точки А в точку N. Знайди довжину цього шляху.
Розв'язання
Жук буде повзти по будь-яких трьох ребрах, довжина яких 3 см, тому
 3 = 9 (см) – довжина найкоротшого шляху.
Відповідь: довжина найкоротшого шляху 9 см.
 
Завдання 322 «Розгорни» кільця і запиши вирази.

123123 : 3 + 82082 = 123123

162154 • 2 – 162154 = 162154

854624 : 4 + 640968 = 854624

123123 • 3 – 246246 = 123123

Завдання 323  
У коробці вміщуються дві кульки. Скількома способами можна покласти в коробку кульки зеленого, червоного, жовтого та фіолетового кольорів, якщо таких кульок є багато?
Позначимо Ч  червона кулька, З — зелена, Ж — жовта, Ф — фіолетова, тому маємо комбінаціі:
ЧЗ, ЧЖ, ЧФ, ЗЖ, ЗФ, ЖФ
Відповідь: 6 способами.
 
Завдання 324 
Довжина кожної сторони трикутника становить 12 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника.
Розв'язання
1) 12 • 3 = 36 (см) – периметр трикутника
2) 36 : 4 = 9 (см) – сторона квадрата
3) 9 • 9 = 81 (см2)
Відповідь: площа квадрата 81 см2.
 
Завдання 325

_215000 |  5     

 20         43000

 _15

   15

     0

_153000 |  9    

  9         17000

 _63

   63

     0

_248000 |  8     

 24          31000

   _8

     8

     0