х 2002
       8
 16016
х 4212
       2
  8424
х 3003
       3
  9009

_4802 | 2     

 4        2401

 _8

   8

    _2

      2

      0

5431 : 1 = 5431

6400 : 100 = 64

Завдання 327 Письмове ділення

_100800 | 9      

   9         11200

  _10

     9

    _18

      18

        0  

_400480 |  8    

 40         50060

     _48

       48

         0

_10020 |  3   

   9       3340

  _10

     9

    _12

      12

        0

Завдання 328
Працюючи з однаковою продуктивністю, 8 операторок за 3 тижні набрали 3696 сторінок тексту. Скільки сторінок тексту набирала одна операторка за тиждень?
Короткий запис
8 оп., 3 т.  3696 с.
1оп., 1 т.  ?
Розв'язання
1) 3696 : 3 = 1232 (с.) – набрали 8 операторок за 1 тиждень
2) 1232 : 8 = 154 (с.) – набрала 1 операторка за 1 тиждень
Відповідь: одна операторна набрала за тиждень 154 сторінок тексту.
 
Завдання 329 
Склади задачу про рух двох автомобілів, розв’язанням якої був би такий вираз:
(80 + 70) • 4. Із двох міст назустріч один одному одночасно вирушили два автомобілі і зустрілися через 4 години. Один автомобіль рухався зі швидкістю 80 км/год, а інший — зі швидкістю 70 км/год. Яка відстань між містами?
 
Завдання 330

_210018 | 6      

 18        35003

 _30

   30

     _18

       18

         0  

_28042 |  7    

 28        4006

     _42

       42

         0

_576008 |  8     

 56          72001

 _16

   16

      _8

        8

        0

_72016 |  4      

 4          18004

_32

  32

     _16

       16

         0

Завдання 331
У цих виразах числа замінили літерами. Відомо, що обидва числа більші від одиниці.
Значення виразу a • b буде найбільшим?
З певністю не можна сказати, значення якого виразу буде найменшим, бо в умові не вказано чи а=b
 
Завдання 332
Розташуй літери в порядку спадання числових значень величин і прочитай слово.
6 а 9 м26 а 6 дм26 а 9 см26 м2 9 дм26 м2 9 см26 дм2 9 см2
ВАЛІЗА.
 
Завдання 333 
Перевір, чи будуть однаковими результати обчислень, якщо спочатку виконати дії у порядку, вказаному синіми цифрами, а тоді — у порядку, вказаному червоними цифрами.
600 : 100 : 2 = 600 : 50 = 12
600 : 100 : 2 = 6 : 2 = 3
Результати будуть різними.
 
Шестицифрове число поділили на одноцифрове. Яку найменшу кількість цифр могли отримати в частці? 5 цифр
 
Завдання 335 
Дорогою до школи Оксанка робить 820 кроків, причому кожні 10 її кроків складають 5 м. Скільки метрів становить відстань від дому дівчинки до школи?
Короткий запис
10 кр.  5 м
820 кр.  ?
Розв'язання
1) 820 : 10 = 82 (р.) – у стільки разів збільшилося число кроків
2) 82  5 = 410 (м)
Відповідь: відстань від дому дівчинки до школи 410 метрів.
 
Завдання 336 
У ставку плавають качки та гуси — всього 452 птахи. Відомо, що качок на 8 більше, ніж гусей. Скільки окремо качок та гусей плаває у ставку?
Розв'язання
1) 452  8 = 444 (пт.) – птахів однаково
2) 444 : 2 = 222 (пт.) – гусей
3) 222 + 8 = 230 (пт.)
Відповідь: у ставку плаває 222 гусей і 230 качок.
 
Завдання 337 
На крапки грального кубика нанесли свіжу фарбу і прокотили кубик по аркуші паперу. Скільки крапок має відбитися в клітинці зі знаком питання? Одна крапка.
 
Завдання 338

 

72727

 

63636

 

54545   45454   36363   27272   18181

60606

 

51515   42424   33333   24242   15151   8060  
Завдання 339 
Двоє майстрів, працюючи з однаковою продуктивністю, за 6 годин роботи виклали 720 тротуарних плиток. Скільки таких плиток викладе один із майстрів за 8 годин, якщо продуктивність його праці не зміниться?
Короткий запис
2 м., 6 год  720 пл.
1 м., 8 год  ?
Розв'язання
1) 720 : 6 = 120 (пл.) – 2 майстрів за 1 год
2) 120 : 2 = 60 (пл.) – 1 майстер за 1 год
3) 60  8 = 480 (пл.) – 1 майстер за 8 год
Відповідь: один майстер викладе 480 плиток за 8 год.
 
Завдання 340

_100500 | 3     

  9         33500

 _10

    9

   _15

     15

       0  

_600300 |  6    

 6          100050

     _30

       30

         0

_40050 |  5   

 40        8010

    _5

      5

      0

_100000 |  8     

   8         12500

  _20

    16

    _40

      40

       0

Завдання 341
4500 • 10 = 45000
360 • 100 = 36000
18 • 1000 = 18000
38000 : 1000 = 38
28000 : 1 = 28000
46000 : 10 = 4600
Завдання 342 Порядок дій
16025 : (3 + 120 : 60) = 16025 : (3 + 2) = 16025 : 5 = 3205 
27036 : (3 + 12 • 4 : 8) = 27036 : (3 + 6) = 27036 : 9 = 3004

_16025 | 5     

 15        3205

 _10

   10

    _25

      25

        0  

_27036 |  9   

 17        3004

     _36

       36

         0

Завдання 343 
Безвітряної погоди за один рейс човен перевозить 2 ц вантажу. Скільки рейсів має зробити цей човен, щоб перевезти 11 т 2 ц вантажу?
Розв’язання
11 т 2 ц : 2 ц = 56 (р.)
Відповідь: щоб перевезти 11 т 2 ц вантажу, човен має зробити 56 рейсів.
 
Завдання 344 
Господиня купила декілька ґудзиків по 9 грн, заплативши за них 108 грн. Скільки таких ґудзиків купить господиня за 96 грн?
Короткий запис
108 грн - ?, по 9 грн
96 грн   ?
Розв'язання
1) 108 : 9 = 12 (грн) – ціна ґудзика
2) 96 : 12 = 8 (ґ.)
Відповідь: господиня купить 8 ґудзиків.
 
5 грн 60 коп. : 5 = 1 грн 12 коп.
1 ц 24 кг : 4 = 124 кг : 4 = 31 кг
8 т 240 кг : 4 кг = 8240 кг : 4 кг = 2060
6 м 120 мм : 9 мм = 6120 мм : 9 мм = 680
6 км 280 м : 2 = 3 км 140 м
8 кг 480 г : 4 = 2 кг 120 г
 
Завдання 346 
Із двох міст, відстань між якими 110 км, назустріч одна одній одночасно виїхали дві велосипедистки. Одна з них рухалася зі швидкістю 10 км/год, а друга — 12 км/год. Через скільки годин велосипедистки зустрінуться?
Короткий запис
v1 = 10 км/год, v2 = 12 км/год
S = 110 км
 ?
Розв'язання
1) 10 + 12 = 22 (км/год) – швидкість зближення
2) 110 : 22 = 5 (год)
Відповідь: велосипедистки зустрінуться через 5 годин.
 
Завдання 347 
Цей маленький акваріум хочуть заповнити водою наполовину. На якій відстані від дна акваріума опиниться рівень води?
Розв'язання
50 : 2 = 25 (см)
Відповідь: рівень води опиниться на 25 см від дна акваріума.
 
Завдання 348 «Розгорни» кільця і запиши вирази.

24048 : 6 + 20040 = 24048

123012 • 6 – 615060 = 123012

391527 : 3 + 261018 = 391527

12034 • 3 – 24068 = 12034

Завдання 349
Відомо, що сума крапок на протилежних гранях кубика дорівнює 7. Скільки крапок має відбитися в клітинці зі знаком питання? Чотири крапки.
 
Завдання 350

 

101000

 

101990

 

102980   103970   104960   105950  

100000

 

100990   101980   102970   103960   104950   105940
Завдання 351
З одного баштану фермер зібрав 24 т 3 ц кавунів, а з другого — третину від цієї кількості. Скільки центнерів кавунів зібрав фермер з обох баштанів?
Короткий запис
— 24 т 3 ц
II  ?, 1/3 
Разом  ?
Розв'язання
24 т 3 ц = 243 ц
1) 243 : 3 = 81 (ц) – зібрав з II баштану
2) 243 + 81 = 324 (ц) = 32 т 4 ц
Відповідь: фермер зібрав 32 т 4 ц з обох баштанів.
 
1 км : 5 м = 1000 м : 5 м = 200
2 км : 100 м = 2000 м : 100 м = 20
2 ц : 5 кг = 200 кг : 5 кг = 40
3 т : 6 ц = 30 ц : 6 ц = 5
6 м : 4 см = 600 см : 4 см = 150 
6 км : 3 м = 6000 м : 3 м = 2000