Інші завдання дивись тут ...

Завдання 530 Знайди дроби від чисел.
1/100 від 1000 — це 1000 : 100 = 10
1/100 від 10 000 — це 10000 : 100 = 100
1/1000 від 10000 — це 10000 : 1000 = 10
1/1000 від 100000 — це 100000 : 1000 = 100
 
Завдання 531 Письмове ділення

_54000 | 300 

 300      180

_2400

  2400

      0

_84000 | 500 

 500      168

_3400

  3000

  _4000

    4000

         0

_68000 | 40    

 40        1700

_280

  280

     0

х 180

    300  

  54000

х 168

      500

   84000

х 1700

    40   

   68000

Завдання 532, 533 Письмове ділення

_42800 | 40   

 40        1070

 _280

   280

      0

_486000 | 90   

 450        5400

 _360

   360

      0

_678000 | 300 

 600        2260

 _780

   600

  _1800

    1800

         0

_957000 | 20    

 80          47850

_157

  140

 _ 170

    160

    _100

      100

         0

Завдання 534 Число ділиться на 1000, якщо три останні цифри в його записі — нулі. Допоможи білочці знайти числа, які діляться на 1000.
68790   не ділиться на 1000
12000   ділиться на 1000
163400   не ділиться на 1000
80000   ділиться на 1000
 
Завдання 535
Аліна купила два нотні зошити для себе і 8 таких самих зошитів для друзів, заплативши за всю покупку 80 гривень. Скільки грошей їй мають повернути друзі?
Короткий запис
Для себе  2 з. по ? грн
Для друзів  8 з. по ? грн
Разом  80 грн
Розв’язання
1) 2 + 8 = 10 (з.) – купила всього 
2) 80 : 10 = 8 (грн) – ціна зошита
3) 8 • 8 = 64 (грн)
Відповідь: друзі їй мають повернути 64 гривні.
 
Завдання 536
В один магазин привезли 66 кг моркви, а в другий — 33 кг. Скільки ящиків моркви отримав кожен магазин, якщо всього привезли 9 ящиків моркви?
Короткий запис
 66 кг по ? ящ
II  33 кг по ? ящ
Разом  9 ящ. 
Розв’язання
1) 66 + 33 = 99 (кг) – привезли разом 
2) 99 : 9 = 11 (кг) – маса 1 ящика
3) 66 : 11 = 6 (ящ.) – отримав I магазин
4) 33 : 11 = 3 (ящ.) – отримав II магазин
Відповідь: перший магазин отримав 6 ящиків з морковю, другий — 3 ящики з морквою.
 
Завдання 537 Порядок дій
(40179 – 15395 : 5) • 4 = 148400
15 • (54 : 3 – 84 : 7) = 90

_15395 | 5    

 15        3079

   _39

     35

     _45

       45

         0

_ 40179

    3079

  37100

х 37100

      4  

 148400

_54 | 3 

  3   18

 _24

   24

     0

_84 | 7  

  7    12

 _14

   14

     0

_ 18

   12

     6

х 15

    6

  90

 

Завдання 538 Рівняння

х • 400 = 84000

х = 84000 : 400

х = 210

х + 400 = 84000

х = 84000 – 400

х = 83600

х – 400 = 84000

х = 84000 + 400

х = 84400

_84000 | 400 

 800       210

 _400

   400

      0

_ 84000

      400

   83600

х 84000

      400

   84400

Завдання 539
Турист пройшов чверть шляху за 2 секунди, а туристка — за 3 секунди. На скільки секунд швидше подолає увесь шлях турист, ніж туристка?
Короткий запис
1/4 шляху  2 с
1/4 шляху  3 с
На скільки с швидше  ?
Розв’язання
1) 2  4 = 8 (с) – потрібно туристові 
2) 3  4 = 12 (с) – потрібно туристці
3) 12 – 8 = 9 (с)
Відповідь: на 9 с швидше подолає увесь шлях турист.
 
Завдання 540 Письмове ділення

_45000 | 500 

 4500      90

     0

_64000 | 800 

 6400      80

     0

_942000 | 500  

 500        1884

_4420

  4000

  _4200

    4000

    _2000

      2000

           0

_846000 | 60  

 600       1410

_2460

  2400

    _600

      600

         0

х 90

  500 

45000

х 800

  80  

64000

х 1884

       500

   942000

х 1410

      600 

   846000

Завдання 541
Для виготовлення дванадцяти однакових зошитів витратили 144 аркуші паперу. Скільки аркушів паперу потрібно для виготовлення п’яти таких зошитів?
Короткий запис
12 з.  144 арк.
5 з. — ?
Розв’язання
1) 144 : 12 = 12 (арк.) – для виготовлення 1 зошита
2) 12  5 = 60 (арк.)
Відповідь: для виготовлення п'яти таких зошитів потрібно 60 аркушів паперу.
 
Завдання 542
400 • 20 = 4 • 2 • 1000 = 8000
800 • 10 = 8 • 1 • 1000 = 8000
600 • 300 = 6 • 3 • 10000 = 180000
5000 : 2 = 2500
8000 : 40 = 200
40000 : 2000 = 20
 

_14400 | 30 

 120      480

 _240

   240

      0

_288000 | 400 

 2800       720

   _8000

     8000

         0

Завдання 544 Письмове ділення

_456000 | 200  

 400        2280

 _560

   400

  _1600

    1600

         0

_846000 | 20     

 80          42300

 _46

   40

   _60

     60

       0

_984500 | 50    

 50         19690

_484

  450

  _345

    300

    _450

      450

         0

_789000 | 300   

 60          2630

_189

  180

    _900

      900

         0

Завдання 545
Два автомобілі однакової вантажності за 16 рейсів перевезли 80 т картоплі, причому перший автомобіль перевіз 30 т, а другий — решту картоплі. Скільки рейсів зробив кожен автомобіль?
Короткий запис
 ? р.  30 т
II  ? р.  решту т
Разом  16 р.  80 т
Розв’язання
1) 80 – 30 = 50 (т) – перевіз II автомобіль 
2) 80 : 16 = 5 (т) – перевозять за 1 рейс
3) 30 : 5 = 6 (р.) – зробив I автомобіль
4) 50 : 5 = 10 (р.) – зробив II автомобіль
Відповідь: перший автомобіль зробив 6 рейсів, а другий — 10 рейсів.
 
Завдання 546 Порядок дій
(8 • 8 – 60) • (1 + 5 • 8) = (64 – 60) • (1 + 40) = 4 • 41 = 164
(4 • 4 + 16) : (26 – 3 • 8) = (16 + 16) : (26 – 24) = 32 : 2 = 16
 
Завдання 547 Чи нахилиться дах, якщо колони закопати в ці ямки?

х • 2 = 8

х = 8 : 2

х = 4

х + 3 = 7

х = 7 – 3

х = 4

х • 2 – (х + 3) = 8 – 7

х • 2 – (х + 3) = 1

х • 2 – х  3 = 1

х – 3 = 1

х = 1 + 3

х = 4

Відповідь: не нахилиться.

Завдання 548
Із двох міст, відстань між якими 1656 км, назустріч один одному одночасно виїхали два автобуси. Яка відстань буде між автобусами, коли перший з них проїде 5/6 шляху, а другий — 3/8 шляху?
Розв’язання
1) 1656 : 6  4 = 276 • 5 = 1380 (км) – проїде I автобус
2) 1656 : 8  3 = 207 • 3 = 621 (км) – проїде II автобус
3) 1380 + 621 = 2001 (км) – проїде I i II автобус разом
4) 2001  1656 = 345 (км)
Відповідь: між автобусами буде 345 кілометрів.
 
Завдання 549 При якому із поданих значень змінної а нерівність 540000 : а < 540 буде правильною?

540000 : а < 540

при а = 100

540000 : 100 < 540

5400 < 540 не правильно

540000 : а < 540

при а = 1000

540000 : 1000 < 540

540 < 540 правильно

540000 : а < 540

при а = 10000

540000 : 10000 < 540

54 < 540 правильно

Завдання 550
Щоб паровоз проїхав 10 км, у топці (пічці) спалили 90 кг вугілля. Скільки кілограмів вугілля треба спалити, щоб паровоз проїхав 45 км?
Короткий запис
10 км  90 кг
45 км — ?
Розв’язання
1) 90 : 10 = 9 (кг) – витрачає на 1 км
2) 9  45 = 405 (кг)
Відповідь: треба спалити 405 кілограмів вугілля.
 
Завдання 551 Виконай ділення письмово

_456000 | 200  

 400        2280

 _560

   400

  _1600

    1600

         0

_756000 | 60     

 60          12600

_156

  120

 _3600

   3600

       0

_448000 | 40    

 40          11200

 _48

   40

   _80

     80

       0

Завдання 552
На фермі було 4850 корів, а телята становили 2/5 від кількості корів. На скільки менше телят, ніж корів, було на фермі?
Короткий запис
Корів  4850 тв.
Телят  ?, 2/5 від кількості корів. На скільки тв. менше  ?
Розв’язання
1) 4850 : 5 • 2 = 1940 (тв.) – телят було
2) 4850 – 1940 = 2910 (тв.)
Відповідь: телят було на 2910 тварин менше, ніж корів