Інші завдання дивись тут ...

Завдання 662 Порівняй дроби

1/20 > 1/30

9/10 > 5/10

5/100 < 8/100

4/6 > 3/6

Завдання 663
Усі сторони многокутників однакові й дорівнюють 1 дм 2 см. Знайди периметри трикутника, квадрата, п’ятикутника, шестикутника.
1 дм 2 см = 12 см
1) 12 • 3 = 36 (см) = 3 дм 6 см – периметр трикутника
2) 12 • 4 = 48 (см) = 4 дм 8 см – периметр чотирикутника
3) 12 • 5 = 60 (см) = 6 дм – периметр п'ятикутника
4) 12 • 6 = 72 (см) = 7 дм 2 см – периметр шестикутника
 
Завдання 664 Письмове ділення

_294 | 42 

 294     7

    0

_232 | 29 

 232     8

    0

_504 | 84 

 504     6

    0

_1428 | 42 

 126     34

  _168

    168

       0

_9512 | 29 

 87      328

 _81

   58

  _232

    232

       0

_2856 | 84 

 252     34

  _336

    336

       0

Завдання 665
Із поля зібрали 32 ящики помідорів і 36 ящиків огірків. Усі ящики з овочами розмістили на двох машинах порівну. Скільки ящиків було на кожній машині?
1-й спосіб
1) 36 + 32 = 68 (ящ.) – зібрали ящиків з овочами
2) 68 : 2 = 34 (ящ.) – було на кожній машині
2-й спосіб
1) 36 : 2 = 18 (ящ.) – було на одній машині
2) 32 : 2 = 16 (ящ.) – було на другій машині
3) 18 + 16 = 34 (ящ.) – було на кожній машині
3-й спосіб
1) 36 – 32 = 4 (ящ.) – на стільки більше ящиків з огірками
2) 4 : 2 = 2 (ящ.) – порівно
3) 32 + 2 = 34 (ящ.) – було на кожній машині
 
Завдання 666
Які одиниці довжини більші за міліметр, але менші за кілометр? см, дм, м
 
Завдання 667
За три доби бамбук виріс на 90 см. Якою буде висота бамбука через 5 діб, якщо він ростиме із тією ж швидкістю?
Короткий запис
3 д.  90 см
5 д.  ?
Розв'язання
1) 90 : 3 = 30 (см) – висота буде через добу
2) 30 • 5 = 150 (см)
Відповідь: висота бамбука буде 150 см.
 
Завдання 668 Порядок дій

(500 • 10 – 500 : 10) • 6 : (1000 – 997) = (5000 – 50) • 6 : 3 = 9900

(420 • 20 – 210 • 30) : 100 • (600 – 591) = (8400 – 6300) : 100 • 9 = 181 

х 4950

      6  

   29700

  

_29700 | 3    

 27        9900

 _27

   27

     0

х 420

    20

   8400

х 210

    30  

   6300

_ 8400

   6300

   2100

_2100 | 100 

  21       21

    0

х 21

    9

 181

Завдання 669 «Розгорни» кільця.
8448 : 24 + 8096 = 8448
27072 : 32 + 26226 = 27072
21381 • 24 – 491763 = 21381
18136 • 7 – 108816 = 18136
Завдання 670
На 5 дитячих светрів використовують стільки ж вовняної пряжі, скільки на 2 светри для дорослих. Скільки грамів пряжі потрібно на дитячий светр, якщо на светр для дорослого витрачають 800 г пряжі?

 

На 1 светр

 Кількість светрів 

Всього пряжі

Дитячі

?

5

Однакова

Дорослі

800 г

2

Розв'язання

1) 800  2 = 1600 (г) – потрібно на дорослі светри
2) 1600 : 5 =  320 (г)
Відповідь: на дитячий светр потрібно 320 г пряжі.
 
Завдання 671
Відомо, що висота зображених на малюнку блоків відповідає нерівності a + b < c. Між якою з цих величин і яким блоком можна встановити відповідність?
а  рожевий, b  жовтий, c  синій
 
Завдання 672
Половина скляної банки вміщує 5 кг 850 г води. Скільки кілограмів води вміщується у чотирьох таких банках?
Короткий запис
1/2 б.  5 кг 850 г
4 б.  ?
Розв'язання
5 кг 850 г = 5850 г
1) 5850  2 = 11700 (г) – у 1 банці
2) 11700 • 4 = 46800 (г) = 46 кг 800 г
Відповідь: у чотирьох банках вміщується 46 кг 800 г.
 
Завдання 673

_4088 | 73 

 365     56

 _438

   438

      0

_3380 | 52 

 312     65

 _260

   260

      0

_1254 | 38 

 114      33

 _114

   114

      0

Завдання 674
Маса борошна в склянці 160 г. Скільки таких склянок можна наповнити, якщо є 4 кг борошна?
Короткий запис
1 скл.  160 г
 4 кг
Розв'язання
4 кг = 4000 г
4000 : 160 = 25 (скл.)
Відповідь: можна наповнити 25 склянок.
 
Завдання 675
900 • 40 = 36000
8000 • 0 = 0
5000 • 1 = 5000
0 : 2200 = 0
4000 : 20 = 200
80000 : 100 = 800
У кожному випадку назви перше неповне ділене.
У частці 2760 : 40 перше неповне ділене 276
У частці 5520 : 60 перше неповне ділене 552
У частці 3960 : 45 перше неповне ділене 396
 
Завдання 677

_364 | 52

 364     7

    0

_192 | 64

 192    3

    0

_190 | 38

 190    5

    0

_9735 | 59 

  59     165

 _385

   385

      0

_9348 | 41 

  82     228

 _114

    82

   _328

     328

        0

_9842 | 37 

  74     266

 _244

   222

   _222

     222

        0

Завдання 678
1) П’ята частина від невідомого числа становить 4568. Знайди невідоме число.

х : 5 = 4568

х = 4568 • 5

х = 22840

х 4568

       5

 22840

Завдання 678
2) Знайди 1/5 від числа 5690.

_5690 | 5   

  5      1138

  _6

    5

   _19

     15

     _40

       40

         0

Завдання 679
У першому автобусі на екскурсію поїхало 36 туристів, а в другому — 32. Коли на зворотній дорозі кілька людей пересіло із першого автобуса в другий, то в обох автобусах туристів стало порівну. Скільки туристів пересіло в другий автобус?
Розв'язання
1-й спосіб
1) 36 + 32 = 68 (т.)
2) 68 : 2 = 34 (т.)
3) 36 – 34 = 2 (т.)
Відповідь: 2 туристи.
2-й спосіб
1) 36 – 32 = 4 (т.)
2) 4 : 2 = 2 (т.)
Відповідь: 2 туристи.
Завдання 680
Які одиниці маси більші, ніж грам, але менші за тонну? кг, ц
 
Завдання 681
У рибному господарстві в одному ставку виростили 7 кг коропа на 1 м2 площі й отримали 67200 кг риби, а в другому ставку — 8 кг коропа на 1 м2 площі й отримали 61600 кг риби. На скільки квадратних метрів площа першого ставка більша від площі другого?
Розв'язання
1) 67200 : 7 = 9600 (м2) – площа одного ставка
2) 61600 : 8 = 7700 (м2) – площа другого ставка
3) 9600 – 7700 = 1900 (м2)
Відповідь: на 1900 м2 площа першого ставка більша від площі другого.
 
Завдання 682
Одна сторона трикутника 64 мм, а друга — удвічі довша. Знайди довжину третьої сторони, якщо периметр трикутника 274 мм.
Короткий запис
Периметр  274 мм
 64 мм
II  ?, у 2 р. довша
III  ?
Розв'язання
1) 64  2 = 128 (мм) – друга сторона
2) 64 + 128 = 192 (мм) – друга і третя сторони разом
3) 274 – 192 = 82 (мм)
Відповідь: довжина третьої сторони 82 мм.
 
Завдання 683
За годину екскаватор викопує 20 м канави. Одну канаву викопали за 15 годин роботи екскаватора, а другу — за 7 годин. Скільки всього метрів канави викопали за цей час?
Короткий запис
1 год  20 м
15 год  ?
7 год  ? 
Разом  ?
Розв'язання
1) 20  15 = 300 (м) – має одна канава
2) 20  7 = 140 (м) – має друга канава
3) 300 + 140 = 440 (м)
Відповідь: за цей час викопали 440 метрів канави.
 
Завдання 684
4840 + 12903 – 80125 : 5 = 1718

1530 : (12 • 6 – 38) • 15 = 675

_80125 | 5      

 5         16025

_30

  30

    _12

      10

      _25

        25

          0

+  4840

  12903

  17743

  

_ 17743

   16025

     1718

х 12

    6

   72

_ 72

   38

   34

_1530 | 34 

 136     45

  _170

    170

       0

х 45

  15

 225

 45 

 675

Завдання 685 
У гуртку п’ятеро дітей різного віку: Олегові 10 років, Сергієві 9 років, Оленці 8 років, Дмитрові 12 років, Алісі 11 років. На скільки років наймолодший член гуртка молодший за найстаршого?
Короткий запис
Дмитрові  12 р.
Оленці  8 р. На скільки менше  ? 
Розв'язання
12 – 8 = 4 (р.)
Відповідь: на 4 роки наймолодший член гуртка молодший за найстаршого.