Інші завдання дивись тут...

Сторінка 51

Завдання 1 Письмове ділення

495090 |   9      

45            55010

_45

  45

      _9

        9

        0

282380  |   7       

28             40340

  _23

    21

    _28

      28

        0

Завдання 2

Одного дня катер плив 4 год, а другого — 5 год. За два дні він подолав 414 км. Скільки кілометрів пропливав катер кожного дня окремо, якщо його швидкість не змінювалася?

Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (год) – весь час.

2) 414 : 9 = 46 (км/год) – швидкість катера.

3) 46 • 4 = 184 (км) – проплив першого дня.

4) 46 • 5 = 230 (км) – проплив другого дня.

Відповідь: катер проплив першого дня 184 км і другого дня 230 км.

Завдання 3

Будиночок «збудували» із квадрата, сто­рона якого 5 см, і половинки квадрата зі стороною 4 см. Знайди площу будиночка.

Розв’язання

1) 5 • 5 = 25 (см2) – площа квадрата.

2) 4 • 4 : 2 = 8 (см2) – площа трикутника.

3) 25 + 8 = 33 (см2)

Відповідь: площа будиночка 33 см2.

 

СТОРІНКА 52

Завдання 1

86580 |  90  

81         962

_55

  54

  _18

    18

      0

38400  |  80 

32           48

_64

  64

    0

53550  |  9     

45           595

_85

  81

  _45

    45

      0 

Завдання 2

Цукор-пісок масою 1680 кг розсипали у 30 мішків, порівну в кожен, а цукор-пудру розфасували у 70 однакових пакетів. Відомо, що маса пакета із цукром-пудрою в 4 рази менша, ніж маса мішка з цукром-піском. Скільки кілограмів цукру-пудри розфасували?

Розв’язання

1) 1680 : 30 = 56 (кг) – цукор-пісок в 1 мішку.

2) 56 : 4 = 14 (кг) – цукор-пудра в 1 мішку.

3) 14 • 70 = 980 (кг)

Відповідь: розфасували 980 кг цукру-пудри.

Завдання 3

Від прямокутника зі сторонами 4 см і 6 см відрізали половинку квадрата, сто­рона якого 4 см. Знайди площу зафар­бованої фігури.

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (см2) – площа прямокутника.

2) 4 • 4 : 2 = 8 (см2) – площа трикутника.

3) 24 – 8 = 16 (см2)

Відповідь: площа зафарбованої фігури 16 см2.

 

СТОРІНКА 53

Завдання 1 Дії з іменованими числами

71 км 130 м : 30 = 2 км 371 м

89 км 440 м : 40 м = 2 км 236 м

_71130 |  30  

 60        2371 (м)

_111

   90

  _213

    210

     _30

       30

         0

_89440  |  40  

 80         2236 (м)

 _94

   80

  _144

    120

    _240

      240

         0

Завдання 2

20 л молока розлили у 4 каструлі та 6 банок, порівну в кожну посудину. Скільки літрів молока було в бан­ках?

Розв’язання

1) 4 + 6 = 10 (б.) – всього банок.

2) 20 : 10 = 2 (л) – в 1 бідоні

3) 2 • 6 = 12 (л) – було в усіх банках.

Відповідь: в банках було 12 л молока.

Завдання 3

Від прямокутника, сторони якого 5 см і 10 см, від­різали половину квадрата зі стороною 6 см. Знайди площу зафарбованої фігури.

Розв’язання

1) 10 • 5 = 50 (см2) – площа прямокутника.

2) 6 • 6 : 2 = 18 (см2) – площа трикутника.

3) 50 – 18 =  32 (см2)

Відповідь: площа зафарбованої фігури 32 см2.

 

СТОРІНКА 54

Завдання 1 Письмове множення

х 7020

       60

 421200

х 5030

       70

 352100

х 73300

       500

 36650000

х 30028

          7

 210196

192400 | 400   

16            481

_32

  32

    _4

      4

       0

Завдання 2

Із двох міст, відстань між якими 268 км, одночасно виїхали назустріч один одному два автомобілі і зу­стрілися через 2 години. Швидкість одного авто­мобіля становила 64 км/год. Яка швидкість другого автомобіля?

Розв’язання

1 спосіб

1) 268 : 2 = 134 (км/год) – швидкість зближення.

2) 134 – 64 = 70 (км/год

2 спосіб

1) 64 • 2 = 128 (км) – проїхав перший автомобіль.

2) 268 – 128 = 140 (км) – проїхав другий автомобіль.

3) 140 : 2 =  70 (км/год)

Відповідь: швидкість другого автомобіля 70 км/год.

Завдання 3

Із прямокутника зі сторонами 6 см і 10 см та поло­винки квадрата зі стороною 6 см склали зображену на рисунку фігуру. Знайди площу цієї фігури.

Розв’язання

1) 10 • 6 = 60 (см2) – площа прямокутника.

2) 6 • 6 : 2 = 18 (см2) – площа трикутника.

3) 60 + 18 =  78 (см2)

Відповідь: площа цієї фігури 78 см2.

 

СТОРІНКА 55

Завдання 1

х 38

   16

 228

 38 

 608

х  54

    75

  270

378  

4050

х  46

    27

  322

  92

1242

х 29

   64

 116

174  

1856

Завдання 2

Фанерний ящик кубічної форми обшили мішковиною. Довжина ребра куба 6 дм. Скільки квадратних дециметрів мішковини витратили, якщо кришку ящика обшивали з обох боків?

Розв’язання

1) 6 • 6 = 36 (дм2) – площа грані куба.

2) 36 • 6 + 36 = 216 + 36 = 252 (дм2)

Відповідь: витратили 252 дм2 мішковини.

Завдання 3

Від половинки квадрата зі стороною 6 см відрізали половинку квадрата, сторона якого 4 см. Знайди площу за­фарбованої фігури.

Розв’язання

1) 6 • 6 : 2 = 18 (см2) – площа половини більшого квадрата.

2) 4 • 4 : 2 = 8 (см2) – площа половини меншого квадрата.

3) 18 – 8 =  10 (см2)

Відповідь: площа зафарбованої фігури 10 см2.

 

СТОРІНКА 56

Завдання 1

х 1306

       19

 11754

 1306  

 24814

х  25864

         52

   51728

129320  

1344928

х  30834

          34

  123336

  92502  

1048356

Завдання 2

Із 5 кг картоплі виходить 750 г крохмалю. Скільки грамів крохмалю можна одержати з 10 кг такої кар­топлі?

Розв’язання

1) 750 : 5 = 150 (г) – виходить крохмалю з 1 кг картоплі.

2) 150 • 10 = 1500 (г) = 1 кг 500 г – виходить крохмалю з 10 кг картоплі.

Відповідь: можна одержати 1 кг 500 г крохмалю.

Завдання 3

Із половинки квадрата зі сторо­ною 6 см вирізали цілий квадрат, сторона якого 2 см. Знайди площу зафарбованої фігури.

Розв’язання

1) 6 • 6 : 2 = 18 (см2) – площа половини квадрата.

2) 2 • 2 = 4 (см2) – площа меншого квадрата.

3) 18 – 4 =  14 (см2)

Відповідь: площа зафарбованої фігури 14 см2.

 

СТОРІНКА 57

Завдання 1

24 м 93 см • 43 = 1071 м 99 см

5 т 9 ц • 38 = 224 т 2 ц

х  2493

        43

    7479

  9972    

107199 (см)

х  59

    38

  472

177  

2242 (ц)

Завдання 2

З двох ділянок зібрали 15 однакових мішків кар­топлі, причому з першої ділянки — 350 кг, а з дру­гої — 400 кг. Скільки мішків картоплі зібрали з кож­ної ділянки окремо?

Розв’язання

1) 350 + 400 = 750 (кг) – всього картоплі.

2) 750 : 15 = 50 (кг) – зібрали з кожної ділянки.

3) 350 : 50 = 70 (м.) – мішків картоплі зібрали з першої ділянки.

4) 400 : 50 = 8 (м.) – мішків картоплі зібрали з другої ділянки.

Відповідь: 70 мішків і 8 мішків.

Завдання 3

Десяту частину від числа називають особливим словом — «дециль». Розділи смужку на потрібну кількість частин і знайди, скільки клітинок у децилі.

Розв’язання

20 : 10 = 2 (кл.) – клітинок у децилі.

Відповідь: 2 клітинки.

Смужку треба розділити на 10 рівних частин по 2 клітинки в кожній частині.

 

СТОРІНКА 58

Завдання 1 Порядок дій

(17 004 – 20 745 : 9) + 437 • 42 = 33053

20745 | 9     

18        2395

_27

  27

     _45

       45

         0

_ 17004

     2395

   14699

Х 437

     42

   874

1748 

18354

+ 14699

   18354

   33053

Завдання 2

На консервному заводі за зміну законсервували 120 банок огірків і 200 таких самих банок помідорів, причому огірків законсервували на 160 кг менше, ніж помідорів. Скільки кілограмів огірків і помідорів окремо законсервували за зміну?

Розв’язання

1) 200 – 120 = 80 (б.) – на стільки менше законсервували огірків.

2) 160 : 80 = 2 (кг) – в одній банці.

3) 2 • 120 = 240 (кг) – законсервували огірків.

4) 2 • 200 = 400 (кг) – законсервували помідорів.

Відповідь: законсервували 240 кг огірків і 400 кг помідорів.

Завдання 3

Відстань між деревами 200 м. Знайди дециль від чис­ла 200.

Розв’язання

200 : 10 = 20 (м) – дециль від числа 200.

Відповідь: 20 метрів.

 

СТОРІНКА 59

Завдання 1

213113 |  53     

212           4021

  _111

    106

      _53

        53

          0

128142  |   42     

126             3051

  _214

    210

      _42

         42

           0

Завдання 2

Літак перебував у польоті першого дня 4 год, а дру­гого — 7 год, причому за перший день він подолав на 1620 км менше, ніж за другий. Скільки кілометрів про­летів літак за кожний день окремо, якщо швидкість його руху була весь час однакова?

Розв’язання

1) 7 – 4 = 3 (год) – на стільки менше часу був у польоті перший літак.

2) 1620 : 3 = 540 (км/год) – швидкість літака.

3) 540 • 4 = 2160 (км) – пролетів перший літак.

4) 540 • 7 = 3780 (км) – пролетів другий літак.

Відповідь: 2160 км; 3780 км.

 

Завдання 3

Відстань між маленькою ялиночкою і берізкою — 20 м, що становить дециль від відстані між ялинка­ми. Знайди відстань між ялинками.

Розв’язання

20 • 10 = 200 (м)

Відповідь: відстань між ялинками 200 метрів.

 

СТОРІНКА 60

Завдання 1 Рівняння

48 165 : х = 39

х = 48165 : 39

х = 1235

х • 28 = 87 528

х = 87528 : 28

х = 3126

 

48165 |  39    

39         1235

_91

  78

 _136

   117

   _195

     195

         0

_87528  |   28    

  84           3126

  _35

    28

    _72

      56

    _168

      168

          0

Завдання 2

На 1 м2 тротуару потрібно 40 кг асфальту. Скільки тонн асфальту знадобиться, щоб вимостити прямо­кутний тротуар завдовжки 500 м і завширшки 2 м?

Розв’язання

1) 500 • 2 = 1000 (м2) – площа тротуара.

2) 40 • 1000 = 40000 (кг) = 40 (т)

Відповідь: знадобиться 40 тонн фарби.

Завдання 3

Відстань між маленькою ялиночкою і берізкою — 20 м, що становить два децилі від відстані між ялинками. Яка відстань між ялинками? Між великою ялинкою і берізкою?

Розв’язання

1) 20 • 10 • 2 = 400 (м) – відстань між ялинками.

2) 400 – 20 = 380 (м) – відстань між великою ялинкою і берізкою.

Відповідь: 400 метрів; 380 метрів.

Інші завдання дивись тут...