Інші завдання дивись тут...

Завдання 566

«Сусіди» числа 375999; 375998 і 376000

«Сусіди» числа 800000; 799999 і 800001

«Сусіди» числа 999999; 999998 і 1000000

«Сусіди» числа 540000. 539999 і 540001

 

Завдання 567

Число, у якому 750 одиниць другого класу і 28 одиниць першого класу; 750028

Число, у якому 12 одиниць другого класу і 2 одиниці першого класу. 12002

 

Завдання 568 Сума розрядних доданків

720308 = 700000 + 20000 + 300 + 8

101040 = 100000 + 1000 + 40

965034 = 900000 + 60000 + 5000 + 30 + 4

 

Завдання 569 Запиши суми як одне число

600000 + 10000 + 3000 + 40 + 5 = 613045

20000 + 800 + 9 = 20809

100000 + 1000 + 100 + 1 = 101101

 

Завдання 570

У числі 450450 всього 45 дес. тис.

У числі 856943 всього 8569 сот.

У числі 13207 всього 13207 од.

У числі 36842 всього 3684 дес.

 

Завдання 571

195806 > 159806

22 469 < 29 496

757570 > 575750

Завдання 572

+ 834000

       172

   834172

_ 204391

       391

  204000

+ 60058

     2000

   62058

_ 60058

   60008

        50

300000 • 2 – 500000 = 600000 – 500000 = 100000

200000 + 100000 : 100 = 200000 + 1000 = 201000

Завдання 573  Дай назву трикутникам: за величиною кутів за величиною сторін

а) прямокутний, різносторонній   

б) гострий, рівносторонній   

в) тупокутний, рівнобедрений   

г) гострокутний, різносторонній

 

Завдання 574

Перший садівник за 6 год обприскує 30 дерев, а другий за 7 год — 49 таких дерев. За скільки годин, працюючи разом, вони обприскають 60 дерев?

Короткий запис

 6 год  30 д.

II  7 год  49 д.

Разом  ? год  60 д.

Розв'язання

1) 30 : 6 = 5 (д.) – обприскує перший садівник

2) 49 : 7 = 7 (д.) – обприскує другий садівник

3) 5 + 7 = 12 (д.) – обприскують два садівники разом

4) 60 : 12 = 5 (год)

Відповідь: за 5 год вони, працюючи разом, обприскають 60 дерев.

 

Завдання 575

Три оператори, працюючи з однаковою продуктивністю, за 4 год набира­ють 48 сторінок тексту. Скільки сторінок тексту наберуть два оператори за 1 годину?

Короткий запис

3 оп., 4 год  48 с.

2 оп., 1 год  ?

Розв'язання

1) 48 : 4 = 12 (с.) – набирають три оператори за 1 год

2) 12 : 3 = 4 (с.) – набирає один оператор за 1 год

3)  2 = 8 (с.)

Відповідь: два оператори за 1 годину наберуть 8 сторінок тексту.

 

Завдання 576 Рівняння

х • 4 = 80 000

х = 80000 : 4

х = 20000

х : 4 = 80000

х = 80000 • 4

х = 320000

420 000 : х = 100

х = 420000 : 100

х = 4200

Завдання 577

Периметр квадрата 1 дм 2 см. Обчисли периметр рівностороннього трикутника, сторони якого в 5 разів довші, ніж сторони квадрата.

Розв'язання

1 дм 2 см = 12 см

1) 12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата

2)  5 = 15 (см) – сторона трикутника

3) 15  3 = 45 (см)

Відповідь: периметр рівностороннього трикутника 45 см.

 

Завдання 578 Порядок дій

820 : 20 – 480 : 160 = 41 – 3 = 38 

108 : (41 – 60 : 12) =

3 • (710 – 570) : 70 = 3 • 140 : 70 = 420 : 70 = 6

500 – (280 + 560 : 14) = 500 – (280 + 40) = 500 – 320 = 180

_820 | 20

 80     41

 _20

   20

     0

_480 | 160

 480     3

    0

_60 | 12

 60    5

   0

 

 

_ 41

    5

  36

_108 | 36

 108    3

    0

_560 | 14

 56     40

   0

Інші завдання дивись тут...