Інші завдання дивись тут...

Завдання 522

Швидкість скутера 25 км/год, а автомобіля — у 3 рази більша. Автомобіль був у дорозі 4 год. Скільки годин потрібно скутеру, щоб подолати таку саму відстань?

  Швидкість

Час

Відстань

Скутера

25 км/год

?

Однакова

 

Автомобіля

?, у 3 рази більша

4 год

Розв'язання

1) 25  3 = 75 (км/год) – швидкість автомобіля

2) 75 • 4 = 300 (км) – відстань кожного

3) 300 : 25 = 12 (год) 

Відповідь: скутеру потрібно 12 год, щоб подолати таку саму відстань.

 

Завдання 523 

1) У саду зібрали 7 кг 500 г малини і розклали її по­рівну в 6 лотків. Чому дорівнює маса малини в одному лотку?

Розв'язання

7 кг 500 г = 7500 г

7500 : 6 = 1250 (г)

Відповідь: 1 кг 250 г.

2) Стрічку завдовжки 20 м 40 см розрізали порів­ну на 24 частини. Яка довжина однієї частини стрічки?

Розв'язання

20 м 40 см = 2040 см

2040 : 24 = 85 (см)

Відповідь: 85 сантиметрів.

 

Завдання 524 Дії з іменованими числами

42 км 840 м : 9 = 42840 м : 9 = 4760 м = 4 км 760 м

116 м 10 см : 5 = 11610 см : 5 = 2322 см = 23 м 22 см

19 кг 550 г : 23 = 19550 : 23 = 850 г

_42840 | 9         

 36        4760 (м)

 _68

   63

   _54

     54

       0

_11610 | 5          

 10        2322 (см)

 _16

   15

   _11

     10

     _11

       10

       _10

         10

           0

_19550 | 23      

  184      850 (г)

   _115

     115

        0

Завдання 525

16 кг 960 г кави порівну розклали у 8 пакетів. Чому дорівнює маса кави в одному пакеті?

Короткий запис

8 п.  16 кг 960 г

1 п. — ?

Розв'язання

16 кг 950 г : 8 = 16950 г : 8 = 2120 г = 2 кг 120 г

_16960 | 8     

 16        2120

  _9

    8

   _16

     16

       0 

Відповідь: в одному пакеті 2 кг 120 г кави.

 

Завдання 526

Мама спекла 12 пиріжків із сиром, що становить 3/7 усіх пиріжків. Чверть пиріжків була з яблуками, а решта — з маком. Скільки пиріжків із маком спекла мама?

Короткий запис

З сиром  12 п., це 3/7 усіх пиріжків

Усіх  ?

З яблуками  ?, 1/4 усіх

З маком  ?, решта

Розв'язання

1) 12 : 3  7 = 28 (п.) – усіх пиріжків

2) 28 : 4 = 7 (п.) – з яблуками

3) 12 + 7 = 19 (п.) – з сиром і яблуками разом

4) 28  19 = 9 (п.)

Відповідь: мама спекла 9 пиріжків з маком.

 

Завдання 527

273600 : 40 – 145872 : 36 = 2788

2000 – (180 • 4 + 170 • 3) = 770

_273600 | 40  

 240       6840

 _336

   320

   _160

     160

        0

_145872 | 36   

 144        4052

   _187

     180

       _72

         72

           0

_ 6840

  4052

  2788

х 180

   

   720

х 170

    3 

   510

+ 720

   510

  1230

_ 2000

   1230

     770

Завдання 528

Складіть за таблицею вирази, за якими можна було б дізнатися:

• вартість м'яча й обруча разом; + b

• вартість усіх м'ячів і обручів; (m + b) • 6

• на скільки гривень більша вартість м'ячів, ніж обручів; • 6  b • 6 

• вартість 3 м'ячів і 2 обручів. • 3 + b • 2 

 

Завдання 529 Дії з іменованими числами

42 ц 88 кг : 8 = 4288 кг : 8 = 536 кг = 5 ц 36 кг

62 км 100 м : 9 = 52100 : 9 = 6900 м = 6 км 900 м

898 т 8 ц : 7 = 8988 ц : 7 = 1284 ц = 128 т 4 ц

_4288 | 8       

 40      536 (кг)

 _28

   24

   _48

     48

       0

_62100 | 9         

 54        6900 (м)

 _81

   81

     0

_8988 | 7         

  7       1284 (ц)

 _19

   14

   _58

     56

     _28

       28

         0

Завдання 530

З поля, площа якого 20 га, зібрали 620 ц пшениці. На іншому полі, площа якого 10 га, урожайність пшениці на 2 ц більша. Скільки центнерів пшениці зібрали з цього поля?

Короткий запис

20 га  620 ц

10 га  ?, урожайність на 2 ц більше

Розв'язання

1) 620 : 20 = 31 (ц) – з 1 га землі першого поля

2) 31 + 2 = 33 (ц) – з 1 га землі другого поля

3) 33  10 = 330 (ц)

Відповідь: з другого поля зібрали 330 ц пшениці.

 

Завдання 531 Дії з іменованими числами

801 кг 575 г : 25 = 801575 г : 25 = 32063 г = 32 кг 63 г

990 м 18 см : 9 = 99018 см : 9 = 11002 см = 110 м 2 см

_801575 | 25         

 75          32063 (г)

 _51

   50

   _157

     150

      _75

        75

         0

_99018 | 9            

 9          11002 (см)

 _9

   9

     _18

       18

         0

Завдання 532 Порядок дій

(34176 : 64 + 58 • 36) : 2 = 1311

5034 – 25 • 36 • 48 : 24 = 3234

 

 

 

_34176 | 64  

 320       534

 _217

   192

   _256

     256

        0

х 58

  36

 348

174 

2088

+ 534

  2088

  2622

_2622 | 2    

 2        1311

 _6

   6

    _2

      2

       _2

         2

         0

х 25

  36

 150

 75 

 900

х 48

    900

 43200

_43200 | 24   

 24        1800

_192

  192

     0

_ 5034

   1800

   3234

Завдання 533

а) Археологи відкопали 12 глеків для олії і 16 глеків для води такої самої міст­кості. Загальна місткість глеків для олії 144 л. Знайди загальну місткість глеків для води.

 

Місткість 1 глека

Кількість глеків

Загальна місткість

Для олії

Однакова

 

12

144 л

Для води

16

?

Розв'язання

1) _144 | 12 

     12     12 (л) – місткість 1 глека

     _24

       24

         0

2) х 12

      16

      72

     12 

     192 (л)

Відповідь: загальна місткість глеків для води 192 л.

б) Археологи відкопали 28 однакових глеків для олії і для води. Загальна місткість усіх глеків для олії 144 л, а місткість усіх глеків для води — 192 л. Скільки відкопали окремо глеків для олії і для води?

 

Місткість 1 глека

Кількість глеків

Загальна місткість

Для олії

Однакова

 

?

 28 

 

144 л

Для води

?

192 л

Розв'язання

1) + 144

      192

      336 (л) – загальна місткість

2) _336 | 28 

     28     12 (л) – місткість 1 глека

     _56

       56

         0

3) _144 | 12 

     12     12 (гл.) – для олії

     _24

       24

         0

4) _192 | 12 

     12     16 (гл.) – для води

     _72

       72

         0

Відповідь: відкопали 12 глеків для олії і 16 глеків для води.

в) Археологи відкопали старовинні глеки однакової місткості. Глеків для води було на 4 більше, ніж глеків для олії. Загальна місткість усіх глеків для води — 192 л, а для олії — 144 л. Скільки відкопали окремо глеків для олії і для води?

 

Місткість 1 глека

Кількість глеків

Загальна місткість

Для олії

Однакова

 

?

144 л

Для води

?, на 4 більше

192 л

Розв'язання

1) _ 192

      144

        48 (л) – на стільки більша місткість глеків для води

2) 48 : 4 = 12 (л) – місткість 1 глека

3) _144 | 12  

     12     12 (гл.) – для олії

     _24

       24

         0

4) _192 | 12 

     12     16 (гл.) – для води

     _72

       72

         0

Відповідь: відкопали 12 глеків для олії і 16 глеків для води.

Завдання 534

Щоб виплавити 1 т заліза, потрібно 20 ц залізної руди. Крім руди, знадо­бляться вапно і вода. Маса вапна становить 1/4 маси руди, а маса руди — 1/100 маси води. У скільки разів більше потрібно води, ніж вапна?

Розв'язання

1) 20 : 4 = 5 (ц) – маса вапна

2) 20 : 1  100 = 2000 (ц) – маса води

3) 2000 : 5 = 400 (р.)

Відповідь: у 400 разів більше потрібно води, ніж вапна.

 

Завдання 535 Ділення з остачею

_57127 | 56   

 56        1020

 _112

   112  

        7 (ост.)

_131048 | 26   

 130        5040

   _104

     104  

          8 (ост.)

_400720 | 57  

 399       7030

   _172

     171 

        10 (ост.)

       

_72465 | 35   

 70        2070

 _246

   245

      15 (ост.)

Завдання 536 Накресли трикутник, один кут якого тупий.

Два інші кути цього три­кутника є гострими.

 

Завдання 537 Дії з іменованими числами

42 дм 21 мм : 7 = 4221 мм : 7 = 603 мм = 6 дм 3 мм

585 ц 90 кг : 18 = 58690 кг : 18 = 32 ц 55 кг

1217 м 16 см : 42 = 121716 см : 42 = 2898 см = 28 м 98 см

_4221 | 7           

 42        603 (мм)

  _21

    21

      0

_58590 | 18         

 54         3255 (кг)

 _45

   36

   _99

     90

     _99

       90

         0

_121716 | 42           

   84         2898 (см)

  _377

    336

     _411

       378

       _336

         336

            0

Завдання 538

Із першої ділянки зібрали 2 ц 50 кг буряків, із другої — у 4 рази біль­ше, з третьої — на 1 ц 60 кг менше, ніж із другої, а з четвертої — у 3 рази менше, ніж із третьої. Яку масу буряків зібрали з чотирьох ділянок?

Короткий запис

— 2 ц 50 кг

II  ?, у 4 р. більше, ніж з I

III  ?, на 1 ц 60 менше, ніж з II

IV  ?, у 3 р. менше, ніж з III

Разом  ?

Розв'язання

2 ц 50 кг = 250 кг, 1 ц 60 кг = 160 кг

1) 250  4 = 1000 (кг) – зібрали з II ділянки

2) 1000 – 160 = 840 (кг) – зібрали з III ділянки

3) 840 : 3 = 280 (кг) – зібрали з IV ділянки

4) 250 + 1000 + 840 + 280 = 2370 (кг) = 23 ц 70 кг

Відповідь: з чотирьох ділянок зібрали 23 ц 70 кг буряків.

 

Завдання 539

470 • 32 : 80 = 188 

4930 : 34 • 18 = 2610

188 дм 3 см : 7 = 269 см = 26 дм 9 см

43 кг 712 г : 16 = 2732 г = 2 кг 732 г

_18288 | 36  

 180      508

   _288

     288

        0

_133601 | 43  

 129       3107

   _46

     43

     _301

       301

          0

_ 470

   32

   94

141   

15040

_15040 | 80 

   80     188

  _704

    640

    _640

      640

         0

_4930 | 34 

  34     145

 _153

   136

   _170

     170

        0

х 145

    18

 1160

 145  

 2610

_1883 | 7   

  14     269

  _48

    42

    _63

      63

        0

_43712 | 16   

  32       2732

 _117

   112

     _51

       48

       _32

         32

           0

Завдання 540 Математичний диктант

Частку чисел 1200 і 400 збільшити в 15 разів.

(1200 : 400)  15 = 3  15 = 45

• Від числа 3000 відняти добуток чисел 40 і 60.

3000  40  60 = 3000  2400 = 600

• Суму чисел 420 і 180 зменшити у 200 разів.

(420 + 180) : 200 = 600 : 200 = 3

• Зменшуване — добуток чисел 240 і 3, від'ємник — частка чисел 240 і 30.

(240  3)  (240 : 30) = 720  8 = 712

 

Завдання 541

Коровам за 2 тижні згодували 2 т 8 ц трави, а вівцям 1 т 6 ц трави видали на 4 дні. На скільки днів усім цим тваринам вистачить 90 т трави?

Короткий запис

Коровам  14 дн.  2 т 8 ц

Вівцям  4 дн.  1 т 6 ц

Разом  ? дн.  90 т

Розв'язання

2 т 8 ц = 28 ц, 1 т 6 ц = 16 ц, 90 т = 900 ц

1) 28 : 14 = 2 (ц) – коровам на 1 день

2) 16 : 4 = 4 (ц) – вівцям на 1 день

3) 2 + 4 = 6 (ц.) – коровам і вівцям разом на 1 день

4) 900 : 6 = 150 (дн.)

Відповідь: на 150 днів усім цим тваринам вистачить 90 т трави.

 

Завдання 542

З двох населених пунктів, відстань між якими 300 км, назустріч один одному виїхали велосипедист і автомобіліст. Велосипедист рухався зі швидкістю 15 км/год, а автомобіліст  60 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 години?

Розв'язання

1) 15  3 = 45 (км) – проїхав велосипедист

2) 60  3 = 180 (км) – проїхав автомобіліст

3) 45 + 180 = 225 (км) – проіхали велосипедист і автомобілів разом

4) 300 – 225 = 75 (км)

Відповідь: між ними буде 75 кілометрів.

 

Завдання 543

Для дитячого садка придбали 4 ляльки по 80 грн кожна і 4 ляльки по 60 грн кожна. Яка вартість покупки?

Розв'язання

80 • 4 + 60 • 4 = 320 + 240 = 560 (грн)

Відповідь: вартість покупки 560 гривень.

 

Завдання 544 

Добери по 4 значення змінної, за яких нерівності будуть істинними.

11 – к > 7, якщо k = 0, 1, 2, 3                 

8 – m < 4, якщо m = 6, 7, 8, 9                      

n • 3 < 12, якщо n = 0, 1, 2, 3 

 

Завдання 545

695300 : 17 – 68102 : 34 + 2203 = 41100 

х 234

   407

 1638

936   

95238

_695300 | 17    

 68         40900

 _153

   153

      0

_68102 | 34   

 68        2003

  _102

    102

       0

_ 40900

    2003

  38897

 

+ 38897

    2203

   41100

Завдання 546

У кіоск завезли 240 кг нектаринів і персиків у ящиках однакової маси. Ящиків з нектаринами було 8, а з персиками — 12. Скільки окремо кілогра­мів нектаринів і персиків завезли в кіоск?

Короткий запис

Усього  240 кг

Нектаринів  8 ящ., по ? кг

Персиків  12 ящ., по ? кг

Розв'язання

1) 8 + 12 = 20 (ящ.) – всього ящиків

2) 240 : 20 = 12 (кг) – маса 1 ящика

3) 12  8 = 96 (кг) – завезли нектаринів

4) 12  12 = 144 (кг) – завезли персиків

Відповідь: завезли 96 кг нектаринів і 144 персиків.

Інші завдання дивись тут...

  • mine cat
    є помилка! у вправі 537 2 приклад, там треба не 58690 ділити, а 58590 ---------> Виправили. Дякуємо
    20 квітня 2024 09:52