Інші завдання дивись тут...

Завдання 630

Із точки А під землею по прямій рухається черв'як зі швидкістю 1 см/с. Че­рез 1 хв з тієї ж точки йому навздогін вирушає кріт зі швидкістю 21 см/с. Черв'як у цей момент перебуває в точці В.

• Чому дорівнює відстань АВ?

• На якій відстані від точки А буде кожен з них через 1 с після початку руху крота? Через 2 с? Через 3 с?

• Чи наздожене кріт черв'яка за 3 с? Чому?

 

Завдання 631

На двох деревах сиділи граки. З першого дерева 7 граків полетіло, а з дру­гого на перше перелетіло 3 граки. Після цього на обох деревах стало по 15 граків. Скільки граків було на кожному дереві спочатку?

 

Завдання 632

У трьох класах разом 90 учнів. У другому класі на 3 учні більше, ніж у тре­тьому, і на 3 учні менше, ніж у першому. Скільки учнів у кожному класі?

 

Завдання 633

Рівносторонній 9–кутник, зроблений із дроту, має периметр 45 см. Цей дріт розрізали на 3 частини і зробили 3 рівносторонні трикутники з такою самою довжиною сторони, як у 9–кутника. Обчисли периметр одного трикутника двома способами: двома діями однією дією

• Доведи, що усі 3 частини дроту мають однакову довжину.

• Як називають кути в такому трикутнику?

 

Завдання 634

Із картонного ящика без кришки Іринка зробила хатинку для ляльки: у трьох його вертикальних гранях вирізала по квадратному віконцю зі стороною 5 см кожне, а в четвертій грані вирізала вхід заввишки 10 см і завширшки 4 см. Довжина ящика 40 см, ширина — 30 см, висота — 20 см. Стіни і під­логу вона обклеїла папером рожевого кольору. Скільки квадратних санти­метрів паперу рожевого кольору використала Іринка?

 

Завдання 635

Запиши п'ятицифрові числа, у яких десятків удвічі більше, ніж одиниць; сотень удвічі більше, ніж десятків; тисяч удвічі менше, ніж сотень; десятків тисяч удвічі менше, ніж тисяч. Скільки таких п'ятицифрових чисел можна записати?

 

Завдання 636

Майстер відремонтував годинники, з яких 2/3 наручні, а решта — настінні. Наручних електронних годинників було 10, що становить 1/2 всіх наручних годинників. Скільки всього наручних годинників відремонтував майстер? Скільки всього годинників відремонтував майстер? Скільки серед них було настінних годинників?

 

Завдання 637

Є дві свічки однакової висоти, але різної товщини. Перша свічка повністю згорить за 8 год, а друга — за 6 год. Обидві свічки запалили одночасно. Коли друга свічка згоріла, від першої залишився недопалок заввишки 6 см. Якою була початкова висота свічок?

 

Завдання 638

Під час грози удар грому і спалах блискавки відбуваються одночасно. Але світло блискавки ми сприймаємо майже миттєво, а звук грому дохо­дить до нас зі швидкістю 331 м/с. На якій відстані від нас розташована гро­зова хмара, якщо ми почули удар грому через 5 с після того, як побачили спалах блискавки?

 

Завдання 639

Рибалка вирушив велосипедом на риболовлю о 5 год ранку і проїхав 25 км зі швидкістю 10 км/год. Коли він прибув на ставок?

Підказка. 25 км = 10 км + 10 км + 5 км

 

Завдання 640 За планом ділянки обчисли площу квітника з червоними квітами.

6 м

Підказка. Яку фігуру отримаємо, якщо прикладемо один до одного два трикутники?

Інші завдання дивись тут...