Інші завдання дивись тут...

Завдання 399 Письмове додавання і письмове віднімання

+  3853

  11148

  15001

Перевірка:

_15001

  11148

   3853

Перевірка:

_15001 

   3853

  11148

+6598

   786

  7384

Перевірка:

_7384

   786

  6598

Перевірка:

_7384

  6598

    786 

Завдання 400

+ 288999

          1

   289000

_ 15000

         1

   14999

+ 99999

         1

  100000

_ 100000

          1

    99999

Завдання 401

У Будинку творчості діти виготовили k моделей автомобілів, а моделей літаків — у 3 рази менше. На скільки більше моделей автомобілів, ніж літаків, виготовили діти? Розв’яжи задачу, якщо k = 15.

Короткий запис

Автомобілів  k м.

Літаків  ?, у 3 рази менше

На скільки більше — ?

Розв'язання

Вираз: k – (k : 3)

Якщо k = 15, то 15 – (15 : 3) = 15 – 5 = 10 (м.)

1) 15 : 3 = 5 (м.) – виготовили моделей літаків.

2) 15 – 5 = 10 (м.) – на стільки більше моделей літаків.

Відповідь: на 10 моделей автомобілів виготовили більше, ніж літаків.

 

Завдання 402
Олег купив 3 тістечка по a грн кожне. Він дав продавчині b грн. Скільки гривень решти він повинен одержати?

Короткий запис

Купив  3 т. по а грн

Заплатив  b грн

Решта — ?

Розв'язання

Вираз: b – а • 3

1) а • 3 (грн) – вартість тістечок.

 

2) b – a • 3 (грн) – решта.

Відповідь: він повинен одержати b – а • 3 грн решти.

 

Завдання 403 Розв'яжи рівняння

х + 3897 = 12104
х = 12104 – 3897
х = 8207                     
8207 + 3897 = 12104
12104 = 12104

х – 1999 = 8
х = 8 + 1999
х = 2007             
2007 – 1999 = 8
8 = 8
_ 12104
    3897
    8207
+ 1999
       8
   2007

Завдання 404

Периметр рівностороннього п’ятикутника 20 см. Побудуй прямокутник, ширина якого удвічі менша за сторону п’ятикутника, а довжина — на 6 см більша, ніж ширина.

Розв'язання

1) 20 : 5 = 4 (см) – сторона рівностороннього п'ятикутника.

2) 4 : 2 = 2 (см) – ширина прямокутника.

3) 2 + 6 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Завдання 405

Дощ розпочався о 12 год 30 хв і закінчився о 14 год 55 хв. Скільки часу падав дощ?

Короткий запис

Розпочався  о 12 год 30 хв
Закінчився  о 14 год 55 хв
Падав  ?

Розв'язання

_ 14 год 55 хв

   12 год 30 хв

    2 год 25 хв
Відповідь: дощ падав 2 години 25 хвилин.

 

Завдання 406
На діаграмі зображені радіуси планет, які розміщені найближче до Сонця. Розгляньте діаграму і дайте відповіді на запитання.
Радіус Меркурія 2440 км. Радіус Венери 6052 кмРадіус Землі 6371 кмРадіус Марса 3390 км.
На скільки кілометрів радіус Землі більший від радіуса Меркурія?

_ 6371

  2440

  3931 (км)
Відповідь: на 3931 км радіус Землі більний від радіуса Меркурія.

Поставте інші запитання за цією діаграмою.
1) На скільки кілометрів радіус Землі більший від радіуса Марса?

_ 6371

  3390

  2981 (км)
Відповідь: на 2981 км радіус Землі більший від радіуса Марса.

2) На скільки кілометрів радіус Землі більший від радіуса Венери?

_ 6371

  6052

   319 (км)
Відповідь: на 319 км радіус Землі більший від радіуса Венери.

3) На скільки кілометрів радіус Венери більший від радіуса Марса?
_6052
  3390
  2662 (км)
Відповідь: на 2662 км радіус Венери більший від радіуса Марса.

 

Завдання 407
Леся Українка народилася в 1871 році, а померла 1913 року. Скільки років прожила Леся Українка?

Розв'язання

_ 1913

   1871

      42 (р.)
Відповідь: Леся Українка прожила 42 роки.

 

Завдання 408 Виконай додавання і зроби перевірку.
+4264
   739
  5003

Перевірка:

_5003

  4264

    739

Перевірка:

_5003 

   739

  4264

+ 39382
   31018
   70400

Перевірка:

_70400

  31018

  39382

Перевірка:

_70400

  39382

  31018

Завдання 409

Для випікання 2 короваїв потрібно 7 кг борошна. Скільки кілограмів борошна потрібно для випікання 8 таких короваїв?
Короткий запис

2 к.  7 кг
8 к.  ?

Розв'язання

1) 8 : 2 = 4 (р.) – у стільки разів більше потрібно спекти короваїв.

2) 4 • 7 = 28 (кг)

Відповідь: для випікання 8 короваїв потрібно 28 кг борошна.

 

Завдання 410 Віднови пропущені цифри.
+ 337
   136
   473
126
    15
   111
_357
  249
  108

Завдання 411

_7586
   999
  6587

Перевірка:

+6587

   999

  7586

Перевірка:

_7586 

  6587

    999

_ 910012
    45807
   864205

Перевірка:

+864205

   45807

  910012

Перевірка:

_910012

  854205

    45807

Завдання 412

55126 – х = 48352
х = 55126 – 48352
х = 6774                        
55126 – 6774 = 48352
48352 = 48352
7508 – х = 5549
х = 7508 – 5549
х = 1959                    
7508 – 1959 = 5549
5549 = 5549
_55126
  48352
    6774
_7508
  5549
  1959

Завдання 413

Роботпилосос за 3 год може прибрати 27 однакових кімнат. Для прибирання готелю купили 2 такі роботи. За скільки годин спільної роботи вони приберуть 90 таких кімнат?
Короткий запис

1 р., 3 год  27 к.
2 р., за ? год  90 к.

Розв'язання
1) 27 : 3 = 9 (к.) – прибирає 1 робот–пилосос за 1 годину.

2) 9 • 2 = 18 (к.) – прибирають 2 роботи–пилососи за 1 годину.

3) 90 : 18 = 5 (год)

Відповідь: за 5 годин спільної роботи приберуть 90 кімнат.

 

Завдання 414
Лісництво придбало для оленів і косуль 2 контейнери солі-лизунця, по 12 кг у кожному. Протягом зими лісник 3 рази виносив тваринам по кілька кілограмів солі, щоразу однаково, і до весни її залишилося 15 кг. По скільки кілограмів солі-лизунця щоразу виносив тваринам лісник?
Короткий запис
Придбав — 2 к. по 12 кг
Виносив — 3 рази по ?
Залишилось — 15 кг
Розв'язання

1) 12 • 2 = 24 (кг) – придбали солі-лизунця.

2) 24 – 15 = 9 (кг) – виніс протягом зими солі-лизунця.

3) 9 : 3 = 3 (кг)

Відповідь: щоразу лісник виносив 3 кг солі-лизунця.

 

Завдання 415
Назви 5 трикутників: ΔMBN, ΔNCK, ΔMON, ΔKLD, ΔРОD
Назви 7 чотирикутників: ABCD, MBNO, AMOP, ONCD, ONKL, AMOD, ОNКD

 

Завдання 416 Порядок дій
(150000 : 1000) : (75 : 5) = 150 : 15 = 10

(28 • 3) : (96 : 8) = 84 : 12 = 7

(18 • 10) : (15 • 6) = 180 : 90 = 2

(64000 : 100) : (16 • 5) = 640 : 80 = 8

 

Завдання 417

80000 : 4 : 100 = 20000 : 100 = 200

6000 : 2 : 3 = 3000 : 3 = 1000

1200 : 3 : 100 = 400 : 100 = 4

3000 • 6 : 100 = 18000 : 100 = 180

150 : 30 • 10 = 5 • 10 = 50

540 : 6 • 7 = 90 • 7 = 630

480 : 4 • 5 = 120 • 5 = 600

120 • 2 : 40 = 240 : 40 = 6

У порядку зростання: 4, 6, 50, 180, 200, 600, 630, 1000

Назва природної зони: ЛІСОСТЕП

Розкажи, що ти знаєш про цю природну зону України.

 

Завдання 418
х + 5489 = 10108
х = 10108 – 5489
х = 4619                     
4619 + 5489 = 10108
10108 = 10108
х – 4375 = 18625
х = 18625 + 4375
х = 23000                      
23000 – 4375 = 18625
18625 = 18625
_10108
   5489
   4619
+18625
   4375
  23000

Завдання 419

У 8 однакових каністр налили 96 л води. Скільки таких каністр потрібно, щоб налити 60 л води?
Короткий запис

8 к.  96 л
 60 л

Розв'язання
1) 96 : 8 = 12 (л) – води в 1 каністрі.

2) 60 : 12 = 5 (к.)

Відповідь: щоб наповнити 60 л води, потрібно 5 каністр.

 

Завдання 420
900000 – (486357 + 104578) = 309065
900000 – 486357 + 104578 = 518221
+486357
  104578
  590935

_900000

  590935

  309065

_900000

  486357

  413643

+413643
  104578
  518221
(32992 + 8) • 3 = 99000
(70005 – 5) : 5 = 14000

+32992

        8

  33000

х 33000

    3    

   99000

_70005

        5

  70000

_70000 |  5    

  5        14000

 _20

   20

     0

Завдання 421 Вибери такі значення букви а, за яких кожна нерівність буде істинною.

500 – а < 250 

Якщо а = 340, тоді 500 – 340 = 160, 160 < 250

а + 430 > 520

Якщо а = 100, тоді 100 + 430 = 530, 530 > 520

Якщо а = 250, тоді 250 + 430 = 680, 680 > 520

Якщо а = 340, тоді 340 + 430 = 770, 770 > 520

480 – а > 150

Якщо а = 10, тоді 480 – 10 = 470, 470 > 150

Якщо а = 90, тоді 480 – 90 = 390, 390 > 150

Якщо а = 100, тоді 480 – 100 = 380, 380 > 150

Якщо а = 250, тоді 480 – 250 = 230, 230 > 150

130 + а < 260

Якщо а = 10, тоді 130 + 10 = 140, 140 < 260

Якщо а = 90, тоді 130 + 90 = 220, 220 < 260

Якщо а = 100, тоді 130 + 100 = 230, 230 < 260

Завдання 422

Зменшуване

210

400

810

400

520

420

630

Від'ємник

130

150

90

170

390

240

560

Різниця

80

250

720

230

130

180

70

 

130 + 80 = 210
400  250 = 150
810  90 = 720
170 + 230 = 400
520  390 = 130
240 + 180 = 420
630  70 = 560

 

Завдання 423

На клумбі посадили 134 цибулини тюльпанів червоного кольору, а жовтого — на 36 менше. Після цього залишилося ще 167 цибулин. Скільки цибулин тюльпанів мали спочатку?
Короткий запис

Червоні тюльп.  134 ц.
Жовті тюльп.  ?, на 36 менше, ніж червоних тюльп.

Разом  ?
Залишилося  167 ц.
Було спочатку  ? ц.

Розв'язання
1) 134 - 36 = 98 (ц.)  посадили жовтих тюльпанів.

2) 134 + 98 = 232 (ц.)  посадили червоних і жовтих тюльранів разом.

3) 232 + 167 = 399 (ц.)

Відповідь: спочатку мали 399 цибулин тюльпанів.

 

Завдання 424
Остап з’їв 24 суниці, а Олеся на b суниць менше. Поясни, що означають перші два вирази.

24 – b – з'їла суниць Олеся.

24 + (24 – b) – з'їли суниць діти.

Склади таку задачу, яка розв’язувалася б останнім виразом. 

Остап з'їв 24 суниці, а Олеся  у b разів менше. Скільки суниць з'їли діти?

Розв'язання

Вираз: 24 + 24 : b

Відповідь: діти з'їли 24 + 24 : b суниць.

 

Завдання 425
Вартість двох однакових ручок 15 грн. Яка вартість восьми таких ручок?
Короткий запис

2 р.  15 грн
8 р.  ?

Розв'язання
1) 8 : 2 = 4 (р.) – у стільки разів збільшиться кількість ручок.

2) 15 • 4 = 60 (грн)

Відповідь: вартість восьми таких ручок 60 гривень.

 

Завдання 426
Білочка, Їжачок та Зайчик у Лісовій школі виконували віднімання. Перевір їхні обчислення.
Зайчик виконав ділення правильно.
Припустилися помилок білочка і їжачок. Яких саме? Білочка неправильно відняла, їжачок неправильно під зменшуваним записав від'ємник.

 

Завдання 427
Прямих кутів два: ADB, CDB
Гострих кутів чотириDAB, ABD, DCB, CBD
Тупих кутів одинABC

 

Завдання 428
79 467 + 1085 – 7498 = 73054
42 306 – 819 + 310 937 = 352424
+79467
   1085
  80552

_80552

   7498

  73054

_42306

     819

  41487

+  41487
  310937
  352424

Завдання 429

Троє садівників, працюючи з однаковою продуктивністю, за 2 год обкопали 30 дерев. Скільки дерев обкопає один садівник за 5 год?
Короткий запис

3 с., 2 год  30 д.
1 с., 5 год  ? д.

Розв'язання
1) 30 : 2 = 15 (д.) – обкопали дерев 3 садівників за 1 годину.

2) 15 : 3 = 5 (д.) – обкопає дерев 1 садівник за 1 годину.

3) 5 • 5 = 25 (д.)

Відповідь: один садівник за 5 годин обкопає 25 дерев.

Інші завдання дивись тут...