Інші завдання дивись тут...

Завдання 476

_43 ц 20 кг

        40 кг 

  42 ц 80 кг

12 ц –  90 кг = 1200 кг – 90 кг = 1110 кг

_56 кг 300 г

   4 кг 850 г

 51 кг 450 г

8 т 349 кг + 3 240 кг = 8349 кг + 3 240 кг = 11589 кг = 11 т 589 кг

Скільки тонн у 11589 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 11589, тобто 11, тому 11589 кг = 11 т 589 кг

 

Завдання 477. Маса яйця курки разом із яйцем пінгвіна становить 550 г. Маса яйця пінгвіна разом із яйцем страуса — 2 000 г. Усі три яйця мають загальну масу 2050 г. Яка маса кожного яйця? Заповни короткий запис задачі і розв'яжи її усно.

Розв'язання.

Яйце курки + яйце пінгвіна – 550 г

Яйце пінгвіна + яйце страуса – 2 000 г

Загальна маса 2050 г

1 спосіб

1) 2050 – 550 = 1500 (г) – маса яйця страуса.

2) 2000 – 1500 = 500 (г) – маса яйця пінгвіна.

3) 550 – 500 = 50 (г) – маса яйця курки.

2 спосіб

1) 2050 – 2000 = 50 (г) – маса яйця курки.

2) 550 – 50 = 500 (г) – маса яйця пінгвіна.

3) 2000 – 500 = 1500 (г) – маса яйця страуса.

3 спосіб

1) 2050 – 550 = 1500 (г) – маса яйця страуса.

2) 2050 – 2000 = 50 (г) – маса яйця курки.

3) 1500 + 50 = 1550 (г) – маса яйця страуса і курки разом.

4) 2050 - 1550 = 500 (г) - маса яйця пінгвіна.

Відповідь: маса яйця страуса 1500 г, пінгвіна 500 г, курки 50 г.

 

Завдання 479. Учні першої школи зібрали 15 кг 200 г шипшини, учні другої — на 6 кг 420 г менше, а третьої — на 9 кг 420 г менше, ніж учні першої і другої шкіл разом. Скільки всього шипшини здали на заготівельний пункт учні трьох шкіл?

Розв'язання.

1) 15 кг 200 г – 6 кг 420 г = 8 кг 780 г – зібрали шипшини учні другої школи.

2) 15 кг 200 г + 8 кг 780 г = 23 кг 980 г – зібрали шипшини учні першої і другої школи разом.

3) 23 кг 980 г – 9 кг 420 г = 14 кг 560 г – зібрали шипшини учні третьої школи.

4) 23 кг 980 г +  14 кг 560 г = 38 кг 540 г – здали шипшини учні трьох шкіл.

_15 кг 200 г

   6 кг 420 г

   8 кг 780 г

+15 кг 200 г

   8 кг 780 г

  23 кг 980 г

_23 кг 980 г

   9 кг 420 г

 14 кг 560 г

+23 кг 980 г

  14 кг 560 г

  38 кг 540 г 

Відповідь: на заготівельний пункт учні трьох шкіл здали 38 кг 540 г шипшини.

 

Завдання 478. 

а + 42 < а + 42 + 2 

а + 42 ˃ а + 42 – 9

а – 18 < а – 18 + 7 

а – 18 ˃ а – 18 – 7

 

Завдання 480. 

+5 кг 200 г

        800 г 

  6 кг 000 г

_85 т 407 кг

 30 т 000 кг

 55 т 407 кг

_6 кг 000 г

  3 кг 300 г

  2 кг 700 г

+13 т 250 кг

        790 кг

  14 т 040 кг

 

Завдання 481. Слон заввишки 3 м 5 дм, а жирафа – на 8 дм вища. Який зріст у жирафи?

Розглянь записи і поясни способи обчислення.

1– й спосіб. 

+ 3 м 5 дм

        8 дм

   4 м 3 дм – зріст у жирафи.

2– й спосіб.

3 м 5 дм = 35 дм

35 дм + 8 дм = 43 дм = 4 м 3 дм – зріст у жирафи.

 

Скільки метрів у 43 дм?

Міркуємо так. 10 дм = 1 м. Отже, у 10 дм стільки метрів, скільки десятків у числі 43, тобто 4, тому 43 дм = 4 м 3 дм 

 

Завдання 482. Зріст страуса 2 м 50 см, а журавля – 1 м 20 см. На скільки журавель нижчий від страуса?

Розв'язання.

1 спосіб.

_ 2 м 50 см

  1 м 20 см

  1 м 30 см – на стільки журавель нижчий від страуса.  

2 спосіб.

2 м 50 см = 250 см, 1 м 20 см = 120 см

250 см – 120 см = 130 см = 1 м 30 см – на стільки журавель нижчий, ніж жирафа.

Відповідь: журавель на 1 м 30 см нижчий, ніж жирафа.

Скільки метрів у 130 см? 

Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 100 см стільки метрів, скільки сотень у числі 130, тобто 1, тому 130 см = 1 м 30 см 

 

Завдання 483. 

+ 7 км 080 м

   3 км 135 м

  10 км 215 м

_  7 км 080 м

   3 км 135 м 

   3 км 945 м 

 

Завдання 484. Минулого року зріст Катрусі був р см. За рік вона підросла на 4 см. Який зріст Катрусі цього року? Склади вираз для розв'язування цієї задачі та знайди значення виразу для р = 139; р = 141.

Розв'язання.

р + 4 (см) – зріст Катрусі цього року.

Якщо р = 139, тоді р + 4 = 139 + 4 = 143 (см)

Якщо р = 141, тоді р + 4 = 141 + 4 = 145 (см) 

 

Завдання 485. Розв'яжи задачу.

За три дні робітники виготовили 5376 деталей. Першого дня вони виготовили на а деталей більше, ніж другого. Скільки деталей виготовили робітники третього дня, якщо відомо, що другого дня вони виготовили 1 631 деталь? Склади вираз і знайди його значення, якщо а = 204.

Розв'язання.

1631 + а (д.) - виготовили деталей першого дня.

1631 + а + 1631 (д.) - виготовили деталей за перший і другий день разом.

5376 - (1631 + а + 1631) (д.) - виготовили дталей третього дня.

Якщо а = 204, тоді 5376 – (1631 + а + 1631) = 5376 – (1631 + 204 + 1631) = 1910 (д.)

+1631

   204

 1835

+1835

  1631

  3466

 _5376

  3466

  1910

 

Відповідь: третього дня виготовили 1910 деталей.

 

Завдання 486. 

+ 85437

   64285

  149722

+ 64337

 160905

 225242

_ 203450

   173191

    30259

_ 405361

  291975

  113386

 

Завдання 487. 

_ 63 км 070 м

   59 км 000 м

    4 км 070 м

_ 6 м 75 см

        39 см

   6 м 34 см 

+ 13 км 044 м

            95 м

   13 км 139 м

76 м 6 дм – 97 дм = 76 м 6 дм – 9 м 7 дм = 66 м 9 дм

_76 м 6 дм

   9 м 7 дм

  66 м 9 дм

 

Завдання 488. 

19 грн З0 к. ˃ 20 грн 03 к. 

203 к. < 22 грн З0 к.    , бо 203 к. = 2 грн 3 к, а 2 грн 3 к. < 22 грн 30 к..

102 грн 50 к. ˃ 1 грн 05 к. 

500 к. < 50 грн , бо 500 к. = 5 грн, а 500 к. < 50 грн

 

Завдання 489. 

+ 25 грн 80 к.

   95 грн 08 к.

  120 грн 88 к.

+ 100 грн 45 к.

    23 грн 87 к.

   124 грн 32 к.

 

Завдання 490. 

_ 91 грн 45 к.

  74 грн 39 к.

  17 грн 06 к.

_ 100 грн 45 к.

    23 грн 87 к.

    76 грн 58 к.

 

Завдання 491. 

_ 45 грн 26 к. 

           90 к.

   44 грн 36 к.

_ 127 грн 00 к.

    30 грн 50 к.

    96 грн 50 к.

+ 124 грн 07 к.

     5 грн 95 к.

   130 грн 02 к.

_ 500 грн 00 к.

   399 грн 99 к.

   100 грн 01 к.

  

Завдання 492. Доповни короткий запис числовими даними. Склади і розв'яжи задачу.

Було Продали Залишилося
70 кг I — 20 кг  ?
II — у 2 рази більше, ніж І.

У кіоску було 70 кг яблук. Першого дня продали 20 кг яблук, другого дня у 2 рази більше, ніж першого. Скільки яблук залишилося в кіоску?

Розв'язання.

1) 20 • 2 = 40 (кг) – продали другого дня.

2) 20 + 40 = 60 (кг) – продали разом за перший і другий день.

3) 70 – 60 = 10 (кг) – залишилося яблук у кіоску.

Відповідь: у кіоску залишилося 10 кг яблук.

1) Розв'яжи задачу.

У бензобаку вантажної машини було 70 л пального. До першої зупинки машина витратила сьому частину бензину, а від першої до другої — у 2 рази більше, ніж до першої зупинки. Скільки літрів бензину залишилося в бензобаку?

Розв'язання.

1) 70 : 7 = 10 (л) – витратила бензину до першої зупинки.

2) 10 • 2 = 20 (л) – витратила потім.

3) 10 + 20 = 30 (л) – всього витратила бензину.

4) 70 – 30 = 40 (л) – залишилося бензину в бензобаку.

Відповідь: у бензобаку залишилося 40 л бензину.

 

Завдання 493. У спортивних змаганнях між двома школами мало брати участь 82 учні. З першої школи 5 учнів на змагання не з'явилися. Скільки учнів брали участь у змаганнях? Поясни рівність, складену до задачі:

а – k = (Ь – k) + с

де а — всього учнів; Ь — число учнів першої школи; с — число учнів другої школи; k = 5.

Розв'язання.

а – k (уч.) – учнів на змаганнях. 

(Ь – k) (уч.) – учнів І школи на змаганнях

с (уч.) – учнів ІІ школи на змаганнях. 

 

Завдання 494. 

6081 – 74 < 6801 – 74

4084 + 36 < 4804 + 36 

24324 – 156 < 24432 – 156 

203196 + 204 < 203619 + 204

 

Завдання 495. 

1 спосіб.

51 грн 96 к. –  4 грн 79 к. = (51 грн – 4 грн) + (96 к. – 79 к.) = 47 грн 17 к.

144 грн 56 к. + 26 грн 44 к. = (144 грн + 26 грн) + (56 к. + 44 к.) =

= 170 грн + 100 к. = 171 грн.

475 грн 04 к. –  69 грн = (475 грн – 69 грн) + 4 к. = 406 грн 04 к.

961 грн 50 к. – 45 грн 90 к. = 960 грн 150 к. – 45 грн 90 к. =

= (960 грн – 45 грн) + (150 к. – 90 к.) = 915 грн 60 к. 

2 спосіб.

_51 грн 96 к.

   4 грн 79 к.

 47 грн 17 к.

+144 грн 56 к.

    26 грн 44 к.

  171 грн 00 к.

_475 грн 04 к.

   69 грн 00 к.

 406 грн 04 к.

_961 грн 50 к. 

   45 грн 90 к.

 915 грн 60 к.

 

Завдання 496. Вранці у касі було 1217 грн 57 к. За день прийняли в касу 13 786 грн 64 к., а видали 14950 грн. Скільки грошей стало в касі на кінець дня?

Розв'язання.

+1217 грн 57 к.

 13786 грн 64 к.

 15004 грн 21 к. – грошей у касі.

_15004 грн 21 к.

 14950 грн 00 к.

     54 грн 21 к. – стало грошей на кінець дня.

Відповідь: на кінець дня в касі стало 54 грн 21 к.

 

Завдання 497. 

З год = 3 • 60 хв = 180 хв

5 год 15 хв = 5 • 60 хв + 15 хв = 300 хв + 15 хв = 315 хв 

7 хв 40 с = 7 • 60 с + 40 с = 420 с + 40 с = 460 с

4 доби = 4 • 24 год = 48 год

2 доби 5 год = 2 • 24 год + 5 год = 48 год + 5 год = 53 год

3 тижні = 3 • 7 днів = 21 днів

 

Завдання 498. Прочитай задачу і розв'язання. Поясни обчислення.

Відстань від Києва до Вінниці швидкісний потяг подолав за 2 год 40 хв, а від Вінниці до Хмельницького за 1 год 40 хв. Скільки часу потяг був у дорозі? Розв'язання.

+2 год 40 хв

  1 год 40 хв

  3 год 80 хв 

  4 год 20 хв

Пояснення:

3 год 80 хв = 3 год + 60 хв + 20 хв = 3 год + 1 год + 20 хв = 4 год + 20 хв = 4 год 20 хв 

 

Завдання 499. Поясни обчислення.

_25 год 15 хв 

   3 год 30 хв

  21 год 45 хв

+       45 хв 25 с 

         20 хв 40 с

         66 хв 65 с

  1 год 06 хв 05 с

_16 р.  8 міс.

   6 р. 11 міс.

   9 р.  9 міс.

Пояснення:

25 год 15 хв = 24 год + 1 год + 15 хв = 24 год + 60 хв + 15 хв = 24 год 75 хв

_24 год 75 хв

   3 год 30 хв

  21 год 45 хв

 

66 хв 65 с = 60 хв + 6 хв + 6 с = 1 год + 6 хв + 6 с = 1 хв 6 хв 6 с

 

16 р. 8 міс. = 16 р. + 8 міс. = 15 р. + 1 р. + 8 міс. = 15 р. + 12 міс. + 8 міс =

= 15 р.+ 20 міс. = 15 р. 20 міс.

_ 15 р. 20 міс.

    6 р. 11 міс.

    9 р. 09 міс.

Завдання 500. 

+3 год 20 хв

  1 год 40 хв

  4 год 60 хв

  5 год 00 хв

_3 год 20 хв

 1 год 40 хв

 1 год 40 хв

Пояснення: 4 год 60 хв = 4 год + 60 хв = 4 год + 1 год = 5 год

3 год 20 хв = 3 год + 20 хв = 2 год + 1 год + 20 хв = 2 год + 60 хв + 20 хв =

= 2 год + 80 хв = 2 год 80 хв

_2 год 80 хв

 1 год 40 хв

 1 год 40 хв

Інші завдання дивись тут...