Інші завдання дивись тут...

Завдання 326

1800 : 300 = 18 сот. : 3 сот. = 6

4500 : 500 = 45 сот. : 5 сот. = 9

4000 : 800 = 40 сот. : 5 сот. = 8

2100 : 700 = 21 сот. : 7 сот. = 3

45000 : 5000 = 45 тис. : 5 тис. = 9

18000 : 3000 = 18 тис. : 3 тис. = 6

 

Завдання 327

1)

_37500 | 500

 350        75

 _250

   250

      0

_52200 | 600

 480        87

 _420

   420

      0

_576000 | 8000

 56000        72

 _16000

   16000

         0

2) 37500 : 500 = (375 • 100) : (5 • 100) = 375 : 5 • 100 : 100 = 75 • 1 = 75

_375 |  5  

 35      75

 _25

   25

    0

_522 |  6  

 48      87

 _42

   42

     0

_576 |  8  

  56     72

 _16

   16

     0

Завдання 328

58800 : 700 = 588 : 7 = 84

20700 : 300 = 207 : 3 = 69

53400 : 300 = 543 : 3 = 178

31500 : 500 = 315 : 5 = 63

217700 : 700 = 2177 : 7 = 311

734500 : 500 = 7345 : 5 = 1469

_588 |  7  

 56      84

 _28

   28

     0

_207 |  3 

 18     69

 _27

   27

     0

_534 |  3  

 3      178

_23

  21

  _24

    24

      0

_315 |  5  

 30      63

 _15

   15

     0

_2177 |  7  

 21       311

   _7

     7

      _7

        7

        0

_7345 |  5   

 5        1469

_23

  20

  _34

    30

    _45

      45

        0

Перевірка:

х 84

    700

 58800

х 69

    300

 20700

х 178

     300

  53400

х 63

    500

 31500

х 311

     700

 217700

х 1469

       500

   734500

Завдання 329

56700 : 90 = 5670 : 9 = 630

567200 : 400 = 5672 : 4 = 1418

145800 : 600 = 1458 : 6 = 243

8605 + 84 000 : 700 = 8605 + 840 : 7 = 8605 + 120 = 8725

15110 + 80100 : 900 – 8604 = 15110 + 801 : 9 – 8604 = 6595

1278 • 8 – 7800 : 50 – 6904 = 3164

_5670 | 9  

 52      630

 _27

   27

     0

_5672 | 4   

 4       1418

_16

  16

    _7

      6

     _32

       32

         0

_1458 | 6  

 12      243

 _25

   24

   _18

     18

       0

_840 | 7  

 7      120

_14

  14

    0

_801 |  9

 72     89

 _81

   81

     0

_801 |  9

 72     89

 _81

   81

     0

+15110

      89

  15199

 

_15199

   8604

   6595

 

х 1278

       8

 10224

_780 | 5  

 5     156

_28

  25

  _30

    30

      0

_ 10224

     156

  10068

 

_ 10068

    6904

    3164

Завдання 330

Розв'яжи задачу, склавши вираз. З двох міст одночасно назустріч одна одній ви­йшли дві групи лижників. Перша група рухалася зі швидкістю 11 км/год, а друга — зі швидкістю 13 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка від­стань між містами?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 11 км/год
 5 год 
? км
II
 13 км/год
Розв'язання

(11 + 13) • 5 = 120 (км)

Відповідь: відстань між містами 120 кілометрів.

 

Завдання 331

Із двох пунктів одночасно назустріч один одно­му виїхали автомобіль, рухаючись зі швидкістю 66 км/год, і велосипедист, рухаючись зі швидкістю 18 км/год. Через 3 год відстань між ними станови­ла 46 км. Знайди відстань між двома пунктами.

 
Швидкість
Час
Початкова відстань
Загальна відстань
Автомобіль
 66 км/год
 3 год 
46 км
? км
Велосипедист
 18 км/год
Розв'язання

1) 66 + 18 = 84 (км) – зближуються за 1 год

2) 84 • 3 = (80 + 4) • 3 = 240 + 12 = 252 (км) – зближуються за 3 год

3) 252 46 = 298 (км)

Відповідь : між двома пунктами відстань 298 кілометрів.

 

Завдання 332

Два кола мають спільний центр у точці О. Діаметр більшого кола дорівнює 16 см, а меншого — 10 см. Яка довжина відрізка АС?

(AB  CK) : 2 = (16  10 ) : 2 = 3 (см)

Відповідь: довжина відрізка АС 3 см.

 

Завдання 333

900000 : 300 + 94308 : 6 = 9000 : 3 + 94308 : 6 = 18718 

9000 • 18 : 500 + 69000 = 16200 : 5 + 69000 = 69324

_9000 | 3  

 9      3000

 0

_94308 | 6     

 6         15718

_34

  30

  _43

    42

    _10

       6

      _48

        48

          0

+ 3000

 15718

 18718

х 18

    9000

 162000

  

_1620 |  5

 15      324

 _12

   10

   _20

     20

       0

+  324

 69000

 68324

Завдання 334

Відстань між двома пристанями дорівнює 90 км. Від кожної з них одночасно назустріч один одному вийшли два теплоходи. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо швидкість одного з них стано­вить 20 км/год, а швидкість іншого — 25 км/год?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 20 км/год
 ? год 
90 км
II
 25 км/год
Розв'язання

1) 20 + 25 = 45 (км) – зближуються за 1 год

2) 90 : 45 = 2 (год) 

Відповідь: вони зустрінуться через 2 год.

 

Завдання 335 Рівняння

7000 + х = 21 000 

х = 21000 – 7000

х = 14000

7000 • с = 21 000

с = 21000 : 7000

с = 3

Завдання 336

28530 : 30 + 398685 : 5 = 80688

150090 + 1760 : 80 – 720 = 149392

_2853 | 3   

 27      951

 _15

   15

     _3

       3

       0

_398685 | 5     

 35          79737

 _48

   45

   _36

     35

     _18

       15

       _35

         35

           0

+  951

 79737

 80688

_176 | 8  

 16     22

 _16

   16

     0

  

+150090

        22

  150112

_ 150112

       720

   149392

Завдання 337

1) Яку відстань мотоцикліст проїде за 2 год зі швидкістю 40 км/год?

Розв'язання

40 • 2 = 80 (км)

Відповідь : мотоцикліст проїде 80 км.

2) За який час мотоцикліст проїде 80 км зі швидкістю 40 км/год?

Розв'язання

80 : 40 = 2 (год)

Відповідь : мотоцикліст проїде за 2 год.

3) З якою швидкістю мотоцикліст проїде 80 км за 2 год?

Розв'язання

80 : 2 = 40 (км/год)

Відповідь : швидкість мотоцикліста 40 км/год.

 

Завдання 338

1) Із двох туристичних баз одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів і зустрі­лися через 2 год. Одна група рухалася зі швид­кістю 4 км/год, а друга — зі швидкістю 5 км/год. Яка відстань між туристичними базами?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 5 км/год
 2 год 
? км
II
 4 км/год
Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (км) – зближуються за 1 год.

2) 9 • 2 = 18 (км)

Відповідь: відстань між туристичними базами 18 км.

2) Із двох туристичних баз, відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна з них рухала­ся зі швидкістю 4 км/год, а інша — зі швидкістю 5 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 4 км/год
 ? год 
18 км
II
 5 км/год
Розв'язання 

1) 5 + 4 = 9 (км) – зближуються за 1 год.

2) 18 : 9 = 2 (год)

Відповідь: групи туристів зустрінуться через 2 год.

3) Із двох туристичних баз, відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно назустріч одна од­ній вийшли дві групи туристів і зустрілися через 2 год. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км/год. 3 якою швидкістю рухалася інша група?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 4 км/год
 2 год 
18 км
II
 ? км/год
Розв'язання

1) 18 : 2 = 9 (км/год) – швидкість зближення.

2) 9 – 4 = 5 (км/год)

Відповідь: інша група рухалась зі швидкістю 5 км/год.

 

Завдання 339

Через скільки секунд зустрінуться дві ластівки, які летять назустріч одна одній, якщо швидкість кожної з них становить 20 м/с, а відстань між ними дорівнює 920 м?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 20 м/c
 ? c 
920 м
II
 20 м/c
Розв'язання

1) 20 + 20 = 40 (м/с) – швидкість зближення.

2) 920 : 40 = 92 : 4 = 23 (с)

Відповідь: ластівки зустрінуться через 23 с.

 

Завдання 340

Від двох станцій, відстань між якими дорівнює 564 км, одночасно назустріч один одному ви­йшли два потяги. Швидкість одного з них ста­новила 63 км/год. Яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілися через 4 год?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 63 км/год
 4 год 
564 км
II
 ? км/год
Розв'язання

1) х 63

       4

    252 (км) – проїхав перший потяг

2) _564

     252

     312 (км) – проїхав другий потяг

3) _312 | 4   

     28    78 (км/год)

     _32

       32

         0

Відповідь: швидкість іншого потяга 78 км/год.

Завдання 341

По доріжці, довжина якої дорівнює 360 метрів, назустріч один одному побігли два хлопчики. Один із них біг зі швидкістю 5 м/с. Яка швидкість іншого хлопчика, якщо зустрілися вони через 40 с?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
 5 км/год
 40 c 
360 м
II
 ? км/год
Розв'язання

1) 5  40 = 200 (м) – пробіг один хлопчик

2) 360 – 200 = 160 (м) – пробіг інший хлопчик

3) 160 : 40 = 4 (с)

Відповідь: швидкість іншого хлопчика 4 м/с.

 

Завдання 342

с • 70 = 16800

с = 16800 : 70

с = 240

а – 456 = 70800 : 300

а – 456 = 236

а = 236 + 456

а = 692

_1680 | 7    

 14       240

 _28

   28

     0

_708 | 3    

 6       236

_10

   9

  _18

    18

      0

+236

  456

  692

Інші завдання дивись тут...