Інші завдання дивись тут...

Завдання 601. Із чотирьох грядок площею 10 м2 кожна, зібрали 200 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі зібрали з 1 м2?

Розв'язання.

1) 200 : 10 = 20 (кг) - зібрали картоплі з 1 м2.

Відповідь: з 1 м2 зібрали 20 кг картоплі.

 

Завдання 602. 

b : 7 = 304 

b = 304 • 7

b = 2128

с : 3 = 12005

с = 12005 • 3 

с = 36015

 

Завдання 603. У кіоску було 108 гумок, по 4 грн кожна, і 204 олівці, за ціною в два рази дорожчою, ніж гумки. Яка вартість цього товару?

Розв'язання.

1) 4 • 2 = 8 (грн) - ціна олівця.

2) 4 • 108 = 432 (грн) - вартість гумок.

3) 8 • 204 = 1632 (грн) - вартість олівців.

4) 1632 + 432 = 2064 (грн) - вартість товару.

Відповідь: вартість товару 2064 грн.

 

Завдання 604. Прочитай записи і порівняй обчислення. 

х 630

    8 

 5040

х 6300

    8  

 50400

х 63000

    8    

 504000

 

Завдання 605. 

х 15000 

    7    

 105000

х 30180

      6  

 181080

х 48000

    5    

 240000

х 87000

    5    

 435000

х 16030

       4  

   64120

х 20080

       5 

 100400

х 37500

     4   

 150000

х 31500

     4   

 126000

  

Завдання 606. На двох складах було 6080 кг вугілля. Коли з першого складу вивантажили 820 кг вугілля, а з другого — в 4 рази більше, то на другому складі нічого не залишилося. Скільки кілограмів вугілля залишилося на першому складі?

Розв'язання.

1) 820 • 4 = 3280 (кг) - вивантажили з другого складу.

2) 6080 - 3280 = 2800 (кг) - було на першому складі.

3) 2800 - 820 = 1980 (кг) - залишилося на першому складі.

Відповідь: на першому складі залишилося 1980 кг вугілля.

 

Завдання 607. 

100000 – 12 000 • 6 + (900 + 75 : 25) • 7 = 100 000 - 72 000 + (900 + 3) • 7 = 28 000 + 903 • 7 =

= 28 000 + 6 321 = 34 321

х 12000     х 903

    6               7

  72000       6321

  

Завдання 608. Запиши вирази і знайди їхні значення.

1) Суму чисел 1 314 і 2 686 збільшили у 8 разів.

Розв'язання.

(1 314 + 2 686) • 8 = 4000 • 8 = 32 000

+ 1314

   2686

   4000

2) Добуток чисел 7200 і 5 зменшили на 6000.

Розв'язання.

(7 200 • 5) - 6 000 = 36 000 - 6 000 = 30 000

х 7200

    5  

 36000

 

Завдання 609. 

x : 3 = 37 + 1263

х : 3 = 1300

х = 1300 • 3 

х = 3900

с : 7 = 1211 – 111

с : 7 = 1100

с = 1100 • 7

с = 7700

 

Завдання 610. Прочитай задачу.

Для туристів купили 4 казанки на суму 440 грн і 8 фляг для води. Скільки заплатили за всі фляги, якщо ціна однієї фляги в 5 разів менша від ціни казанка? Розглянь короткий запис задачі. Розв'яжи задачу.

Ціна Кількість Вартість
? 4 440 грн
У 5 раз дешевше 8 ?

Розв'язання.

1) 440 : 4 = 110 (грн) - ціна казанка.

2) 110 : 5 = (100 + 10) : 5 = 20 + 2 = 22 (грн) - ціна фляги.

3) 22 • 8 = (20 + 2) • 8 = 160 + 16 = 176 (грн) - заплатили за фляги.

Відповідь: за всі фляги заплатили 176 грн.

 

Завдання 611. 

Нагадаємо, що 1 т = 10 ц, 1 ц = 100 кг, 1 т = 1000 кг,

1 дм = 10 см = 100 мм, 1 см = 10 мм

5 ц 7 кг ˃ 57 кг, бо 5 ц 7 кг = 500 кг + 7 кг = 507 кг, а 507 кг ˃ 57 кг

3 т = 30 ц,  бо 3 т = 30 ц

125 кг < 1 т, бо 1 т = 1000 кг, а 125 кг < 1 т

3 км 40 м ˃ 340 м, бо 3 км 40 м = 3000 м + 40 м = 3040 м, а 3040 м ˃ 340 м

3 дм 7 см ˃ 307 мм, бо 3 дм 7 см = 300 мм + 70 мм = 370 мм, а 370 мм ˃ 307 мм

18 км 300 м < 183000 м, бо 18 км 300 м = 18000 м + 300 м = 18300 м, а

18300 м < 183000 м

 

Завдання 612. Прочитай числа. За якою ознакою можна поділити їх на групи? Запиши числа у три стовпчики.

20135, 294831, 215007, 513, 440329, 102,

587811, 12500, 481, 87904, 14234, 168.

Розв'язання.

Трицифрові 513, 102, 481, 168.

П'ятицифрові 20135, 12500, 87904, 14234.

Шестицифрові 294831, 215007, 440329, 587811.

 

Завдання 613. Гриць прочитав у 4 рази більше сторінок книжки, ніж Борис. Скільки сторінок прочитав Борис, якщо Гриць прочитав на 27 сторінок більше, ніж Борис?

Розв'язання.

1) 4 – 1 = 3 (ч.) 

2) 27 : 3 = 9 (ст.)

2) Про що можна дізнатися за такими виразами? 

27 + 9 - сторінок прочитав Гриць. 

9 • 4 - сторінок прочитав Гриць.

9 • 4 + 9 - сторінок прочитали хлопці.

 

Завдання 614. 

х 23100

     4   

  92400

х 728080

         2 

 1456160

х 4205

       6

 25230

х 53021

         5

 265105

х 13950

       5 

   69750

х 370500

       3   

 1111500

х 8031

       8

 64248

х 60028

         6

 360168

  

Завдання 615. Першого дня в пекарні використали 630 кг борошна, другого — в 2 рази більше, ніж першого, а третього дня — на 420 кг менше, ніж другого. Скільки всього кілограмів борошна використали в пекарні за три дні?

Розв'язання.

1) 630 • 2 = 1260 (кг) - використали борошна другого дня.

2) 1260 - 420 = 840 (кг) - використали борошна третього дня.

3) 630 + 1260 + 840 = 2730 (кг) - використали борошна за три дні.

Відповідь: за три дні використали 2730 кг.

 

Завдання 616. Усно. Порівняй вирази, не обчислюючи їх. 

(82 • 2) • 4 ˃ (82 : 2) • 4 (72 • 2) • 4 ˃ (72 : 2) • 4

Завдання 617. Розглянь запис і поясни спосіб обчислення. 

7 • 3274 = 22918 8 • 2503 = 20024

х 3274

       7

 22918

х 2503

       8

 20024

 

Завдання 618. 

х 8888

       8

 71104

х 6068

       9

 54612

х 80808

         8

 646464

х 72070

       7 

 504490

 

Завдання 619. Знайди значення виразу. 564 • 4 – 13 • 8 + 3006 • х, якщо х = 7; х = 9.

Якщо х = 7, тоді 564 • 4 - 13 • 8 + 3006 • х = 564 • 4 - 13 • 8 + 3006 • 7 = 23194

х 564

     4

 2256

х 13

    8

 104

_ 2256

    104

   2152

х 3006 

       7

 21042

+ 21042

    2152

  23194

Якщо х = 9, тоді 564 • 4 - 13 • 8 + 3006 • х = 564 • 4 - 13 • 8 + 3006 • 9 = 29206

х 3006

       9

 27054

+ 27054

    2152

   29206

 

Завдання 620. Прочитай задачу.

Купили 4 вишиті серветки та 4 рушники. За серветки заплатили на 32 грн більше, ніж за рушники. Рушник коштує 18 грн. Знайди ціну серветки. Розглянь короткий запис задачі та розв'яжи її.

Ціна Кількість Вартість
? 4 На 32 грн дорожче
18 грн 4 ?

Розв'язання.

1) 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72 (грн) - вартість рушників.

2) 72 + 32 = 104 (грн) - вартість вишитих серветок.

3) 104 : 4 = (80 + 24) : 4 = 20 + 6 = 26 (грн) - ціна серветки.

Відповідь: ціна серветки 26 грн. 

 

Завдання 621. До торгової зали супермаркету завезли 2 контейнери з капустою і 2 контейнери з морквою. Маса всієї моркви на 60 кг більша, ніж маса капусти. Моркви в одному контейнері — 100 кг. Скільки в одному контейнері капусти?

Розв'язання.

1) 100 • 2 = 200 (кг) - маса моркви у 2 контейнерах.

2) 200 - 60 = 140 (кг) - маса капусти у двох контейнерах.

3) 140 : 2 = 70 (кг) - маса капусти в 1 контейнері.

Відповідь: в одному контейнері 70 кг капусти.

 

Завдання 622. 

12 005 • 7 - 11 600 • 6 = 14 435

х 12005

         7

   84035

х 11600

     6  

  69600

_ 84035

   69600

   14435

5 700 • 9 + 32 011 • 4 = 179 344

х 5700

    9   

 51300

х 32011

        4

 128044

+ 128044

    51300

   179344

 

Завдання 623

Множник 3 6 12 24 48
Множник 2 2 2 2 2
Добуток 6 12 24 48 96

Як змінюється перший множник? Порівняй добутки. Зроби висновок.

Якщо один із множників збільшити або зменшити в кілька разів, то їхній добуток збільшиться або зменшиться у стільки само разів.

 

Завдання 624. Поясни рівності.

17 • 5 = (17 • 10) : 2 

12 • 5 = (12 • 10) : 2

 

Завдання 625. 

1) Добуток збільшився в 2 рази, тому що змінили один із множників. Як змінили множник? 

Розв'язання.

а • b

2 • (а • b) = (2 • а) • b

Збільшили в 2 рази.

Наприклад,

3 • 6 =18

2 • (3 • 6) = (2 • 3) • 6 = 6 • 6 = 36

2) Як треба змінити один із множників, щоб добуток зменшився у 2 рази?

Розв'язання.

а • b

(а • b) : 2  = а • ( b : 2)

Наприклад,

 6 = 18

(3  6) : 2 =  ( 6 : 2) =  39

Зменшити у 2 рази.

Інші завдання дивись тут...