Інші завдання дивись тут...

Завдання 394

Знайди число 3/5 якого становить 930: 930 : 3 • 5 = 1550

Знайди число 7/9 якого становить 16101610 : 7 • 9 = 2070

Знайди число 8/13 якого становить 14601460 : 8 • 13 = 23725

Знайди число 4/7 якого становить 23202320 : 4 • 7 = 4060

 

Завдання 395

× 15781
       19
 142029
 15781 
 299839
×  217
    503
    651
1085   
109151
38 • 1524 – 1200 • 7 = 49512 
× 1524
      38
  12192
  4572 
  57912
× 1200
    7   
   8400
_57912
   8400
  49512

Завдання 396 Рівняння

х : 47 = 525
х = 525 • 47 
х = 24675
 
7568 + с = 98 • 88
7568 + с = 8624
с = 8624 – 7568
с = 1056
× 525
    47
 3675
2100 
24675
× 98
   88
 784
784 
8624
_8624
  7568
  1056

Завдання 397

1) Купили 5 кг мандаринів і 3 кг апельсинів за одна­ковою ціною. За покупку заплатили 280 грн. Яка вартість мандаринів? Яка вартість апельсинів?

 

Ціна

Маса

Вартість

Мандаринів

Однакова

5 кг

280 грн

Апельсинів

3 кг

Розв’язання
15 + 3 = 8 (кг) – фруктів купили
2) 280 : 8 = 35 (грн) – ціна
3) 35  5 = 175 (грн) – вартість мандаринів
4) 35  3 = 105 (грн) – вартість апельсинів
Відповідь: вартість мандаринів 175 грн, а вартість апельсинів  105 грн.

 

Завдання 398

Марійка купила дві сукні для ляльки, а Іринка — 3. За всі сукні вони заплатили 150 грн. Скільки гри­вень заплатила Марійка, а скільки — Оленка, якщо ціна всіх суконь була однакова?

 

Ціна

Кількість суконь

Вартість

Марійка

Однакова

2

150 грн

Іринка

3

Розв’язання
12 + 3 = 5 (с.) – суконь всього
2) 150 : 5 = 30 (грн) – ціна
3) 30  2 = 60 (грн) – заплатила Марійка
4) 30  3 = 90 (грн) – заплатила Іринка
Відповідь: Марійка заплатила 60 грн, а Іринка — 90 грн.

 

Завдання 399

Накресли квадрат зі стороною 3 см. Знайди його периметр і площу. Як зміниться периметр і площа квадрата, якщо його сторону збільшити вдвічі?

1) 3  4 = 12 (см) – периметр квадрата
2)  3 = 9 (см2– площа квадрата
3)  2 = 6 (см) – сторона нового квадрата
4)  4 = 24 (см) – периметр нового квадрата
5)  6 = 36 (см2– площа нового квадрата
6) 24 : 12 = 2 (р.) – у стільки разів збільшиться периметр 
7) 36 : 9 = 4 (р.) – у стільки разів збільшиться площа

 

Завдання 400

Город розбили на дві прямокутні ділянки одна­кової довжини. Ширина першої ділянки дорівнює 8 м, а її площа — 400 м2. Чому дорівнює площа другої ділянки, якщо її ширина у 2 рази більша, ніж ширина першої?

Розв’язання
1400 : 8 = 50 (м) – довжина ділянки
2) 8  2 = 16 (м) – ширина другої ділянки
3) 50  16 = 800 2)
Відповідь: площа другої ділянки 800 м2.

 

Завдання 401

З однієї ділянки зібрали 4 мішки картоплі, а з другої — 6 мішків. Маса всієї картоплі становить 420 кг. Яка маса картоплі, зібраної з кожної ділянки окремо?

Розв’язання
14 + 6 = 10 (м.) – мішків всього
2) 420 : 10 = 42 (кг) – маса 1 мішка
3) 42  4 = 168 (кг) – зібрали з I ділянки
4) 42  6 = 252 (кг) – зібрали з II ділянки
Відповідь: з першої ділянки зібрали 168 кг, а з другої ділянки — 252 кг.

 

Завдання 402 Рівняння

с • З0 = 4800
с = 4800 : 30
с = 160
 
а : 39 = 1067
а = 1067 • 39
а = 41613
 

_4800 | 30  

 30       160

_180

  180

     0

× 1067
      39
   9603
  3201 
  41613

Інші завдання дивись тут...