Інші завдання дивись тут...

Завдання 651. Знайди значення виразів зручним для тебе способом.

х 18 кг 116 г

            З   

   54 кг 348 г

х 2 т 5 ц 021 кг

               4    

 10 т 0 ц 084 кг

х 18 ц 95 кг

           5    

  94 ц 75 кг

 

Завдання 652. 

4350 • 4 + 21 = 17400 + 21 = 17421

х 4350

     4 

 17400

30 • 2 + 40 = 60 + 40 = 100
105 • 3 + 131 = 315 + 131 = 446
867 + 68 : 34 = 867 + (34 + 34) : 34 = 867 + 1 + 1 = 869

 

Завдання 653. Пригадай, як зміниться результат множення, якщо один із множників збільшити (зменшити) в кілька разів. Використовуючи значення першого виразу, знайди результат наступних виразів у стовпчиках.

84 • 8 = (80 + 4) • 8 = 640 + 32 = 672 

(84 : 4) • 8 = 84 • 8 : 4 = 672 : 4 = 168

84 • (8 : 4) = 84 • 8 : 4 = 672 : 4 = 168

(84 : 4) • (8 • 4) = 672 

72 • 9 = 648

(72 : 3) • 9 = 648 : 3 = 216

72 • (9 : 3) = 648 : 3 = 216

(72 : 3) • (9 • 3) = 648

 

Завдання 654. Розв'яжи задачі.

1) Упродовж дня з поля вивозили врожай жита: до обіду — на 7 машинах, по 3500 кг на кожній, після обіду — на 6 машинах, по 2500 кг на кожній. Скільки всього кілограмів жита вивезли за один день?

Розв'язання. Схема □ • □ + □ • □

х 3500

    7  

 24500 (кг) - вивезли жита до обіду.

х 2500

    6  

 15000 (кг) - вивезли жита після обіду.

+ 24500

   15000   

   39500 (кг) - вивезли жита за день.

Відповідь: за день вивезли 39500 кг жита.

2) За один день птахоферма відправляє до магазинів міста 235 великих і 150 малих коробок з яйцями. У кожній великій коробці — 100 штук яєць, а в меншій — 60 штук яєць. Скільки штук яєць відправляє птахоферма до магазинів за тиждень?

Розв'язання. Схема (□ • □ + □ • □) • □

1) 100 • 235 = 23500 (шт.) - відправляє за день у великих коробках.

2) 60 • 150 = 9000 (шт.) - відправляє за день у малих коробках.

3) 23500 + 9000 = 32500 (шт.) - відправляє за день.

4) 32500 • 7 = 227500 (шт.) - відправляє за тиждень.

Відповідь: за тиждень птахоферма відправляє 227500 шт. яєць. 

 

Завдання 655. Друкарня протягом трьох місяців випускала по 13428 книжок щомісяця, протягом наступних чотирьох місяців — по 18 271 книжці щомісяця. Скільки всього книжок друкарня випустила за весь цей час?

Розв'язання.

х 13428

         3

   40284 (к.) - випустила книг за 3 місяці.

х 18271

         4

  73084 (к.) - випустила книг за 4 місяці.

+ 40284 

   73084

  113368 (к.) - випустила книг.

Відповідь: за весь цей час друкарня випустила 113 368 книг.

 

Завдання 656. Маса одного вагона потяга метро 31 т 500 кг. Яка маса п'яти таких вагонів?

Розв'язання.

х 31 т 500 кг

          5      

 157 т 500 кг - маса 5 таких вагонів.

Відповідь: маса 5 таких вагонів 157 т 500 кг.

 

Завдання 657. 

х З т 56 кг

         8    

 28 т 48 кг

х 5 ц 17 кг

         9    

 46 ц 53 кг

х 27 кг 125 г

             4  

 108 кг 500 г

 

Завдання 658. 

4 • 18 = 72

72 : 4 = 18

72 : 18 = 4

5 • 15 = 75 

75 : 5 = 15

75 : 15 = 5

6 • 14 = 84

84 : 6 = 14

84 : 14 = 6

 

Завдання 659. Прочитай вирази по–різному.

91 : 3   84 : 16  100 : 2   77 : 11

                            

Завдання 660. Наведи власні приклади на ділення без остачі та з остачею.

41 : 8 = 5 (ост. 1) 37 : 7 = 5 (ост. 2)

Завдання 661. Виконай ділення.

0 : 5 = 0 0 : 30 = 0 0 : 15 = 0 0 : 35 = 0

Завдання 662. 

0 • 7 = 0

0 : 7 = 0

0 • 21 = 0

0 : 21 = 0

0 • 125 = 0

0 : 125 = 0

 

Завдання 663. 

6 : 1 = 6 39 : 1 = 39 130 : 1 = 130 1239 : 1 = 1239

Завдання 664. При якому значенні х правильна рівність?

х : 1 — 1 : х 

х = 1

х : 1 = 0 • х

х = 0

х : х = 1 : х

х = 1

 

Завдання 665. Розв'яжи задачу.

Для позакласного читання учневі треба прочитати книжку, в якій 152 сторінки. Він читав 4 дні по 18 сторінок, а потім став читати по 16 сторінок щодня. За скільки днів учень прочитав книжку?

Розв'язання.

1) 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 72 (ст.) - прочитав сторінок за 4 дні.

2) 152 - 72 = 80 (ст.) - залишилось прочитати.

3) 80 : 16 = 80 : (4 • 4) = 80 : 4 : 4 = 5 (д.) - днів потрібно було потім.

4) 4 + 5 = 9 (д.) - за стільки днів прочитав книжку.

Відповідь: учень прочитав книжку за 9 днів.

 

Завдання 666. У супермаркеті встановлено 96 телекамер, які порівну розміщені у 8 торгових залах. Скільки телекамер у кожній залі? У 6 залах? У 4 залах?

Розв'язання.

1) 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 12 (т.) - телекамер у 1 залі.

2) 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 72 (т.) - телекамер у 6 залах.

3) 12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 48 (т.) - телекамер у 4 залах.

 

Завдання 667. 

49 • 2 – 48 • 2 = 2 • (49 - 48) = 2 • 1 = 2

43 • 2 – 43 • 1 = 43 • (2 - 1) = 43 • 1 = 43

1000 – 1000 : 100 + 1 = 1000 - 10 + 1 = 990 + 1 = 991

10 000 + 1 000 : 100 - 1 = 10 000 + 10 - 1 = 10 010 - 1 = 10 009

91 : 13 + 11 • 6 = 13 • 7 : 13 + 66 = 13 : 13 • 7 + 66 = 7 + 66 = 73

80 : 16 + 18 : 2 = 80 : (4 • 4) + 9 = 80 : 4 : 4 + 9 = 5 + 9 = 14

 

Завдання 668. Найбільша з вівчарок — кавказька — 75 см у висоту, а найменша з вівчарок — вельшкорг — 25 см. У скільки разів кавказька вівчарка вища за вельшкорга?

Розв'язання.

1) 75 : 25 = (50 + 25) : 25 = 3 (рази) - у стільки разів вища кавказька вівчарка, ніж вельшкорг.

Відповідь: кавказька вівчарка у 3 рази вища, ніж вельщкорг. 

 

Завдання 669. 1) Прочитай задачу.

З 27 червоних і 18 жовтих тюльпанів зробили 3 букети так, що в усіх букетах тюльпанів стало порівну. Скільки тюльпанів у кожному букеті?

2) Поясни складання рівності.

(27 + 18) : 3 = 27 : 3 + 18 : 3

1 спосіб.

27 + 18 (т.) - було тюльпанів.

(27 + 18) : 3 (т.) - тюльпанів у кожному букеті.

2 спосіб.

27 : 3 (т) - червоних тюльпанів у букеті.

18 : 3 (т.) - жовтих тюльпанів у букеті.

27 : 3 + 18 : 3 (т.) - тюльпанів у кожному букеті. 

 

Завдання 670. 

(56 + 12) : 2 = 68 : 2 = (60 + 8) : 2 = 30 + 4 = 34

(56 + 12) : 2 = 56 : 2 + 12 : 2 = (40 + 16) : 2 + 6 = 20 + 8 + 6 = 34

(48 + 28) : 4 = 76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19

(48 + 28) : 4 = 48 : 4 + 28 : 4 = (40 + 8) : 4 + 7 = 10 + 2 + 7 = 19

 

Завдання 671. Поясни спосіб обчислення.

68 : 2 = (60 + 8) : 2 = 30 + 4 = 34

87 : 3 = (60 + 27) : 3 = 20 + 9 = 29

 

Завдання 672.

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32

78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 26

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 20 + 3 = 23

84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 20 + 8 = 28

93 : 3 = (90 + 3) : 3 = 30 + 1 = 31

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 10 + 7 = 17

54 : 3 = (30 + 24) : 3 = 10 + 8 = 18 

 

Завдання 673. У трьох ящиках 156 кг яблук. У першому ящику 56 кг. Скільки кілограмів яблук у кожному з решти ящиків, якщо відомо, що маса яблук у них однакова? Поясни складене рівняння: 156 –  56 = х • 2. Розв'яжи задачу.

Розв'язання.

1) 156 - 56 (кг) - яблук у двох ящиках.

2) х • 2 (кг) - яблук у двох ящиках.

156 - 56 = х • 2 

х • 2 = 156 - 56

х • 2 = 100

х = 100 : 2 

х = 50 (кг) - яблук у кожному з двох інших ящиків.

 

Завдання 674. Обчисли двома способами.

(125 + 75) : 5 = 200 : 5 = 40

(125 + 75) : 5 = 125 : 5 + 75 : 5 = (100 + 25) : 5 + (50 + 25) : 5 = 25 + 15 = 40

(702 + 63) : 9 = 765 : 9 = (720 + 45) : 9 = 85

(702 + 63) : 9 = 702 : 9 + 63 : 9 = (630 + 72) : 9 + 7 = 78 + 7 = 85

(117 + 33) : З = 150 : 3 = 50

(117 + 33) : 3 = 117 : 3 + 33 : 3 = (90 + 27) : 3 + (30 + 3) : 3 = 39 + 11 = 50

(486 + 114) : 6 = 600 : 6 = 100

(486 + 114) : 6 = 486 : 6 + 114 : 6 = (480 + 6) : 6 + (60 + 54) : 6 = 81 + 19 = 100

(96 + 24) : 8 = 120 : 8 = (80 + 40) : 8 = 15

(96 + 24) : 8 = 96 : 8 + 24 : 8 = (80 + 16) : 8 = 12 + 3 = 15

(840 + 70) : 7 = 910 : 7 = (700 + 210) : 7 = 130

(840 + 70) : 7 = 840 : 7 + 70 : 7 = (700 + 140) : 7 + 10 = 120 + 10 = 130

 

Завдання 675. Купили 2 мішки пшона по 15 кг і 24 кг. Все пшоно розсипали в пакети по 3 кг у кожному. Скільки пакетів із пшоном отримали?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) (15 + 24) • 2 = 39 • 2 = (30 + 9) • 2 = 78 (кг) - отримали пшона.

2) 78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 26 (п.) - отримали пакетів.

2 спосіб.

1) 15 • 2 = 30 (кг) - отримали пшона у 15 кг мішках.

2) 24 • 2 = 48 (кг) - отримали пшона у 24 кг мішках.

3) 30 + 48 = 78 (кг) - отримали пшона.

4) 78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 26 (п.) - отримали пакетів із пшоном.

Відповідь: отримали 26 пакетів із пшоном.

Інші завдання дивись тут...