Інші завдання дивись тут...

Завдання З01. Склади і розв'яжи задачі.

Довжина Ширина Площа
5 см 13 см ?
? 13 см 65 см2
5 см ? 65 см2

1) Довжина прямокутника 5 см, ширина 13 см. Обчисли площу цього прямокутника.

Розв'язання.

5 • 13 = (10 + 3) • 5 = 50 + 15 = 65 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 65 см2.

2) Площа прямокутника 65 см2, ширина його 13 см. Чому дорівнює довжина  цього прямокутника?

Розв'язання.

65 : 13 = 5 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 5 см.

3) Площа прямокутника 65 см2, довжина його 5 см. Знайди його ширину.

Розв'язання.

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 50 : 5 + 15 : 5 = 10 + 3 = 13 (см) – ширина прямокутника.

Відповідь: ширина прямокутника 13 см.

 

Завдання 302. Площа прямокутника 24 см2, довжина 8 см. Знайди ширину прямокутника. Побудуй такий прямокутник.

Розв'язання.

1) 24 : 8 = 3 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см і шириною 3 см.

 

Завдання 303. Розв'яжи задачу і склади до неї дві обернені. Довжина прямокутника 7 м, ширина 4 м. Знайди площу.

Розв'язання.

1) 7 • 4 = 28 (м2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 28 м2.

Обернена задача на знаходження довжини прямокутника.

Площа прямокутника 28 м2, його ширина 4 м. Знайди довжину прямокутника.

Обернена задача на знаходження ширини прямокутника.

Площа прямокутника 28 м2, його довжина 7 м. Знайти ширину прямокутника.

 

Завдання 304. Розглянь малюнок.

Яка площа фігури ABCD?

Розв'язання.

4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата ABCD.

Яка площа закритої частини фігури ABCD?

Розв'язання.

4 • 2 = 8 (см2) – площа закритої частини фігури ABCD.

Яка площа фігури ТРКО?

6 • 2 = 12 (см2) – площа фігури ТРКО. 

Яка площа фігури, зображеної на другому малюнку?

1 спосіб

4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата ABCD.

16 – 8 = 8 (см2) – площа відкритої частини фігури ABCD.

12 + 8 = 20 (см2) – площа фігури на другому малюнку.

2 спосіб

6 • 4 = 24 (см2) – площа уявного прямокутника. 

24 – 4 = 20 (см2) – площа фігури на другому малюнку.

 

Завдання 305. Площа стадіону 6000 м2, його довжина 100 м. Знайди ширину стадіону.

Розв'язання.

6000 : 100 = 60 (м) - ширина стадіону.

Відповідь: ширина стадіону 60 метрів.

 

Завдання 306. Площа прямокутника 24 см2. Відомо, що його ширина 4 см. Обчисли довжину і накресли цей прямокутник.

Розв'язання.

1) 24 : 4 = 6 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 6 см.

 

Завдання 307. Знайди периметр і площу прямокутника та квадрата, користуючись формулами.

Розв'язання.

а = 3 см, тоді S = а • а = 3 см • 3 см = 9 см2

а = 5 см, b = 3 см, тоді S = a • b = 5 см • 3 см = 15 см2

 

Завдання 308. Поясни, як знаходили площі зображених фігур.

Перша фігура має 5 повних квадратів і 6 неповних квадратів, тому 

5 + 6 : 2 = 8 (см2) – площа першої фігури.

Друга фігура має 9 повних квадратів і 12 неповних квадратів, тому 

9 + 12 : 2 = 9 + 6 = 15 (см2) – площа другої фігури.

 

Завдання 309. Знайди площу фігур за допомогою палетки.

Перша фігура має 15 повних квадратів і 8 неповних квадратів, тому

15 + 8 : 2 = 15 + 4 = 19 (см2) – площа першої фігури.

Друга фігура має 2 повних квадрати і 8 неповних квадратів, тому

2 + 8 : 2 = 2 + 4 = 6 (см2) – площа другої фігури.

 

Завдання 310. Обчисли площу одного з найбільших сіл України — Медвина, якщо відомо, що його довжина 7 км, а ширина 5 км.

Розв'язання.

1) 7 • 5 = 35 (км2) – площа села.

Відповідь: площа села Медвина 35 км2.

 

Завдання 311. Площа грядки під огірками — 4 м2, а площа грядки під капустою — 3 м2. Яку площу займають ці овочі?

Розв'язання.

1) 4 + 3 = 7 (м2) – площу займають овочі.

Відповідь: овочі займають площу 7 м2.

 

Завдання 312. 

306 • 3 –  306 : 3 = 918 – 102 = 816

х 306

     3

  918

_306 | 3   

 3      102

  0

  0

   6

   6

   0  

_918

  102

  816

74 • 7 – 7 = 7 • 74 – 7 • 1 = 7 • (74 – 1) = 7 • 73 = (70 + 3) • 7 =

= 70 • 7 + 3 • 7 = 490 + 21 = 511 

 

Завдання 313. 

Якщо k = 945, тоді k : 7 + k = 945 : 7 + 945 = 1080

_945 | 7

 7     135

 24

 21

   35

   35

     0

+135

  945

 1080

Якщо х = 100, тоді х + 9 • х = 100 + 9 • 100 = 100 + 900 = 1000

 

Завдання 314. Площа поля становить 17 га. Скільки це арів?

Розв'язання.

Оскільки 1 га = 100 а, тоді 17 га = 1700 а. 

 

Завдання 315. Обчисли площу зображених предметів за допомогою палетки.

Розв'язання.

Перша фігура має 8 повних квадратів і 10 неповних квадратів, тому 

8 + 10 : 2 = 8 + 5 = 13 (см2) – площа плаття.

Перша фігура має 2 повних квадратів і 10 неповних квадратів, тому 

2 + 10 : 2 = 2 + 5 = 7 (см2) – площа ракети.

 

Завдання 316. Город прямокутної форми довжиною 60 м і шириною 45 м розділили на три рівні за площею грядки. Скільки арів займає кожна грядка?

Розв'язання.

1) 60 • 45 = (40 + 5) • 60 = 2400 + 300 = 2700 (м2) – площа городу.

2) 2700 : 3 = 900 (м2) = 9 (а) – площа кожної грядки.

Відповідь: площа кожної грядки 9 а. 

 

Завдання 317. Накресли квадрат МКОР із стороною 4 см. Обчисли його площу і периметр.

Розв'язання.

Р = 4 см • 4 = 16 см – периметр квадрата.

S = 4 см • 4 см = 16 см2 – площа квадрата. 

 

Завдання 318. 

50 а < 5 га, бо 5 га = 500 а, а 50 а < 500 а

50 м2 ˃ 5 дм2 , бо 50 м2 = 50 • 1 м • 1 м = 50 • 10 дм • 10 дм = 5000 дм2, а 5000 дм2 > 5 дм2          

10 см2 < 1 дм2бо 1 дм2 = 1 дм • 1 дм = 10 см • 10 см = 100 см2, а 10 см2 < 100 см2

 

Завдання 319. 

23 678 ˃ 23 • 1000             ,бо 23 678 ˃ 23 000

13100 • 10 ˃ 100 • 100       ,бо 131 000 ˃ 10 000

345 ˃ 34000 : 100              ,бо 345 ˃ 340

15 700 : 100 < 100 • 15       ,бо 157 < 1500      

 

Завдання 320. Накресли прямокутник ABCD, у якому АВ = 3 см, а ВС = = 5 см. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання.

Р = (3 см + 5 см) • 2 = 8 см • 2 = 16 см – периметр прямокутника.

S = 3 см • 5 см = 15 см2 – площа прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 16 см, площа прямокутника 15 см2.

 

Завдання 321. 

17800 < 17000 + 801     , бо 17800 < 17801

4500 • 100 ˃ 4500 : 100

23456 – 456 = 23000     

67000 : 10 : 100 = 67000 : 100 : 10

 

Завдання 322. Прочитай задачі. Розв'яжи задачі, які розв'язуються дією додавання.

1) Для виготовлення торта витратили 310 г вершкового масла і 250 г маргарину. Скільки всього грамів жирів витратили для виготовлення торта?

Розв'язання.

310 + 250 = 560 (г) – витратили жирів.

Відповідь: для виготовлення торта витратили 560 г жирів.

2) Від мотка відрізали спочатку 43 м стрічки, а потім — ще 46 м. Скільки всього метрів стрічки відрізали?

3) У Марійки 29 листівок із зображенням квітів, а в Оленки — на 2 листівки більше. Скільки листівок в Оленки?

Розв'язання.

29 + 2 = 31 (л.) – листівок у Оленки.

Відповідь: у Оленки 31 листівка.

4) В автобусі їхали 35 пасажирів, 9 із них вийшли на зупинці. Скільки пасажирів залишилося в автобусі?

 

Завдання 323.

988 + 0 = 988

0 + 701 = 701

0 + 831 = 831

600 + 0 = 600

При додаванні нуля сума не міняється.

 

Завдання 324. 

0 + 0 = 0

506 + 0 = 506

0 + 1147 = 1147

0 + 105 = 105

 

Завдання 325. У Каті у кошику m грибів, а у Віри k грибів. Скільки всього грибів у дівчаток? Склади вираз і знайди його значення, якщо: 1) m = 56, k = 29; 2) m = 0, k = 87; 3) m = 7, k = 0.

Розв'язання.

Якщо m = 56, k = 29, тоді m + k = 56 + 29 = 85

Якщо m = 0, k = 87, тоді m + k = 0 + 87 = 87

Якщо m = 7, k = 0, тоді m + k = 7 + 0 = 7

Інші завдання дивись тут...