Інші завдання дивись тут...

Завдання 460 Одиниці вимірювання

3 год = 60 с • 3 = 180 хв

10 хв 15 с = 60 с • 10 + 15 с = 615 с

5 хв = 60 с • 5 = 300 с

2 доби 5 год = 24 год • 2 + 5 год = 53 год

 

Завдання 461 

Обчисли 1/12 доби; 24 год : 12 • 1 = 2 год

Обчисли 1/12 години; 60 хв : 12 • 1 = 5 хв

Обчисли 1/12 хвилини; 60 с : 12 • 1 = 5 с

Обчисли 5/6 хвилини; 60 с : 6 • 5 = 50 с

Обчисли 5/6 години; 60 хв : 6 • 5 = 50 хв

Обчисли 5/6 доби. 24 год : 6 • 5 = 20 год

 

Завдання 463 Запиши у менших одиницях вимірювання.

1) 15 хв 40 с = 60 с • 15 + 40 с = 940 с

   65 хв = 60 с • 65 = 3900 с

   2 год = 60 хв • 2 = 120 хв

2) 1500 с = (1500 : 60) хв = 25 хв

    960 с = (960 : 60) с = 16 с

    7 год 20 хв = 60 хв • 7 + 20 = 440 хв

3) 4 доби = 24 год • 4 = 96 год

    7 діб = 24 год • 7 = 168 год

    780 хв = (780 : 60) год = 13 год

 

Завдання 464

Рухаючись з однаковою швидкістю, першого дня туристи були в дорозі 5 год, а другого — 7 год. Скільки кілометрів проходили туристи кожного дня, якщо другого дня вони пройшли на 12 км більше, ніж першого?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

?

5 год

II

?, на 12 км більше

7 год

?

Розв’язання
1 5 = 2 (год) – на стільки довше йшли першого дня
2) 12 : 2 = 6 (км/год) – швидкість
3) 6  5 = 30 (км) – проходили першого дня
4)  7 = 42 (км) – проходили другого дня
Відповідь: туристи проходили першого дня 30 км і другого дня 42 км.

 

Завдання 465

У магазині було 120 аркушів кольорового папе­ру. Ліда купила 1/5 цих аркушів, а Ірина — 1/4. Ліда заплатила за папір на 12 грн менше, ніж Ірина. Визнач ціну одного аркуша паперу.

 

Ціна аркуша

Кількість аркушів

Вартість

Ліда

?

1/5

120

 

?, на 12 грн менше 

Ірина

1/4

?

Розв’язання
1120 : 5 • 1 = 24 (арк.) – у Ліди
2) 120 : 4 • 1 = 30 (арк.) – у Ірини
3) 30  24 = 6 (арк.) – на стільки більше аркушів у Ірини
4) 12 : 6 = 2 (грн)
Відповідь: ціна аркуша паперу 2 грн.

 

Завдання 466 Письмове ділення

_48288 |  12

 48       4024

   _28

     24

     _48

       48

         0

_48024 |  24  

 48        2001

    _24

      24

        0

_48448 |  16  

 48        3028

   _44

     32

    _128

      128

         0

_57288 |  44  

 44        1302

 _132

   132

      _88

        88

          0

Завдання 467

Сад має форму прямокутника зі сторонами 80 м і 24 м. Половину всієї площі саду засаджено яблунями. Для кожної яблуні відводиться ділян­ка площею 12 м2. Скільки яблунь росте в саду?

Короткий запис

Ширина  80 м

Довжина  24 м

Площа  ?

1/2 площі  ? д.

12 м2  1 д.

Розв’язання

1) х 24

       80

    1920 (м2) – площа саду

2) _1920 |  2  

     18      960 2– площа під яблунями.

     _12

       12

         0

3) _960 |  12

     96     80 (д.)

       0

Відповідь: у саду росте 80 яблунь.

Завдання 468

У кіоску до обіду продали 45 батонів, а після обіду — 60 батонів. Після обіду вторгували за батони на 210 грн більше, ніж до обіду. Скільки гривень вторгували за батони окремо до обіду й після обіду?

 

Ціна батона

Кількість батонів

Вартість

До обіду

Однакова

45

 ? 

Після обіду

60

?, на 210 грн більше

Розв’язання

160  45 = 15 (б.) – на стільки більше продали після обіду

2) _210 |  15  

     15     14 (грн) – ціна батона

     _60

       60

         0

3) х 14
      45
      70
     56 
     630 (грн) – вторгували до обіду
4) х 14
        60
      840 (грн) – вторгували після обіду
Відповідь: вторгували до обіду 630 грн, а після обіду 840 грн.

Завдання 469 Дії з іменованими числами

З год 20 хв : 40 хв = 200 хв : 40 хв = 5 

10 хв 40 с : 20 = 640 с : 20 = 32 с 

 

_640 |  20 

 60      32 (с)

 _40

   40

     0

Інші завдання дивись тут...

  • Ярик
    Класний сайт
    9 квітня 2024 18:09
  • Матвей
    Спасибо огромное!
    15 травня 2024 09:29