Інші завдання дивись тут...

Завдання 826. Поясни розв'язання.

_37500 | 500

 3500       75

   2500

   2500

        0

_52200 | 600

 4800       87

  _4200

    4200

         0

_576000 | 8000

 56000       72

   16000

   16000

          0 

 

Завдання 827. 

1800 : 300 = 1800 : 100 : 3 = 18 : 3 = 6

4500 : 500 = 4500 : 100 : 5 = 45 : 5 = 9

4000 : 800 = 4000 : 100 : 8 = 40 : 8 = 5

2100 : 700 = 2100 : 100 : 7 = 21 : 7 = 3

45000 : 5000 = 45000 : 1000 : 5 = 45 : 5 = 9

18000 : 3000 = 18000 : 1000 : 3 = 18 : 3 = 6 

 

Завдання 828. Розв'яжи з перевіркою.

_58800 | 700

 5600     84

   2800

   2800

       0

Перевірка.

х 84

    700

 58800

 

 

_20700 | 300

 1800     69

   2700

   2700

         0  

Перевірка.

х 69

    300

 20700

 

 

_217700 | 700

 2100       311

    770

    700

      700

      700

         0

Перевірка 

х 311

      700

  217700

_53400 | 300

 300       178

 2340

 2100

   2400

   2400

       0

Перевірка 

х 178

      300

  53400 

 

 

_31500 | 500

 3000      63

   1500

   1500

       0

Перевірка.

х 63

    500

 31500

 

 

 

 

_734500 | 500 

 500       1469

 2345

 2000

   3450

   3000

    4500

    4500

        0

Перевірка.

х 1469

        500

   734500 

 

Завдання 829

_7800 | 50  

 50       156

 280

 250

   300

   300

      0

 

 

_56700 | 90

 540       630

   270

   270

      0

 

 

 

 

_567200 | 400 

 400        1418

 1672

 1600

    720

    400

    3200

    3200

        0

_145800 | 600

 1200       243

   2580

   2400

    1800

    1800

        0

 

 

15110 + 80100 : 900 –  8604 = 

= 6595

 

 

 

 

_80100 | 900

 7200      89

   8100

   8100

       0

+ 15110

       89

   15199

 

 

_ 15199

    8604

    6595

 

 

8605 + 84000 : 700 = 8725

 

 

 

 

_84000 | 700  

 700        120

 1400

 1400

      0

+ 8605

    120

   8725

 

 

 

Завдання 830. Розв'яжи задачу, склавши вираз.

Із двох міст одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи лижників. Перша група рухалася зі швидкістю 11 км/год, друга — 13 км/год. Через 5 годин вони зустрілися. Яка відстань між містами?

Розв'язання. 

1 спосіб. Вираз 11 • 5 + 13 • 5

1) 11 • 5 = 55 (км) – відстань першого лижника.

2) 13 • 5 = 65 (км) – відстань другого лижника.

3) 55 + 65 = 120 (км) – відстань між містами.

2 спосіб. Вираз (11 + 13) • 5

1) 11 + 13 = 24 (км) – відстань проходять за 1 год два лижники.

2) 24 • 5 = 120 (км) – відстань між містами.

3 спосіб. Вираз (11 + 13) • 5

1) 11 + 13 = 24 (км/год) – швидкість зближення.

2) 24 • 5 = 120 (км) – відстань між містами.

Відповідь. відстань між містами 120 кілометрів.

 

Завдання 831. Із двох пунктів одночасно назустріч одне одному виїхали автомашина зі швидкістю 66 км/год і велосипедист — зі швидкістю 18 км/год. Через 3 години відстань між ними становила 46 км. Знайди відстань між двома пунктами. Порівняй задачу з попередньою. Як ускладнили цю задачу? Розв'яжи задачу.

Розв'язання. 

1 спосіб. 

1) 66 • 3 = 198 (км) – відстань проїхала автомашина за 3 год.

2) 18 • 3 = 54 (км) – відстань проїхав велосипед за 3 год.

3) 198 + 54 + 46 = 298 (км) – відстань між містами.

2 спосіб. 

1) 66 + 18 = 84 (км) – відстань проходять за 1 год разом.

2) 84 • 3 = 252 (км) – відстань пройшли за 3 год разом.

3) 252 + 46 = 298 (км) – відстань між містами.

3 спосіб. 

1) 66 + 18 = 84 (км/год) – швидкість зближення.

2) 84 • 3 = 252 (км) – відстань пройшли за 3 год разом.

3) 252 + 46 = 298 (км) – відстань між містами.

Відповідь. відстань між містами 298 кілометрів.

 

Завдання 832. Два пішоходи вирушили назустріч один одному і зустрілися через 20 хвилин. Знайди, яка була відстань між ними на початку руху, якщо відомо, що перший пішохід рухається зі швидкістю 120 м/хв, а другий — 105 м/хв.

Розв'язання. 

1 спосіб. 

1) 120 • 20 = 2400 (м) – відстань першого пішохода.

2) 105 • 20 = 2100 (м) – відстань другого пішохода.

3) 2400 + 2100 = 4500 (м) – відстань між пішоходами на початку руху.

2 спосіб. 

1) 120 + 105 = 225 (м) – відстань проходять за 1 хв два пішоходи.

2) 225 • 20 = 4500 (м) – відстань між пішоходами на початку руху.

3 спосіб. 

1) 120 + 105 = 225 (м/год) – швидкість зближення.

2) 225 • 20 = 4500 (м) – відстань між пішоходами на початку руху.

Відповідь. відстань між пішоходами на початку руху 4500 метрів.

 

Завдання 833. У колективному господарстві 700000 м2 земельної площі під овочами, садом і зерновими культурами. П'ята частина цієї площі під овочами, під садом — у 2 рази більша, ніж під овочами, а решта площі — під зерновими культурами. Яка площа землі під зерновими культурами? Вирази відповідь у більших одиницях площі.

Розв'язання. 

1 а = 100 м2, 1 га = 100 а = 10000 м2

1) 700000 : 5 = (500000 + 200000) : 5 = 140000 (м2) – площа під овочами.

2) 140000 • 2 = 280000 (м2) – площа під садом.

3) 140000 + 280000 = 420000 (м2) – площа під овочами та садом разом.

4) 700000 – 420000 = 280000 (м2) = 28 (га) – площа під зерновими культурами.

Відповідь: площа під зерновими культурами 28 га.

 

Завдання 834. 

9000 • 18 : 500 + 69000 =

= 69324

 

 

 

 

 

 

х 18

    9000

 162000

 

 

 

 

_162000 | 500

 1500       324

   1200

   1000

     2000

     2000

         0

+ 69000

      324

   69324

 

 

 

 

900000 : 300 + 94308 : 6 =

= 18718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900000 : 300 =

= 900000 : 100 : 3 =

= 9000 : 3 = 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

_94308| 6      

 6         15718

 34

 30

   43

   42

    10

      6

      48

      48

        0

+ 15718

     3000

    18718

 

 

 

 

 

 

 

 

28543 • 3 –  398685 : 5 = 5892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 х 28543

          3

   85629

 

 

 

 

 

 

 

 

 _398685| 5   

  35         79737

   48

   45

     36

     35

      18

      15

       35

       35

         0

 _ 85629

   79737

     5892

 

 

 

 

 

 

 

 

 150090 – 1600 • 9 + 720 =

= 134970

 

 

 х 1600

     9   

  14400

 _ 150090

     14400 

    135690

 +135690

        720

   134970

   

Завдання 835. Потяг рухався зі швидкістю 70 км/год. До зупинки він був у дорозі 3 год. Після зупинки решту шляху він подолав із тією самою швидкістю за 2 год. Яку відстань подолав потяг? Зроби малюнок до задачі і розв'яжи її.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 70 • 3 = 210 (км) – відстань до зупинки.

2) 70 • 2 = 140 (км) – відстань після зупинки.

3) 210 + 140 = 350 (км) – відстань подолав потяг.

2 спосіб.

1) 3 + 2 = 5 (год) – час у дорозі.

2) 70 • 5 = 350 (км) – відстань подолав потяг.

Відповідь: потяг подолав 350 км.

 

Завдання 836. Поясни обчислення.

5 год 16 хв • 4 = (60 • 5 + 16) хв • 4 = 316 хв • 4 = 1264 хв = 21 год 4 хв 

х 316

     4

 1264

 

 

_1264 | 60 

 120      21

    64

    60

     4 (ост.)

 

Завдання 837. 

З год 14 хв • 2 = (60 • 3 + 14) хв • 2 = 194 хв • 2 = 388 хв = 6 год 28 хв

х 194

     2

  388

_388 | 60

 360     6

   28 (ост.)

8 год 45 хв : 5 = (60 • 8 + 45) хв : 5 = 525 хв : 5 = 105 хв = 1 год 45 хв

_525 | 5   

 5       105

  2

  0

  25

  25

   0

_105 | 60

   60    1

   45 (ост.)

 

 

 

 

12 год 21 хв : З = (60 • 12 + 21) хв : 3 = 741 хв : 3 = 247 хв = 4 год 7 хв

_247 | 60

 240     4

    7 (ост.)

5 год 5 хв : 5 = (60 • 5 + 5) хв : 5 = 305 хв : 5 = 61 хв = 1 год 1 хв
18 год 24 хв • 4 = (60 • 18 + 24) хв • 4 = 1104 хв • 4 = 4416 хв = 73 год 36 хв

_4416 | 60  

 420       73

   216

   180

     36 (ост.)

11 год 12 хв : З = (60 • 11 + 12) хв : 3 = 672 хв : 3 = 224 хв = 3 год 44 хв

_672 | 3  

 6       224

  7

  6

  12

  12

   0

_224 | 60

 180     3

   44 (ост.)

 

 

 

 

 

Завдання 838. На фабрику з пошиття одягу привезли однакову кількість метрів вовняної та підкладкової тканини. Ціна 1 м вовняної тканини 90 грн, а підкладкової — 20 грн. За вовняну тканину заплатили 5400 грн. Скільки коштує підкладкова тканина?

Розв'язання.

1) 5400 : 90 = 60 (м) – купили вовняної тканини.

2) 20 • 60 = 1200 (грн) - коштує підкладкова тканина.

Відповідь: підкладкова тканина коштує 1200 гривень.  

 

Завдання 839. Зменш у 5 разів числа: 6 грн 50 к.; 2 кг 250 г; 7 т 105 кг; 1080 см; 9 год 15 хв; 24 год 05 хв.

6 грн 50 к. : 5 = (6 • 100 + 50) к. : 5 = 650 к. : 5 = 130 к. = 1 грн 30 к.

_130 | 100

 100     1

   30 (ост.)

2 кг 250 г : 5 = (2 • 1000 + 250) г : 5 = 2250 г : 5 = 450 г

7 т 105 кг : 5 = (7 • 1000 + 105) г : 5 =

= 7105 г : 5 = 1421 г = 1 кг 421 г

_1421 | 1000

 1000     1

   421 (ост.) 

1080 см : 5 = 216 см

9 год 15 хв : 5 = (9 • 60 + 15) хв : 5 =

= 555 хв : 5 = 111 хв = 1 год 51 хв

_111 | 60

   60    1

   51 (ост.)

24 год 05 хв : 5 = (24 • 60 + 5 хв) : 5 =

= 1445 хв : 5 = 289 хв = 4 год 49 хв

_289 | 60

 240    4

   49 (ост.) 

 

Завдання 840

1 м = 10 дм, 1 грн = 100 к., 1 т = 1000 кг, 1 год = 60 хв, 1 хв = 60 с, 1 р. = 12 міс
428 м 5 дм • 3 = (428 • 10 + 5) дм • 3 = 4285 дм • 3 = 12855 дм = 1285 м 5 дм
20 грн 50 к. • 9 = (20 • 100 + 50) к. • 9 = 2050 к. • 9 = 18450 к. = 184 грн 50 к.
34 т 089 кг • 7 = (34 • 1000 + 89) кг • 7 = 34089 кг • 7 = 238623 кг = 238 т 623 кг

4 год 4 хв • 4 = (4 • 60 + 4) хв • 4 = 244 хв • 4 = 976 хв = 16 год 16 хв

_976 | 60

 60     16

 376

 360

   16 (ост.)

54 хв 15 с • 3 = (54 • 60 + 15) с • 3 = 3255 с • 3 = 9765 с = 162 хв 45 с

_9765 | 60 

 60       162

 376

 360

  165

  120

    45 (ост.)

12 р. З міс. • 9 = (12 • 12 + 3) міс • 9 = 147 міс • 9 = 1323 міс = 110 р 3 міс

_1323 | 12  

 12        110

   12

   12

      3

      0

      3 (ост.)

 

Завдання 841. Город розбили на дві прямокутні ділянки однакової довжини. Ширина першої ділянки 8 м, а її площа — 400 м2. Ширина другої ділянки в 2 рази більша. Чому дорівнює площа другої ділянки?

Розв'язання.

1) 400 : 8 = 50 (м) – довжина ділянки.

2) 8 • 2 = 16 (м) – ширина другої ділянки.

3) 50 • 16 = 800 (м2) – площа другої ділянки.

Відповідь: площа другої ділянки 800 м2.

 

Завдання 842. За діаграмою визнач, яка річка найдовша, а яка найкоротша. 

Найкоротша річка Кальчик.

Найдовша річка Оріль.

 

Завдання 843. Розглянь малюнок. Скільки на ньому трикутників? Скільки чотирикутників? Запиши назви прямокутних трикутників. Обчисли периметр одного з них.

Трикутників 10.

Чотирикутників 3.   BACD, KACD, BACK

Прямокутні трикутники BKA, AKD, KAC.

 

Завдання 844. Зменш у 3 рази числа: 18 грн 45 к.; 6 год 15 хв; 8 т 700 кг; 5 км 400 м.

18 грн 45 к. : 3 = (18 • 100 + 45) к. : 3 = 1845 к. : 3 = 615 к. = 6 грн 15 к.

6 год 15 хв : 3 = (6 • 60 + 15) хв : 3 = 375 хв : 3 = 125 хв = 2 год 5 хв

8 т 700 кг : 3 = (8 • 1000 + 700) кг : 3 = 8700 кг : 3 = 2900 кг = 2 т 900 кг

5 км 400 м : 3 = (5 • 1000 + 400) м : 3 = 5400 м : 3 = 1800 м = 1 км 800 м

 

Завдання 845. Купили однакову кількість крупів і макаронів. За макарони заплатили 40 грн. Скільки заплатили за крупи, якщо відомо, що 1 кг макаронів коштує 8 грн, а 1 кг крупів — 12 грн?

Розв'язання.

1) 40 : 8 = 5 (кг) – купили крупів (макаронів).

2) 12 • 5 = 60 (грн) – заплатили за крупи.

Відповідь: за крупи заплатила 60 гривень.

 

Ознайомлення з дробами

Завдання 846. Розглянь малюнки.

дроби 1/8 4/8 5/8 6/8
Поділено частин (знаменник) 8 8 8 8
Зафарбовано частин (чисельник)  1 4 5 6

 

Завдання 847. Прочитай дроби і поясни, як вони утворені. Назви чисельник і знаменник кожного дробу.

Дроби 3/4 4/5 3/9
Поділено частин (знаменник) 4 5 9
Зафарбовано частин (чисельник) 3 4 3

 

Завдання 848. Накресли відрізок довжиною 6 см. Поділи його на 6 рівних

частин. Покажи на відрізку його 1/6, 2/6, 4/6, 5/6 частини.

–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––

     1/6     2/6            4/6    5/6

 

Завдання 849. Запиши цифрами дроби: дві сьомих, три десятих, чотири дев'ятих, сім восьмих.

Розв'язання.

2/7, 3/10, 4/9, 7/8

 

Завдання 850. Порівняй числа.

З двох дробів, у яких однакові знаменники, більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, а меншим той дріб, у якого чисельник менший.

1/7 < 6/7

2/30 < 20/30  

10/100 ˃ 1/100

Інші завдання дивись тут...