Інші завдання дивись тут...

Завдання 26

Маса качки в 4 рази більша, ніж маса сороки. Маса чотирьох качок така сама, як маса одного лелеки. У скільки разів маса лелеки більша, ніж маса сороки?

Розв'язання

Нехай х (кг)  маса сороки, тоді 4х (кг)  маса качки, 16х (кг)  маса лелеки. 

16х : х = 16 (р.)  у стільки разів маса лелеки більша, ніж сороки.

 

Завдання 27 Скільки годин в:

1/6 доби — 24 год : 6 = 4 год

3/4 доби 24 год : 4 • 3 = 6 год • 3 = 18 год

 

Завдання 28 Знайди:

1) десяту частину кожного числа: 810, 1000, 620, 2000;

810 : 10 = 81

1000 : 10 = 100

620 : 10 = 62

2000 : 10 = 200

2) соту частину кожного числа: 2800, 1000, 10400, 3600, 4300.

2800 : 100 = 28

1000 : 100 = 10

10400 : 100 = 104

3600 : 100 = 36

4300 : 100 = 43

 

Завдання 29 Розглянь однакові прямокутники, які поділено на частини.

1) 1/5 прямокутника (одна частина зеленого кольору), 1/10 прямокутника (одна частина рожевого кольору).

2) Скільки десятих частин у 1/5 ? Дві. У 2/5? Чотири.

3) Користуючись малюнком, назви пропущені чисельники дробів, запиши ці рівності у зошит.

1/5 = 2/10; 6/10 = 3/5; 8/10 = 4/5; 4/5 = 8/10

 

Завдання 30

Купили 5 банок білої фарби і 7 банок зеленої за однаковою ціною. За всю покупку заплатили 1344 грн. Скільки гривень окремо заплатили за білу фарбу й за зелену?

  

Ціна

 Кількість банок

Загальна вартість

Біла фарба

Однакова

5 шт.

 ?

1344 грн

 

Зелена фарба

 7 шт.

 ?

Розв'язання

1) 5 + 7 = 12 (шт.)  усього банок

2) 1344 : 12 = 112 (грн)  ціна банки

3) 112 • 5 = 560 (грн)  заплатили за білу фарбу

4) 112 • 7 = 784 (грн)  заплатили за зелену фарбу

Відповідь: заплатили 560 грн за білу фарбу і 784 грн за зелену фарбу.

 

Завдання 31

Зібрали 2 т 400 кг винограду. Скільки літрів соку отримають з нього, якщо з кожних 100 кг вино­граду виробляють 50 л соку?

Короткий запис

50 л — 100 кг

?  — 2 т 400 кг

Розв'язання

2 т 400 кг = 2400 кг

1) 100 : 50 = 2 (кг)  отримують 1 л соку.

2) 2400 : 2 = 1200 (л)

Відповідь: отримають 1200 літрів соку.

 

Завдання 32

З поля зібрали 1800 кг соняшникового насіння. Скільки літрів олії отримають із цього насіння, якщо з кожних 300 кг насіння отримують 100 л олії?

Короткий запис

100 л — 300 кг

— 1800 кг

Розв'язання

1) 1800 : 300 = 6 (р.)  у стільки разів більше насіння

2) 100 • 6 = 600 (л)

Відповідь: отримають 600 літрів олії. 

 

Завдання 33

Сергій купив 3 конструктори, а Микита — 4. За всі конструктори вони заплатили 756 грн. Скільки грошей заплатив Сергій, а скільки — Ми­кита, якщо ціна у всіх конструкторів однакова?

  

Ціна

 Кількість конструкторів

Загальна вартість

Сергій

Однакова

3 шт.

 ?

756 грн

 

Микита

 4 шт.

 ?

Розв'язання

1) 3 + 4 = 7 (шт.)  всього конструкторів

2) 756 : 7 = (700 + 56) : 7 = 108 (грн)  ціна конструктора

3)  108 • 3 = 324 (грн)  заплатив Сергійко

4) 108 • 4 = 432 (грн)  заплатив Микита

Відповідь: Сергійко заплатив 324 гривні, Микита — 432 гривні.

 

Завдання 34

Першого дня в магазині продали 14 шкільних рюкзаків, а другого — 17 таких самих рюкзаків. Першого дня за рюкзаки одержали на 480 грн менше, ніж другого. Скільки гривень одержали за рюкзаки кожного дня окремо?

  

Ціна

 Кількість рюкзаків

Загальна вартість

I

Однакова

14 шт.

 ?, на 480 грн менше

II

 17 шт.

 ?

Розв'язання

1) 17  14 = 3 (шт.)  на стільки менше рюкзаків продали першого дня, ніж другого

2) 480 : 3 = (300 + 180) : 3 = 160 (грн)  ціна рюкзака

3) 160 • 14 = 2240 (грн)  одержали першого дня

4) 160 • 17 = 2720 (грн)  одержали другого дня

Відповідь: першого дня одержали 2240 гривень, другого дня  2720 гривень.

 

Завдання 35

На хлібозаводі дві однакові бригади за 3 зміни випікають 12 т хліба. Скільки тонн хліба випече одна бригада за 2 зміни?

Короткий запис

2 бр., 3 зм.  12 т

1 бр., 2 зм.  ?

Розв'язання

1) 12 : 3 = 4 (т)  випікають 2 бригади за 1 зміну

2) 4 : 2 = 2 (т)  випікає 1 бригада за 1 зміну

3) 2 • 2 = 4 (т)  випікає 1 бригада за 2 зміни

Відповідь: за дві зміни бригада випече 4 т хліба.

 

Завдання 36

Два однакові коти за 30 днів з'їдають 6 кг сухого корму. Яку масу корму потрібно одному котові на 1 день?

Короткий запис

2 к., 30 дн.  6 кг

1 к., 1 дн.  ?

Розв'язання

6 кг = 6000 г

1) 6000 : 30 = 200 (г)  з'їдають 2 коти за 1 день

2) 200 : 2 = 100 (г)  з'їдає 1 кіт за 1 день

Відповідь: котові на день потрібно 100 г сухого корму.

 

Завдання 37

Дві однакові бригади будівельників за 8 год ви­готовляють 4 дерев'яні будиночки. За скільки годин одна бригада будівельників виготовить 2 такі будиночки?

Короткий запис

2 бр., 8 год  4 б.

1 бр., ? год.  2 б.

Розв'язання

4 : 2 = 2 (б.)  виготовляє бригада за 8 год

Відповідь: два такі будиночки бригада виготовить за 8 год.

 

Завдання 38

Тузик з'їдає пакет сухого корму масою 6 кг за 30 днів, а Бім — за 20 днів. На скільки днів цього корму вистачить Тузикові й Біму?

Короткий запис

Тузик  30 дн.  6 кг

Бім  20 дн.  6 кг

Разом  ? дн.  6 кг

Розв'язання

6 кг = 6000 г

1)  6000 : 30 = 200 (г)  з'їдає Тузик за 1 день

2)  6000 : 20 = 300 (г)  з'їдає Бім за 1 день

3) 200 + 300 = 500 (г)  з'їдають разом за 1 день

4) 6000 : 500 = 12 (дн.)

Відповідь: сухого корму вистачить на 12 днів.

 

Завдання 39

Брати Зіновій і Матвій хочуть виготовити з паперу 60 корабликів. Старший Зіновій може виготовити ці кораблики за 3 год, а молодший Матвій — за 6 год. За скільки годин вони змо­жуть виготовити ці кораблики, якщо працювати­муть разом?

Короткий запис

Зіновій  3 год  60 к.

Матвій  6 год  60 к.

Разом  ? год  60 к.

Розв'язання

1) 60 : 3 = 20 (к.)  виготовляє Зіновій за 1 год

2) 60 : 6 = 10 (к.)  виготовляє Матвій за 1 год

3) 20 + 10 = 30 (к.)  виготовлять разом за 1 год

4) 60 : 30 = 2 (год)

Відповідь: брати виготовлять ці кораблики за 2 години.

 

Завдання 40

На обід бабуся вирішила приготувати 60 варе­ників. Вона може зліпити цю кількість вареників за 30 хв, а її внучка — за 60 хв. За скільки хвилин вони зліплять 60 вареників, якщо працювати­муть разом?

Короткий запис

Бабуся  30 хв  60 в. 

Внучка  60 хв  60 в.

Разом  ? хв  60 в. 

Розв'язання

1) 60 : 30 = 2 (в.)  робить бабуся за 1 хв

2) 60 : 60 = 1 (в.)  робить внучка за 1 хв

3) 2 + 1 = 3 (в.)  роблять разом за 1 хв

4) 60 : 3 = 20 (хв)

Відповідь: 60 вареників бабуся з внучкою зліплять за 20 хв.

 

Завдання 41

Ворона пролетіла 200 м зі швидкістю 8 м/с. Скільки часу вона витратила на політ?

Короткий запис

Відстань  200 м

Швидкість  8 м/с

Час  ?

Розв'язання

200 : 8 = 25 (с)

Відповідь: ворона витратила на політ 25 секунд.

 

Завдання 42

Швидкісний потяг за 5 год проходить відстань завдовжки 450 км. З якою швидкістю рухається потяг?

Короткий запис

Відстань  450 км

Час  5 год

Швидкість  ?

Розв'язання

450 : 5 = 90 (км/год)

Відповідь: потяг рухається зі швидкістю 90 км/год.

 

Завдання 43

Учень виконав вимірювання, але не записав одиниць вимірювання. Назви їх.

Площа класної кімнати — 24 м2. Площа поверхні стола — 77 дм2. Площа поверхні зошита — 340 см2.

 

Завдання 44

Для подарунка мамі Максим виготовив кухонну дошку, що має форму прямокутника зі сторона­ми 18 см і 25 см. Знайди площу цієї дошки.

Короткий запис

Ширина  18 см

Довжина  25 см

Площа  ?

Розв'язання

х 18

   25

   90

  36 

  450 (см2)

Відповідь: площа дошки 450 см2.

 

Завдання 45

Знайди площу кожної геометричної фігури за умови, що сторона кожної клітинки дорівнює 1 см.

Розв'язання

1 спосіб

S = 1 см • 1 см = 1 см2  площа одної клітинки 

S = 1 см2 • 12 = 12 см2  площа фігури А. 

S = 1 см2 • 12 = 12 см2  площа фігури В.

S = 1 см2 • 9 = 9 см2  площа фігури С.

S = 100 мм2  •  12 + (100 мм2 + 100 мм2 + 100 мм2) : 2 = 1200 мм2 + 300 мм2 : 2 =

= 1200 мм2 + 150 мм2 = 1350 мм2  площа фігури D

S = 1 см2 • 3 + 1 см2 • 12 : 2 = 9 см2 - площа фігури Е

S = 1 см2 • 8 : 2 = 4 см2 - площа фігури F

2 спосіб

1) 4 • 3 = 12 (см2) – площа фігури А

2) 6 • 3 – 2 • 2 – 1 • 2 = 18 – 4 – 2 = 12 (см2) – площа фігури B

3) 3 • 3 = 9 (см2) – площа фігури С

4) 30 • 30 + 30 • 30 : 2 = 1350 (мм2) – площа фігури D

5) 3 + 12 : 2 = 3 + 6 = 9 (см2) – площа фігури Е

6) 8 • 1 : 2 = 4 (см2) – площа фігури F

 

Завдання 46

У фермерському господарстві заклали сад, що має форму прямокутника. Сума довжини й ши­рини саду дорівнює 1500 м, причому ширина у 2 рази менша, ніж його довжина. Сад обнесено огорожею. Визнач:

1) площу саду в гектарах;

1) 1500 : 3 = 500 (м)  ширина саду

2) 1500  500 = 1000 (м)  довжина саду

3) 1000 • 500 = 500000 (м2) = 50 (га)  площа саду

2) довжину всієї огорожі.

1) 1500 : 3 = 500 (м)  ширина саду

2) 1500  500 = 1000 (м)  довжина саду

3) (1000 + 500) • 2 = 3000 (м)  довжина огорожі саду

 

Завдання 47

Загорожа для овечок приля­гає до стіни кошари, що має довжину 15 м. Довжина всієї загорожі становить 99 м. Знайди площу ділянки, відведеної для овечок.

Розв'язання

1) 99  15 = 84 (м)  дві рівні довжини
2) 84 : 2 = 42 (м)  одна довжина
3) 42  15 = 630 (м2)
Відповідь: площа ділянки 630 м2.

 

Завдання 48

Для виготовлення паперових іграшок взяли ар­куш червоного паперу площею 600 см2 і аркуш блакитного, площа якого на 80 см2 більша. Довжина червоного аркуша — 30 см. Знайди довжину блакитного аркуша, якщо відомо, що ширина обох аркушів однакова.

 

Ширина

 Довжина

Площа

Червоний аркуш

Однакова

30 см

 600 см2

Блакитний аркуш

 17 шт.

 ?, на 80 см2 більша

Розв'язання

1) 600 + 80 = 680 (см2 площа блакитного аркуша
2) 600 : 30 = 20 (см)  ширина червоного аркуша
3) 680 : 20 = 34 (см)
Відповідь: довжина блакитного аркуша 34 см.

 

Завдання 49

Площа дослідного поля становить 86000 м2. Час­тину цього поля, що має форму прямокутника зі сторонами 240 м і 160 м, засіяно просом, а решту площі — гречкою. Яку площу засіяно гречкою?

Короткий запис

Загальна площа  86000 м2

Площа проса  ?, 240 м і 160 м

Площа гречки  ?, решта

Розв'язання

1) 240  160 = 38400 (м2 площа, засіяна просом
2) 86000  38400 = 47600 (м2)
Відповідь: гречкою засіяно 47600 м2.

 

Завдання 50

Довжина кухні дорівнює 4 м, а її ширина — 3 м 20 см. Скільки потрібно квадратних плиток зі стороною 4 дм, щоб викласти ними підлогу?

Короткий запис

Площа кухні  ?, 4 м х 3 м 20 см

Площа  плитки  ?, 4 дм х 4 дм

У скільки разів більше  ?

Розв'язання

4 м = 400 см, 3 м 20 см = 320 см

1) 400  320 = 128000 (см2) = 1280 (дм2 площа кухні
2) 4  4 = 16 (дм2 площа плитки
3) 1280 : 16 = 80 (пл.)
Відповідь: потрібно 80 плиток.

 

Завдання 51

Розглянь прямокутник ABCD. Відрізок BD, що сполучає протилежні вершини цього прямокут­ника, називають діагоналлю. Накресли в зоши­ті такий самий прямокутник і проведи в ньому діагоналі.

Завдання 52

Проведіть дослідження. Виріжте з паперу різні прямокутники. Проведіть у кожному діагональ. Розріжте прямокутник по діагоналі. Накладіть утворені частини одна на одну. Зробіть висно­вок про рівність трикутників. Трикутники рівні.

 

Завдання 53

Побудуй квадрат зі стороною 5 см. Проведи в ньому діагоналі.

Виміряй їх довжину і зроби висновок. Діагоналі рівні.

 

Завдання 54

Діагоналі прямокутника ABCD перетинаються в точці О. Виміряй діагоналі. Виміряй відрізки AO, BO, DO, CO. Зроби висновок.

АО = ВО = DO = CO
Діагоналі рівні.

 

Завдання 55

Накресли квадрат зі стороною 6 см. Проведи в ньому діагоналі. Які кути утворилися при їх перетині? Прямі

 

Завдання 56

Визнач площу зафарбованого трикутника.

Розв'язання

1) 6  2 = 12 (см2 площа прямокутника
2) 12 : 2 = 6 (см2)
Відповідь: площа зафарбованого трикутника 6 см2.

 

Завдання 57

Назви елементів куба: вершина, ребро, грань

Куб має 8 вершин, 6 граней і 12 ребер. Усі грані куба рівні квадрати. Усі ребра куба також рівні. Грані куба утворюють поверхню куба.

 

Завдання 58

Довжина ребра куба дорівнює 5 см. Обчисли площу поверхні куба.

Розв'язання

1) 5 • 5 =  25 (см2)  площа одної грані

2) 25 • 6 = 150 (см2)

Відповідь: площа поверхні куба 150 см2.

 

Завдання 59

Укажи, на якому малюнку зображено розгортку куба. На другому малюнку

 

Завдання 60

Назви елементів прямокутного паралелепіпе­да: вершина, ребро, грань.

Паралелепіпед має 8 вершин, 6 граней і 12 ре­бер. Усі грані паралелепіпеда — прямокутники.

 

Завдання 61

Розглянь світлини. Назви об'єкти, які мають форму прямокутного паралелепіпеда. Шафа, коробка, будинок

 

Завдання 62

Радіус кола із центром у точці С дорівнює 3 см, а радіус кола із центром у точці Р дорівнює 4 см. Яка відстань між точками А і В?

Розв'язання

3 + 3 + 4 + 4 = 14 (см)  довжина відрізка АВ

 

Завдання 63

Трикутник, що має прямий кут, називають прямокутним.

Трикутник, що має тупий кут, називають тупо­кутним.

Якщо в трикутнику всі кути гострі, то його нази­вають гострокутним.

 

Завдання 64

Назви номери прямокутних трикутників: 4, 6, 8

Номе­ри гострокутних трикутників: 1, 5, 7

Номери тупокутних трикутників: 2, 3, 9

 

Завдання 65 Одиниці вимірювання місткості.

Один мілілітр становить 1/1000 літри.

 

Завдання 66

Прочитай, яку місткість має кожна посудина в мілілітрах: 250 мл, 110 мл, 500 мл

 

Завдання 67

Чайник містить 1800 мл води. Чи вистачить цієї води на 8 чашок місткістю 250 мл?

Короткий запис

Вода   1800 мл

1 чашка  250 мл

8 чашок  ?

Чи вистачить  ?

Розв'язання

250  8 = 2000 (мл)
1800 < 2000
Відповідь: не вистачить.

 

Завдання 68

Малий пластиковий стакан містить х мл води, а великий — у мл. Скільки всього мілілітрів води буде міститися в чотирьох великих і трьох малих стаканах?

  

Місткість склянки 

 Кількість склянок

Загальна місткість

Малі

х мл

 ?

?

Великі

у мл

4

 ?

Розв'язання

х • 3 + у • 4 (мл)

Відповідь: всього буде міститися х • 3 + у • 4 мілілітрів води.

 

Завдання 69

Скільки мілілітрів суміші міс­титься в пляшечці для дитячого харчування? 150 мл

 

Завдання 70 Виконай дії з іменованими чис­лами

340 мл • 5 = 1700 мл = 1 л 700 мл

130 мл • 8 = 1040 мл = 1 л 40 мл

10 л : 4 = 10000 мл : 4 = 2500 мл = 2 л 500 мл

6 л : 5 = 6000 мл : 5 = 1200 мл = 1 л 200 мл

 

Завдання 71

Лабораторна колба місткістю 500 мл заповнена на 4/3 — своєї місткості. Скільки мілілітрів рідини міститься в колбі?

Короткий запис

4/3  500 мл

 ?

Розв'язання

500 : 4  3 = 375 (мл)
Відповідь: у колбі міститься 375 мл рідини.

Інші завдання дивись тут...