Інші завдання дивись тут...

Завдання 520

24 • 40 = (20 + 4) • 40 = 800 + 160 = 960

70 • 40 = 2800

56 • 40 = (50 + 6) • 40 = 2000 + 240 = 2240

200 • 40 = 8000

1000 • 40 = 40000

12 • 40 = (10 + 2) • 40 = 400 + 80 = 480

40 • 40 = 1600

 

Завдання 521

× 176
      40
   7040
× 320
    90
 28800
× 438
      400
  175200
× 34
    5000
 170000

Завдання 522 Порядок дій

904 • 80 + 27680 = 100000

888 + (103 • 78 + 702) : 78 = 1000

х 904

     80

 72320

+72320

  27680

 100000

х 103

    78

   824

 721   

 8034

+8034

   702

 8736

_8736| 78  

 78      112

 _93

   78

  _156

    156

       0

+ 888

   112

  1000

 

Завдання 523 Запиши п'ять значень а, що є розв'язками нерівності а • 7 < 400.

а = 0, 1, 2, 3, 4, 5

 

Завдання 524

1) Два туристи одночасно вирушили на мотоци­клах з кемпінга у протилежних напрямках. Швидкість одного з них дорівнювала 60 км/год, що становило 3/4 швидкості іншого. Через скільки годин відстань між ним буде дорівню­вати 280 км?

 

Швидкість

 Час 

 Відстань 

I

60 км/год, становило 3/4

?

 

280 км

 

II

?

Розв'язання

1) 60 : 3 • 4 = 80 (км/год) – швидкість II мотоцикла

2) 80 + 60 = 140 (км/год) – швидкість віддалення

3) 280 : 140 = 2 (год)

Відповідь: через 2 год відстань між ними буде дорівнювати 280 км.

2) Один трактор може зорати поле площею 48 га за 24 год, а інший — за 12 год. За скільки годин зорють це поле два трактори, якщо пра­цюватимуть одночасно?

Короткий запис

 24 год  48 га

II  12 год  48 га

Разом  ? год  48 га

Розв'язання

1) 48 : 24 = 2 (га) – зорює I трактор за 1 год

2) 48 : 12 = 4 (га) – зорює II трактор за 1 год

3) 2 + 4 = 6 (га) – зорюють разом за 1 год

4) 48 : 6 = 8 (год)

Відповідь: два трактори зорють це поле за 8 год, працюючи одночасно.

 

Завдання 525

Довжина поля прямокутної форми дорівнює 8 км, а його ширина становить 1/2 довжини. Знайди площу цього поля й вирази її в гектарах.

Короткий запис

Довжина  8 км

Ширина  ?, 1/2 довжини

Площа  ?

Розв'язання

1) 8 : 2 = 4 (км) – ширина поля

2)  4 = 32 (км2= 3200 (га)

Відповідь: площа поля 3200 га.

 

Завдання 526

Найбільший прапор України було піднято в Києві 22 серп­ня 2020 року. Висота флаг­штока становить близько 90 м, а розміри полотнища — 16 м і 24 м. Знайди площу полотни­ща прапора.

Короткий запис

Ширина  16 м

Довжина  24 м

Площа  ?

Розв'язання

х 16

   24

   64

  32 

  384 (м2)

Відповідь: площа полотнища 384 м2.

 

Завдання 527

Запиши п'ять значень с, що є розв'язками нерів­ності с • З < 1000, якщо с = 0, 1, 2, 3, 4

 

Завдання 528

Перший кран наповнює басейн місткістю  24000 л за 4 год, а другий — за 12 год. Через скільки годин наповниться басейн, якщо будуть відкриті обидва крани?

Короткий запис

 4 год  24000 л

II  12 год  24000 л

Разом  ? год  24000 л

Розв'язання

1) 24000 : 4 = 6000 (л) – заповнює I кран за 1 год

2) 24000 : 12 = 2000 (л) – заповнює II кран за 1 год

3) 6000 + 2000 = 8000 (л) – заповнюють разом за 1 год

4) 24000 : 8000 = 3 (год)

Відповідь: за 3 год наповниться басейн, якщо будуть відкриті обидва крани.

Інші завдання дивись тут...

  • Секрет
    Дякую допомогли
    10 квітня 2024 18:45
  • Хтось
    Топ,і все
    11 квітня 2024 16:19