Інші завдання дивись тут...

Завдання 976 Першого дня продали 21 пенал, а другого дня — 18 таких самих пеналів. Першого дня одержали на 150 грн більше, ніж другого. Скільки грошей одержали за пенали кожного дня окремо?

Розв’язання

1) 21 – 18 = 3 (п.) – на стільки більше пеналів продали першого дня, ніж другого

2) 150 : 3 = 50 (грн) – ціна пеналу

3) 50 • 21 = 1050 (грн) – грошей одержали першого дня

4) 50 • 18 = 900 (грн) – грошей одержав другого дня

Відповідь: 1050 грн, 900 грн.

 

Завдання 977

_334500 | 75  

 300           4460

   345

   300

     450

     450

         0

_8750 | 35   

  70         250

  175

  175

      0

_463600 | 19   

  38             24400

    83

    76

    _76

      76

        0

 

Завдання 978

_18290 | 59   

  177         310

      59

      59

        0

_38480 | 52  

  364        740

    208

    208

        0

_206550 | 85   

 170           2430

   365

   340

     255

     255

         0

_394800 | 42   

 378           9400

   168

   168

       0

_34000 | 80  

  320        425

    200

    160

      400

      400

          0

_38750 | 31  

  31         1250

    77

    62

    155

    155

        0

_268800 | 84   

 252          3200

   168

   168

       0

_650390 | 13   

  65          50030

        3

        0

        39

        39

          0

 

Завдання 979

_41540 | 62   

  372         670

    434

    434

        0

_7392 | 96   

  672        77

    672

    672

        0

_36980 | 86   

 344         430

    258

    258

        0

 

Завдання 980

714823 : 47 + 4456 = 19665

_714823 | 47   

 47            15209

 244

 235

     98

     94

       423

        423

            0

+ 15209

     4456

   19665

(127484 + 6484) : 32 = 4186 (ост. 16)

+ 127484

       6484

   133968

_133968 | 32   

  128          4186  (ост.16)

      59

      32

      276

      256

        208

        192

          16 (ост.)

17276 : 14 + 70 720 : 13 = 6674

_17276 | 14   

  14          1234

    32

    28

      47

      42

        56

        56

          0

_70720 | 13   

  65         5440

    57

    52

      52

      52

        0

+ 1234

   5440

   6674

100000 + 803200 : 32 = 125100

_803200 | 32   

  64            25100

  163

  160

      32

      32

        0

+100000

    25100

  125100

 

Завдання 981 Першого дня туристи були в дорозі 5 год, а другого — 7 год, рухаючись з однаковою швидкістю. З якою швидкістю ру­халися туристи, якщо другого дня вони пройшли на 18 км більше, ніж першого? Скільки кілометрів пройшли туристи окремо першого та другого дня?

Розв'язання.

1) 7 - 5 = 2 (год) – на стільки більше були туристи в дорозі другого дня, ніж першого

2) 18 : 2 = 9 (км/год) – швидкість туристів

3) 9 • 5 = 45 (км) – відстань пройшли першого дня

4) 9 • 7 = 63 (км) – відстань пройшли другого дня

Відповідь: 45 км, 63 км.

 

Завдання 982 У кіоску до обіду продали 45 батонів, а після обіду — 60 ба­тонів. Після обіду вторгували на 75 грн більше, ніж до обіду. Скільки вторгували окремо за батони до обіду і після обіду?

Розв'язання

1) 60 – 45 = 15 (б.) – на стільки більше батонів продали до обіду, ніж після обіду

2) 75 : 15 = 5 (грн) – ціна батона

3) 5 • 45 = 225 (грн) – грошей вторгували до обіду

4) 5 • 60 = 300 (грн) – грошей вторгували після обіду

Відповідь: 225 грн, 300 грн.

 

Завдання 983

47 • 24 –  13 340 : 58 = 898

х   47

     24

  188

  94 

1128

_13340 | 58  

  116         230

   _174

     174

         0

_ 1128

     230

     898

100000 + 789 • 56 : 6 – 10000 = 97364

х  789

      56

  4734

3945 

44184

_44184 | 6    

  42          7364

   _21

     18

     _38

       36

       _24

         24

           0

+ 100000

       7364

   107364

_ 107364

     10000

     97364

 

Завдання 984

_2842  |14    

  28         203

    _42

      42

        0

Перевірка

х 203

     14

   812

 203  

 2842

 

 Завдання 985

_8400 | 28  

  84        300

    0

_18662 | 62  

  186         301

       _62

         62

           0

_39078 | 13  

  39          3006

      _78

        78

          0

 

Завдання 986

_23138 |23  

 23          1006

    _138

      138

          0

_84042 | 21   

  84          4002

      _42
        42

          0

_19264 | 64  

  192         301

       _64

         64

           0

_20852 | 52  

  208          401

       _52

         52

           0

_48288 | 12    

  48           4024

    _28

      24

       _48

         48

           0

_48024 | 24  

  48          2001

      _24

        24

          0

_48448 | 16  

  48          3028

     _44

       32

     _128

       128

           0

_57288 | 44  

  44         1302

_132

  132

       _88

         88

           0

 

Завдання 987 Дроби в порядку зростання

1/9, 3/9, 4/9, 7/9, 8/9

 

Завдання 988

6/7 числа 28182 = 28182 : 7 • 6 = 24 156

2/7 числа 7 511 = 7511 : 7 • 2 = 2 146

5/8 числа 271280 = 271280 : 8 • 5 = 169 550

 

Завдання 989 Туристи подолали відстань 1 200 км. Пішки вони пройшли 1/8 всього шляху, залізницею проїхали 2/5 усього шляху, а решту — проїхали автобусом. Скільки кілометрів туристи про­йшли пішки? Проїхали залізницею? Проїхали автобусом?

Розв'язання

1) 1200 : 8 = 150 (км) – відстань пройшли пішки

2) 1200 : 5 • 2 = 480 (км) – відстань проїхали залізницею

3) 150 + 480 = 630 (км) – відстань пройшли пішки та проїхали залізницею разом

4) 1200 – 630 = 570 (км) – відстань проїхали автобусом.

Відповідь: 150 км, 480 км, 570 км.

 

Завдання 990 Дві черепахи одночасно почали рухатися від каменя у протилежних напрямках. Через З0 хвилин відстань між ними становила 330 м. Знайди швидкість другої черепахи, якщо швидкість першої 6 м/хв.

Розв'язання

1 спосіб

1) 330 : 30 = 11 (м/хв) – швидкість віддалення

2) 11 – 6 = 5 (м/хв) – швидкість другої черепахи

2 спосіб

1) 6 • 30 = 180 (м) – відстань першої черепахи

2) 330 – 180 = 150 (м) – відстань другої черепахи

3) 150 : 30 = 5 (м/хв) – швидкість другої черепахи

Відповідь: 5 м/хв.

 

Завдання 991

_477090 | 57   

  456           8370

   _210

     171

      _399

        399

            0

_386400 | 48   

  384          8050

     _240

       240

           0

_42432 | 39   

  39           1088

   _343

     312

      _312

        312

            0

 

Завдання 992

_1876 | 2   

  18        938

     _7

       6

     _16

       16

         0

Перевірка

х 938

       2

 1876

_584 | 4   

  4         146

 _18

   16

   _24

     24

       0

Перевірка

х 146

       4

   584

_6363 | 63   

  63        101

     _63

       63

         0

Перевірка

х  63

   101

    63

63   

6363

_15015 | 15  

  15          1001

      _15

        15

          0

Перевірка

х 1001

       15

   5005

  1001 

  15015

 

Завдання 993

_22050 | 21  

  21          1050

  _105

    105

        0

_52320 | 48   

 48           1090

  _432

    432

        0

_49080 | 12   

  48           4090

  _108

    108

        0

 

Завдання 994

З грн 24 к. : 36 = 9 к.              27 грн : 15 = 1 грн 80 к

_324 | 36  

 324      9

     0

_2700 | 15  

  15         180

 _120

   120

       0

  

Завдання 995

65 грн 70 к. : 30 = 6570 к. : 30 = 219 к.

119 грн 40 к. : 60 = 11940 к. : 60 = 199 к.

 

124 грн : 80 = 12400 к. : 80 = 155 к.

94 грн : 47 = 9400 к. : 47 = 200 к.

 

582 грн 50 к. : 5 = 58250 к. : 5 = 11650 к.

4 грн 20 к. : 60 = 420 к. : 60 = 7 к.

 

Завдання 996

Суму чисел 75 і 25 помнож на 90 і знайдений добуток зменш у З0 разів.

(75 + 25) • 90 : З0

 

Завдання 997

_25524 | 36  

  252         709

    _324

      324

          0

_14003 | 67  

  134        209

    _603

      603

          0

_260150 | 43  

 258           6050

    _215

     215

         0

_177480 | 87   

  174           2040

    _348

      348

          0

_19034 | 62   

  186         307

    _434

      434

          0

_38052 | 42   

 378          906

   _252

    252

       0

_28638 | 37  

  259         774

   _273

     259

     _148

       148

           0

_92184 | 23  

  92           4008

     _184

       184

           0

 

Завдання 998 Порядок дій

13 • 800 + 3 200 : 16 + 400 = 11000

1) 13 • 800 = 10400

2) 3200 : 16 = 200

3) 10400 + 200 = 10600

4) 10600 + 400 = 11000

 

480 : 6 : 2 + 282 : 47 –  4 = 42

1) 480 : 6 = 80

2) 80 : 2 = 40

3) 282 : 47 = 6

4) 40 + 6 = 46

5) 46 – 4 = 42

 

(1209 + 39096 : 54) • 73 = 141109

1) 39096 : 54 = 724

2) 1209 + 724 = 1933

3) 1933 • 73 = 141109

 

480 : (6 : 2) + (282 : 47 –  4) = 162

1) 6 : 2 = 3

2) 282 : 47 = 6

3) 6 – 4 = 2

4) 480 : 3 = 160

5) 160 + 2 = 162

 

Завдання 999 У магазині було 120 аркушів кольорового паперу. Ліда ку­пила 1/3 цих аркушів, а Ірина – 1/4. Ліда заплатила на 5 грн більше, ніж Ірина. Знайди ціну одного аркуша паперу.

Розв'язання

1) 120 : 3 = 40 (ар.) – аркушів купила Ліда

2) 120 : 4 = 30 (ар.) – аркушів купила Ірина

3) 40 – 30 = 10 (ар.) – на стільки більше аркушів купила Ліда, ніж Ірина

4) 10 : 5 = 2 (грн) – ціна аркуша паперу

Відповідь: 2 грн.

 

Завдання 1000 Сад має форму прямокутника зі сторонами 80 м і 25 м. 1/2 усієї площі засаджено яблунями. Для кожної яблуні від­водиться 40 м2. Скільки яблунь у саду?

Розв'язання

1) 80 • 25 = 2000 (м2) – площа саду

2) 2000 : 2 = 1000 (м2) – площа засаджена яблунями

3) 1000 : 40 = 25 (яб.) – яблунь в саду

Відповідь: 25 яблунь в саду.

Інші завдання дивись тут...