Інші завдання дивись тут...

Завдання 593 Порівняння чисел

999 777 > 777 999        66 333 < 66 633

444 555 < 555 777        77 722 > 77 222

 

Завдання 594

Числові рівності

467 + 123 = 590    

523 + (144 + 56) = 723

Рівняння

х + 367 = 425               x + (237 + 103) = 900

23 674 – с = 15 804       y – 4678 = 2798 + 789

Завдання 595 Рівняння

336 + k = 768

а + 346 = 1000

c + 7 = 40 124

Завдання 596

1) У магазині в акваріумі плавало 73 рибки. Коли в акваріум випустили ще певну кількість рибок, у ньому їх стало 105. Скільки рибок випустили в акваріум?

73 + х = 105

2) У санаторії відпочивало 610 осіб. Із них 109 осіб — діти, а решта — дорослі. Скільки до­рослих відпочивало в санаторії?

109 + х = 610

 

Завдання 597

Першого дня в крамницю «Солодощі» привезли 158 кг цукерок, другого — 148 кг, а третього — 163 кг. Скільки кілограмів цукерок привезли чет­вертого дня, якщо третього та четвертого дня разом їх привезли стільки само, скільки першо­го і другого дня разом?

1) Скільки цукерок привезли першого і другого дня разом?

2) Скільки цукерок привезли четвертого дня?

163 + а = 158 + 148

 

Завдання 598

22 386 + 9 =

2206 + 9 =

44 648 – 9 =

4648 – 9 =

880 574 + 7 =

80 574 + 7 =

 

Завдання 599

11 789 < с < 11 795   розв'язки: 90, 91, 92, 93, 94

Відповідь: 5 розв’язків

 

Завдання 600

За тиждень слоненя підросло і його маса збіль­шилася на 24 кг. Тепер вона становить 542 кг. Якою була маса слоненяти на початку тижня?

х + 24 = 542

 

Завдання 601

748 – 9 =

512 – 7 =

379 742 – 5 =

4893 + 8 =

567 859 – 8 + 7 =

67 457 – 9 + 5 =

 

Завдання 602 Заміни зірочки цифрами так, щоб нерівності стали правильними.

*43 566 < 243 566             *42 325 > 142 325

143 566 < 243 566             242 325 > 142 325

 

Завдання 603 Групування розрядів у класи

896 916 (вісімсот дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шістнадцять)

У записі числа 2 класи (тисяч і одиниць), 6 розрядів (сотні тисяч, десятки тисяч, одиниці тисяч, сотні, десятки, одиниці).

Цифра стоїть у розряді одиниць тисяч: 6

Всього тисяч у цьому числі: 896

 

Завдання 604 У межах яких розрядів треба виконувати дію?

3 675 + 21 = 3 696 (одиниць, десятків)

26 426 + 98 = 26 524 (одиниць, десятків, сотень)

9 838 – 27 = 9 811 (одиниць, десятків)

17 952 – 36 = 17 916 (одиниць, десятків)

 

Завдання 605

2362 + 92 =

5720 + 69 =

29 080 – 42 =

6580 – 22 =

232 038 – 38 =

12 649 – 39 =

 

Завдання 606 Письмове додавання

+8007

     81

_7675

     35

_24582

       46

_912072

        58

+96408

       79

Завдання 607 Якщо від числа p відняти 35, то дістанемо 3047

р – 35 = 3047

р = 3047 + 35

р = 3082

 

Завдання 608 Дмитрик задумав число, відняв від нього 349 і дістав 1000. Яке число задумав Дмитрик?

 

Завдання 609 Після того, як у супермаркеті продали 103 торти, їх залишилося 32. Скільки тортів було в супер­маркеті спочатку?

х – 103 = 32

 

Завдання 610, 611

а – 87 = 234 • 3

а – 87 = 702

у • 4 = 155 – 11

у • 4 = 144

Завдання 612 Письмове віднімання

+5347

      98

+64734

       86

_61289

      98

_44341

       95

Завдання 613

Після того, як у залі театру вимкнули 65 лампо­чок, то їх залишилося світити 47. Скільки лампо­чок світилося в залі спочатку?

х – 65 = 47

 

Завдання 614

8888 > 888                  37 676 < 38 676

44 444 < 444 444         273 906 > 273 806

 

Завдання 615 Порівняли іменовані числа

7 км і 780 м

9 м і 9 км

5 ц і 478 ц

10 кг і 5 ц

3 км 40 м і 340 м

4 км 003 м і 4003 м

 

Завдання 616

600 + 300 = 900         600 + 350 = 950    

403 + 403 = 806         216 + 216 = 400 + 20 + 12 = 432

762 – 702 = 60           762 – 762 = 0

 

Завдання 617  У межах яких розрядів треба виконувати дію?

4532 + 126 =

47 265 + 358 =

38 976 – 314 =

9856 – 787 =

 

Завдання 618

3072 + 328 =

5048 + 582 =

3898 – 628 =

36 273 + 457 =

932 000 – 305 =

644 000 – 527 =

6905 – 790 =

45 180 + 540 =

90 120 + 912 =

 

Завдання 619

Робітник виготовив 1087 деталей за 3 дні. Пер­шого дня він виготовив 339 деталей, а друго­го — 350. На скільки деталей більше робітник виготовив третього дня, ніж другого?

Короткий запис

I — 339 д.

ІІ — 350 д.

ІІІ — ?, на ? більше, ніж другого

Всього — 1087 д.

 

Завдання 620

х – 650 = 1000

c – 205 = 42 280

k – 456 = 234 + 78

b + 731 = 3912

Завдання 621, 622, 623

6684 – 179 =

6703 + 297 =

56 239 + 382 =

12 204 + 757 =

789 825 – 784 =

480 062 + 957 =

 

Завдання 624

За три дні автомобіль проїхав 960 км. Першого дня він проїхав 300 км, а другого — на 20 км мен­ше. Скільки кілометрів проїхав автомобіль тре­тього дня?

Інші завдання дивись тут...