Інші завдання дивись тут...

Завдання 593 Порівняння чисел

999 777 > 777 999        66 333 < 66 633

444 555 < 555 777        77 722 > 77 222

 

Завдання 594 Рівняння

23 674 – с = 15 804

х + 367 = 425              

x + (237 + 103) = 900

y – 4678 = 2798 + 789

 

Завдання 595 Рівняння

336 + k = 768

k = 788 – 336

х = 452

336 + 452 = 768

768 = 768

а + 346 = 1000

а = 1000 – 346

а = 654

654 + 346 = 1000

1000 = 1000

c + 7 = 40 124

с = 40 124 – 7

с = 40 117

40 117 + 7 = 40 124

40 124 = 40 124

Завдання 596

1) У магазині в акваріумі плавало 73 рибки. Коли в акваріум випустили ще певну кількість рибок, у ньому їх стало 105. Скільки рибок випустили в акваріум?

Розв'язання

73 + х = 105

х = 105 – 73

х = 32 (р.)

Відповідь: в акваріум випустили 32 рибки.

2) У санаторії відпочивало 610 осіб. Із них 109 осіб — діти, а решта — дорослі. Скільки до­рослих відпочивало в санаторії?

Розв'язання

109 + х = 610

х = 810 – 109

х = 701 (ос.)

Відповідь: в санаторії відпочивало 701 дорослих.

 

Завдання 597

Першого дня в крамницю «Солодощі» привезли 158 кг цукерок, другого — 148 кг, а третього — 163 кг. Скільки кілограмів цукерок привезли чет­вертого дня, якщо третього та четвертого дня разом їх привезли стільки само, скільки першо­го і другого дня разом?

1 дія: скільки цукерок привезли першого і другого дня разом? 158 + 148 = 306

2 дія: скільки цукерок привезли четвертого дня? 306  163 = 143

163 + а = 158 + 148

163 + а = 306

а = 306 – 163

а = 143 (кг)

Відповідь: четвертого дня привезли 143 кг цукерок.

 

Завдання 598

+22386

        9

  22395

_44648

        9

  44639

+880574

          7

  880582

+2386

       9

  2395

_4648

      9

 4639

+80574

        7

  80582

Завдання 599

11 789 < с < 11 795   розв'язки: 11 790, 11 791, 11 792, 11 793, 11 794

Відповідь: 5 розв’язків

 .

Завдання 600

За тиждень слоненя підросло і його маса збіль­шилася на 24 кг. Тепер вона становить 542 кг. Якою була маса слоненяти на початку тижня?

Розв'язання

х + 24 = 542

х = 542 – 24

х = 518 (кг)

Відповідь: на початку тижня маса слоненяти була 518 кілограмів.

 

Завдання 601

_748

     9

  739

_379 742

          5

  379737

567 859 – 8 + 7 = 567 858 

_567859

         8

  567851

+567851

         7

  567858 

_512

    7

 505

+4893

      8

  4901

67 457 – 9 + 5 = 67453

_67457

       9

 67448

+67448

        5

  67453

Завдання 602 Заміни зірочки цифрами так, щоб нерівності стали правильними.

*43 566 < 243 566             *42 325 > 142 325

143 566 < 243 566             242 325 > 142 325

 

Завдання 603 Групування розрядів у класи

896 916 (вісімсот дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шістнадцять)

У записі числа 2 класи (тисяч і одиниць), 6 розрядів (сотні тисяч, десятки тисяч, одиниці тисяч, сотні, десятки, одиниці).

Цифра стоїть у розряді одиниць тисяч: 6

Всього тисяч у цьому числі: 896

 

Завдання 604

3 675 + 21  (одиниць, десятків)

26 426 + 98  (одиниць, десятків, сотень)

9 83827 (одиниць, десятків)

17 95236 (одиниць, десятків)

 

Завдання 605

2362 + 92 = 2454

5720 + 69 = 5789

29 08042 = 29 038

658022 = 6558

232 03838 = 232 000

12 64939 = 12 610

567 859  8 + 7 = 567 851 + 7 = 657 858
67 457  9 + 5 = 67 448 + 567 453 

 

Завдання 606 Письмове додавання і віднімання

+8007

      81

  8088

_7675

      35

 7640

_24582

        46

 24536

_912072

         58

 912014

+96408

        79

  96487

Завдання 607 Якщо від числа p відняти 35, то дістанемо 3047

р – 35 = 3047

р = 3047 + 35

р = 3082

 

Завдання 608 Дмитрик задумав число, відняв від нього 349 і дістав 1000. Яке число задумав Дмитрик?

Розв'язання

х – 349 = 1000

х = 1000 + 349

р = 1349

Відповідь: Дмитрик задумав число 1349. 

 

Завдання 609 Після того, як у супермаркеті продали 103 торти, їх залишилося 32. Скільки тортів було в супер­маркеті спочатку?

Розв'язання

х – 103 = 32

х = 32 + 103

х = 135

Відповідь: в супермаркеті спочатку було 135 тортів.

 

Завдання 610, 611

205 + х = 60 • 4

205 + х = 240

х = 240  205

а = 35

205 + 35 = 60 • 4

240 = 240

с + 67 = 200 : 2

с + 67 = 100

с = 100  67

а = 33

33 + 67 = 200 : 2

100 = 100

а – 87 = 234 • 3

а – 87 = 702

а = 702 + 87

а = 789

789 – 87 = 234 • 3

702 = 702

у • 4 = 155 – 11

у • 4 = 144

у = 144 : 4

у = 36

36 • 4 = 155 – 11

144 = 144

Завдання 612 Письмове додавання і віднімання

+5347

      98

  5445

+64734

       86

  64820

_61289

        98

  61191

_44341

        95

  44246

Завдання 613

Після того, як у залі театру вимкнули 65 лампо­чок, то їх залишилося світити 47. Скільки лампо­чок світилося в залі спочатку?

Розв'язання

х – 65 = 47

х = 47 + 65

х = 112 (л.)

Відповідь: спочатку в залі світилося 112 лампочок.

 

Завдання 614

8888 > 888                  37 676 < 38 676

44 444 < 444 444         273 906 > 273 806

 

Завдання 615 Порівняли іменовані числа

7 км > 780 м

9 м < 9 км

5 ц < 478 ц

10 кг < 5 ц

3 км 40 м > 340 м

4 км 003 м = 4003 м

 

Завдання 616

600 + 300 = 900

600 + 350 = 950

403 + 403 = 806

216 + 216 = 400 + 20 + 12 = 432

762 – 702 = 60          

762 – 762 = 0

 

Завдання 617

4532 + 126   (одиниць, десятків, сотень)

47 265 + 358   (одиниць, десятків, сотень)

38 976314   (одиниць, десятків, сотень)

9856787   (одиниць, десятків, сотень)

 

Завдання 618

3072 + 328 = 3400 

5048 + 582 = 5630

3898628 = 3270

36273 + 457 = 36730

932000305 = 931695

644000527 = 643473

6905790 = 6115

45180 + 540 = 45720 

90120 + 912 = 91032

Завдання 619

Робітник виготовив 1087 деталей за 3 дні. Пер­шого дня він виготовив 339 деталей, а друго­го — 350. На скільки деталей більше робітник виготовив третього дня, ніж другого?

Розв'язання

1) +339

     350

     689 (д.) – виготовив за I і II дні разом  

2) _1087

      689

      398 (д.) – виготовив за III день

3) _398

     350

       48 (д.)

Відповідь: на 48 деталей більше робітник виготовив третього дня, ніж другого.

Завдання 620

х – 650 = 1000

х = 1000 + 650

х = 1650

1650 – 650 = 1000

1000 = 1000

c – 205 = 42280

с = 42280 + 205

х = 42485

42485 – 205 = 42280

42280 = 42280

k – 456 = 234 + 78

к – 456 = 312

х = 312 + 456

х = 768

768 – 456 = 312

312 = 312

b + 731 = 3912

b = 3912 – 731

b = 3181

3181 + 731 = 3912

3912 = 3912

Завдання 623

_6684

   179

  6505

+56239

     382

  56621

_789825

      784

  789041

+6703

   297

  7000

+12204

     757

  12961

+480062

      957

  481019

Завдання 624

За три дні автомобіль проїхав 960 км. Першого дня він проїхав 300 км, а другого — на 20 км мен­ше. Скільки кілометрів проїхав автомобіль тре­тього дня?

Короткий запис

Три дні  960 км

— 300 км

II — ?, на 20 км менше, ніж I

III — ?

Розв'язання

1) _300

      20

     280 (км) – проїхав II дня 

2) +300

      280

      580 (км) – проїхав за I і II день

3) _960

     580

     380 (км)

Відповідь: автомобіль проїхав 380 кілометрів третього дня.

Інші завдання дивись тут...