Інші завдання дивись тут...

Завдання 463

Малий квадрат — 4 квадрати (1 см2), прямокутник — 20 квадратів (5 см2), великий квадрат — 16 квадратів (4 см2).

Площа прямокутника найбільша.

 

Завдання 464 

1) 5 см2      2) 5 см2      3) 4 см2      4) 5 см2       5) 10 см2

  

Завдання 465 Накресли прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина — 1 см. Поділи його на квадратні сантиметри. Яка площа цього прямокутника?

Площа прямокутника 6 см2

 

Завдання 466  Визнач площу кожної фігури та обчисли, на скіль­ки квадратних сантиметрів площа першої фігури більша за площу другої.

1) 9 см2     2) 8 см2             

 9 – 8 = 1 (см2 на стільки площа першої фігури більша за площу другої фігури.

 

Завдання 467

Ширина прямокутника — 2 см, що становить третину його довжини. Побудуй такий прямо­кутник і обчисли його периметр.

Розв'язання

1) 2 • 3 = 6 (см)  довжина прямокутника

2) Р = (2 + 6) • 2 = 16 (см)

Завдання 468

Для бібліотеки купили 7 столів, по c грн за кожний.

Скільки гривень заплатили за покупку? с • 7

Скільки столів можна купити за b грн? b : с

 

Завдання 469

Якщо а = 304, тоді a + a : 8 = 304 + 304 : 8 = 342 

_304 |  8

  24    38

  _64

    64

      0

+ 304

    38

   342

   

Якщо а = 680, тоді a + a : 8 = 680 + 680 : 8 = 765

_680 |  8

  64    85

  _40

    40

      0

+ 680

    85

   765

Завдання 470

В одній пляшці міститься 2 л води. Скільки літрів води міститься в s таких пляшках? Обчисли, якщо s = 8, s = 100.

Коротка схема

1 пл.  2 л

s пл.  ?

Розв'язання

• s (л)  міститься в s таких пляшках.

Якщо s = 8, тоді 2 • s = 2 • 8 = 16 (л)

Якщо s = 100, тоді 2 • s = 2 • 100= 200 (л)

 

Завдання 471 Порядок дій

103 • 8 : 4 = 206

15 • 8 : 10 = 120 : 10 = 12

(952 – 315) : 7 • 8 = 91  8 = (90 + 1)  8 = 720 + 8 = 728

х 103

      8

   824 

_824 |  4

 8     206

  _24

    24

      0

х 15

    8

 120

_952

  315

  637

_637 |  7

 63     91

   _7

     7

      0

Завдання 472, 473 Площа прямокутника  

Піднос — 990 см2, екран — 12 дм2, планшет — 6 дм2

 

Завдання 474  Знайди площу екрана планшета, якщо його довжина дорівнює 25 см, а ширина — 20 см.

Коротка схема

Довжина  25 см

Ширина — 20 см

S — ?

Розв'язання

S = 25 • 20 = 500 (см2)

Відповідь: площа екрана планшета 500 см2.

 

Завдання 475 Знайди площу стільниці парти, якщо її довжина дорівнює 8 дм, а ширина — 5 дм.

Коротка схема

Довжина  8 дм

Ширина — 5 дм

S — ?

Розв'язання

S = 8 • 5 = 40 (дм2)

Відповідь: площа стільниці парти 40 дм2.

 

Завдання 476

1) Обчисли периметр і площу прямокутника.

Р = (8 + 2) • 2 = 20 (дм)

S = 8 • 5 = 40 (дм2)

2) Як різняться одиниці довжини і площі? У 2 рази

 

Завдання 477

Якщо с = 105, тоді 170 + с • 7 = 170 + 105 • 7 = 905

Якщо с = 79, тоді 170 + с • 7 = 170 + 79 • 7 = 723

Якщо с = 80, тоді 170 + с • 7 = 170 + 80 • 7 = 730

х 105

     7

  735 

+170

  735

  905

х 79

    7

 553

+170

  553

  723

х 80

    7

 560

+170

  560

  730

Завдання 478

Фермер привіз на базар k ящиків буряків, по f кг у кожному. За 2 год він продав n кг. Скільки кіло­грамів буряків залишилося продати фермерові? Обчисли значення складеного виразу, якщо k = 5, f = 15, n = 30; якщо k = 4, f = 12, n = 18.

Розв'язання

• – n (кг)  залишилося продати.

Якщо k = 5, f = 15, n = 30, тоді f • – n 15 • 5 – 30 = 45 (кг)

Якщо  k = 4, f = 12, n = 18, тоді f • – n 12 • 4 – 18 = 30 (кг)

 

Завдання 479

Якщо х = 981, тоді 1000 – х : 9 = 1000 – 981 : 9 = 891

_981 |  9

 8     109

  _81

    81

      0

_1000

   109

   891

Якщо х = 180, тоді 1000 – х : 9 = 1000 – 180 : 9 = 1000 – 20 = 980

Якщо х = 558, тоді 1000 – х : 9 = 1000 – 558 : 9 = 938

_558 |  9

 54     62

 _18

   18

     0

_1000

     62

   938

Завдання 480 Знайди площу аудиторії, якщо її довжина дорівнює 12 м, а ширина — 10 м.

Коротка схема

Довжина  12 м

Ширина — 10 м

— ?

Розв'язання

S = 12 • 10 = 120 (м2)

Відповідь: площа аудиторії 120 м2.

 

Завдання 481, 482 Натуральні числа

Площа України — 603 628 км2 (шістсот три тисячі шістсот двадцять вісім);

площа Франції — 551 500 км2 (п’ятсот п’ятдесят одна тисяча п’ятсот);

площа Закарпатської області — 12 800 км2 (дванадцять тисяч вісімсот);

площа Києва — 836 км2 (вісімсот тридцять шість);

площа Київського моря — 922 км2 (дев’ятсот двадцять два).

 

Завдання 483  Знайди площу водосховища прямокутної фор­ми, якщо його довжина дорівнює 4 км, а шири­на — 2 км.

Коротка схема

Довжина  4 км

Ширина — 2 км

S — ?

Розв'язання

S = 4 • 2 = 8 (км2)

Відповідь: площа водосховища 8 км2.

 

Завдання 484 Знайди площу прямокутника зі сторонами: 7 см і 9 см; 10 см і 30 см.

S = 7 • 9 = 63 (см2)

S = 10 • 30 = 300 (см2)

 

Завдання 485 Знайди площу квадрата зі стороною: 5 м; 9 дм; 10 км.

S = 5 • 5 = 25 (м2)

S = 9 • 9 = 81 (дм2)

S = 10 • 10 = 100 (км2)

 

Завдання 486 Накресли в зошиті квадрат зі стороною 5 см. Знайди його периметр і площу.


Р = 5 • 4 = 20 (см)

S = 5 • 5 = 25 (см2)

 

Завдання 487

Купили 5 пеналів за ціною 120 грн. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Пенали

120 грн

5

?

Розв'язання

120 • 5 = 600 (грн)

Відповідь: вартість покупки 600 гривень.

Обернені задачі

На 600 грн купили декілька пеналів за ціною 120 грн кожний. Скільки пеналів купили? 

За 5 пеналів заплатили 600 грн. Яка ціна пеналу?


Завдання 488
 

За 7 маркерів заплатили 105 грн. Яка ціна маркера?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Маркер

?

7

105 грн

Розв'язання

_105 |  7

   7     15 (грн)

  _35

    35

      0

Відповідь: ціна маркера 15 гривень.

Обернена задача

Купили 7 маркерів за ціною 15 грн. Яка вартість покупки?

 

Завдання 489 Порядок дій

567 – 623 : 7 + 13 = 478 + 13 = 478

685 : 5 + 93 • 8 = 881

_623 |  7 

 56      89

 _63

   63

     0

_567

   89

  478

_685 |  5 

 5      137

 _8

   8

   _5

     5

     0

х 93

    8

 744

 

 

+137

  744

  881

825 • 1000 : 10 = 825 000 : 10 = 82 500

100 000 : 100 : 100 = 100 000

125 • 8 : 100 : 10 = 1000 : 100 : 10 = 1

 

Завдання 490 Накресли в зошиті квадрат зі стороною З см. Знайди його периметр і площу.


Р = 3 • 4 = 12 (см)

S = 3 • 3 = 9 (см2)

 

Завдання  491

1) П'ять ящиків з яблуками важать 90 кілограмів. Яка маса одного такого ящика з яблуками?

Товар

Маса одного ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Яблука

?

5

90 кг

90 : 5 = 18 (кг)

Відповідь: маса одного такого ящика з яблуками 18 кілограмів.

2) Обернена задача

Маса ящика з яблуками 18 кг. Яка загальна маса 5 таких ящиків з яблуками?

Інші завдання дивись тут...