Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

16 + 16 + 16 = 16 • 3 = 48

14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 = 14 • 6 = 84

19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 = 19 • 8 = 152

2) Додавання однакових доданків можна подати множенням:

15 + 15 + 15 + 15 = 15 • 4               36 + 36 + 36 = 36 • 3

21 + 21 + 21 + 21 + 21 = 21 • 5       48 + 48 = 48 • 2

 

Завдання 2, 3 

Замінили додавання множенням:

299 + 299 + 299 = 299 • 3       617 + 617 + 617 + 617 = 617 • 4

70 + 70 + 70 + 70 = 70 • 4              24 + 24 + 24 + 24 + 24 = 24 • 5

2) Замінили множення додаванням:

43 • 3 = 43 + 43 + 43       16 • 5 = 16 + 16 + 16 + 16 + 16

25 • 2 = 25 + 25               27 • 5 = 27 + 27 + 27 + 27 + 27

19 • 3 = 19 + 19 + 19

 

Завдання 4

• Перший множник — 14, другий — 6.

14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84

• Число 5 збільшити у 15 разів.

5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 50 + 25 = 75

• Добуток чисел 7 і 12.

7 • 12 = 7 • (10 + 2) = 70 + 14 = 84

• Добуток суми чисел 5 і 25 та числа 100.

(5 + 25) • 100 = 30 • 100 = 3000

 

Завдання 5  Переставний закон множення

2 • 37 = 37 • 2    3 • 31 = 31 • 3     4 • 22 = 22 • 4      5 • 15 = 15 • 5

 

Завдання 6

Три працівниці зібрали по п'ять кошиків суниць, по 2 кг в кожному. Скільки кілограмів суниць вони зібрали?

Розв'язання

1 спосіб

2 • 5 • 3 = 30 (кг)

2 спосіб

2 • 3 • 5 = 30 (кг)

3 спосіб

2 • 5 + 2 • 5 + 2 • 5 = 30 (кг)

Відповідь: вони зібрали 30 кілограмів суниць.

 

Завдання 7 Письмове множення

х 45

    9

 405

х 327

     3

  981

178 • 5 – 320 = 570 

х178

     5

  890

_890

  320

  570

х 97

    6

 582

х 205

     4

  820

148 • 6 + 649 = 1537

х148

    6

 888

+888

  649

 1537

х 69

    5

 345

х 247

     3

  741

1000 – 309 • 3 = 73

х309

    3

 927

_1000

   927

    73

Завдання 8 Порівняння чисел

125 • 6 > 125 + 6

88 • 10 > 88 + 10

123 • 7 = 7 • 123

634 < 215 • 3

1000 > 309 • 3

463 • 2 = 926

Завдання 9

1) За три пакети кефіру заплатили 75 грн. Скіль­ки гривень коштує один пакет кефіру?

Розв'язання

75 : 3 = 25 (грн)

Відповідь: пакет кефіру коштує 25 гривень.

2) Для їдальні купили 20 л соку по 18 грн за літр. Скільки гривень коштує вся покупка?

Розв'язання

18 • 20 = 360 (грн)

Відповідь: вся покупка коштує 360 гривень.

3) Одні спортивні шорти коштують 100 грн. Для хокейної команди купили шортів на 1200 грн. Скільки шортів купили для хокейної команди?

Розв'язання

1200 : 100 = 12 (ш.)

Відповідь: для хокейної команди купили 12 шортів.

 

Завдання 10

х 274

     3

  822

х 478

     2

  956

х 117

     8

  936

Завдання 11

Один футбольний м'яч коштує 323 грн. Скільки гривень заплатили за три такі м'ячі?

Розв'язання

х 323

     3

  969 (грн)

Відповідь: за три такі м'ячі заплатили 969 гривень. 

Завдання 12

3 • 17 = 3 • (10 + 7) = 30 + 21 = 51

8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 80 + 16 = 96

5 • 109 = 5 • (100 + 9) = 500 + 45 = 545

7 • 100 = 700

2 • 13 • 5 = 2 • 5 • 13 = 130

4 • 7 • 5 = 4 • 5 • 7 = 140

1 • 3 • 6 • 0 • 8 = 0

5 • 3 • 3 • 1 = 3 • 3 • 5 = 45

 

Завдання 13

Туристи щодня долають відстань 10 км до при­валу й 7 км після привалу. Скільки кілометрів вони подолають за 5 днів?

Розв'язання

1 спосіб

(10 + 7) • 5 = 85 (км)

2 спосіб

10 • 5 + 7 • 5 = 85 (км)

Відповідь: туристи подолають 85 кілометрів.

 

Завдання 14

Щоб зварити варення, господиня купила спо­чатку 5 кг цукру, а потім — ще 3 кг. Яка вартість усього цукру, якщо його ціна — 13 грн?

Розв'язання

1 спосіб

13 • (5 + 3) = 104 (грн)

2 спосіб

13 • 5 + 13 • 3 = 104 (грн)

Відповідь: вартість цукру 104 гривні.

 

Завдання 15

У класі навчається 16 дівчаток і 13 хлопчиків. Кожний приніс для подарунка дітям з дитячого садка по 2 книжки. Скільки книжок подарували учні класу дітям з дитячого садка?

Розв'язання

1) 16 + 13 = 29 (д.) – дівчаток і хлопчиків разом

2) 2 • 29 = 58 (кн.)

Відповідь: учні класу подарували 58 книжок дітям з дитячого садка.

 

Завдання 16

15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 50 + 25 = 75

19 • 8 = (10 + 9) • 8 = 80 + 72 = 152

76 • 5 = (70 + 6) • 5 = 350 + 30 = 380

93 • 4 = (90 + 3) • 4 = 360 + 12 = 372

108 • 9 = (100 + 8) • 9 = 900 + 72 = 972

120 • 3 = (100 + 20) • 3 = 300 + 60 = 360

150 • 7 = (100 + 50) • 7 = 700 + 350 = 1050

 

Завдання 17

У двох будинках по 6 під'їздів. У першому будин­ку в кожному під'їзді по 28 квартир, а в друго­му — по 36. На скільки квартир більше в другому будинку, ніж у першому?

(36 – 28) • 6 = 36 • 6 – 28 • 6

Розподільний закон множення стосовно віднімання.

 

Завдання 18

У магазин привезли 14 коробок зефіру, по 8 кг у кожній, і 17 коробок вафель, по 8 кг у кожній. Чого привезли більше — зефіру чи вафель? На скільки кілограмів більше?

Розв'язання

(17 – 14) • 8 = 3 • 8 = 24 (кг)

Відповідь: вафель привезли на 24 кілограми більше, ніж зефіру.

 

Завдання 19

48 • 7 = (50 – 2) • 7 = 350 – 14 = 336

99 • 8 = (100 – 1) • 8 = 800 – 8 = 792

57 • 5 = (60 – 3) • 5 = 300 – 15 = 285

 

Завдання 20 Розподільний закон множення стосовно віднімання і додавання

66 • 2 – 42 • 2 = (66 – 42) • 2

53 • 3 + 47 • 3 = (53 + 47) • 3

Завдання 21

17 • 8 + 83 • 8 = 136 + 664 = 800

17 • 8 + 83 • 8 = (17 + 83) • 8 = 100 • 8 = 800  зручніший

 

Завдання 22

На авіарейс зареєструвалося дві групи турис­тів. В одній групі було 23 туристи, а в іншій — 18. Кожний з туристів здав у багажне відділення по дві валізи. Скільки всього валіз здали в багаж туристи?

Розв'язання

(23 + 18) • 2 = 41 • 2 = 82 (в.)

Відповідь: туристи здали в багаж 82 валізи.

 

Завдання 23

57 • 3 + 143 • 3 = (57 + 143) • 3 = 200 • 3 = 600

122 • 7 – 12 • 7 = (122 – 12) • 7 = 110 • 7 = 770

Інші завдання дивись тут...