Інші завдання дивись тут...

Завдання 151 Ділення

884 : 4 = (800 + 80 + 4) : 4 = 200 + 20 + 1 = 221

4816 : 2 = (4000 + 800 + 16) : 2 = 2000 + 400 + 8 = 2408

610 : 2 = (600 + 10) : 2 = 300 + 5 = 305

951 : 3 = (900 + 30 + 21) : 3 = 300 + 10 + 7 = 317

 

Завдання 152, 153 Письмове ділення перевірили письмовим множенням

_85022 |  7 

  7        12146

_15

  14

  _10

     7

    _32

      28

      _42

        42

          0

х 12146

         7

  85022

_11106 |  9   

   9        1234

  _21

    18

    _31

      28

      _36

        36

         0

х 1234

       9

 11106

_25044 | 4 

 24        6261

 _10

    8

   _24

     24

       _4

         4

         0

х 6261

       4

 25044

Завдання 154  Письмове ділення перевірили письмовим множенням

_11982 |  3    

   9        3994

 _29

   27

   _28

     27

     _12

       12

         0

_17864 | 8    

 16        2233

 _18

   16

   _26

     24

     _24

       24

         0

_65493 |  9   

 63        7277

 _24

   18

   _69

     63

     _63

       63

         0

_54663 |  7   

 49        7809

 _56

   56

     _63

       63

         0

х 3994

       3 

 11982

х 2233

       8 

 17864

х 7277

       9 

 65493

х 7809

       7 

 54663

_36285 |  5   

 35        7257

 _12

   10

   _28

     25

     _25

       25

         0

_40845 |  7 

 35        5835

 _58

   56

   _24

     21

     _35

       35

         0

_50214 |  6 

 48        8369

 _22

   18

   _41

     36

     _54

       54

         0

_19425 |  5 

 15        3885

 _44

   40

   _42

     40

     _25

       25

         0

х 7257

       5 

 36285

х 5835

       7 

 40845

х 8369

       6 

 50214

х 3885

       5 

 19425

Завдання 155 Рівняння

х  4 = 7296

х = 7296 : 4

х = 1824

1) Число 7296 у 4 рази більше,

ніж задумане. Яке число задумано?

 

_7296 |  4  

 4       1824

_32

  32

   _9

     8

    _16

      16

        0

х  4 = 27028

х = 27028 + 4

х = 27032

2) Число 27 028 на 4 менше від

задуманого. Яке число задумано?

+ 27028

         4 

   27032

Завдання 156

За 5 рейсів два однакові автомобілі перевозять 150 т вантажу. За скільки рейсів перевезе 60 т вантажу один такий автомобіль?

Короткий запис

2 авт., 5 р.  150 т

1 авт., ? р.  60 т

Розв'язання
1) 150 : 5 = 30 (т) – два автомобілі за 1 рейс
2) 30 : 2 = 15 (т) – один автомобіль за 1 рейс
3) 60 : 15 = 60 : (3 • 5) = 60 : 3 : 5 = 4 (р.)
Відповідь: один такий автомобіль перевезе 60 т вантажу за 4 рейси.

 

Завдання 157

За 4 год роботи два комбайни витрачають 160 л пального. На скільки годин роботи вистачить 100 л пального одному такому комбайнові?

Короткий запис

2 к., 4 год  160 л

1 к., ? год  100 л

Розв'язання
1) 160 : 4 = 40 (т) – два комбайни за 1 год
2) 40 : 2 = 20 (т) – один комбайн за 1 год
3) 100 : 20 = 5 (год)
Відповідь: на 5 годин роботи вистачить 100 л пального одному такому комбайнові.

 

Завдання 158 Порядок дій

8 • (10258 – 9551) : 7 = 808

(2346 + 5024 : 4) • З = 10806

_10258

   9551 

    707

х 707

     8 

 5656

_5656 |  7  

 56      808

   _56

     56

       0

_5024 |  4   

  4      1256

 _10

    8

   _22

     20

     _24

       24

        0

+1256

  2346 

  3602

х3602

      3 

10806

Завдання 159

За три години роботи дві тістомісильні машини приготували 270 кг тіста. За скільки годин одна тістомісильна машина приготує 360 кг тіста?

Короткий запис

2 м., 3 год  270 кг

1 м., ? год  360 кг

Розв'язання
1) 270 : 3 = 90 (кг) – дві машини за 1 год
2) 90 : 2 = 45 (кг) – одна машина за 1 год
3) 360 : 45 = 360 : (9 • 5) = 360 : 9 : 5 = 8 (год)
Відповідь: за 8 годин одна тістомісильна машина приготує 360 кг тіста.

 

Завдання 160 Письмове ділення

_770 |  7 

 7      110

 _7

   7

   0

_4242 |  7   

  42      606

    _42

      42

        0

_448 | 4   

 4      112

 _4

   4

   _8

     8

     0

_3232 | 4    

 32       808

   _32

     32

       0

Завдання 161

67893 : х = 3

х = 67893 : 3

х = 22631

1) Якщо число 67893 поділити

на невідоме чис­ло, то одержимо 3.

Знайди невідоме число.

_67893 |  3   

 6          22631

 _7

   6

  _18

    18

      _9

        9

        _3

          3

          0

35038 : х = 2

х = 35038 : 2

х = 17519

2) Невідоме число менше від числа

35038 удвічі. Знайди невідоме число.

_35038 |  2   

  2          17519

 _15

   14

   _10

     10

       _3

         2

        _18

          18

            0

Завдання 162, 163  Письмове ділення

_746949 |  7   

 7          106707

  _46

    42

    _49

      49

        _49

          49

            0

_68072 |  8   

  64       8509

  _40

    40

       _72

         72

           0

_348042 |  6      

  30          58007

  _48

    48

       _42

         42

           0

Завдання 164

_432 | 4     

  4       108

  _32

    32

      0

_918 | 9     

  9       102

  _18

    18

      0 

_636 | 6     

  6       106

  _36

    36

      0

_840 | 8    

  8      105

  _40

    40

      0

_9033 | 3     

  9       3011

   _3

     3

      _3

        3

        0

_4825 | 5     

  45       965

  _32

    30

    _25

      25

        0

_64072 | 8     

  64       8009

     _72

       72

         0

_48036 | 6     

  48       8006

     _36

       36

         0

Завдання 165 Перевірили ділення письмовим множенням

х 4008

       7

 28056

х 2309

       4

  9236

х 16046

        8

 128368

х 205506

          3

  616518

Завдання 166

1) За 8 год роботи два однакові екскаватори ви­копують 80 м котловану. За скільки годин один екскаватор викопає 30 м котловану?

Короткий запис

2 екс., 8 год  80 м

1 екс., ? год  30 м

Розв'язання
1) 80 : 8 = 10 (м) – два екскаватори за 1 год
2) 10 : 2 = 5 (м) – один екскаватор за 1 год
3) 30 : 5 = 6 (м)
Відповідь: за 6 годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану.

2) Один екскаватор за 6 год роботи викопує 30 м котловану. Скільки метрів котловану викопа­ють два такі екскаватори за 8 год роботи?

Короткий запис

1 екс., 6 год  30 м

2 екс., 8 год  ? м

Розв'язання
1) 30 : 6 = 5 (м) – один екскаватор за 1 год
2) 5 • 2 = 10 (м) – два екскаватори за 1 год
3) 10  8 = 80 (м)
Відповідьдва такі екскаватори за 8 год роботи викопають 80 метрів котловану.
Ці задачі є оберненими

 

Завдання 167

 

остання дія в кожному виразі

змінна міститься в дільнику

35 : (15 – y : 8)

ділення

якщо y = 80, тоді

35 : (15 – 80 : 8) = 35 : 5 = 7

(2 + x : 7) 8

множення

 

(а • 6 + 5) : 4

ділення

 

(с : 6 • 4) 15

віднімання

 

Завдання 168

Знайди площу зафарбованої частини квадрата.

Короткий запис

Сторона  2 см

Знайти: 1/4 від площі  ?

Розв'язання

1) 2 • 2 = 4 (см2– площа квадрата

2) 4 : 4 • 1 = 1 (см2)

Відповідь: площа зафарбованої частини квадрата 1 см2.

 

Завдання 169

_14607 | 9    

   9       1623

  _56

    54

    _20

      18

      _27

        27

         0

х 1623

       9 

 14607

_27036 | 9    

  27        3004

     _36

       36

         0

х 3004

       9 

 27036

_198072 | 9     

  18         22008

  _18

    18

       _72

         72

           0

х 22008

         9 

 198072

Завдання 170

Одній вівці на тиждень дають 14 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно на місяць (30 днів) для 10 овець?

Короткий запис

1 в., 7 дн.  14 кг

10 в., 30 дн.  ? кг

Розв'язання
1) 14 : 7 = 2 (кг) – одній вівці на 1 день
2) 2 • 30 = 60 (кг) – одній вівці на 1 місяць
3) 60  10 = 600 (кг)
Відповідь: десятьом вівцям на місяць потрібно 600 кілограмів сіна.

Інші завдання дивись тут...

  • Маша
    Дякую...
    6 лютого 2024 17:35