Інші завдання дивись тут...

Завдання 151

884 : 4 = (800 + 80 + 4) : 4 =

4816 : 2 =

610 : 2 =

951 : 3 =

 

Завдання 152, 153  Ділення перевірили множенням

_11982  | 3

 

 

_36285 | 5

 

_17864 | 8

 

_40485 | 7

 

_65493 | 9

 

_50214 | 6

 

_54663 | 7

 

_19425 | 5

 

Завдання 155 Рівняння

х • 4 = 7296

1) Число 7296 у 4 рази більше, ніж задумане. Яке число задумано?

х + 4 = 27 028

2) Число 27 028 на 4 менше від задуманого. Яке число задумано?

Завдання 156

За 5 рейсів два однакові автомобілі перевозять 150 т вантажу. За скільки рейсів перевезе 60 т вантажу один такий автомобіль?

 

Завдання 157

За 4 год роботи два комбайни витрачають 160 л пального. На скільки годин роботи вистачить 100 л пального одному такому комбайнові?

 

Завдання 158 Порядок дій

8 • (10 258 – 9551) : 7 =

(2346 + 5024 : 4) • З =

 

 

 

 

 

 

Завдання 159

За три години роботи дві тістомісильні машини приготували 270 кг тіста. За скільки годин одна тістомісильна машина приготує 360 кг тіста?

 

Завдання 160

770 : 7 = 110     4242 : 7 = 606     448 : 4 = 112     3232 : 4 = 808

 

Завдання 161

1) Якщо число 67 893 поділити на невідоме чис­ло, то одержимо 3. Знайди невідоме число.

2) Невідоме число менше від числа 35 038 удвічі. Знайди невідоме число.

 

Завдання 162, 163  Письмове ділення

_746949 | 7

_68072 | 8

_348042 | 6

Завдання 164

_432 |    4

  4      108

 _32

   32

     0

_918 |__ 9

 9       102

 _18

   18

     0 

_636 |    6

  6      106

 _36

   36

     0

_840 |    8

  8      105

  _40

    40

      0

_9033 |     3

  9       3011

   _3

     3

     _3

       3

       0

_4825 | 5

_64072 | 8

_48036 | 6

Завдання 165 Перевірили множенням

х4008

       7

28056

х2309

       4

 9236

х16046

         8

128368

х205506

          3

 616518

Завдання 166

1) За 8 год роботи два однакові екскаватори ви­копують 80 м котловану. За скільки годин один екскаватор викопає 30 м котловану?

 

2) Один екскаватор за 6 год роботи викопує 30 м котловану. Скільки метрів котловану викопа­ють два такі екскаватори за 8 год роботи?

 

Завдання 167

 

остання дія в кожному виразі

змінна міститься в дільнику

35 : (15 – y : 8)

ділення

якщо y = 0, тоді

35 : (15 – 0 : 8) = 3

(2 + x : 7) • 8

множення

 

(а • 6 + 5) : 4

ділення

 

(с : 6 • 4) – 15

віднімання

 

Завдання 168

(2 см • 2 см) : 4 = 1 см2

 

Завдання 169

_14607 | 9

 

_27036 | 9

 

_198072 | 9

 

Завдання 170

Одній вівці на тиждень дають 14 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно на місяць (ЗО днів) для 10 овець?

 

Завдання 171 Ділення з остачею

9 : 4 = 2 (ост. 1)      44 : 7 = 6 (ост. 2)     100 : 9 = 11 (ост. 1)       127 : 10 = 12 (ост. 7)

12 : 5 = 2 (ост. 2)     55 : 9 = 6 (ост. 1)     610 : 6 = 101 (ост. 4)     210 : 20 = 10 (ост. 10)

 

Завдання 172, 173

_656 |   4

  4      164

_25

  24

  _16

    16

      0

_6560 |    4

 4        1640

_25

  24

  _16

    16

      0

_65600 |    4

 4          16400

_25

  24

  _16

    16

      0

Завдання 174  Кількість цифр у частці 

_57300 |       3

  3         19100

_27

  27

   _3

     3

     0

_13200 |     4

  12        3300

  _12

    12

      0

_1080 | 9

_9150 | 3

_16050 | 5

х19100

     3

 57300

х3300

    4

13200

 

 

 

Завдання 175

_46530 |    9

  45        516

  _15

      9

    _63

      63

        0

_756700 | 7

_438600 | 3

_4845 | 5

_89920 | 8

_81060 | 6

_774600 | 6

_61300 | 5

Завдання 176

Запиши чотири числа, перше з яких — 165 240, а кожне наступне становить третю частину попереднього.

 

Завдання 177

На які числа ділиться без остачі число 16?

На які числа ділиться без остачі число 12?

 

Завдання 178

Площа прямокутника дорівнює 84 дм2, а одна з його сторін — 12 дм. Чому дорівнює інша сто­рона прямокутника?

 

Завдання 179

Площа прямокутника дорівнює 12 см2. Якої довжини можуть бути сторони прямокутника?

Побудуй такі прямокутники.

 

Завдання 180

(649 236 – 87 345) : 3 =

720 378 : 9 + 13 968 : 6 =

 

 

 

 

 

 

Завдання 181Площа ділянки прямокутної форми дорівнює 360 м2, а її ширина — 8 м. Знайди периметр цієї ділянки.

Інші завдання дивись тут...