Інші завдання дивись тут...

КРОК 19
Завдання 181
3000 • 30 =  1000  3  10 = (3  3)  (1000  10) = 9  10000 = 90000
3000 • 50  1000  5  10 = (3  5)  (1000  10) = 15  10000 = 150000
3000 • 90  1000  9  10 = (3  9)  (1000  10) = 27  10000 = 270000
3000 • 80  1000  8  10 = (3  8)  (1000  10) = 24  10000 = 240000
3000 • 40  1000  4  10 = (3  4)  (1000  10) = 12  10000 = 120000
3000 • 70  1000  7  10 = (3  7)  (1000  10) = 21  10000 = 210000
3000 • 60  1000  6  10 = (3  6)  (1000  10) = 18  10000 = 180000
32 • 200 = 32  2  100 = (32  2)  100 = 64  100 = 6400
75 • 200 75  2  100 = (75  2)  100 = 150  100 = 15000
48 • 200 48  2  100 = (48  2)  100 = 96  100 = 9600
57 • 200 57  2  100 = (57  2)  100 = 114  100 = 11400
66 • 200 66  2  100 = (66  2)  100 = 132  100 = 13200
34 • 200 34  2  100 = (34  2)  100 = 68  100 = 6800
41 • 200 41  2  100 = (41  2)  100 = 92  100 = 9200
 
Завдання 182
За 3 дні Діана прочитала 45 сторінок книжки. Скільки сторінок вона може прочитати за 10 днів, якщо читатиме з такою ж швидкістю?
Короткий запис
3 дн.  45 с.
10 дн.  ?
Розв'язання
1) 45 : 3 = 15 (с.) – за 1 день
2) 15  10 = 150 (с.)
Відповідь: Діана може прочитати 150 сторінок.
 
Завдання 183
Левко за 2 дні зібрав 260 жолудів. Скільки жолудів може зібрати Левко за 20 днів?
Короткий запис
2 дн.  260 ж.
20 дн.  ?
Розв'язання
1) 260 : 2 = (200 + 60) : 2 = 100 + 30 = 130 (ж.) – за 1 день
2) 130  20 = 2600 (ж.)
Відповідь: Левко може зібрати 2600 жолудів.
 
Завдання 184
х 3287
       50
 164350
х 27230
       4 
 108920
х 12430
       60
  745800
х 5444
       30
 163320

Завдання 185

4321  26 = 4321  (20 + 6) = 4321  20 + 4321  6 = 112 346
 
Завдання 186
х  5121
      31
   5121
15363 
158751
х  3291
      65
  16455
19746 
213915
х  2973
      47
  20811
11892 
139731

Завдання 187 Письмове множення

х 3731
       8
 29848
х  7334
      41
   7334
29336 
300694
х  4071
      25
  20355
  8142 
101775
х  6273
      37
  43911
18819  
232101

Завдання 188

235  180 > 2300  18
9235  770 < 93 000  77
х  235
     180
  1880
  235   
  42300
х  2300
   18
 184
 23    
 41400
х  9235
      770
  64645
 64645  
 7110950
х  93000
    77   
  651
 651     
 7161000

КРОК 20

Завдання 189 

У трьох коробках міститься 90 цукерок. Скільки таких цукерок міститься у п'яти таких коробках?

Короткий запис
3 к.  90 ц.
5 к.  ?

Розв'язання

1) 90 : 3 = 30 (ц.) – в 1 коробці
2) 30  5 = 150 (ц.)
Відповідь: у п'яти таких коробках міститься 150 цукерків.
 
Завдання 190
Продовження ... Скільки таких коробок потрібно взяти, щоб упакувати 360 цукерок?
Короткий запис
1 к.  30 ц.
 360 ц.

Розв'язання

3) 360 : 30 = 12 (к.)
Відповідь: треба взяти 12 таких коробок.
 
Завдання 191
390 : 10 = 39
760 : 10 = 76
120 : 10 = 12
650 : 10 = 65
400 : 10 = 40
930 : 10 = 93
610 : 10 = 61
170 : 10 = 17
540 : 10 = 54
280 : 10 = 28
390 – 10 = 380
760 – 10 = 750
120 – 10 = 110
650 – 10 = 640
400 – 10 = 390
930 – 10 = 920
610 – 10 = 600
170 – 10 = 160
540 – 10 = 530
280 – 10 = 270

Завдання 192

98000 : 100 = 980
678000 : 1000 = 678
123000 : 10 = 12300

Завдання 193

63000 : 700 = 63000 : (7  100) = (63000 : 100) : 7 = 630 : 7 = 90
480000 : 8000 = (480000 : 1000) : 8 = 480 : 8 = 60
 
Завдання 194
Скільки років і днів тобі було 1 січня 2020 року?
 
Завдання 195
У притулку, де утримують 18 собак, за 30 днів (місяць) використовують 108 кг сухого корму. Скільки такого корму потрібно на 1 місяць одній собаці?
Короткий запис
18 с., 1 м.  108 кг
1 с., 1 м.  ?
Розв'язання
108 : 18 = 6 (кг) – на місяць 1 собаці
Відповідь: одній собаці на місяць потрібно 6 кг сухого корму.
 
Завдання 196
Продовження ... На скільки місяців для усіх цих собак вистачить 9 упаковок такого корму, якщо маса кожної упаковки 36 кг?
Короткий запис
1 м.  6 кг
? м.  9 уп. по 36 кг кожна
Розв'язання
1) 36 • 9 = 324 (кг) – маса 9 упаковок
2) 324 : 6 = 54 (м.)
Відповідь: вистачить корму на 54 місяці.
 
Завдання 197
54000 : 30 = 5400 : 3 = 1800
240000 : 2000 = 240 : 2 = 120
8800 : 40 = 880 : 4 = 220
64000 : 800 = 640 : 8 = 80

_5400 | 3    

 3       1800

_24

  24

    0

_240 | 2    

 2       120

 _4

   4

    0

_880 | 4    

 8       220

 _8

   8

    0

_640 | 8  

 64      80

   0

Завдання 198

678960 : 60 = 67896 : 6 = 11316 
234800 : 400 = 2348 : 4 = 587
13860 : 70 = 1386 : 7 = 198
567810 : 90 = 56781 : 9 = 6309

_67896 | 6    

 6        11316

 _7

   6

  _18

    18

      _9

        6

       _36

         36

           0

_2348 | 4    

 20       587

 _34

   32

   _28

     28

       0

_1386 | 7   

   7      198

  _68

    63

    _56

      56

        0

_56781 | 9    

 54         6309

 _27

   27

     _81

       81

         0

КРОК 21

Завдання 199

Фігури, зображені на малюнку: круг, квадрат, ромб.
Найменше шестицифрове число: 203456
Найбільше шестицифрове число: 987654
 
Завдання 200
Продовження ... Склади найменше і найбільше шестицифрове число, цифри якого можуть повторюватися.
Найменше шестицифрове число: 200000, ділиться на 5 і на 2
Найбільше шестицифрове число: 999998, ділиться на 2
 
Завдання 201
28400 : 20 = 2840 : 2 = 1420
69300 : 300 = 693 : 3 = 231
321  200 = 64200

_2840 | 2    

 2        1420

 _8

   8

    _4

      4

      0

_693 | 3   

 6       231

 _9

   9

   _3

     3

     0

х 321

     200

  64200

Завдання 202 Ділення з остачею

97 : 31 = 3 (ост. 4)
49 : 12 = 4 (ост. 1)
69 : 22 = 3 (ост. 3)
133 : 12 = 11 (ост. 1)
333 : 15 = 22 (ост. 3)
 
Завдання 203 Письмове ділення

_648 | 24 

 48      27

_168

  168

     0

_448 | 28 

 28      16

_168

  168

     0

_448 | 16 

 32      28

_128

  128

     0

_943 | 41  

 82      23

_123

  123

     0

Завдання 204

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число виконують так само, як і ділення трицифрових чисел.
 
У частці 35532 : 44 буде 3 цифри, тому 355 : 44 = 8 (ост. 3)
У частці 35532 : 46 буде 3 цифри, тому 355 : 46 = 7 (ост. 33)
У частці 35532 : 48 буде 3 цифри, тому 355 : 48 = 7 (ост. 19)
У частці 35532 : 54 буде 3 цифри, тому 355 : 54 = 6 (ост. 31).
 
Завдання 206 Письмове ділення

_3612 | 42 

 48       86

_168

  168

     0

_41706 | 63  

 378       662

 _390

   378

   _126
     126
        0

_30552 | 19   

 19        1608

_115

  114

    _152
      152
         0

Завдання 207 Письмове ділення

_7850 | 25  

 75       314

 _35

   25

  _100

    100

       0

_9471 | 41 

 82      231

_127

  123

   _41
     41
       0

_11396 | 28  

 112        407

  _196

    196

       0

Завдання 208

Накресли прямокутник, довжина якого дорівнює 5 см, а ширина — удвічі менша. Знайди його периметр і площу.
5 см = 50 мм
50 : 2 = 25 (мм) = 2 см 5 мм – ширина прямокутника 
Треба накреслити прямокутник зі сторонами 5 см і 2 см 5 мм
(50 + 25) • 2 = 75 • 2 = 150 (мм) = 15 (см) – периметр прямокутника
50 • 25 = 1250 (мм2– площа прямокутника