Інші завдання дивись тут...

КРОК 36
Завдання 355
На якій тарілці від омлету відрізали найменший шматок? На четвертій тарілці.
 
Завдання 356
Продовження ... Маса цілого омлету 120 г. Яка маса омлету залишилася на кожній тарілці, якщо відрізали відповідно 1/8, 1/4, 1/2, 1/12 частини.
Розв'язання
1) 120 – 120 : 8 = 120 – 15 = 105 (г)
2) 120 – 120 : 4 = 120 – 30 = 90 (г)
3) 120 – 120 : 2 = 120 – 60 = 60 (г)
4) 120 – 120 : 12 = 120 – 10 = 110 (г)
 
Завдання 357
Числові вирази
Рівняння
Буквенні вирази
Нерівності
2 + 11
21 : 3 = 7
 х = 123
а + с
 
х > 10
27 < 72

Завдання 158

Як називають знаки > і <? Більше і менше
Для чого їх використовують? Для порівняння
 
Завдання 359
а) більші за 730, але менші, ніж 780; 740, 750, 760, 770
б) більші за 725, але менші, ніж 730; 726, 727, 728, 729
в) більші за 762, але менші, ніж 767. 763, 764, 765, 766
 
Завдання 360
Продовження ... Порівняй значення виразів , якщо х набуває значень, зображених на числовому промені.
800 – 700 > 700 : 10
  100            70
800 – 710 > 710 : 10
  90              71
800 – 720 > 720 : 10
  80              72
800 – 730 < 730 : 10
   70              73
800 – 740 < 740 : 10
    60             74
800 – 750 < 750 : 10
    50             75
800 – 760 < 760 : 10
    40             76
800 – 770 < 770 : 10
    30             77
800 – 780 < 780 : 10
    20             78
800 – 790 < 790 : 10
     10            79
800 – 800 < 800 : 10
     0              80

Завдання 362

135 < 160
135 < 165
160 < 165

Завдання 362

34525 < 265345
Правильно
101101 > 90909
Правильно
11440 < 11405
45823 < 45732
КРОК 36
Завдання 363
Числові рівності
Числові нерівності
Нерівності зі змінною
Рівняння
11  11 = 121
123 – 7 = 116
180 : 30 > 1
 25 < 132
236 + у < 265
 а < 32 – 4
11 – х = 3
100 = 5  х – 15
Завдання 364
Числові нерівності
Нерівності зі змінною
11  40 = 440
125 + 5 = 130
1 + у < 5
 а < 10 – 50
Завдання 365
n < 7
при n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
n > 5
при n = 6, 7, 8, 9, 10, ...
Завдання 366
Продовження ... Перенеси частину числового променя в зошит і познач на ньому різними кольорами розв’язки заданих нерівностей. Чи мають нерівності спільні розв’язки? Спільний розв'язок 6.
 
Завдання 367
Які із чисел 10, 20, 30, 40 і 50 задовольняють подані нижче нерівності?
170 + а < 1600 : 8, при а = 10, 20
 х – 10 > 4  30, при х = 30, 40, 50
Завдання 368
40  х < 160, при х = 0, 1, 2, 3
 
Завдання 369
Іван Олександрович купив для офісу 2 столи, 4 стільці і 3 лампи. А Олександра Іванівна — 3 столи, 3 стільці та 2 лампи. Хто заплатив більше і на скільки?
Розв'язання
1) 2500 • 2 + 1700 • 4 + 1050 • 3 = 5000 + 6800 + 3150 = 14950 (грн) – заплатив Іван Іванович
2) 2500 • 3 + 1700 • 3 + 1050 • 2 = 7500 + 5100 + 2100 = 14700 (грн) – заплатила Олександра Іванівна
3) 14950 – 14700 = 250 (грн)
Відповідь: на 250 грн більше заплатив за покупку Іван Іванович.
 
Завдання 370
а) 10  а < 100 і 10  а – 40 > 10; Якщо а = 6, 7, 8, 9
б) 75 + а < 105 і 5  а > 125 Якщо а = 26, 27, 28, 29
 
Завдання 371
Розглянь рисунок і доповни назвами відрізків нерівності так, щоб вони стали правильними.
AB > CD AB < BD BC > CD BC < BD AC > CD AC < AD BD > CD BD < AD АD > BC
 
Завдання 372 Порядок дій
(23496 – 17432)  (73128 – 15136 – 57964) = 169792
(34961 + 1003) : (98145 – 98109) = 999

17292 – (132 • 16 – 2006) : 53 = 17292 – 2 = 17290

_23496

 17432

   6064

_73128

  15136

  57992

_57992

 57964

     28

х 6064

     28

 48512

12128

169792

+34961

   1003

  35964

_98145

 98109

     36

_35964| 36  

  324     999

  _356

    324

    _324

      324

         0 

х132

   16

  792

 132 

 2112

_2112

  2006

   106

_106| 53

  106   2

     0

КРОК 38

Завдання 373
Склади кілька нерівностей, розв’язками яких є 6 чисел — 0, 1, 2, 3, 4, 5.
х + 1 < 7
х + 1 < 17 – 10
х + 1 < 2  3 + 1
Завдання 374 Порівняй дроби.
1/12 < 5/12
3/10 < 7/10
9/10 > 5/10
3/7 > 3/10
7/12 = 7/12
Завдання 375
Яке із чисел більше — а чи b, якщо а + 5 = 3 + b? b
 
Завдання 376
Яке із чисел менше — х чи у, якщо х + 234 = 432 + у? y
 
Завдання 377
1) У одній коморі було 2531 кг картоплі, а в іншій - 3275 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі залишилося, якщо використали 3445 кг?
Короткий запис
Було — 2531 кг і 3275 кг 
Використали — 3445 кг 
Залишилося — ?
Розв'язання
1) +2531
     3275
     5806 (кг) – було картоплі
2) _5806
     3445
     2361 (кг)
Відповідь: залишилося 2361 кг картоплі.
2) У магазині було 1630 кг картоплі і 1196 кг моркви. Весь товар розподілили у сітки по 157 кг порівно. Скільки отримали таких сіток?
Короткий запис
Було — 1630 кг і 1196 кг
Розподілили — по 157 кг
Отримали — ?
Розв'язання
1) +1630
     1196
     2826 (кг) – весь товар
2) _2826 | 157     

     157     18 (с.)

    _1256

      1256

           0

Відповідь: отримали 18 таких сіток.
Завдання 378
Які з круглих двоцифрових чисел є розв’язками нерівностей?
 х – 250 > 210, при х = 70, 80, 90
у : 3 + 100 < 123, при у = 30, 60
600 : z + 270 > 321, при у = 10
 
Завдання 379
Два прямокутники мають однакові площі. Сторони одного прямокутника дорівнюють 12 см і 9 см. Знайди ширину другого прямокутника, якщо його довжина становить 27 см.

 

Площа

Ширина

Довжина

I

Однакова

 

9 см

12 см 

II

?

27 см

Розв’язання
1) 12  9 = 108 (см2– площа одного прямокутника
2) 108 : 27 = 4 (см)
Відповідь: довжина другого прямокутника 4 см.
 
Завдання 380
Сторони прямокутника дорівнюють 16 см і 24 см. Його ширину зменшили у 2 рази, а довжину збільшили у 2 рази.
Чи змінилася площа прямокутника?
Не змінилася площа
1) 16 • 24 384 (см2) – початкова площа
2) 16 : 2 = 8 (см) – нова ширина
3) 24  2 = 48 (см) – нова довжина
4) 48 • 8 384 (см2) – нова площа
Чи змінився периметр прямокутника?
Збільшився периметр
1) (16 + 24) • 2 80 (см) – початковий периметр
2) 16 : 2 = 8 (см) – нова ширина
3) 24  2 = 48 (см) – нова довжина
4) (8 + 48) • 2 112 (см) – новий периметр
Завдання 381 

420  72 – 29640 = 600

420  105 – 29640 = 14460 

х 420

   72

 2940

2940 

30240 

_30240

  29640

     600

х 420

  105

 2100

420   

44100

_44100

  29640

  14460

13648 + 20678 : 98 = 13859

13648 + 20678 : 422 = 13697

_20678|98  

  196    211

  _107

     98

     _98

       98

         0

+13648

     211

  13859

_20678 |422

 1688     49

  _3798

    3798

         0

+13648

      49

  13697

Завдання 382

На малюнку зображено 14 рівних квадратів. Яку кількість різних квадратів можна скласти з них? Три різних вкадратів.

Завдання 383

Купили 21 кг гречки по 52 грн за кілограм і 28 кг рису по 60 грн за кілограм. Яка вартість покупки?
Розв'язання
1) х 52
      21
      52
   104 
   1092 (грн) – вартість гречки
2) х 60
      28
    480
   120 
   1680 (грн) – вартість рису
3) +1092
     1680
     2772 (грн)
Відповідь: вартість покупки 2772 грн.