Інші завдання дивись тут...

КРОК 47
Завдання 474
Дроби у порядку зростання: 1/6; 2/6; 3/6; 4/6; 5/6; 3/3
 
Завдання 475
Для кожного рисунка встанови, яку частину відрізка АВ складає відрізок МР.
Склади по два дроби до кожного рисунка.
а) 1/5 
б) 1/10 
в) 1/4 
г) 2/7 

Завдання 476 Пригадай, як знайти дріб від числа з чисельником 1.

480 : 6 = 80
Відповідь: 1/6 від числа 480 дорівнює 80.
 
Завдання 477
1/2 від доби — це 24 год : 2 = 12 год
1/3 від доби — це 24 год : 3 = 8 год
1/4 від доби — це 24 год : 4 = 6 год
1/6 від доби — це 24 год : 6 = 4 год
1/12 від доби — це 24 год : 12 = 2 год
1/24 від доби — це 24 год : 24 = 1 год
 
Завдання 478
1/6 від числа 24120 — це 24120 : 6 = 4020
1/3 від числа 24120 — це 24120 : 3 = 8040
1/4 від числа 24120 — це 24120 : 4 = 6030
1/10 від числа 24120 — це 24120 : 10 = 2412
1/5 від числа 24120 — це 24120 : 5 = 4824
1/12 від числа 24120 — це 24120 : 12 = 2010
 
Завдання 479
Максим мав 60 грн, а Юра 90 грн. Кожен із них витратив одну третю частину. Яка кількість грошей залишилася у кожного?

  

Витратив

 Було 

Залишилося

Максим

 1/3 

60 грн

?

 Юра 

1/3

90 грн

?

Розв'язання

1) 60 : 3 = 20 (грн) – витратив Максим

2) 60  20 = 40 (грн) – залишилося у Максима

3) 90 : 3 = 30 (грн) – витратив Юра

4) 90  30 = 60 (грн) – залишилося у Юри

Відповідь: залишилося 40 грн у Максима і 60 грн у Юри.

 
КРОК 47 
Завдання 480
Знайди 1/11 від різниці чисел 880044 і 6930.

(880044 – 6930) : 11 = 79374

_ 880044

     6930

  873114

_873114 | 11    

 77         79374

_103

   99

   _41

     33

     _81

       77

       _44

         44

           0

Завдання 481

На скільки половина числа 36990 більша від третини цього числа?

36990 : 2 – 36990 : 3 = 6165

_36990 | 2    

 2         18495

_16

  16

    _9

      8

     _19

       18

       _10

         10

           0

_36990 | 3     

 3         12330

 _6

   6

    _9

      9

       _9

         9

         0

_ 18495

   12330

    6165

Завдання 482

У 10 класі 28 учнів. З них 1/7 учнів написали контрольну на 12 балів. Скільки учнів написали контрольну на найвищий бал? Скільки учнів одержали менше, ніж 12 балів?
Короткий запис
Усього — 28 уч.
На "12"  ?, 1/7 від усіх
Менше "12"  ?

Розв'язання

1) 28 : 7 = 4 (уч.) – написали на "12"

2) 28  4 = 24 (уч.)

Відповідь: контрольну на найвищий бал написали 4 учні, менше 12 балів одержали 24 учні.

 
Завдання 483 Множення
 800  30 = 3 • 30 • 800 = 90 • 800 = 72000
20  700  4 = 4 • 20 • 700 = 80 • 700 = 56000
40  60  50 = 40 • 50 • 6= 2000 • 60 = 120000
 800  20 = 3 • 20 • 800 = 60 • 800 = 48000
 
Завдання 484 Рівняння

(138 + х) – 209 = 1029

(138 + х) = 1029 + 209

(138 + х) = 1238

х = 1238 – 138

х = 1100

(12167 – х) + 3037 = 9094

(12167 – х) = 9094 – 3037

(12167 – х) = 6057

х = 12167 – 6057

х = 6110

70384 – (х + 1276) = 42108

х + 1276 = 70384 – 42108

х + 1276 = 28276

х = 28276 – 1276

х = 27000

12397 + 23675 – х = 12572

36072 – х = 12572

х = 36072 – 12572

х = 23500

Завдання 485

Два автомобілі рухалися з однаковою швидкістю. Один був у дорозі 3 години, а другий — 7 годин і тому проїхав на 312 кілометрів більше, ніж перший. З якою швидкістю рухалися автомобілі?

  

Швидкість

Час

Відстань

I

?, однакова

3 год

?

 II 

7 год

?, на 312 км більше

Розв'язання

1)  3 = 4 (год) – на стільки більше часу

2) 312 : 4 = 78 (км/год) – швидкість

Відповідь: автомобілі рухалися зі швидкістю 78 км/год.

 
Завдання 486
Один мотоцикліст був у дорозі 4 години, а другий — 6 годин і проїхав на 92 кілометри більше, ніж перший. Яку відстань проїхав кожний мотоцикліст, якщо рухалися вони з однаковою швидкістю?

  

Швидкість

Час

Відстань

I

Однакова

4 год

?

 II 

6 год

?, на 92 км більше

Розв'язання

1)  4 = 2 (год) – на стільки більше часу

2) 92 : 2 = 46 (км/год) – швидкість

3) 46  4 = 184 (км) – проїхав I мотоцикліст

4) 46  6 = 276 (км) – проїхав II мотоцикліст

Відповідь: перший автомобіль проїхав 184 км, а другий — 276 км.

 
КРОК 48
Завдання 487
1/2 від 1 дм — це 10 см : 2 = 5 см — це відрізок АE
1/4 від 1 дм — це 100 мм : 4 = 25 мм — це відрізок АD
1/10 від 1 дм — це 10 см : 10 = 1 см — це відрізок АC
1/5  від 1 дм — це 10 см : 5 = 2 см — це відрізок KF
1/20 від 1 дм — це 100 мм : 20 = 5 мм — це відрізок MB
 
Завдання 488
Жирафи — це найвищі тварини на планеті Земля. Зріст одного із жирафів дорівнює 540 см, довжина його шиї становить третину усієї висоти тварини.
Знайди довжину шиї жирафа.
Короткий запис
Зріст  540 cм
Шия  ?, 1/3 зросту

Розв'язання

540 : 3 = 180 (см)

Відповідь: довжина шиї жирафа 180 сантиметрів.

 
Завдання 489
Продовження ... Ноги і шия жирафа мають однакову довжину. Знайди висоту тулуба.

Розв'язання

1) 180 + 180 = 360 (см) – ноги і шия разом

2) 540 – 360 = 180 (см)

Відповідь: висота тулуба 180 см.

 
Завдання 490
Пральна машина коштувала 13200 грн. Потім ціну було знижено на 1/11 від початкової ціни. Яка нова ціна пральної машини?
Короткий запис
Ціна  13200 грн
Знижка  ?, 1/11 ціни
Нова ціна  ?

Розв'язання

1) 13200 : 11 = 1200 (грн) – знижка

2) 13200 – 1200 = 12000 (грн)

Відповідь: нова ціна пральної машини 12000 грн.

 
Завдання 491
Фермер узяв 20000 грн як позику в банку на один рік. Через рік потрібно погасити позику і додатково сплатити 1/10 частину суми. Яку суму грошей має повернути фермер у банк через рік?
Короткий запис
Позика  20000 грн
Відсотки  ?, 1/10 позики
Разом  ?

Розв'язання

1) 20000 : 10 = 2000 (грн) – сплатити відсотки

2) 20000 + 2000 = 22000 (грн)

Відповідь: фермер має повернути в банк 22000 грн.

 
Завдання 492. Розглянь, як розв’язують складніші задачі на знаходження дробу від числа.
Купили 140 лінійок. 1/7 частину всіх лінійок роздали першокласникам, а 1/6 решти — другокласникам. Скільки лінійок залишилося?
Розв’язання
1) 140 : 7 = 20 (л.) — роздали першокласникам
2) 140 – 20 = 120 (л.) — залишилося лінійок після першокласників
3) 120 : 6 = 20 (л.) — роздали другокласникам
4) 20 + 20 = 40 (л.) — роздали першокласникам і другокласникам
5) 140 – 40 = 100 (л.) — залишилося лінійок
Відповідь: 100 лінійок залишилося.
 
Завдання 493 Порівняй план розв’язання задачі з розв’язанням попередньої. 
У саду росло 240 дерев: яблуні, груші та сливи. Половину з них становили яблуні, а третину — груші. Скільки в саду сливових дерев?
План розв’язання.
1) Скільки в саду яблунь?
240 : 2 = 120 (д.)
2) Скільки в саду груш?
240 : 3 = 80 (д.)
3) Скільки в саду разом яблунь і груш?
120 + 80 = 200 (д.)
4) Скільки в саду слив?.
240 – 200 = 40 (д.)
Відповідь: в саду 40 слив.
 
Завдання 494
У парку ростуть берези, клени, дуби і липи. Усього 12480 дерев. Берези становлять 1/10 частину всіх дерев, дуби — 1/8, а клени — 1/6. Скільки лип росте у парку?
Короткий запис
Усього  12480 д.
Берези  ?, 1/10 усього
Дуби  ?, 1/8 усього
Клени  ?, 1/6 усього
Розв'язання

1) 12480 : 10 = 1248 (д.) – берези

2) 12480 : 8 = 1560 (д.) – дуби

3) 12480 : 6 = 2080 (д.) – клени

4) 1248 + 1560 + 2080 = 4888 (д.) – берези, дуби і клени разом

5) 12480 – 4888 = 7592 (д.)

Відповідь: у парку росте 7592 кленів.

 
Завдання 495
Господиня мала 50000 грн. П’яту частину грошей вона використала на телевізор, а десяту частину решти — на телефон. Яка вартість телефона?
Короткий запис
Усього  50000 грн
Телевізор  ?, 1/5 усього
Телефон  ?, 1/10 решти
Розв'язання

1) 50000 : 5 = 10000 (грн) – телевізор

2) 50000 – 10000 = 40000 (грн) – решта

3) 40000 : 10 = 4000 (грн)

Відповідь: вартість телефона 4000 гривень.

 
Завдання 496
Продовження ... Скільки грошей залишилося в господині після двох придбань?
Короткий запис
Усього  50000 грн
Телевізор  10000 грн
Телефон  4000 грн
Залишилося  ?
Розв'язання

1) 10000 + 4000 = 14000 (грн) – телевізор і телефон разом

2) 50000 – 14000 = 36000 (грн)

Відповідь: в господині залишилося 36000 гривень.

 
Завдання 497 Порядок дій
25000 + 6468 : 6 + 3960 : 4 = 27068
409  2 + 8448 : 8 + 1234 = 3108

 

 

 

_6468 | 6   

 6       1078

 _46

   42

   _48

     48

       0

_3960 | 4  

 36     990

 _36

   36

     0

+ 25000

    1078

   26078

+ 26078

      990

   27068

х 409

     2

  818

_8448 | 8    

 8        1056

 _44

   40

   _48

     48

       0

+ 818

 1056

 1874

+ 1874

   1234

   3108