Інші завдання дивись тут...

КРОК 67
Завдання 662
Поясни за схемами, що таке швидкість зближення і швидкість віддалення.
Швидкість зближення  це відстань, на яку наближаються об'єкти за одиницю часу.
Швидкість віддалення  це відстань, на яку віддаляються об'єкти за одиницю часу.
 
Завдання 663
234  1 = 234
133 : 133 = 1
12323 : 1 = 12323
20  20 = 400
987  0 = 0
0 : 567 = 0
Завдання 664
4 < 48 : 12 Хибне, бо 48 : 12 = 4
125  2 < 300 Істинне, бо 125  2 = 250, а 250 < 300 
175 – 29 > 145 Істинне, бо 175 – 29 = 146, а 146 > 145
200 : 2 > 10 Істинне, бо 200 : 2 =100, а 100 > 10
 
Завдання 665
Відстань між двома містами 528 км. Із них одночасно назустріч один одному виїхали два потяги і зустрілися через 4 год. Швидкість одного потяга — 78 км/год. З якою швидкістю рухався другий потяг?
Розв’язання
1) 528 : 4 = 132 (км/год)  швидкість зближення потягів
2) 132  78 = 54 (км/год)
Відповідь: швидкість другого потяга 54 км/год.
 
Завдання 666
Із двох міст назустріч одне одному одночасно виїхали два автомобілі і зустрілися через 3 години. Яка відстань між містами, якщо автомобілі рухалися зі швидкостями 56 км/год і 62 км/год?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

I

56 км/год

3 год

? км

II

62 км/год

Розв'язання

1) 56 + 62 = 118 (км/год) – швидкість зближення
2) 118  3 = 354 (км)
Відповідь: між містами 354 кілометри.
 
Завдання 667
З двох міст, відстань між якими 246 кілометрів, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі і зустрілися через 2 години. Один автомобіль рухався зі швидкістю 57 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

I

57 км/год

2 год

246 км

II

? км/год

Розв'язання

1) 246 : 2 = 123 (км/год)  швидкість зближення потягів
2) 123  57 = 66 (км/год)
Відповідь: швидкість другого автомобіля 66 км/год.
 
Завдання 668
З двох селищ одночасно назустріч один одному виїхали два мотоциклісти. Один із них рухався зі швидкістю 42 км/год, а швидкість другого — на 5 км/год більша, ніж швидкість першого. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між селищами 267 км?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

I

42 км/год

? год

267 км

II

?, на 5 км/год більша

Розв'язання

1) 42 + 5 = 47 (км/год)  швидкість II мотоцикліста

1) 42 + 47 = 89 (км/год)  швидкість зближення мотоциклістів
2) 267 : 89 = 3 (год)
Відповідь: мотоциклісти зустрінуться через 3 години.
 
Завдання 669
З одного пункту у протилежних напрямках виїхали 2 велосипедисти. Знайдіть відстань між ними через 30 хв, якщо швидкість одного 125 м/хв, а другого — 150 м/хв.

 

Швидкість

 Час 

Відстань

I

125 м/хв

30 хв

? м

II

150 м/хв

Розв'язання

1) 125 + 150 = 275 (м/хв) – швидкість віддалення велосипедистів
2) 275  30 = 8250 (м) = 8 км 250 м
Відповідь: між містами 8 км 250 м.
 
Завдання 670
Яку частину фігури зафарбовано? 1/2 і 1/4
 
КРОК 68
Завдання 671
Знайди швидкість руху птахів, якщо за 20 с кожен із них пролетів: 240 м 340 м 640 м 680 м.

Розв'язання

1) 240 : 20 = 20 (м/с)
2) 340 : 20 = 17 (м/с)
3) 640 : 20 = 32 (м/с)
4) 680 : 20 = 34 (м/с)
 
Завдання 672 Пригадайте, як течія річки впливає на рух на воді.
Рух за течією: швидкість течії допомагає руху.
Рух проти течії: швидкість течії заважає руху.
 
Завдання 673
Знайдіть швидкість катера за течією річки, якщо власна швидкість катера становить 30 км/год, а швидкість річки 4 км/год.
Короткий запис
vкатера = 30 км/год
vрічки = 4 км/год
vза течією  ?

Розв'язання

30 + 4 = 34 (км/год)
Відповідь: швидкість катера за течією річки 34 км/год.
 
Завдання 674
Знайдіть власну швидкість плавця, що пливе за течією річки зі швидкістю 16 км/год, якщо відомо, що швидкість річки становить 2 км/год.
Короткий запис
vза течією = 16 км/год
vрічки = 2 км/год
vплавця  ?

Розв'язання

16  2 = 14 (км/год)
Відповідь: власна швидкість плавця 14 км/год.
 
Завдання 675
Знайдіть швидкість човна за течією і проти течії річки, якщо його власна швидкість 40 км/год, а швидкість течії — 2 км/год.
Короткий запис
vчовна = 40 км/год
vтечії = 2 км/год
vза течією  ?
vпроти течії  ?

Розв'язання

1) 40 + 2 = 42 (км/год) – швидкість за течією річки
2) 40  2 = 38 (км/год) – швидкість проти течії річки
Відповідь: швидкість човна за течією річки 42 км/год, а проти течії річки 38 км/год.
 
Завдання 676
Відомо, що швидкість пароплава проти течії становить 42 км/год. Знайдіть швидкість за течією, якщо швидкість течії 5 км/год.
Короткий запис
vпроти течії = 42 км/год
vтечії = 5 км/год
vза течією  ?

Розв'язання

1) 42 + 5 = 47 (км/год) – власна швидкість пароплава
2) 47 + 5 = 52 (км/год)
Відповідь: швидкість пароплава за течією річки 52 км/год.
 
Завдання 677
Знайди швидкість човна проти течії, якщо швидкість за течією становить 32 км/год, а швидкість течії у 8 разів менша.
Короткий запис
vтечії = 32 км/год
vтечії  ? у 8 р. менша
vза течією  ?

Розв'язання

1) 32 : 8 = 4 (км/год) – швидкість течії річки
2) 32  4 = 28 (км/год) – власна швидкість човна
3) 28  4 = 24 (км/год)
Відповідь: швидкість човна проти течії річки 24 км/год.
 
Завдання 678
Власна швидкість катера 27 км/год. Швидкість течії 5 км/год. На скільки швидкість катера за течією більша за швидкість проти течії?
Короткий запис
vчовна = 27 км/год
vтечії = 5 км/год
vза течією  ? 
vпроти течії  ?
На скільки більша — ?

Розв'язання

1) 27 + 5 = 32 (км/год) – швидкість за течією річки
2) 27  5 = 22 (км/год) – швидкість проти течії річки
3) 32  22 = 10 (км/год)
Відповідь: на 10 км/год швидкість човна за течією річки більша, ніж проти течії річки.
 
Завдання 679
Швидкість судна за течією 20 км/год, а проти течії на 6 км/год менше. Знайди власну швидкість судна та швидкість течії.
Короткий запис
vза течією = 20 км/год
vпроти течії  ?, на 6 км/год менше
vсудна  ? 
vтечії  ?
Розв'язання
1) 20  6 = 14 (км/год) – швидкість проти течії річки
2) (20  14) : 2 = 3 (км/год) – швидкість течії річки
3) 20  3 = 17 (км/год) – власна швидкість судна
Відповідь: власна швидкість судна 17 км/год, а швидкість течії річки 17 км/год.
 
Завдання 680
Швидкість човна за течією 37 км/год, а проти — 35 км/год. Знайди швидкість течії річки.
Короткий запис
vза течією = 37 км/год
vпроти течії = 35 км/год
vтечії  ?
Розв'язання
(37  35) : 2 = 1 (км/год)
Відповідь: швидкість течії річки 1 км/год.
 
Завдання 681
Знайди швидкість човна у стоячій воді, якщо проти течії він пливе зі швидкістю 8 км/год, а швидкість течії 3 км/год. Яку відстань пройде човен за 3 години за течією?
Короткий запис
vпроти течії = 8 км/год
vтечії = 3 км/год
vчовна  ? 
За 3 год  ? км
Розв'язання
1) 8 + 3 = 11 (км/год) – швидкість човна
2) 11 + 3 = 14 (км/год) – швидкість за течією річки
3) 14  3 = 42 (км)
Відповідь: за течією річки човен пройде 42 км за 3 години.
 
Завдання 682
Проти течії катер пройшов за 6 год 144 км, а за течією — 104 км за 4 год. Знайди власну швидкість катера?
Короткий запис
Проти течії  за 6 год  144 км
Проти течії  за 4 год  104 км
v катера  ?
Розв'язання
1) 144 : 6 = 24 (км/год) – швидкість проти течії річки
2) 104 : 4 = 26 (км/год) – швидкість за течією річки
3) (24 + 26) : 2 = 25 (км/год)
Відповідь: власна швидкість катера 25 км/год.
 
Завдання 683
У Діанки є три вазони з квітами. Скільки є способів їх розставити на підвіконні?
Розв'язання
Нехай 1  це перший вазон, 2  це другий вазон, 3  це третій вазон, тоді маємо: 
123, 132, 213,231, 312, 321.
Відповідь: шість способів.
 
Завдання 684 Рівняння
(1028 – х) + 1009 = 2001 
(1028 – х) = 2001  1009
(1028 – х) = 992
х = 1028 – 992
х = 36
(х + 18) – 348 = 126
(х + 18) = 126 + 348
(х + 18) = 474
х = 474 – 18
х = 456
_ 2001
  1009
    992
_ 1028
    992
      36
+ 126
   348
   474
_ 474
    18
   456
19  (128 – х) = 2052  
128 – х = 2052 : 19
128 – х = 108
х = 128 – 108
х = 20
(х – 9)  48 = 5136
х – 9 = 5136 : 48
х – 9 = 107
х = 107 + 9
х = 116

_2052 | 19  

 19       108

 _152

   152

      0

_ 128
   108
     20

_5136 | 48  

 48       107

 _336

   336

      0

+ 107
      9
   116

  • Глеб
    Топ
    Советую этот сайт топ
    15 травня 2022 14:09