КРОК 13
Завдання 91
 c = с • а
 p – n  p = (m – n)  p
 (b  c) = ( b)  c

Завдання 92

1/9 + 3/9 = 4/9
1/9 + 5/9 = 6/9
1/5 + 2/5 = 3/5
2/5 + 2/5 = 4/5
2/8 + 4/8 = 6/8
2/8 + 2/8 = 4/8
1/6 + 1/6 = 2/6
1/8 + 4/8 = 5/8

Завдання 93 Порядок дій

220 – 200 : 20 = 220 – 10 = 210 
202 + (222 – 220) = 202 + 2 = 204
200  2 – 202 = 400 – 202 = 198
202  0 + 200 : 20 = 0 + 10 = 10
Завдання 94
Доберіть 2 числа замість х, щоб для них твердження були істинними.
Число х ділиться на 100. 100 : 100 = 1, 200 : 100 = 2
Число х більше 456, але менше, ніж 459. 457, 458
Добуток чисел х і 20 менше від 30. 0 • 20 = 0, 1 • 20 = 20
Остача від ділення числа х на 5 дорівнює 3. 8 : 5 = 1 (ост. 3), 13 : 5 = 2 (ост. 3)

 

Завдання 95
Склади вираз, за допомогою якого можна обчислити периметр зображеної фігури, та обчисли його значення.
4 + 1 + 3 + 2 + 6  (4  3) + (8  1 + 2) + 8 + 6 = 38 (м)
 
Завдання 96
У парку росте 100 дубів, беріз — на с більше, а кленів — стільки, скільки дубів і беріз разом. Склади вираз, щоб установити, скільки дерев росте в парку. Знайди його значення, якщо с = 23.
Короткий запис
Дубів  100 (д.)
Беріз  100 + с (д.)
Кленів  100 + 100 + с (д.)
Разом  ?
Вираз: 100 + 100 + с + 100 + 100 + с = 400 + с • 2
Якщо с = 23, тоді  400 + с • 2 = 400 + 23 • 2 = 400 + 46 = 446 (д.)
Відповідь: у парку росте 446 дерев.
 
Завдання 97
Якщо а = 200, тоді  а – 456 =  200 – 456 = 600 – 456 = 144
Якщо а = 300, тоді   а – 456 =  300 – 456 = 900 – 456 = 444
 
КРОК 14
Завдання 98 Рівняння
х + 1 = 5 + 2 + 2
х + 1 = 9
х = 9 – 1
х = 8
х + 2 = 5 + 5 + 1
х + 2 = 11
х = 11 – 2
х = 9

Завдання 99 Який розв’язок якому рівнянню відповідає?

 х = 140
х = 140 : 7
х = 20
х – 32 = 43
х = 43 + 32
х = 75
 х + 30 = 390
 х = 390 – 30
 х = 360
х = 360 : 2
х = 180
х : 9 = 20
х = 20 • 9
х = 180
100 : х = 5
х = 100 : 5
х = 20
125 – х = 90
х = 125 – 90
х = 35

Завдання 100

Розв’яжи задачі за допомогою рівняння. Коли Ілько купив книжку за 73 грн, то в нього залишилося 25 грн. Скільки грошей мав Ілько спочатку?
Розв'язання
х – 73 = 25
х = 25 + 73
х = 98
Відповідь: у Ілька спочатку було 98 гривень.
Якщо господиня всі зібрані помідори розкладе порівну у 8 ящиків, то в кожному буде по 12 кг. Скільки усього кілограмів помідорів зібрала господиня?
Розв'язання
х : 8 = 12
х = 12 • 8
х = 96
Відповідь: господиня зібрала 96 кілограмів помідорів.

 

Завдання 101 Які числа мають бути у порожніх комірках?
Зменшуване
333
123
280
700
101
975
484
408
Від’ємник
222
95
239
133
45
759
207
125
Різниця
111
28
41
567
56
216
277
283

Завдання 102 

Знайди всі значення змінної х, що діляться на 5, для яких нерівність 4  х < 79 буде істинною. х = 5, 10, 15

 

Завдання 103 Установіть, для якого круглого числа с істинною буде кожна з нерівностей.
1) 12  с < 300 і 34  с > 500
с = 20
2) 120 : с > 3 і 150 : с < 6
с = 30

Завдання 104

3х + 65 = 395
3х = 395  65
3х = 330
х = 330 : 3
х = 110
 (х + 42) = 350
х + 42) = 350 : 7
х + 42 = 50 
х = 50 – 42
х = 8 
(х – 17) : 5 = 29
х – 17 = 29 • 5
х – 17 = 145
х = 145 + 17
х = 162

КРОК 15

Завдання 105

Склади по дві рівності за кожною схемою.
50 + 50 = 100
100 + 100 = 200
220  100 = 120
100  60 = 40

Завдання 106

Обчисли 2 способами. Який для тебе зручніший?
(6 + 9)  60 = 15 • 60 = 900
(85 + 15) : 5 = 100 : 5 = 20
 50 + 17  50 = 150 + 850 = 1000
(510 – 210) : 30 = 300 : 3 = 100

 

Завдання 107 Розглянь рисунок. Яке із тверджень хибне?
AD — діаметр зеленого кола. Істинне
Кут АОМ — гострий. Істинне
На рисунку тільки один многокутник. Хибне
Кут МОD — тупий. Істинне
АВСDFK — ламана. Істинне

 

Завдання 108
Продовження ... Складіть істинне і хибне твердження до рисунка.
MN — діаметр червоного кола. Істинне
На рисунку декілька многокутників. Істинне
Кут АОМ — тупий. Хибне
Кут АОN — тупий. Істинне
Кут NОD — гострий. Істинне
Кут АОN — тупий. Істинне

 

Завдання 109
Лікарської ромашки зібрали у 4 рази більше, ніж календули. Подорожника зібрали у 2 рази більше, ніж календули. Усього зібрали 42 кг лікарських трав. Яку кількість рослин кожного виду зібрали?
Короткий запис
Усього — 42 кг
Ромашки  ?, у 4 рази більше, ніж подорожника
Подорожника  ?, у 2 рази більше, ніж подорожника
Подорожника  ?
Розв'язання
1-й спосіб
1) 1 + 4 + 2 = 7 (ч.) – всього частин
2) 42 : 7 = 6 (кг) – зібрали календули
3) 6 • 2 = 12 (кг) – зібрали ромашки
4) 6 • 4 = 24 (кг) – зібрали подорожника
2-й спосіб
х + 2 • х + 4 • х = 42
• х = 42
х = 42 : 7
х = 6 (кг) – зібрали календули
• х = 2 • 6 = 12 (кг) – зібрали ромашки
• х = 4 • 6 = 24 (кг) – зібрали подорожника
Відповідь: зібрали 6 кг календули, 12 кг ромашки, 24 кг подорожника.

 

Завдання 110
Продовження .... Склади й розв’яжи аналогічну задачу. Картоплі купили у 4 рази більше, ніж моркви. Буряка купили у 2 рази більше, ніж моркви. Усього купили 42 кг овочів. Яку кількість овочів кожного виду купили?
Короткий запис
Усього — 42 кг
Картоплі  ?, у 4 рази більше, ніж моркви
Буряка  ?, у 2 рази більше, ніж моркви
Моркви  ?
Розв'язання
1-й спосіб
1) 1 + 4 + 2 = 7 (ч.) – всього частин
2) 42 : 7 = 6 (кг) – купили моркви
3) 6 • 2 = 12 (кг) – купили буряка
4) 6 • 4 = 24 (кг) – купили картоплі
2-й спосіб
х + 2 • х + 4 • х = 42
• х = 42
х = 42 : 7
х = 6 (кг) – купили моркви
• х = 2 • 6 = 12 (кг) – купили буряка
• х = 4 • 6 = 24 (кг) – купили картоплі
Відповідь: купили 6 кг моркви, 12 кг буряка, 24 кг картоплі.

 

Завдання 111
240 : х = 8
х = 240 : 8
х = 30
 х = 240
х = 240 : 8
х = 30 

Завдання 112 Порядок дій

787  24  8 : 6  (850 + 150) : 5 = 555
1) 850 + 150 = 1000
2) 1000 : 5 = 200
3) 24 • 8 = 192
4) 192 : 6 = 32
5) 787 – 32 = 755
6) 755 – 200 = 555

 

Завдання 113
Виріж із паперу 3 однакові квадрати. Перегни кожен двічі так, щоб після розгортання утворилися 4 рівні частини. Якими фігурами є утворені частини у кожному випадку? Трикутники

 

КРОК 16
Завдання 114
Марко купив 3 однакові набори фарб. Установи вартість покупки, якщо ціна одного набору становить 63 грн.
Б 189 грн
63 • 3 = 189 (грн)

 

Завдання 115
Якою є остача від ділення 53 на 7?
Б 4
53 : 7 = 7 (ост. 4)

 

Завдання 116
Периметр ділянки прямокутної форми дорівнює 320 м. Знайди довжину цієї ділянки, якщо її ширина становить 50 м.
Б 110 м
320 : 2 – 50 = 110 (м)

 

Завдання 117
Установи послідовність виконання дій. Для першої аплікації потрібно 3 квітки жоржини, а для другої — у 2 рази більше. Одна квітка має а пелюсток. Скільки пелюсток мають усі квіти для двох аплікацій?
2) Скільки квіток потрібно для другої аплікації?
1) Скільки всього квіток потрібно для двох аплікацій?
3) Скільки пелюсток мають усі квіти для двох аплікацій?

 

Завдання 118 Установи відповідність між масами.
1) 1 ц 300 кг Б 400 кг
2) 1 ц 330 кг В 430 кг
3) 3 ц 20 кг  А 320 кг

 

Завдання 119 Обчисли значення виразів.
а) (40  12 + 256) : 4 – 84 = 100
1) 40 • 12 = 480
2) 480 + 256 = 736
3) 736 : 4 = 184
4) 184 – 84 = 100
б) 240 : (23  20 – 448) + 329 = 349
1) 23 • 20 = 460
2) 460 – 448 = 12
3) 240 : 12 = 20
4) 20 + 329 = 349

Завдання 120

а) 150 : х = 30
    х = 150 : 30
    х = 50
б) 782 – 3  х = 734
   3  х = 782 – 734
   3  х = 48
   х = 48 : 3
   х = 16