Інші завдання дивись тут...

КРОК 17

Завдання 121 Які числа «заховалися» за кожною фігурою?
7 • 8 = 56 
7 + 8 = 15
6 – 3 = 3
54 : 6 = 9

Завдання 122

На діаграмі зображено, як розподілені за кількістю дерева в саду. Дай відповідь на запитання:
1) Дерев якого виду в саду найбільше? Яблунів
2) Які види дерев разом становлять половину всіх дерев? Сливи і вишні
3) Чи є види дерев, кількість яких у саду однакова? Так, черешень і груш
4) Яких дерев у саду більше — вишень чи груш? Вишень
5) Які дерева становлять чверть усіх дерев? Сливи
6) Яких дерев разом стільки, скільки слив? Вишень, черешень і груш

 

Завдання 123
На відрізку АВ завдовжки 28 см позначено точки C і D такі, що АD = 17 см, ВC = 18 см. Зроби рисунок і знайди довжину відрізка CD.
А_________С________D___________B
Розв'язання
1) 17 + 18 = 35 (cм) – cума довжин AD i CB
2) 35 – 28 = 7 (cм)
Відповідь: довжина відрізка CD 7 сантиметрів.

 

Завдання 124
Маса 13 однакових зошитів дорівнює масі 3 однакових підручників і одного класного журналу. Маса одного зошита і одного підручника дорівнює масі журналу. Скільки зошитів урівноважує класний журнал?
Короткий запис
13 зошитів = 3 підручники + 1 журнал
1 зошит + 1 підручник = 1 журнал
Розв'язання
13 зошитів  3 підручники = 1 журнал, тому
13 зошитів  3 підручники = 1 зошит + 1 підручник
12 зошитів = 4 підручники
3 зошити = 1 підручник, отже, 1 журнал = 4 зошити
Відповідь: класний журнал урівноважує 4 зошити.

 

Завдання 125
Відповідь: А  4, Б  5, В  1, Г  2, Д  3

 

КРОК 18
Завдання 126  Множення натуральних чисел
12  4 = (10 + 2) • 4 = 10 • 4 + 2 • 4 = 40 + 8 = 48
23  3 (20 + 3) • 3 = 20 • 3 + 3 • 3 = 60 + 9 = 69
31  2 (30 + 1) • 2 = 30 • 2 + 1 • 2 = 60 + 2 = 62

 

Завдання 127 
Одна флешка за акцією коштує 73 грн. Блогер придбав 8 таких флешок. Установи вартість покупки.
Короткий запис
1 фл.  73 грн
8 фл.  ?
Розв'язання
х 73
    8
 584 (грн)
Відповідь: вартість покупки 584 гривні.

 

Завдання 128 Письмове множення
х 21
    4
   84
х 16
    3
   48
х 36
    3
 108
х 49
    5
 245

Завдання 129

Щодобовий раціон слона в умовах утримання, крім іншого, становить 39 кг сіна, 27 кг овочів і 10 кг підсушеного хліба. Скільки кожного продукту потрібно дати слону за тиждень?

Короткий запис
1 день  ?, 39 кг, 27 кг, 10 кг
7 днів  ?

Розв'язання

1) х 39
       7
    273 (кг) – потрібно сіна на тиждень
2) х 27
       7
    189 (кг) – потрібно овочів на тиждень
3) х 10
      7 
      70 (кг) – потрібно хліба на тиждень
Відповідь: слону на тиждень потрібно 273 кг сіна, 189 кг овочів, 70 кг хліба.

Завдання 130

х 13
    7
  91
х 14
    6
  84
х 51
    7
 357

Завдання 131

х 19
    4
  76
х 15
    9
 135
х 26
    5
 130
х 43
    7
 301
х 37
    8
 296

Завдання 132

Скільки коштують 5 іграшок, якщо ціна іграшки 14 грн?
Короткий запис
1 ігр.  14 грн
5 ігр.  ?
Розв'язання
х 14
    5
  70 (грн)
Відповідь: 5 таких іграшок коштують 70 гривнів.

 

Завдання 133 Рівняння
а) х : 4 = 68
   х = 68 • 4
   х = 272
б) х : 3 – 7 = 81
    х : 3 = 81 + 7
    х : 3 = 88
    х = 88 • 3
    х = 264
х 88
    3
 264

КРОК 19

Завдання 134
х 21
    4
  84
х 24
    7
 168
х 59
    8
 472

Завдання 135

Обчисли периметр кожного многокутника, кожна сторона якого 120 мм.
Розв'язання
1) 120 • 5 = 600 (мм) – периметр п'ятикутника
2) 120 • 6 = 720 (мм) – периметр шестикутника
3) 120 • 4 = 480 (мм) – периметр чотирикутника

 

Завдання 136, 137, 138
х 125
     3
  375
х 256
     3
  768
х 123
     7
  861
х 324
     3
  972
х 243
     3
  729
х 245
     4
  980

Завдання 139 Перевір, чи в рівновазі перебувають терези.

108   8  121    7 
140    6 = 168    5 
152    6  102   9
х 108
     8
  684
х 121
     7
  847
х 140
    6 
  840
х 168
     5
  840
х 152
     6
  912
х 102
     9
  918

Завдання 140

До обіду продали 24 кавуни, а після обіду — у три рази більше. На скільки кавунів більше продали після обіду, ніж до обіду?
Короткий запис
До обіду  24 к.
Після обіду  ?, у 3 рази більше. На скільки к. більше  ?
Розв'язання
1) 24 • 3 = 72 (к.) – продали після обіду
2) 72  23 = 48 (к.)
Відповідь: на 48 кавунів більше продали після обіду.

 

КРОК 20
Завдання 141 Продовж рівності, щоб утворилися закони множення.
(a + b)  c = а • с + b • c
 c =c • a
 (b  c) = ( b)  c

 

Завдання 142 Знайдіть добуток. Який закон слід використати?
х 103
     7
  721
х 104
     5
  520
х 201
     4
  804
х 405
     2
  810

Завдання 143 Збільш кожне число: у 4 рази; у 7 разів.

• 4 = 20
20 • 4 = 80
100 • 4 = 400
12 • 4 = 48
120 • 4 = 480
• 4 = 36
40 • 4 = 160
21 • 4 = 84
• 7 = 35
20 • 7 = 140
100 • 7 = 700
12 • 7 = 84
120 • 7 = 840
• 7 = 63
40 • 7 = 280
21 • 7 = 147

Завдання 144

11 • 2 = 22
11 • 3 = 33
11 • 4 = 44
11 • 6 = 66
11 • 8 = 88
11 • 9 = 99
111 • 5 = 555
111 • 3 = 333
111 • 4 = 444
111 • 6 = 666
111 • 8 = 888
111 • 7 = 777

Завдання 145

На платформу завантажили 3 двигуни для ракети. Знайди масу цих двигунів, якщо маса одного такого двигуна становить 133 кг.
Короткий запис
1 дв.  133 кг
3 дв.  ?
Розв'язання
х 133
     3
  399 (кг)
Відповідь: маса цих двигунів 399 кілограмів.

 

Завдання 146
На одній гілці росло 69 слив, а на іншій — у 3 рази менше. Скільки слив росло на обох гілках?
Короткий запис
— 69 сл.
II  ?, у 3 рази менше.
Разом  ?
Розв'язання
1) 69 : 3 = 23 (сл.) – росло на II гілці
2) 69 + 23 = 92 (сл.)
Відповідь: на обох гілках росло 92 сливи.

 

Завдання 147
х 143
     4
  572
х 112
     7
  784
х 173
     5
  865
х 154
     6
  924
х 268
     3
  804

Завдання 148

Розглянь малюнок і обчисли, скільки грошей заплатила власниця кав’ярні, якщо придбала 34 ложки і 25 виделок. Якою була решта з 1000 грн?
Короткий запис
Усього — 1000 грн
Виделки  ?, 25 шт. по 9 грн
Ложки — ?, 34 шт. по 8 грн
Решта  ?
Розв'язання
1) 25  9 = 225 (грн) – заплатили за виделки
2) 34  8 = 272 (грн) – заплатили за ложки
3) 225 + 272 = 497 (грн) – заплатили за ложки і виделки разом
4) 1000  497 = 503 (грн)
Відповідь: решта становить 503 гривень.

 

Завдання 149 Рівняння
x : 8 = 23
x = 23 • 8
x = 184
x : 6 = 23
x = 23 • 6
x = 138
x : 3 = 29
x = 29 • 3
x = 87
x : 5 = 16
x = 16 • 5
x = 80

Завдання 150

На склад привезли 5 машин овочів. У кожній машині було 26 ящиків капусти і 25 сіток цибулі. У кожному ящику було по 7 кг капусти, а в кожній сітці 6 кг цибулі. Скільки кілограмів капусти привезли на склад? А цибулі?
Короткий запис
1 м. — ?, 26 ящ., по 7 кг
5 м. — ? 
1 м.  ?, 25 с., по 6 кг
5 м. — ?
Розв'язання
1) 26  7 = 182 (кг) – капусти в 1 машині
2) 182  5 = 910 (кг) – капусти в 5 машинах
3) 25  6 = 150 (кг) – цибулі в 1 машині
4) 150  5 = 750 (кг) – цибулі в 5 машинах
Відповідь: решта становить 503 гривень.

 

Завдання 151 
Назви многокутники, усі кути яких прямі. Прямокутник, квадрат
Зобрази многокутник, усі кути якого гострі. Гострокутний трикутник
Виміряй його сторони і обчисли периметр.
Короткий запис
— 3 см
II — 3 см 
III  5 см
Периметр — ?
Розв'язання
3 + 3 + 5 = 11 (см)
Відповідь: периметр трикутника 11 сантиметрів.