Інші завдання дивись тут...

КРОК 39
Завдання 305
Мрійниця і Поспішайко порізали старі речі на квадрати зі стороною 1 дм. Із цих клаптиків зшили квадратні заготовки, щоб потім виготовити корисні речі. Установи, скільки таких квадратів містить кожна заготовка. Чотири квадрати
А всі разом? • 3 = 12 квадратів
 
Завдання 306
Продовження ... Знайди периметр кожної заготовки і периметр килимка, зшитого з 9 таких заготовок.
Розв'язання
1) 1 + 1 = 2 (дм) – сторона заготовки
2) 2  4 = 8 (дм) – периметр заготовки
3) 2  9 = 18 (дм) – довжина килимка
4) (2 + 18)  2 = 40 (дм) – периметр килимка
Відповідь: периметр кожної заготовки 8 дм, периметр килимка 40 дм.
 
Завдання 307
Розглянь фігури, зображені на клітинках 1 см × 1 см. Квадрат заштрихований угорі — одиничний квадрат. Установи, яку кількість одиничних квадратів містить кожна фігура.
4, 10, 18, 14, 12
 
Завдання 308
Продовження .... Яку площу мають фігури, зображені на малюнку у завданні 307?
S = 4 cм2
S = 10 cм2
S = 18 cм2
S = 14 cм2
S = 12 cм2

Завдання 309

Великі площі вимірюють у квадратних метрах (м2) і квадратних кілометрах (км2), а дуже малі — у квадратних міліметрах (мм2).
 
Завдання 310
Зобрази у зошиті квадрат зі стороною 10 см і поділи кожну його сторону на 10 рівних частин. Проведи через кожну утворену позначку горизонтальні й вертикальні лінії. Скільки квадратів утворилося? 100 квадратів
Площа великого квадрата: 10 см • 10 см = 100 см2
Площа маленького квадрата: 1 см • 1 см = 1 см2
Заповни пропуск: 1 дм2100 см2
 
КРОК 40
Завдання 311
Які одиниці вимірювання площі тобі відомі? мм2, см2, м2, км2
За допомогою цих одиниць вимірюють площу.
Площа прямокутника АВСD: • 4 • 1 см2 = 12 см2
 
Завдання 312
Знайди площу прямокутника, довжина якого дорівнює 10 см, а ширина — на 2 см менша.
Короткий запис
Довжина  10 см
Ширина  ?, на 2 см менша
Площа  ?
Розв'язання
1) 10  2 = 8 (cм) – ширина прямокутника
2) 10  8 = 80 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 80 см2.
 
Завдання 313
Розглянь план квартири. Обчисли площу кожного приміщення.
Розв'язання
1)  5 = 25 (м2) – площа вітальні
2)  4 = 12 (м2) – площа санвузла
3)  5 = 15 (м2) – площа спальні
4)  (5 – 4) = 3 (м2) – площа коридора
5)  3 = 9 (м2) – площа кухні
 
Завдання 314
Продовження .... На скільки площа найбільшого приміщення більша за площу кухні? У скільки разів площа коридору менша від площі спальні?
Розв'язання
1) 25 – 9 = 16 (м2) – на стільки більша найбільша площа за площу кухні 
2) 15 : 3 = 5 (м2) – у стільки разів площа коридору менша від площі спальні
 
Завдання 315
Ділянку квадратної форми, засаджену чорницями, обгородили сіткою. Знайди площу цієї ділянки, якщо на огорожу використали 120 м сітки.
Розв'язання
1) 120 : 4 = 30 (м) – сторона ділянки 
2) 30  30 = 900 (м2) – площа ділянки
 
Завдання 316 Порядок дій
280 + 160 – 324 – 16 = 440 – 324 – 16 = 116 – 16 = 100
732 – 364 + 198 – 166 = 368 + 198 – 166 = 566 – 166 = 400
751 – 431 + 264 – 284 = 320 + 264 – 284 = 584 – 284 = 300
835 – 136 – 292 + 113 = 699 – 292 + 113 = 407 + 113 = 520
 
Завдання 317
Побудуй прямокутник. Виміряй сторони й обчисли периметр і площу цього прямокутника.
Розв'язання
1) (4 + 2)  2 = 12 (см) – периметр прямокутника
2)  2 = 8 (см2) – площа прямокутника
 
КРОК 41
Завдання 318
Назви кожну фігуру і порівняй їх площі. Площі прямокутників більші від площі круга, квадрата, трикутника.
 
Завдання 319
Рекомендовано з’їдати до трьох плиток шоколаду на місяць. Скільки грамів шоколаду можна вживати щодня, якщо маса однієї плитки 100 г?
Короткий запис
30 дн.  ?, 3 пл. по 100 г
1 дн.  ?

Розв'язання

1) 100 • 3 = 300 (г) – рекомендовано шоколаду на місяць

2) 300 : 30 = 10 (г)

Відповідь: щодня можна вживати 10 грам шоколаду.

 
Завдання 320
Які гирі потрібно використати, щоб установити масу тварин?
1) 2 кг + 2 кг + 200 г + 200 г + 50 г = 4 кг 450 г
2) 5 кг + 3 кг + 20 г + 20 г + 5 г845 г
3) 5 кг + 5 кг + 5 кг +  5 кг + 1 кг + 200 г + 100 г21 кг 300 г
1) 5 кг + 5 кг + 3 кг + 200 г + 50 г13 кг 250 г
 
Завдання 321 Перетвори у кілограми.
2 ц 350 кг = 200 кг + 350 кг = 550 кг
7 ц 25 кг = 700 кг + 25 кг = 725 кг
2000 г = 2 кг
10 ц = 1000 кг

Завдання 322 За даними таблиці дай відповідь на запитання.

У скільки разів маса індика менша від маси страуса?
132 : 12 = 11 (разів)
На скільки кілограмів маса гусака менша від маси страуса?
132  8 = 124 (кг)
Скільки індиків і гусаків разом урівноважать одного страуса?
12  10 + 6 • 2  = 120 + 12 = 132 (кг)
 
Завдання 323 
Перевір, чи задовольняють числа 54, 97, 125, 192 подані нижче нерівності.
201 – а < 328 : 4
201 – 54 < 328 : 4, 147 < 82 Хибне
201 – 97 < 328 : 4, 104 < 82 Хибне
201 – 125 < 328 : 4, 76 < 82 Істинне
201 – 192 < 328 : 4, 9 < 82 Істинне
18 + а > 35  3
18 + 54 > 35  3, 72 > 105, Хибне
18 + 97 > 35  3115 > 105, Істинне
18 + 125 > 35  3143 > 105, Істинне
18 + 192 > 35  3210 > 105, Істинне

Завдання 324

Скільки півлітрових банок води можна влити в кожну з ємностей?
Короткий запис
1 б.  500 мл
? б.  1 л
? б.  3 л
? б.  7 л

Розв'язання

1 л  = 1000 мл, 3 л = 3000 мл, 7 л = 7000 мл

1) 1000 : 500 = 2 (б.) – можна влити в ємність 1 л

2) 3000 : 500 = 6 (б.) – можна влити в ємність 3 л

3) 7000 : 500 = 14 (б.) – можна влити в ємність 7 л

 
Завдання 325
У трьох цистернах 284 л рідини. Скільки літрів рідини у кожній цистерні, якщо у першій і другій 165 л, а в другій і третій — 147 л?
Короткий запис
Усього  284 л
I i II  165 л
II i III  147 л
 ?, II  ?, III  ?

Розв'язання

1) 284  165 = 119 (л) – у III цистерній

2) 147  119 = 28 (л) – у II цистерній

3) 165  28 = 137 (л) – у I цистерній

Відповідь: у першій цистерні 137 л рідини, у другій цистерні 28 л рідини, у третій цистерній 119 л рідини.

 
(2 ц 47 кг + 5 ц 3 кг) : 50 = (247 кг + 503 кг) : 50 = 750 кг : 50 = 15 кг
(1 ц 4 кг + 7 ц 9 кг) : 3 = (104 кг + 709 кг) : 3 = 813 кг : 3 = 271 кг
(2 ц 47 кг + 5 ц 3 кг) : 25 кг = (247 кг + 503 кг) : 25 кг = 750 кг : 25 кг = 30
+ 247
   503
   750

_750 | 50  

 50       15 

_250

  250

     0 

+ 104
   709
   813

_813 | 3   

 6       271 

_21

  21

    _3

      3

      0

+ 247
   503
   750

_750 | 25 

 75      30 

   0

КРОК 42

Завдання 327
Маса піци 1 кг 200 г. Установи масу піци на кожній тарілці.
Розв'язання
1 кг 200 г = 1200 г
1) 1200 : 8 = 150 (г) – маса 1 куска
2) 150  3 = 450 (г) – маса 3 кусків
3) 150  4 = 600 (г) – маса 4 кусків
 
Завдання 328
Продовження ... Установи вартість піци на кожній тарілці, якщо ціна цілої піци становить 200 грн.
Розв'язання
1) 200 : 8 = 25 (грн) – коштує 1 кусок
2) 25  3 = 75 (грн) – коштує 3 куски
3) 25  4 = 100 (грн) – коштує 4 куски
 
Завдання 329
Одна сторона прямокутника є стороною квадрата. Чи можна встановити, яка фігура має більшу площу? Аби полегшити виконання завдання, уяви чи зобрази такі фігури.
Розв'язання
1) 4  2 = 8 (см2– площа прямокутника
2)  2 = 4 (см2– площа меншого квадрата
3)  4 = 16 (см2– площа більшого квадрата
 
Завдання 330
На діаграмі зображено кількість дітей, яким зробили щеплення в одному з медичних кабінетів протягом одного тижня.
а) Коли було зроблено 40 щеплень? У п'ятницю
б) У які дні була найменша різниця між кількістю щеплень? У вівторок  і п'ятницю
в) У скільки разів більше щеплень було зроблено у вівторок, ніж у середу?
60 : 20 = 3 (рази)
г) Скільки всього щеплень було зроблено за тиждень у цьому кабінеті?
70 + 60 + 20 + 80 + 40 = 270 (щ.)
 
Завдання 331
Продовження ... За допомогою діаграми поставте своє запитання сусідові/сусідці і перевірте відповідь.
а) Коли було зроблено 80 щеплень?
б) У які дні була найбільша різниця між кількістю щеплень?
в) У скільки разів більше щеплень було зроблено у четвер, ніж у середу?
 
Завдання 332 Відповіді подай у метрах.
24 дм 7 см + 5 дм 3 см = 29  дм 10 см = 30 дм = 3 м
12 дм 2 см + 7 дм 8 см = 19  дм 10 см = 20 дм = 2 м  
100 мм + 30 дм 90 см = 10 см + 30 дм 90 см = 30 дм 100 см = 40 дм = 4 м
5 м 40 см + 1 м 9 дм 70 см = 6 м 9 дм 110 см = 6 м 20 дм = 8 м
 
Завдання 333
Накресли відрізок довжиною 6 см.
Чи можна сполучити кінці відрізка ламаною, довжина якої дорівнює 10 см? Можна
А якщо довжина ламаної дорівнює 5 см 5 мм? Не можна
Зроби висновок. Довжина ламаної повинна бути більшою, ніж довжина відрізка.
 
Завдання 334
Виріж із цупкого паперу прямокутний трикутник. Розріж його на 2 трикутники так, щоб утворилося 2 трикутники — гострокутний і тупокутний.
 
КРОК 43
Завдання 335 Перевір, чи істинні твердження кожного. Істинні
1 тиждень = 7 діб
1 рік = 12 місяців
1 рік = 365 днів
1 хв = 60 с
1 год = 60 хв
1 доба = 24 год

Які прилади для визначення часу ти бачиш на малюнках? Календар, годинник

 
Завдання 336
Днів узимку в невисокосний рік: 31 + 28 + 31 = 90 (дн.)
Днів узимку в високосний рік: 31 + 29 + 31 = 91 (дн.)
 
Завдання 337
Скільки днів між 3 липня і 15 серпня? 31 – 3 + 14 = 42 (дн.)
 
Завдання 338
Матч було продовжено на 10 хвилин. Скільки це у секундах? 10 хв = 60 с • 10 = 600 с
 
Завдання 339
Діана вчила вірш і включила секундомір. Вона вивчила вірша за 200 с. Скільки це у хвилинах?
200 с = 180 с + 20 хв = 3 хв 20 с 
х 17
    5
  85
х 23
  11
  23
 23 
 253
х 47
    9
 423
х 51
  12
 102
 51 
 612

Завдання 341

Усі події, що подані у таблиці, розпочались о 9:30. Час закінчення кожної події занесено у таблиці. Знайди тривалість кожної події.
Подія
Час закінчення
Тривалість події
Пробіжка
Екскурсія
Змагання
9:55
10:15
10:05
9 год 55 хв – 9 год 30 хв = 25 хв
10 год 15 хв – 9 год 30 хв = 45 хв
10 год 5 хв – 9 год 30 хв = 35 хв
Друк 3D-деталі 10:40
Зустріч у кафе 12:00
Мультфільм 11:10
10:40
12:00
11:10
10 год 40 хв – 9 год 30 хв = 1 год 10 хв
12 год – 9 год 30 хв = 2 год 30 хв
11 год 10 хв – 9 год 30 хв = 1 год 40 хв

Завдання 342

О 18:00 до Мрійниці прийдуть гості. Вона вирішила для них спекти торт. За рецептом на його приготування знадобиться 40 хв. О котрій годині Мрійниці треба розпочати приготування?
Короткий запис
Закінчення  18 год
Тривалість  40 хв
Початок  ?
Розв'язання
18 год – 40 хв = 17 год 60 хв – 40 хв = 17 год 20 хв
Відповідь: розпочати приготування треба о  17 год 20 хв.