Інші завдання дивись тут...

КРОК 44
Завдання 343
Відстань від класу до їдальні 180 м. Яку відстань пройде учень, який піде після уроку за пиріжком в їдальню і повернеться назад у клас? 180 + 180 = 360 (м)
 
Завдання 344, 345 Поясни, що означає кожне із тверджень.
«Гепард біжить зі швидкістю 80 км/год», тобто гепард біжить 80 км за 1 год
«Швидкість сокола 95 м/c», тобто сокол летить 95 м за 1 с
«Швидкість черепахи 1 м/хв», тобто черепаха долає 1 м за 1хв
 
Завдання 346
Квадрокоптер пролітає 6 м за 3 с. Яка його швидкість? 6 : 3 = 2 (м/с)
 
Завдання 347 Яка швидкість Поспішайка, якщо він:
а) пробігає 300 м за пів хвилини (30 с); 300 : 30 = 10 (м/с)
б) проходить 200 м за дві хвилини? 200 : 2 = 100 (м/хв)
 
Завдання 348 Знайдіть швидкість за даними таблиць.

Відстань

Час

Швидкість

Відстань

Час

Швидкість

144 м

700 км

825 м

12 с

2 год

15 хв

144 : 2 = 72 (м/с)

700 : 2 = 350 (км/год)

825 : 15 = 55 (м/хв)

96 м

576 см

578 км

16 хв

48 с

17 год

96 : 16 = 6 (м/хв)

576 : 48 = 12 (см/с)

578 : 17 = 34 (км/год)

Завдання 349

Поспішайко: «Мрійнице, швидше наздоганяй мене!» Чия швидкість більша — Мрійниці чи Поспішайка? Поспішайка.
 
Завдання 350 Порівняйте значення швидкостей.
109 м/хв < 135 м/хв
4 м/хв < 4 м/с
30 см/с > 3 cм/c
65 м/год < 39 км/год

Завдання 351

Улітку за день три вівці випивають 15 л води. Скільки води знадобиться 10 таким вівцям на тиждень?
Короткий запис
3 в., 1 дн.  15 л
10 в., 7 дн.  ?
Розв'язання
1) 15 : 3 = 5 (л) – випиває води 1 вівця за 1 день
2) 5  10 = 50 (л) – випивають води 10 вівців за 1 день
3) 50  7 = 350 (л) – випивають води 10 вівців за 7 днів
Відповідь: 10 таким вівцям на тиждень знадобиться 350 л води.
 
Завдання 352
Якими приладами вимірюють відстань і час? Лінійка, рулетка, годинник
Чи є прилад, яким вимірюють швидкість? Анемометр
 

х 452

     2

  904

_452 | 2    

 4       226

 _5

   4

  _12

    12

      0

х 108

     9

  972

_108 | 9  

   9     12

  _18

    18

      0

Завдання 254 Порівняйте значення виразів.

10  15 < 19, бо 150 < 133
16  20 < 963 : 3, бо 320 < 321
400 : 5 = 320 : 4, бо 80 = 80
324 : 12 = 297 : 11, бо 27 = 27

КРОК 45

Завдання 355
На малюнку 4 кола і 5 кругів
 
Завдання 356 Які із тверджень істинні?
Є 2 круги, що мають однакові радіуси. Істинне
Діаметр зеленого кола дорівнює радіусу рожевого. Хибне
Радіус синього кола удвічі більший, ніж радіус рожевого. Істинне
Найбільшу площу має зелений круг. Хибне
Найменшу площу має синій круг. Хибне
 
Завдання 357
Одиниці вимірювання швидкості: км/год, км/хв, км/с, м/хв, м/с
Приладами вимірювання швидкості: анемометр
 
Завдання 358
Ольга за 4 хв пропливла 200 м. Установи її швидкість.
Короткий запис
Час  4 хв
Відстань  200 м
Швидкість  ?
Розв'язання
200 : 4 = 50 (м/хв)
Відповідь: швидкість Ольги 50 м/хв.
 
Завдання 359
Микола пробігає 240 м за 60 с. Знайди його швидкість.
Короткий запис
Час  60 c
Відстань  240 м
Швидкість  ?
Розв'язання
240 : 60 = 4 (м/с)
Відповідь: швидкість Миколи 4 м/с.
 
Завдання 360
Поспішайко на гіроскутері поїхав до свого друга, що живе за 1000 м від нього. З якою швидкістю їхав Поспішайко, якщо на початку і в кінці шляху він подивився на годинник?
Короткий запис
Час  з 10 год 10 хв до 10 год 12 хв
Відстань  1000 м
Швидкість  ?
Розв'язання
1) 10 год 12 хв  10 год 10 хв = 2 хв – час в дорозі
2) 1000 : 2 = 500 (м/хв)
Відповідь: Поспішайко їхав зі швидкістю 500 м/хв.
 
Завдання 361
Вантажівка за 8 год проїхала 280 км, а легковий автомобіль подолав цю відстань за 4 год. У скільки разів швидкість вантажівки менша за швидкість легкового автомобіля?
 
Швидкість
Час
Відстань
Вантажівка
?
У скільки разів менша?
8 год
280 км
Автомобіль
?
4 год 280 км

Розв'язання

1) 280 : 8 = 35 (км/год) – швидкість вантажівки
2) 280 : 4 = 70 (км/год) – швидкість автомобіля
3) 70 : 35 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази швидкість вантажівки менша за швидкість легкового автомобіля.
 
Завдання 362
Зменшуване
23
312
280
707
401
975 851 141
Від’ємник
11
95 239 140 145 759 274 125
Різниця
12 217 41 567 256 216 577 16

Завдання 363

Робот рухається зі сталою швидкістю 12 м/хв. Розглянь рисунок і встанови, яку відстань пройде робот за 5 хв? А за 10 хв?
Короткий запис
1 хв  12 м
5 хв  ?
10 хв  ?
Розв'язання
1) 12  5 = 60 (м) – пройде робот за 5 хв
2) 12  10 = 120 (м) – пройде робот за 10 хв
 
Завдання 364
Заєць біг зі швидкістю 320 м/хв. Яку відстань він подолав за 2 хв?
Швидкість
Час
Відстань
320 м/хв
2 хв
? м

Розв'язання

320  2 = 640 (м)
Відповідь: заєць подолав 640 метрів.
 
КРОК 46
Звдання 365
Назви кожну з фігур. Куля, куб, піраміда, конус, циліндр
 
Завдання 366
Продовження ... У розрізі конуса може утворитися прямокутник. У розрізі циліндра може утворитися круг.
 
Завдання 367 Знайди радіус кулі у глобусі.
Розв'язання
1) 64 – 12 = 52 (см) – діаметр кулі в глобусі
2) 52 : 2 = 26 (см) – радіус кулі в глобусі
Відповідь: радіус кулі в глобусі 26 сантиметрів.
 
Завдання 368
Яка висота циліндра, якщо радіус кульки 25 мм?
Розв'язання
1) 25  2 = 50 (мм) – діаметр кульки
2) 50  4 = 200 (мм)
Відповідь: висота циліндра 200 мм.
 
Завдання 369 Які значення величин мають бути у порожніх комірках?
Швидкість
Час
Відстань
1
2
3
4
24 м/с
300 : 3 = 100 (м/хв)
240 : 4 = 60 (км/год)
6 км/год
5 c
3 хв
4 год
12 год
24 • 5 = 120 м
300 м
240 км
6 • 12 = 72 км

Завдання 370

Швидкість равлика 5 см/хв. За скільки секунд він подолає відстань від землі до квітки соняшника, якщо довжина його стовбура 105 см?
Швидкість
Час
Відстань
5 см/хв
? хв
105 см

Розв'язання

105 : 5 = 21 (хв)
Відповідь: за 21 хвилину равлик подолає відстань від землі до квітки соняшника.
 
Завдання 371 Порядок дій
200 – 57 : 3 = 200 – 19 = 181
104 + 96 : 8 = 104 + 12 = 116
(92 : 4 – 84 : 7)  30 = (23 – 12) • 30 = 11 • 30 = 330
 
Завдання 372
Швидкість човна 15 км/год. Він подолав відстань 30 км. Скільки часу він рухався?
Короткий запис
Швидкість  15 км/год
Відстань  30 км
Час  ?
Розв'язання
30 : 15 = 2 (год)
Відповідь: човен рухався 2 години.
 
Завдання 373
Швидкість дрона 200 м/хв. Він рухався 3 хв. Яку відстань він подолав?
Короткий запис
Швидкість  200 м/хв
Час  3 хв
Відстань  ?
Розв'язання
200  3 = 600 (м)
Відповідь: дрон подолав 600 кілометрів.
 
Завдання 374
За 3 год лижник подолав відстань 51 км. Яка швидкість лижника?
Короткий запис
Відстань  51 км
Час  3 год
Швидкість  ?
Розв'язання
51 : 3 = 17 (км/год)
Відповідь: швидкість лижника 17 км/год.
 
Завдання 375
Відстань від вулика до акації 800 м. Бджола пролетіла її зі швидкістю 400 м/хв, а назад — зі швидкістю 200 м/хв. Скільки часу витратила бджола на політ від вулика до акації, а скільки — у зворотному напрямку? Чому назад бджола летить повільніше?
  Швидкість
Час
Відстань
Прямий напрямок
400 м/хв
?
800 м
Зворотній напрямок
200 м/хв
?
800 м

Розв'язання

1) 800 : 400 = 2 (хв) – триває політ у прямому напрямку
2) 800 : 200 = 4 (хв) – триває політ у зворотному напрямку
Відповідь: 2 хв бджола летить до акації і 4 хв у зворотному напрямку.
 
Завдання 376
Виріж із паперу прямокутний трикутник, квадрат і півкруг. Візьми 3 соломинки і зроби моделі, зображені справа. Обертай кожну з них по черзі й установи, які фігури утворюються. Круг, круг, точка