КРОК 55 
Завдання 475
Назви плоскі геометричні фігури, що є частиною зображених на малюнку об’ємних:
точка, чотирикутник, квадрат, трикутник, многокутник, коло
 
Завдання 476
60000 – 20000 = 40000
42000 + 34000 = 76000
10000 + 50000 = 60000
88000 – 41000 = 47000

Завдання 477 Знайди значення виразу:

а) якщо а = 106, тоді (156 – а) + 44 = (156 – 106) + 44 = 50 + 44 = 94
б) якщо а = 98, тоді (156 – а) + 44 = (156 – 98) + 44 = 58 + 44 = 102
 
Завдання 478 Прочитай числа
33310  тридцять три тисячі триста десять
28748  двадцять вісім тисяч сімсот сорок вісім
20900  двадцять тисяч дев'ятсот
13823  тринадцять тисяч вісімсот двадцять три
8097  вісім тисяч дев'яносто сім
 
Завдання 479
Найбільшу площу має Одеська область, а найменшу — Чернівецька область.
 
Завдання 480
Запиши кожне з поданих нижче чисел як суму розрядних доданків.
3528 = 3000 + 500 + 20 + 8
27203 = 20000 + 7000 + 200 + 3
69169 = 60000 + 9000 + 100 + 60 + 9
53345 = 50000 + 3000 + 300 + 40 + 5
67890 = 60000 + 7000 + 800 + 90
 
Завдання 481 Запиши кожну суму як одне число.
30000 + 1000 + 600 + 40 + 3 = 31643
60000 + 9000 + 70 + 4 69074
20000 + 3000 + 700 + 4 23704
 
Завдання 482 Продовжте лічбу.
330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420
1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500,  7500, 8500, 9500
11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000
 
Завдання 483 Запиши по 2 різні числа і прочитай їх.
1) Чотирицифрові, записані однією цифрою. 4444, 5555
2) П’ятицифрові, записані різними цифрами. 12345, 56789
3) Чотирицифрові, записані різними цифрами. 9012, 4679
4) П’ятицифрові, записані однією цифрою. 99999, 11111
 
12203 = 1 дес. тис., 2 тис., 2 сот, 3 од.
88678 = 8 дес. тис., 8 тис., 6 сот, 7 дес., 8 од.
29369 = 2 дес. тис., 9 тис., 3 сот, 6 дес., 9 од.
35435 = 3 дес. тис., 5 тис., 4 сот, 3 дес., 5 од.
64895 = 6 дес. тис., 4 тис., 8 сот, 9 дес., 5 од.
 
Завдання 485
24 тис. > 14 тис.
Істинне тверження
24000 < 34000
Істинне твердження
35 тис. > 53 тис.
Хибне твердження
43000 < 34000
Хибне твердження
Завдання 486
Виступи спортсменів із 25 команд розбили на два дні. У кожній команді однакова кількість спортсменів. Першого дня виступило на 5 команд і на 90 спортсменів більше, ніж другого. Скільки спортсменів виступило першого і другого дня?
   У 1 команді
Кількість команд
Усього спортсменів
I
?, однакова
 
?, на 5 більше
25 
?, на 90 більше 
II
?
?

Розв'язання

1) 90 : 5 = 18 (сп.) – у 1 команді
2) 18  25 = 450 (сп.) – усього спортсменів 
3) 450  90 = 360 (сп.) – порівно в кожній команді
4) 360 : 2 = 180 (сп.) – виступило II дня
5) 180 + 90 = 270 (сп.) – виступило I дня
Відповідь: першого дня виступила 270 спортсменів, другого дня — 180 спортсменів.
 
Завдання 487 Рівняння
760 – х = 435 + 45
760 – х = 480
х = 760 – 480
х = 280
512 : 8 + х = 775
64 + х = 775
х = 775 – 64
х = 711
Завдання 488 Порівняй значення виразів.
717 – 353 > 30  12
67 – 44 = 345 : 15
_ 717
   353
   364
х 12
    30
  360
_ 67
   44
   23

_345 | 15  

 30      23

 _45

   45

     0

КРОК 56
Завдання 489
Число 384 400 містить всього 6 цифр
 
Завдання 490
Продовження ... Середній радіус Землі 6371 км, а Місяця — 1737 км. Прочитай ці числа. Яке з них більше?
6371 шість тисяч триста сімдесят один
1737 одна тисяча сімсот тридцять сім
6371 > 1737
Завдання 491
Прочитай і поясни, як утворюються шестицифрові числа.
99 тис. + 1 тис. = 100 тис. = 100 000 — сто тисяч
99 тис. + 2 тис. = 101 тис. = 101 000 — сто одна тисяча
99 тис. + 3 тис. = 102 тис. = 102 000 — сто дві тисячі
99 тис. + 4 тис. = 103 тис. = 103 000 — сто три тисячі
 
Завдання 492
На столі лежить пачка грошей, що містить 100000 грн. Щохвилини до неї додають пачку в 10000 грн. Назви суми, які будуть утворюватися щохвилини протягом 12 хв.
100000 + 10000 = 110000 (грн) – буде за 1 хв
100000 + 10000 = 120000 (грн) – буде за 2 хв
100000 + 10000 = 130000 (грн) – буде за 3 хв
100000 + 10000 = 140000 (грн) – буде за 4 хв
100000 + 10000 = 150000 (грн) – буде за 5 хв
100000 + 10000 = 160000 (грн) – буде за 6 хв
100000 + 10000 = 170000 (грн) – буде за 7 хв
100000 + 10000 = 180000 (грн) – буде за 8 хв
100000 + 10000 = 190000 (грн) – буде за 9 хв
100000 + 10000 = 200000 (грн) – буде за 10 хв
100000 + 10000 = 210000 (грн) – буде за 11 хв
100000 + 10000 = 220000 (грн) – буде за 12 хв
 
Завдання 493
345 783 — триста сорок п’ять тисяч сімсот вісімдесят три
785 127 — сімсот вісімдесят п’ять тисяч сто двадцять сім
 
Завдання 494
271508  двісті сімдесят одна тисяча п'ятсот вісім
459261  чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят один
803073  вісімсот три тисячі сімдесят три
 
Завдання 495
Які числа зашифровано на малюнках? 1) 131134, 2) 231423, 3) 351434, 4) 541354
 
Завдання 496
"Сусіди" числа 205239: 205238 і 205240
"Сусіди" числа 434375: 434374 і 434376
"Сусіди" числа 399990: 399989 і 399991
"Сусіди" числа 370601: 370600 і 370602
"Сусіди" числа 156551: 156550 і 156552
"Сусіди" числа 724570: 724569 і 724571
"Сусіди" числа 517800: 517799 і 517801
"Сусіди" числа 401240: 401239 і 401241
 
Завдання 497
В одній школі 5 четвертих класів, а в іншій — 4. У кожному класі учнів порівну, а всього в усіх четвертих класах навчається 270 учнів. Скільки четверокласників навчається у кожній школі?
   У 1 класі
Кількість класів
Усього учнів
?, однакова
 
5
270
II
4
?

Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (кл.) – всього класів
2) 270 : 9 = 30 (уч.) – учнів в 1 класі 
3) 30  5 = 150 (уч.) – навчається у I школі
4) 30  4 = 120 (уч.) – навчається у II школі
Відповідь: у першій школі навчається 150 учнів, другого дня — 120 учнів.
 
КРОК 57
Завдання 498
Яким одним словом можна назвати усі зображені нижче фігури? Паралелепіпеди
 
Завдання 499
Продовження ... На скільки груп їх можна поділити? На дві групи
1) за формою (паралепіпед, куб); 2) за кольором.
 
Завдання 500
Трицифрові (876, 109), чотирицифрові (2345, 8765, 9009, 5678), п'ятицифрові (12345, 87654, 88888), шестицифрові (100001, 111111)
 
Завдання 501 Заповни пропуски.
Найменше п’ятицифрове число 10000 , оскільки 10000 – 1 = 9999
Найбільше п’ятицифрове число 99999, оскільки 99999 + 1 = 100000
Найменше шестицифрове число 100000 , оскільки 100000 – 1 = 99999
Найбільше шестицифрове число 999999, оскільки 999999 + 1 = 1000000 — містить 7 цифр.
1000000 — це один мільйон.
 
Завдання 502 Запиши по 2 різні числа і прочитай їх.
1) Шестицифрові, записані однією цифрою. 111111, 222222
2) П’ятицифрові, записані різними цифрами. 12345, 98765
3) Шестицифрові, записані різними цифрами. 456789, 567890
4) П’ятицифрові, записані однією цифрою. 77777, 99999
 
Завдання 503
400 + 300 = 700
500 + 200 = 700
40000 + 30000 = 70000
50000 + 40000 = 90000
400000 + 300000 = 700000
500000 + 200000 = 700000
Завдання 504
70 – 50 = 20
40 – 10 = 30
70000 – 50000 20000
40000 – 10000 30000
7000000 – 5000000 = 2000000
4000000 – 1000000 = 3000000
Завдання 505
400000 + 200000 = 600000
670000 – 600000 = 70000
800000 – 30000 = 770000
150000 + 250000 = 400000
Завдання 506 Добери три числа, які перетворюють нерівність
12  х + 29 > 92, для х = 6, 7, 8
 
Завдання 507
З однієї ділянки зібрали 124 ящики помідорів, а з другої — 203 ящики. Скільки кілограмів помідорів зібрали з кожної ділянки, якщо з першої ділянки помідорів зібрали на 948 кг менше?
   У 1 ящику
Кількість ящиків
Загальна маса
?, однакова
 
124
?, на 948 кг менше 
II
203
?

Розв'язання

1) 203  124 = 79 (ящ.) – на стільки менше зібрали з I ділянки
2) 948 : 79 = 12 (кг) – маса 1 ящику 
3) 12  124 = 1488 (кг) – зібрали з I ділянки
4) 12  203 = 2436 (кг) – навчається у II школі
Відповідь: з першої ділянки зібрали 1488 кг, з другої ділянки — 2436 кг.
 
Завдання 508
Скільки шишок принесли Мрійниця і Поспішайко для виготовлення поробок, якщо дівчинка принесла на 3 шишки більше, а разом у них була 21 шишка?
Короткий запис
Мрійниця — ?, на 3 ш. більше 
Поспішайко  ?
Разом  21 ш.

Розв'язання

1) 21  3 = 18 (ш.) – було порівно
2) 18 : 2 = 9 (ш.) – було в Поспішайка 
3) 9 + 3 = 12 (ш.) – було в Мрійниці
Відповідь: у Поспішайка було 8 шишок, а в Мрійниці було 12 шишок.
 
КРОК 58
Завдання 509
Для запису будь-якого шестицифрового числа використовують 10 цифр.
 
Завдання 510
У десятковій системі числення одна й та сама цифра має різні значення залежно від того, на якому місці вона стоїть.
201508 двісті одна тисяча п'ятсот вісім
730070 сімсот тридцять тисяч сімдесят
 
Завдання 511 Прочитай числа і скажи, що означає цифра 1 в кожному числі.
У записі числа 321 — 1 означає число одиниць
У записі числа 100 — 1 означає число сотень
У записі числа 23123 — 1 означає число сотень
У записі числа 918273 — 1 означає число десятків тисяч
У записі числа 10000 — 1 означає число десятків тисяч
У записі числа 11 — 1 означає число одиниць, число десятків
У записі числа 1234 — 1 означає число тисяч
У записі числа 1000 — 1 означає число тисяч
У записі числа 2120 — 1 означає число сотень
 
Завдання 512 Прочитай і поясни рівності.
10 од. = 1 дес.
10 дес. = 1 сот.
10 сот. = 1 тис.
10 тис. = 1 дес. тис.
10 дес. тис. = 1 сот. тис.
10 сот. тис. = 1 мільйон (1000000)
 
Завдання 513
Відрізняються: кількістю цифр, порядком запису цифр
Спільне: у запису чисел є однакові цифри, у записі чисел є цифра 0
 
Завдання 514 Яким стане і як зміниться число 5000, якщо:
а) відкинути один нуль; 500, число зменшилося у 10 разів
б) відкинути три нулі; 5, число зменшилося у 1000 разів
в) дописати праворуч два нулі; 500000, число збільшилося у 100 разів
г) дописати праворуч три нулі? 5000000, число збільшилося у 1000 разів
 
Завдання 515
• 100 одиниць — це 10 десятків, або 1 сотня; Істинне твердження
• 1000 одиниць — це 100 десятків, або 10 сотень, або 1 тисяча; Істинне твердження
• 100000 одиниць — це 10000 десятків, або 1000 сотень, або 100 тисяч. Істинне твердження
 
Завдання 516 Запишіть числа як суму розрядних доданків.
203445 = 200000 + 3000 + 400 + 40 + 5
270321 = 200000 + 70000 + 300 + 20 + 1
569916 = 500000 + 60000 + 9000 + 900 + 10 + 6
153340 = 100000 + 50000 + 3000 + 300 + 40
367809 = 300000 + 60000 + 7000 + 800 + 9
 
Завдання 517 Запиши кожну суму як одне число.
700000 + 50000 + 3000 + 600 + 40 + 7 = 753647
30000 + 40000 + 5000 + 600 + 70 + 8 = 345678
 
Завдання 518
Перша маршрутка була у дорозі 4 год, а друга — 6 год. Маршрутки їхали з однаковою швидкістю, але друга пройшла на 108 км більше. Яку відстань подолала кожна маршрутка?
   Швидкість
Час
Відстань
Однакова
 
4 год
II
6 год
?, на 108 км більше

Розв'язання

1) 6  4 = 2 (год) – на стільки більше була в дорозі II маршрутка
2) 108 : 2 = 54 (км) – швидкість кожної маршрутки
3) 54  4 = 216 (км) – проїхала I маршрутка
4) 54  6 = 324 (км) – проїхала II маршрутка
Відповідь: перша маршрутка проїхала 216 км, друга маршрутка — 324 км.