CТОРІНКА 62
Завдання 1
Назвіть добутки, одержані при табличному множенні чисел 9, 8, 7, 6.
72 63 54 56 48 42

 

×427
     3
1281
×572
     6
3432
×174
     5
  870
×627
     3
 1881
×465
     4
1860

Завдання 3

× 43
   53
 129
215 
2279

Завдання 4

36  45 = 36  (40 + 5) = 36  40 + 36  5 = 1440 + 180 = 1620
× 36
   45
 180
144 
1620
× 38
   27
 266
 76  
1026
× 72
   34
 288
216 
2448
× 57
   23
 171
114 
1311
× 29
   84
 116
232 
2436
 
CТОРІНКА 63
Завдання 5 Усне множення і письмове множення
34  15 = 34  (10 + 5) = 34  10 + 34  5 = 340 + 170 = 510
× 25
   47
 175
100 
1175
× 26
   35
 130
 78  
 910
×72
  12
144
72 
864
× 62
   37
 434
186 
2294
× 56
   24
 224
112 
1344
Завдання 6 
Маса 1/3 кавуна становить 1500 г. Яка маса 1/5 цього кавуна?
Короткий запис
Кавун — ?, 1/3 становить 1500 г
1/5 кавуна  ?
Розв'язання
1) 1500  3 = 4500 (г)  весь кавун
2) 4500 : 5  1 = 900 (г) 
Відповідь: маса 1/5 цього кавуна 900 грам.
Маса 1/4 дині становить 250 г. Яка маса 1/2  цієї дині?
Короткий запис
Диня — ?, 1/4 становить 250 г
1/2 дині  ?
Розв'язання
1) 250  4 = 1000 (г)  вся диня
2) 1000 : 2  1 = 500 (г) 
Відповідь: маса 1/2 цієї дині 500 грам.

 

Завдання 7
Іван біг 9 хв зі швидкістю 120 м/хв, а Зоя бігла стільки само часу із швидкістю 130 м/хв. Хто із дітей пробіг більшу відстань і на скільки? 
 

Швидкість

Час

Відстань

Іван

120 м/хв

9 хв

?

На скільки більша?

 

Зоя

130 м/хв

9 хв

?

Розв'язання

1) 120  9 = 1080 (м)  пробіг Івана
2) 130  9 = 1170 (м)  пробігла Зоя
3) 1170 – 1080 = 90 (м) 
Відповідь: Зоя пробігла більшу відстань на 90 метрів.
 
Завдання 8
Знайдіть площу кожної фігури (S1, S2). Скільки квадратних сантиметрів треба добудувати до кожної з них, щоб її площа становила 10 см2
А. S1 = 8 см2
 8 + 2 = 10 (см2)
Б. S2 = 9 см2
 9 + 1 = 10 (см2)
Завдання 9
Обчисліть, скільки хвилин учні 7-го класу мають витратити на запис досліду в зошиті.
Розв'язання
1) 5 хв + 7 хв + 3 хв + 8 хв 40 с + 2 хв = 25 хв 40 с  час на попередні етапи роботи
2) 45 хв  25 хв 40 с = 19 хв 20 с
Відповідь: на запис досліду в зошиті учні мають 19 хв 20 с.
 
Завдання 10
(824 – 785)  46 + 35 • 29 = 2809 
35  42  5 – 25  25 = 6725
_ 824
  785
   39
× 39
   46
 234
156  
1794
× 35
   29
 315
 70  
1015
+ 1794
   1015
   2809
× 35
   42
   70
140 
1470
× 1470
      5 
   7350
× 25
   25
 125
 50 
 625
_ 7350
    625
  6725