CТОРІНКА 89

Завдання 1 Письмове ділення

_824 | 412 

 824     2

    0

_693 | 231 

 693      3

    0

_464 | 232 

 464      2

    0

_963 | 321 

 321     3

 

    0

Завдання 2

_80560 | 265 

 795       304

 _1060

   1060

       0

_87360 | 364 

 728       240

 _1456

   1456

       0

_10620 | 236 

   944     45

 _1180

   1180

       0

Завдання 3

_20904 | 312 

 1872     67

  _2184

   2184

       0

_18468 | 243 

 1701      76

 _1458

   1458

       0

_5670 | 126 

  504     45

  _630

    650

       0

Завдання 4 Письмове ділення

_4212 | 702 

 4212     6

     0

_19665 | 345 

 1725      57

 _2415

   2415

       0

_68580 | 254 

  508     270

 _1778

   1778

        0

х 702

     6

 4212

х 345

    57

 

 2415

1725 

19665

х 254

    270

 1778

 508   

 68580

Завдання 5 Рівняння

361 • х = 30324

х = 30324 : 361

х = 84

361 • 84 = 30324

30324 = 30324

(7000 – 6550) • х = 3600

450 • х = 3600

х = 3600 : 450

х = 8

(7000 – 6550) • 8 = 3600

3600 = 3600

246 • х = 8000 + 610

246 • х = 8610

х = 8610 : 246

х = 35

246 • 35 = 8610

8000 + 610 = 8610

8610 = 8610

_30324 | 361 

 2888      84

 _1444

   1444

       0

х 361

    84

 1444

2888 

30324

_ 7000

   6550

    450

_3600 | 450 

  3600     8

      0

+ 8000

    610

   8610

_8610 | 246 

 738      35

_1230

  1230

       0

Завдання 6

До супермаркету привезли 108 сіток цибулі однакової маси кожна. Маса всієї цибулі — 1188 кг. Як маса 18 таких сіток цибулі?

Короткий запис

108 с — 1188 кг

18 с. — ?

Розв'язання

1-й спосіб

1) _1188 | 108 

     108    11 (кг) – у одній сітці

     _108

       108

          0 

2) х 11

      18

      88

    11  

    198 (кг)

2-й спосіб

1) _108 | 18 

     108    6 (р.) – у стільки разів менше сіток

        0 

2) _1188 | 6  

      6      198 (кг) – у одній сітці

    _58

      54

      _48

        48

          0

Відповідь: маса 18 таких сіток 198 кілограмів.

Завдання 7

А.

_32544 | 452 

 3164     72

   _904

     904

        0

_22428 | 267 

 2136      84

 _1068

   1068

       0

_2795 | 215 

  215     13

  _645

    645

       0

_7925 | 317 

  634     25

 _1585

   1585

        0

СТОРІНКА 90

Б.

_18954 | 702 

 1404     27

 _4914

   4914

        0

_19836 | 261 

 1827      76  

 _1566

   1566

        0

Завдання 8

Розв'яжіть задачу. Складіть до неї вираз і обчисліть його значення. Із двох міст, відстань між якими 745 км, одночасно назустріч один одному вийшли два потяги. Швидкість першого потяга становила 65 км/год, другого — 84 км/год. Через скільки годин потяги зустрі­нуться?

Розв'язання

745 : (65 + 84) = 5 (год)

+ 65

   84

  149

 

_745 | 149 

 745    5  

    0

Завдання 9  

 І обернена задача

 ІI обернена задача

Короткий запис

v1 = 65 км/год

v2 = 65 км/год

t = 5 год

S — ?

Яка відстань між містами?

Розв'язання

1-й спосіб

65 • 5 + 84 • 5 = 745 (км)

2-й спосіб

(65 + 84) • 5 = 745 (км)

Відповідь: між містами 745 км.

Короткий запис

v1 = 65 км/год

S = 745 км

t = 5 год

v2 — ?

Яка швидкість другого потяга?

Розв'язання

1-й спосіб

745 : 5  65 = 149  65 = 84 (км/год)

2-й спосіб

(745  65 • 5) : 5 = 84 (км/год)

Відповідь: швидкість другого потяга 84 км/год.

х  65

     5

  325

х  84

     5

  420

+ 325

   420

   725

_745 | 5  

 5      149  

_24

  20

  _45

    45

      0

х  65

     5

  325

_ 745

   325

   420

_420 | 5   

  40     84  

  _20

    20

      0

СТОРІНКА 91

Завдання 9  

 ІII обернена задача

Короткий запис

v2 = 84 км/год

S = 745 км

t = 5 год

v1 — ?

Яка швидкість першого потяга?

Розв'язання

1-й спосіб

745 : 5  84 = 149  84 = 65 (км/год)

2-й спосіб

(745  84 • 5) : 5 = 65 (км/год)

Відповідь: швидкість першого потяга 65 км/год.

_745 | 5  

 5      149  

_24

  20

  _45

    45

      0

х  84

     5

  420

_ 745

   420

   325

_325 | 5   

  30    65  

  _25

    25

      0

 

Завдання 10

Зобразіть схему задачі в зошитах, доповнюючи її числовими даними і запитан­ням. Обміняйтеся зошитами з однокласниками і розв'яжіть складені задачі.

 І обернена задача

 ІI обернена задача

Короткий запис

v1 = 65 км/год

v2 = 60 км/год

t = 3 год

S — ?

Яка відстань між містами?

Розв'язання

1-й спосіб

65 • 3 + 60 • 3 = 375 (км)

2-й спосіб

(65 + 60) • 3 = 375 (км)

Відповідь: між містами 745 км.

Короткий запис

v1 = 65 км/год

S = 375 км

t = 3 год

v2 — ?

Яка швидкість другого потяга?

Розв'язання

1-й спосіб

375 : 3  65 = 125  65 = 60 (км/год)

2-й спосіб

(375  65 • 3) : 3 = 60 (км/год)

Відповідь: швидкість другого потяга 60 км/год.

х  65

     3

  195

х  60

   3 

 180

+ 195

   180

   375

_375 | 3  

 3      125  

 _7

   6

  _15

    15

      0

х  65

     3

  195

_ 375

   195

   180

_180 | 3   

  18    60  

    0

ІII обернена задача

Короткий запис

v2 = 60 км/год

S = 375 км

t = 3 год

v1 — ?

Яка швидкість першого потяга?

Розв'язання

1-й спосіб

375 : 3  60 = 125  60 = 65 (км/год)

2-й спосіб

(375  60 • 3) : 3 = 65 (км/год)

Відповідь: швидкість першого потяга 65 км/год.

_375 | 3  

 3      125  

 _7

   6

  _15

    15

      0

х  60

    3 

  180

 

_ 375

   180

   195

_195 | 3  

  18    65  

  _15

    15

      0

Завдання 11

Відстань між двома містами становить 200 км. Із цих міст назустріч одне одному виїхали два авто. Яка відстань буде між ними, коли перше авто проїде 3/5 відстані, а друге — 1/4?

Короткий запис

Відстань  200 км

 ?, 3/5 відстані

II  ?, 1/4 відстані

Відстань між ними  ?

Розв'язання

1) 200 : 5 • 3 = 120 (км) – проїде I авто

2) 200 : 4 • 1 = 50 (км) – проїде II авто

3) 120 + 50 = 170 (км) – проїхали I i II авто разом

4) 200  170 = 30 (км)

Відповідь: між містами буде 30 кілометрів.

 

Завдання 12 Ознайомлення з дробами

1) 12/89 від 2136; 2136 : 89 • 12 = 24 • 12 = 288

2) 15/76 від 4028; 4028 : 76 • 15 = 53 • 15 = 795

3) 16/53 від 1431; 1431 : 53 • 16 = 27 • 16 = 432

4) 7/56 від 672. 672 : 56 • 7 = 12 • 7 = 84

_2136 | 89 

 178     24

 _356

   356

      0

х 24

  12

  48

 24  

 288

_4028 | 76 

  380    53

  _228

    228

       0

х 53

  15

 265

 53 

 795

_1431 | 53 

  106    27

  _371

    371

       0

х 27

  16

 162

 27 

 432

_672 | 56 

  56    12

 _112

   112

      0

х 12

    7

  84

Завдання 13

За малюнком знайдіть довжини відрізків OK, KM, MN різними способами.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 20 – 13 = 7 (cм) – довжина ОК

2) 20 – 8 = 12 (cм) – довжина MN

3) 8 – 7 = 1 (cм) – довжина ОК

2-й спосіб

1) 20 – 13 = 7 (cм) – довжина ОК

2) 20 – 8 = 12 (cм) – довжина MN

3) 13 – 12 = 1 (cм) – довжина ОК

Відповідь: довжина відрізка ОК 7 см, MN 12 см, ОК 1 см.

 

Завдання 14

_32544 | 452 

 3164     72

  _904

    904

       0

х 2768

    146

 16608

11072

2768   

404128

_18954 | 702 

  1404     27

  _4914

    4914

        0

х 3405

    245

 17025

13620

6810  

834225

_8000 | 250 

 750     32

  _500

    500

       0

4 ц : 50 кг = 400 кг : 50 кг = 8

8 т : 250 кг = 8000 кг : 250 кг = 32

Інші завдання дивись тут...