Інші завдання дивись тут...

Сторінка 56

Завдання 7 Порівняйте довжини річок світу (Амазонка і Нігер, Нігер і Дунай тощо). Складіть вирази на віднімання. Обчислення виконайте письмово.

р. Амазонка

р. Нігер

Р. Дунай

р. Дніпро

р. Десна

6570 км

4100 км

2897 км

2201 км

1130 км

6570 > 4100

_6570

  4100

  2470

4100 > 2897

_4100

  2897

  1203

2897 > 2201

_2897

  2201

  1203

2201 > 1130

_2201

  1130

    696

6570 > 1130

_6570

  1130

  5440

Завдання 8

А.

_4005

       8

  3997

_4050

      86

  3964

_7008

       9

 6999

_7080

    194

  6886

Б.

_6003

      18

  5985

_6030

    194

  5836

_8010

    673

  7337

Завдання 9 Діаметр планети Земля 12 742 км, довжина по екватору — 40 000 км. На скільки кілометрів довжина Землі по екватору більша за її діаметр?

Розв'язання

_12742

  40000

  27258 (км) 

Відповідь:  довжина Землі по екватору більша на 27258 кілометрів за її діаметр.

 

Завдання 10  Ознайомтеся з найважливішими подіями в галузі космонавтики, які подано на стрічці часу. Обчисліть, скільки років минуло від кожної події.

1957 р. — запущено перший штучний супутник Землі «Супутник–1»

_2021

 1957

    64 (р.) — минуло років.

1961 р. — здійснено перший політ людини у космос (Ю. Гагарін)

_2021

 1961

    60 (р.) — минуло років.

1966 р. — перший у світі переліт космічного апарату із Землі на іншу планету — Венеру

_2021

 1966

    55 (р.) — минуло років.

1969 р. — перша висадка людини на місяць (Н. Армстронг)

_2021

 1969

    52 (р.) — минуло років.

1981 р. — перший політ багаторазового транспортного космічного корабля «Колумбія»

_2021

 1981

    40 (р.) — минуло років.

1997 р. — політ «Колумбії» за участі українця Леоніда Каденюка

_2021

 1997

    24 (р.) — минуло років.

 

Завдання 11

Якщо а = 37, тоді 5004 – а = 5004 - 37 = 4967

_5004

     37

  4967

Якщо b = 8040, тоді b – 25 = 8040 – 25 = 8015

_8040

     25

  1203

Якщо с = 78, тоді 5040 – с = 5040 – 78 = 4962

_5040

     78

  4962

Якщо k = 9007, тоді k – 24 = 9007 – 24 = 8983

_9007

     24

  8983

Завдання 12

8000 – 125 + 17 820 = 25699

3600 + 400 – 580 = 3420

_8000

   125

  7875 

+ 7875

 17820

 25695 

+3600

    400

  4000 

_4000

   580

  3420 

7060 – 385 + 2700 = 9375

56 + 6360 – 87 = 6329

 _7060

    385

   6675

 +6675

   2700

   9375

 +  56

  6360

  6416

_6416

     87

  6329

Сторінка 57 Письмове додавання трьох багатоцифрових чисел

Завдання 1

30 + 40 + 60 = 130                  80 + 10 + 20 = 110

30 + (40 + 60) = 130              (80 + 20) + 10 = 110

20 + 30 + 70 = 120                50 + 20 + 80 = 150

 

Завдання 3  За таблицею обчисліть довжину морського кордону України.

Чорне море — 1056 км, Азовське море — 250 км, Керченська протока — 49 км

+1056

    250

      49

  1355 (км) — довжина морського кордону України.

 

Завдання 4

+127854

       637

    10592

   139083

 

+616235

   54217

    3508

  673960 

Сторінка 58

Завдання 5  Знайдіть довжину сухопутного кордону України (послідовне обчислення).

Польща — 535 км, Словаччина — 97 км, Угорщина — 128 км, Румунія — 601 км, Молдова — 1202 км, Росія — 1944, Білорусь — 1111 км

535 + 97 + 128 + 601 + 1202 + 1944 + 1111 = 5618 (км) — довжина сухопутного кордону України

 

Завдання 6

А.

+56235

    8487

     319

  65041

+504879

      3218

    27645

  535742

+25623

    8148

      335

  34106

Б.

+12751

    8869

      475

   22095

+420637

     5274

    34710

   460621

+431486

      5784

    67807

  505077

Завдання 7  Відповідно до результатів вправ 3 і 5 складіть вираз на додавання й обчисліть загальну довжину державного кордону України.

_1355

  5618

  6973 (км) 

Відповідь:  загальна довжина державного кордону України.

 

Завдання 8  Сума трьох чисел становить 9690. Сума першого та другого числа становить 6370, а другого і третього — 5940. Знайдіть кожне число окремо.

1-й спосіб
1) 9690  6370 = 3320  третє число
2) 5940  3320 = 2620  друге число
3) 6370  2620 = 3750  перше число
2-й спосіб
1) 9690 – 5940 = 3750 – перше число
2) 6370 – 3750 = 2620 – друге число
3) 5940 – 2620 = 3320 – третє число
Відповідь: перше число  3750, друге число  2620, третє число  3320.

 

Завдання 9  За таблицею знайдіть периметри міських площ. Обчислення виконуйте дода­ванням. Які міста мають прямокутні ринкові площі, а які – квадратні?

Назва площі й міста

Довжина площі

Ширина площі

Периметр

Площа Ринок,

м. Львів

149 м

129 м

Р=(149+129)• 2=556

Площа Ринок,

м. Івано–3Франківськ

120 м

80 м

Р=(120+80)• 2=400

Площа Ринок,

м. Краків (Польща)

200 м

200 м

Р=200 • 4=800

Площа Старий ринок,

м. Познань (Польща)

140 м

140 м

Р=140 • 4=560

Завдання 10

34 826 + 230 + 1770 = 36 826

5705 + 120 + 4680 = 10 505

562 324 + 24 702 + 6308 = 593 334

587 995 + 36 524 + 5236 = 629755

+34826

     230

    1770

   36826 

 +  5705

       120

     4680

   10505

+562324

   24702

     6308

  593334

+587995

    36524

     5236

  629755 

Сторінка 59  Тренувальні вправи до тем розділу 2

Завдання 1 Запиши цифрами багатоцифрові числа.

Триста двадцять три тисячі сто шістдесят два; дванадцять тисяч сорок; сімсот тридцять чотири тисячі двісті; дев'ятсот тисяч дев'ять; тридцять тисяч тринадцять. 323162, 12040, 734200, 900009, 30013

 

Завдання 2 Упорядкуй і запиши рядки чисел від найбільшого до найменшого.

93 866, 93 868, 93 867, 93 870, 93 869. 

93 870, 93 869, 93 868, 93 867, 93 866

24 731, 24 728, 24 730, 24 729, 24 732. 

24 732, 24 731, 24 730, 24 729, 24 728

367 520, 367 320, 367 220, 367 120, 367 420. 

367 520, 367 420, 367 320, 367 220, 367 120

 

Завдання 3 «сусіди» чисел

3000:  2999 і 3001

30 000: 29 999 і 30 001

300 000: 299 999 і 300 001

600: 600 і 601

6000: 5999 і 6001

60 000: 59 999 і 60 001

600 000: 599 999 і 600 001

 

Завдання 4  Підкресли клас тисяч

346 520, 35 004, 620 127, 58 104, 36 720, 800 300, 20 005, 701 701, 59 003, 84 527.

 

Завдання 5

Число, у якому 24 тисячі й 125 одиниць: 24 125

Число, у якому 50 тисяч і 7 одиниць: 50 007

Число, у якому 8 тисяч і 26 одиниць: 8 026

Число, у якому 364 тисячі й 405 одиниць: 365 405

Число, у якому 20 тисяч і 6 одиниць: 20 006

Число, у якому 84 тисячі й 128 одиниць: 84 128

 

Завдання 7 Усього одиниць певного розряду в поданих числах

у числі 3540 усього 35 сот.             у числі 45 672 всього 45 од. тис.

у числі 5764 всього 57 сот.             у числі 80 567 усього 80 од. тис. 

у числі 7968 усього 79 сот.             у числі 56 006 усього 56 од. тис.

 

Завдання 7 Одиниці вимірювання

520 см = 5 м 20 cм

7605 см = 76 м  5 см

2456 см = 24 м  56 см

364 см = 3 м 64 см

800 см = 8 м  0 см

570 см = 5 м 70 cм

27 004 см = 270 м 4 см

35 620 см = 356 м 20 см

50 350 см = 503 м 50 см

Завдання 8 Порівняння чисел

7625 > 7615

5701 < 5718

264 305 > 26 289

34 715 < 43 715

3480 < 3487

2683 > 2680

48 260 < 418 602

534 701 > 53 702

Інші завдання дивись тут...