Інші завдання дивись тут...

§ 94 Завдання 221
«Зайва» фігура трикутник. Ознака: решта фігури є многокутниками.

 

Завдання 222

Альбом займає на столі більше місця, а найменше — ґумка.

 

Завдання 223

Чотирикутники мають більшу площу. Як це можна визначити? За допомогою палетки.

 

Завдання 224

Площа круга більша за площу трикутника ABC. Хибне

Площа круга менша від площі трикутника ABC. Істинне

Площа трикутника ABC дорів­нює площі трикутника DOE. Хибне

Площа трикутника АВС більша за площу трикутника DOE. Істинне

 

Завдання 225

4237 • 3 + 15164 • 5 = 88531

63218 • 2  18247 • 2 = 89942

52345 • 6 – 9428 = 304642

16164 • 4 + 12307 • 2 = 89270

х 4237

       3

 12711

х 15164

         5

  75820

+ 12711

   75820

   88531

х 63218

         2

 126436

х 18247

        2

  36494

_ 126436

    36494

    89942

х 52345

         6

 314070

_ 314070

      9428

  304642

х 16164

        4

  64656

х 12307

        2

  24614

+ 64656

   24614

   89270

Завдання 226

Розв'яжи задачу на знаходження довжини третьої сторо­ни трикутника за малюнком і коротким записом умови.

Короткий запис

АВ = ВС, АВ =15 см

Р = 42 см

АС — ?

Розв'язання

1) 15 + 15 = 30 (см) – сума довжин сторін АВ і ВС
2) 42 – 30 = 12 (см) – довжина сторони AC
Відповідь: довжина сторони АС 12 см.

 

Завдання 227

На складі було 2315 пакетів борошна по 2 кг у кожному. До магазинів відвезли 986 пакетів борошна. Скільки кі­лограмів борошна залишилося на складі?

Короткий запис

Було — ?, 2315 п. по 2 кг в кожному

Відвезли — 986 п.

Залишилося — ? п.

Розв'язання

1) _ 2315

       986

     1329 (п.) – залишилося пакетів

2) х 1329

          2

      2658 (кг)

Відповідь: на складі залишилося 2658 кг борошна.

Завдання 228 Порівняй іменовані числа

1 м 47 см < 247 см

4 кг 650 г > 980 г

5 ц 38 кг < 8 ц - 2 ц 42 кг

7 т 480 кг < 6 т + 1640 кг

Завдання 229

Паркова зона має форму прямокутника. Ширина парко­вої зони дорівнює 965 м, а її довжина — на 484 м більша. Обчисли периметр паркової зони.

Короткий запис

Ш. — 965 м

Д. — ?, на 484 м більше, ніж ширина

Р — ?

Розв'язання

1) 965 + 484 = 1449 (м) – довжина паркової зони
2) (1449 + 965) • 2 = 2414 • 2 = 4828 (м) = 4 км 828 м
Відповідь: периметр паркової зони 4 км 828 м.

 

§ 95 Завдання 230

Пло­щу поверхні мають: піднос, картина, тарілка, килим.

Найбільшу площу має килим.

 

Завдання 231

Із зображених фігур найменшу площу має ромб.

 

Завдання 232 Одиниці вимірювання площі

1 дм2 = 10 см • 10 см = 100 см2.

 

Завдання 233 Визначте площі зображених фігур.

S = 3 см2

S = 5 см2

S = 11 см2

Завдання 234

1 см2 < 1 дм2

100 дм2 = 1 м2

100 см2 < 1 м2

1 см2 = 100 мм2

10 дм2 > 10 см2

12 мм2 < 1 дм2

Завдання 235 Рівняння

у : 5 = 15316

у = 15316 • 5

у = 76580

605824  z = 21738 • 5

605824  z = 108690

z = 605824 – 108690

z = 497134

 7809 = 1248 • 3

 7809 = 3744

= 3744 + 7809

= 11553

х 15316

        5

  76580

х 21738

         5

 108690

_ 605824

  108690

  497134

х 1248

       3

  3744

+ 3744

   7809

  11553

Завдання 236

Для офісу компанії придбали 3 ноутбуки вартістю 15 699 грн кожний і 2 планшети — 4299 грн кожний. На яку суму придбали техніки для офісу?

Короткий запис

Ноутбуки  ?, 3 шт. по 15699 грн кожний

Планшети  ?, 2 шт. по 4299 грн кожний

Разом  ? грн

Розв'язання

1) х 15699

           3

     47097 (грн) – заплатили за ноутбуки

2) х 4299

          2

      8598 (грн) – заплатили за планшети

3) + 47097

        8598

      55695 (грн)

Відповідь: техніки придбали на 55695 гривень.

Завдання 228

Під однаковими буквами «заховані» однакові цифри. Віднови записи.

АБ4 • Б = 70А

С3С • 6 = ДД22

х АБ4

     Б

  70А

х С3С

      6

 ДД22

х 234

     3

  702

х 737

     6

 4422

А = 2, Б = 3

С = 7, Д = 4

Завдання 238

31096 • 7  6209 • 4 = 192836

264712 + 51372 • 5 = 521572 

х 31096

         7

 217672

х 6209

       4

 24836

_ 217672

    24836

  192836

х 51372

         5

 256860

+ 264712

   256860

   521572

Завдання 239

Фермер продав на оптовому базарі 1384 кг моркви, а картоплі — у З рази більше. Скільки всього кілограмів овочів продав фермер?

Короткий запис

Моркви  1384 кг

Картоплі  ?, у 3 р. більше, ніж моркви

Разом  ? кг

Розв'язання

1) х 1384

          3

     4152 (кг) – продали картоплі

2) + 1384

      4152

      5536 (кг)

Відповідь: фермер продав 5536 кілограмів овочів.

§ 96. Завдання 241, 242 Знайди площі зображених прямокутників

S1 = 6 • 2 = 12 см2

S2 = • 3 = 12 см2

S3 = • 2 = 6 см2

Завдання 243

Виміряй сторони прямокутника. Обчисли його площу, застосувавши формулу.

Короткий запис

a = 4 см, b = 8 см, S  ?

Розв'язання

S = 4 • 8 = 32 см2

Відповідь: площа прямокутника 32 см2.

 

Завдання 244

Обчисли периметр і площу прямокутників зі сторонами а і b.

1) а = 7 мм і b = 12 мм;

Р = (7 + 12 ) • 2 = 38 мм2

S = 7 • 12 = 84 мм2

1) а = 15 дм і b = 8 дм;

Р = (15 + 8 ) • 2 = 46 дм2

S = 15 • 8 = 120 дм2

Завдання 245

Суму чисел 18548 і 113217 збільш у 5 разів.

(18548 + 113217) • 5 = 658825

+   18548

   113217

   131765

х 131765

          5

   658825

Різницю чисел 584998 і 458899 збільш у 7 разів.

(18548  113217) • 7 = 882693

_ 584998

   458899

   126099

х 126099

          7

   882693

Суму чисел 233215 і 21503 зменш у 6 разів.

(233215 + 21503) : 6 = 42453

+ 233215

    21503

  254718

_254718 |  6   

 24          42453

 _14

   12

   _27

     24

     _31

       30

       _18

         18

           0

Різницю чисел 355886 і 337214 зменш у 4 рази.

(355886  337214) : 4 = 4668

_ 355886

   337214

    18672

_18672 |  4     

 16         4668

 _26

   24

   _27

     24

     _32

       32

         0

Завдання 246

Із двох міст, відстань між якими становить 300 км, од­ночасно назустріч один одному виїхали два легкові ав­томобілі. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо швидкість першого автомобіля дорівнює 70 км/год, а швидкість другого — на 10 км/год більша?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

70 км/год

? год

300 км

II

?, на 10 км/год більша

Розв'язання
1) 70 + 10 = 80 (км/год) – швидкість II автомобіля
1) 70 + 80 = 150 (км/год) – швидкість зближення
2) 300 : 150 = 2 (год)
Відповідь: вони зустрінуться через 2 години.

 

Завдання 247 Порівняйте іменовані числа

4 м < 4000 см

7 т 5 ц > 7 т 50 кг

37 м 480 мм > 37 м 408 мм

25 мм < 2 дм 4 мм

Завдання 248

Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см і 7 см. Обчисли його периметр і площу.

Р = (7 + 3 ) • 2 = 20 см2

S = 7 • 3 = 21 см2

Інші завдання дивись тут...