Інші завдання дивись тут...

§ 97 Завдання 249

На скільки квадратів зі стороною 1 см можна поділи­ти прямокутник зі сторонами:

1) 3 см і 5 см; 5 cм • 3 см : 1 см2= 15 (квадратів)

2) 30 мм і 4 см; 4 см • 30 мм : 1 см2 = 4 см • 3 см : 1 см212 (квадратів)

3) а см і 4 см; 4 см • a см : 1 см2= 4а (квадратів)

4) 6 см і b см? 6 см • b см : 1 см= 6b (квадратів)

Обчисліть площу прямокутників зі сторонами:

1) 5 см і 9 см; S = 9 cм • 3 см = 27 см2

2) 3 дм і 10 дм; S = 10 дм • 3 дм = 30 дм2

3) 8 мм і 15 мм. S = 15 мм • 8 мм = 120 мм2

Визначте площу кожної зображеної фігури.

S11 cм2 • 2 = 2 см2

S21 cм2 • 6 = 6 см2

S31 cм2 • 12 = 12 см2

Найменшу площу має перша фігура. Найбільшу площу має третя фігура.

 

Завдання 250

На скільки одиничних квадратів поділено зображений квадрат? На 9 одиничних квадратів.

S = 1 см2 • 9 = 9 см2

 

Завдання 251

Виміряй сторону кожного зображеного квадрата. Об­числи їхні площі.

S = 16 мм • 16 мм = 256 мм2

S = 35 мм • 35 мм = 1225 мм2

 

Завдання 252 Одиниці вимірювання площі

1 см2 = 100 мм2

1 дм2 = 100 см2

1 м2 = 100 дм2 = 10000 см2

1 а = 100 м2

1 га = 100 а = 10000 м2

 

Завдання 253

Господар має сад квадратної форми. Довжина однієї сторони саду дорівнює 10 м. Обчисли площу цього саду. Запиши площу в арах.

S = 10 м • 10 м = 100 м2 = 1 а

 

Завдання 254 Порядок дій

40000  6302 • 4 + 12325 • 2 = 39442

х 6302

       4

 25208

х 12325

        2

  24650

_ 40000

   25208

   14792

+ 14792

   24650

   39442

(156104  49316) • 3 + 7812 • 6 = 367236

_ 156104

    49316

  106788

х 106788

          3

  320364

х 7812

       6

 46872

+ 320364

    46872

   367236

Завдання 255

Знайди площу кожної ділянки за планом, поданим на малюнку.

S3• 5 = 20 (м2– площа III ділянки

S2 = • 5 = 45 (м2– площа II ділянки 

S1 = (35 – 9 – 4) • 5 = 22 • 5 = 110 (м2– площа I ділянки 

 

Завдання 256 Порядок дій

7326 • 7  (2618 • 6  11400) • 3 = 38358

х 2618

       6

 15708

_ 15708

   11400

    4308

х 4308

       3

 12924

х 7326

       7

 51282

_ 51282

  12924

  38358

Завдання 257

Ділянку, що має форму прямокутника зі сторонами 25 м і 8 м, поділили на дві менші ділянки прямокутної форми однакового розміру. Яка площа кожної ділянки?

Розв’язання
1) 25  8 = 200 (м2 площа ділянки
2) 200 : 2 = 100 (м2) = 1 а
Відповідь: площа кожної меншої ділянки 1 а.

 

§ 98 Завдання 258

Одиниці площі: 1 га, 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2

 

Завдання 259

1 га 

1 а —  футбольне поле

1 м2 килим, підлога класу

1 дм2  аркуш альбому

1 см2  аркуш блокнота

1 мм2 пелюстка ромашки

 

Завдання 260

Виміряй сторони прямокутника й обчисли його площу у квадратних міліметрах.

Короткий запис

Довжина  90 мм

Ширина  20 мм

Площа  ?

Розв'язання

S = 90 мм • 20 мм = 1800 мм2

Відповідь: площа прямокутника 1800 мм2.

 

Завдання 261

Короткий запис

S = 35 см2

а = 5 см

b — ?

Розв'язання

35 : 5 = 7 (см)

 

Завдання 262

Площа прямокутника дорівнює 63 см2, а одна з його сто­рін — 7 см. Обчисли довжину іншої сторони прямокутни­ка. Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

• х = 63

х = 63 : 7

х = 9

Відповідь: довжина іншої сторони 9 см.

 

Завдання 263

Фермер посадив кукурудзу на ділянці, що має форму прямокутника, площа якого — 400 м2. Ширина ділянки дорівнює 8 м. Обчисли її довжину.

Короткий запис

Площа = 400 см2

Ширина = 8 м

Довжина — ?

Розв’язання
400 : 8 = 50 (м) 
Відповідь: довжина ділянки 50 метрів.

 

Завдання 264

Площа земельної ділянки дорівнює 62 м2. Під клумбу ви­ділили грядку, що має форму квадрата зі стороною 4 м. Ділянка якої площі залишилася?

Розв’язання
1) 4  4 = 16 (м2 площа грядки під клумбу
2) 62 – 16 = 46 (м2)
Відповідь: залишилася ділянка 46 м2.

 

Завдання 265

Площа квадрата дорівнює 36 см2. Обчисли периметр цього квадрата.

Розв’язання
1) 6 • 6 = 36, тому 6 (см)  довжина сторони квадрата
2) 6 • 4 = 24 (см)
Відповідь: периметр квадрата 24 см.

 

Завдання 266 Рівняння

х + 27652 = 5367 • 7

х + 27652 = 37569

х = 37569  27652

х = 9917

у : 4 = 4522 • 5

у : 4 = 22610

у = 22610 • 4

у = 90440

х 5367

       7

 37569

_ 37569

   27652

    9917

х 4522

       5

 22610

х 22610

       4 

  90440

Завдання 267

Побудуй прямокутник, одна сторона якого дорівнює 6 см, а площа — 54 см2.

54 : 6 = 9 (см)  довжина сторони прямокутника

§ 99 Завдання 268

Розгляньте формули. Поясніть, що означає кожна фор­мула.

a • b  площа прямокутника

S : a  довжина сторони прямокутника

a • a  площа квадрата

(a + b) • 2  периметр прямокутника

S : b  довжина сторони прямокутника

a • 4  периметр квадрата

a • 2 + b • 2  периметр прямокутника

 

Завдання 269

Знайди площу та периметр кожного із зображених май­данчиків.

Розв’язання
1) 10 • 8 = 80 (м2)  площа першого майданчика
   (10 + 8) • 2 = 36 (см)  периметр першого майданчика
2) 10 • 6 = 60 (м2)  площа другого майданчика
   (10 + 6) • 2 = 32 (см)  периметр другого майданчика
3) • 9 = 81 (м2)  площа третього майданчика
   • 4 = 36 (см)  периметр третього майданчика

 

Завдання 270

Побудуй прямокутник зі сторонами 11 см і 4 см. Обчис­ли його площу. Склади й розв'яжи дві обернені задачі.

11 • 4 = 44 (см2)  площа прямокутника
Обернена задача. Обчисли ширину прямокутника, довжина якого дорівнює 11 см, а площа — 44 см2. 
44 : 4 = 11 (см)  ширина прямокутника
Обернена задача. Обчисли довжину прямокутника, ширина якого дорівнює 4 см, а площа — 44 см2.
44 : 11 = 4 (см)  довжина прямокутника

 

Завдання 271

Побудуй квадрат зі стороною 5 см. Обчисли його площу. Склади й розв'яжи обернену задачу.

• 5 = 25 (см2)  площа квадрата
Обернена задача. Обчисли довжину сторони квадрата, площа якого дорівнює 25 см2. 
S = a • a = 25 (см), тому а = 5 (см)

 

Завдання 272

Площа кімнати дорівнює 32 м2, а її ширина — 4 м. Обчис­ли довжину цієї кімнати.

Короткий запис

Площа  32 м2

Ширина  4 м

Довжина  ?

Розв'язання

32 : 4 = 8 (см)

Відповідь: довжина цієї кімнати 8 см.

 

Завдання 273 Порядок дій

24116 • 8  (80420 + 2513 • 3) = 104969

х 2513

       3

  7539

+ 80420

    7539

   87959

х 24116

         8

 192928

_ 192928

    87959

  104969

(561392  407268) • 4 = 616496

_ 561392

  407268

  154124

х 154124

          4

  616496

76 + 23 • (1050  441) = 1903

_ 1050

    441

    609

х 609

      3

 1827

+ 1827

      76

   1903

Завдання 274

На скільки квадратних сантиметрів площа трикутника менша за площу квадрата?

Розв’язання
1) • 2 = 4 (см2)  площа квадрата
2) 4 : 2 = 2 (см)  площа трикутника
3) – 2 = 2 (см2) 
Відповідь: на 2 см2 площа трикутника менша за площу квадрата.
 

Завдання 275 Порядок дій

61419 • 9  33726 • 6 = 350415

х 61419

         9

 552771

х 33726

         6

 202356

_ 552771

  202356

  350415

Завдання 276

Площа ділянки дорівнює 162 м2, а її довжина — 18 м. Об­числи ширину цієї ділянки.

Короткий запис

Площа  162 м2

Довжина  18 м

Ширина  ?

Розв’язання
162 : 18 = 9 (м)
Відповідь: ширина цієї ділянки 9 метрів.

Інші завдання дивись тут...