Інші завдання дивись тут...

§ 121 Завдання 478 Розшифруйте ребуси.

Ш + З + Х = ШТРИХ

ПРО + 100 + РИЙ = ПРОСТОРИЙ

 

Завдання 479, 480 Письмове ділення

_216699 | 357 

  2142      607

   _2499

     2499

         0
_757272 | 834 

  7506       908

    _6672

      6672

           0
 
_274527 | 649 

  2596      423

  _1492

    1298

    _1947
      1947
          0
_750300 | 246  

  738       3050

  _1230

    1230

         0

Завдання 481 Розв'язком якої з нерівностей є число 205?

2050 : х < 10, 2050 : 205 = 10 Не підходить.

у • 100 > 2050, 205 • 100 = 29500, а 29500 > 2050

 

Завдання 482

Слон пробігає 660 м за 55 с, а швидкість лева — на 28 м/с більша за швидкість слона. Яку відстань пробіжить лев за 30 с?

  Швидкість
Час
Відстань
Слон
?
55 с
660 м
Лев
?, на 28 м/с більша
30 с
?

Розв'язання

1) 660 : 55 = 12 (м/с) – швидкість слона.

2) 12 + 28 = 40 (м/с) – швидкість лева.

3) 30 • 40 = 1200 (м) – пробіжить лев.

Відповідь: лев пробіжить 1200 м за 30 с.

 

Завдання 483

Від рулону килимової доріжки завдовжки 120 м відріза­ли кілька доріжок по 6 м, після чого залишилося 36 м. Скільки доріжок відрізали?

Короткий запис

Було  120 м

Відрізали  ? д. по 6 м

Залишилося  36 м.

Розв'язання

1) 120 – 36 = 84 (м) – відрізали килимової доріжки.

2) 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 14 (д.) – відрізали доріжок.

Відповідь: відрізали 14 доріжок.

 

Завдання 484

_13617 | 267 

  1335      51

    _267

      267

         0
_222560 | 107  

  214       2080

   _856

     856

        0
 
_135876 | 338 

  1352      402

     _676

       676

          0
_163333 | 233 

  1631      701

     _233

       233

          0

Завдання 485

Автомобіль виїхав із села о 10-й год й приїхав до міста о 14-й год того самого дня. Яка відстань від села до міс­та, якщо автомобіль їхав зі швидкістю 65 км/год?

Короткий запис

Час  з 10 год до 14 год

Швидкість  65 км/год

Відстань  ?

Розв'язання

1) 14 – 10 = 4 (год) – час в дорозі.

2) 65 • 4 = (60 + 5) • 4 = 240 + 20 = 260 (км) – відстань.

Відповідь: від села до міста 260 км.

 

§ 122 Завдання 486 Одиниці вимірювання

1 см = 10 мм

12 міс = 1 р

1 хв = 60 с

24 год = 1 доба

1 дм = 10 см

100 см = 1 м

100 р. = 1 ст.

1 т = 1000 кг

10 ц = 1 т 487

Завдання 487

70 000 г = 70 кг

85 хв = 60 хв + 25 хв = 1 год 25 хв

6 ц 27 кг = 600 кг + 27 кг = 627 кг

30 560 м = 30 000 м + 560 м = 30 км 560 м

 

Завдання 488 Дії з іменованими числами

2 кг : 5 = 2000 г : 5 = 400 г

1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

2 кг – 500 г = 2000 г – 500 г = 1500 г

18 год + 9 год = 27 год = 24 год + 3 год = 1 доба 3 год

60 км : 3 км = 20

4 ц : 5 кг = 400 кг : 5 кг = 80

 

Завдання 489

1) Довжина тіла лелеки становить 1 м, а дятла — у 4 рази менша. Яка довжина тіла дятла?

1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

2) Розмах крил лелеки становить 2 м, а розмах крил дят­ла — 47 см. На скільки сантиметрів розмах крил дятла менший від розмаху крил лелеки?

2 м – 47 см = 200 см – 47 см = 153 см

 

Завдання 490 Розгляньте й поясніть розв'язання задач.

1) На нафтобазу привезли З т 204 кг нафтопродуктів у дев'яти однакових цистернах. Яка маса нафтопродуктів в одній цистерні?

Розв'язання

3 т 204 кг : 9 = 3204 кг : 9 = 356 кг

Відповідь: 356 кг.

2) На нафтобазу привезли 9 однакових цистерн із нафто­продуктами, по 356 кг у кожній. Скільки всього кілогра­мів нафтопродуктів привезли на нафтобазу?

Розв'язання

356 кг • 9 = 3204 кг = 3 т 204 кг

Відповідь: 3 т 204 кг.

Завдання 491

7 км 756 м : 7 м = 7756 м : 7 м = 1108

784 кг • 201 = 157584 кг = 157 т 584 кг

459 км 206 м • 2 = 459206 м • 2 = 918 412 м

1585 грн 89 к. : 9 = 158589 : 9 = 17621 к. = 176 грн 21 к.

130 ц 40 кг : 8 = 13040 кг : 8 = 16 ц 30 кг

19 грн 48 к. • 6 = 1948 к. • 6 = 11688 к. = 116 грн 88 к.

 

Завдання 492

До обіду в супермаркеті продали 14 коробок бананів, а після обіду —16 таких самих коробок. Усього про­дали 200 кг бананів. Скільки кілограмів уміщує одна коробка?

Короткий запис

200 кг — разом 14 к і 16 к.  по ? кг

Розв'язання

1) 14 + 16 = 30 (к.) – всього коробок.

2) 210 : 30 = 7 (кг) – умішує одна коробка.

Відповідь: одна коробка уміщує 7 кг бананів.

 

Завдання 493

8 м 56 см : 4 см = 856 см : 4 см = 214

18 м 8 см : 4 см = 1808 см : 4 см = 452

20 м 76 см : 6 см = 2076 см : 6 см = 346

64 т 614 кг : 3 = 64 614 кг : 3 = 21538 кг = 21 т 538 кг

 

Завдання 494

2 т 250 кг дизельного пального налили у 2 цистерни, порівну в кожну. Яка маса пального в одній цистерні?

Короткий запис

2 т 250 кг — 2 ц. по ? кг

Розв'язання

2 т 250 кг : 2 = 2250 кг : 2 = 1125 кг = 1 т 125 кг

Відповідь: в одній цистерні 1 т 125 кг пального.

 

§ 123 Завдання 495

У порядку зрос­тання: 1 с; 30 с; 25 хв; 2 год; 1 доба; 12 міс.; 3 р.; 99 р.

Слово: СТОЛІТТЯ

 

Завдання 496

1 ст. = 100 р.

4 ст. = 400 p.

10 ст. = 1000 p.

2 тис. = 2000 р.

Завдання 497 Запиши числові дані. Визнач і назви століття та тисячоліття цих дат.

• Свій рік народження; 2012 (21 ст., 3 тис.)

• який зараз рік і ще 2 роки поспіль; 2023, 2024, 2025 (21 ст., 3 тис.)

• якого року Україна здобула державну незалежність; 1991 року (20 ст., 2 тис.)

• рік народження Тараса Шевченка. 1814 р. (19 ст., 2 тис.) 

 

Завдання 498

47 с + 12 с = 1 хв (60 с – 47 с = 12 с)

67 р. + 33 р. = 1 ст. (100 р. – 67 р. = 33 р.)

51 хв + 9 хв = 1 год (60 хв – 51 хв = 9 хв)

14 год 27 хв + 9 год 33 хв = 1 доба (24 год – 14 год 27 хв = 9 год 33 хв)

7 міс. + 5 міс. = 1 р. (12 міс. – 7 міс. = 5 міс.)

78 р. 10 міс. + 21 р 2 міс. = 100 р. (100 р. – 78 р. 10 міс. = 21 р. 2 міс.)

 

Завдання 499

Визнач час на кожному годиннику. Який час показував кожний годинник пів години тому? Який час показуватиме кожний годинник через 15 хв?

Час зараз

Півгодини тому

Через 15 хв

12 год 10 хв, 0 год 10 хв

16 год 15 хв, 4 год 15 зв

18 год 45 хв, 6 год 45 хв

23 год 55 хв, 11 год 55 хв

11 год 40 хв, 23 год 40 хв

15 год 45 хв, 3 год 45 хв 

18 год 15 хв, 6 год 15 хв

23 год 25 хв, 11 год 25 хв

12 год 25 хв., 00 год 25 хв

16 год 30 хв, 4 год 30 хв 

19 год, 7 год

0 год 10 хв, 12 год 10 хв 

Завдання 500

Урок розпочався о 8-й год 30 хв і тривав 45 хв. О котрій годині розпочалася перерва?

Короткий запис

Розпочався  8 год 30 хв.

Тривав  45 хв.

Закінчився  ?

Розв'язання

8 год 30 хв + 45 хв = 8 год 30 хв + 30 хв + 15 хв = 9 год 15 хв

Відповідь: перерва розпочалася о 9 год 15 хв.

 

Завдання 501

Одногорбий верблюд може жити без їжі 4 тижні, а ім­ператорський пінгвін — 135 днів. На скільки днів більше може жити без їжі імператорський пінгвін, ніж одногор­бий верблюд?

Короткий запис

В.  4 тиж.

П.  135 д.

На скільки  ?

Розв'язання

135 – 7 • 4 = 135 – 28 = 107 (д.) – на стільки більше.

Відповідь: пінгвін може жити без їжі на 107 днів більше, ніж верблюд.

 

Завдання 502

90 хв = 1 год 30 хв (1 год 30 хв = 60 хв + 30 хв = 90 хв)

48 год = 2 доби (2 доби = 24 год • 2 = 48 год)

10 ст. > 948 р. (10 ст. = 100 р. • 10 = 1000 р.)

15 міс. > 1 р. (1 р. = 12 міс.)

240 год < 12 діб (12 діб = 24 год • 12 = 288 год)

3 год < 190 хв (3 год = 60 хв • 3 = 180 хв)

 

Завдання 503

Спортивні змагання з художньої гімнас­тики розпочались о 13-й год 30 хв і за­кінчились о 14-й год 15 хв. Скільки часу тривали спортивні змагання?

Короткий запис

Початок  13 год 30 хв

Кінець  14 год 15 хв

Тривалість  ?

Розв'язання

14 год 15 хв – 13 год 30 хв = 13 год 75 хв – 13 год 30 хв = 45 хв.

Відповідь: спортивні змагання тривали 45 хв.

 

§ 124 Завдання 504 Порядок дій

210 • 4 : 6 : 6 • 5 • 5 + 200 + 15 = 915

210 • 4 = 840

840 : 6 = 140

140 • 5 = 700

700 + 200 = 900

900 + 15 = 915

Визначте, яке це тисячоліття та століття. 915 р. –  це 1 тис. та 10 ст.

 

Завдання 505

Кредит у банку оформили на 60 місяців. Скільки це років? 

60 міс. : 12 міс. = 5

Будівництво спортивного комплексу тривало 2 роки й 7 місяців. Скільки це місяців? 

2 р. 7 міс. = 24 міс. + 7 міс. = 31 міс.

Екскурсія розпочалась о 12-й год 20 хв і тривала 2 год 30 хв. Коли екскурсія закінчилася? 12 год 20 хв + 2 год 30 хв = 14 год 50 хв

За табелем-календарем визнач, скільки днів залиши­лося до Міжнародного дня інтернету (4 квітня), до Дня пам'яті та примирення (8 травня).

 

Завдання 506

14 діб 7 год = 24 год • 14 + 7 год = 336 год + 7 год = 343 год

23 доби 11 год = 24 год • 23 + 11 год = 552 год + 11 год = 563 год

 

Завдання 507

14 р. 9 міс. = 177 міс.

10 хв 45 с = 645 с

9 год = 540 хв

25 р. 4 міс. = 304 міс.

х 12

   14

   48

  12 

  168

+ 168

      9

   177

х 60

   10

   600

+ 600

    45

   645

х 60

   9 

  540

х 12

   25

   60

  24

  300

+ 300

      4

   304

Завдання 508

9 міс. 16 дн. + 6 міс. 12 дн. = 15 міс. 28 дн.

17 год 35 хв + 8 год 45 хв = 26 год 20 хв

 

Завдання 509

+18 год 27 хв

  13 год 48 хв

  31 год 75 хв

  32 год 15 хв

_11 год 18 хв

   4 год 24 хв

   6 год 54 хв

+ 7 діб 22 год

  25 діб 12 год

  32 діб 34 год

  33 діб 10 год

+ 57 р. 9 міс.

   48 р. 11 міс.

    8 р. 10 міс.

Завдання 510

Американець Р. Макдональд установив світовий рекорд, провівши без сну 19 діб без трьох годин. Скільки це го­дин?

Розв'язання

19 діб – 3 год = 24 год • 19 – 3 год = 456 год – 3 год = 453 год

Відповідь: 453 години.

 

Завдання 511

+ 14 діб 7 год
     8 діб 5 год

   22 діб 12 год

+ 36 хв 15 с

   25 хв 56 с

   61 хв 71 с

   62 хв 11 с

_ 13 год 22 хв

    7 год 36 хв

    5 год 46 хв

_ 20 р. 4 міс.

    7 р. 8 міс.

   12 р. 8 міс.

Завдання 512

Туристи зупинилися для відпочинку о 13-й год 20 хв. О котрій годині вони виру­шили в дорогу, якщо до зу­пинки подорожували 4 год 30 хв?

Короткий запис

Початок  ?

Тривалість  4 год 30 хв

Кінець  13 год 20 хв

Розв'язання

_ 13 год 20 хв

    4 год 30 хв

    8 год 50 хв

Відповідь: туристи вирушили в дорогу о 8 год 50 хв.

Інші завдання дивись тут...