Інші завдання дивись тут...

§ 125 Завдання 513 Порядок дій

Обчисліть «ланцюжок» виразів і дізнаєтеся, у якому році після здобуття Україною державної незалежності було введено в обіг національну валюту — гривню.

120 • 10 : 2 : 2 • 3 + 1000 + 90 + 6 = 1996 (р.)

120 • 10 = 1200

1200 : 2 = 600

600 : 2 = 300

300 • 3 = 900

900 + 1000 = 1900

1900 + 90 = 1990

1990 + 6 = 1996

Завдання 514

Назви грошові одиниці України в порядку зростання їхньої вартості.

1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн, 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн, 500 грн, 1000 грн

 

Завдання 515 Одиниці вимірювання

1 грн = 100 коп.

220 коп. = 200 грн + 20 коп. = 2 грн 20 коп.

67030 коп. = 67000  коп. + 30 коп. = 670 грн 30 коп.

4 грн 60 коп. = 100 коп. • 4 + 60 коп. = 400 коп. + 60 коп. = 460 коп.

450 коп. = 400 коп. + 50 коп. = 4 грн 50 коп.

207 грн 10 коп. = 20700 коп. + 10 коп. = 20710 коп.

 

Завдання 516

29 грн 57 коп. + 12 грн 48 коп. = 42 грн 5 коп.

 

Завдання 517 Дії з іменованими числами

214 грн 90 коп. + 547 грн 65 коп. = 762 грн 55 коп.

2370 грн 45 коп.  1290 грн 80 коп. = 1979 грн 65 коп.

117 грн 7 коп. : 509 = 11707 коп. : 509 = 23 коп.

25 грн 8 коп. • 23 = 2508 коп. • 23 = 57684 коп. = 576 грн 64 коп.

+ 214 грн 90 коп.
   547 грн 65 коп.
   761 грн 155 коп.
   762 грн 55 коп.
_ 2370 грн 45 коп.
   1290 грн 80 коп.
   1079 грн 65 коп.
 
_11707 | 509

  1018     23

  _1527

    1527

         0
х 2508
     23
   7524
  5016 
  57684

Завдання 518

За три коробки шоколадних цукерок та одну коробку зефіру заплатили 222 грн 60 коп. Зефір коштує 27 грн. Скільки коштує коробка шоколадних цукерок?

  Ціна
Кількість коробок
Вартість
Зефір
27 грн
222 грн 60 коп.
 
Цукерки
?
3

Розв'язання

1) _222 грн 60 коп.

      27 грн          

     195 грн 60 коп. (коп.) – вартість цукерок.

2) _19560 | 3    

     18         6520 (коп.) = 65 грн 20 коп.

     _15

       15

         _6
           6
           0
Відповідь: коробка шоколадних цукерок коштує 65 грн 20 коп.

Завдання 519

За два обідні столи й стільці заплатили 7200 грн. Стіл коштує 1800 грн, а стілець — на 1350 грн дешевший. Скільки придбали стільців?

  Ціна
Кількість
Вартість
Столи
1800 грн
7200 грн
 
Стільці
?, на 1350 грн менше
?

Розв'язання

1) 1800 • 2 = 3600 (грн) – вартість столів.

2) 7200 – 3600 = 3600 (грн) – вартість стільців.

3) 1800 – 1350 = 450 (грн) – ціна стільця.

4) 3600 : 450 = 90 • 4 : 45 = 90 : 45 • 4 = 2 • 4 = 8 (шт.) – придбали стільців.

Відповідь: придбали 8 стільців.

 

Завдання 520

5 грн : 2 = 500 коп. : 2 = 250 коп. = 2 грн 50 коп.

15 грн • 70 = (10 + 5) • 70 = 700 грн + 350 грн = 1050 грн

5890 грн 43 коп. + 478 грн 94 коп. = 6368 грн 137 коп. = 6369 грн 37 коп.

106 700 грн 20 коп.  47 438 грн 60 коп. = 59261 грн 60 коп.

 

Завдання 521

За дві книжки та чотири зошити заплатили 100 грн. Один зошит коштує 2 грн 50 к. Скільки коштують зошити й книжки окремо?

  Ціна
Кількість
Вартість
Книжки
2 грн 50 к.
 
Зошити
?
4

Розв'язання

1) 2 грн 50 к. • 4 = 10 (грн) – коштують зошити.

2) 100 – 10 = 90 (грн) – коштують книжки.

Відповідь: зошити коштують 10 грн, книжки  90 грн.

 

§ 126. Завдання 522

Скільки років у трьох століттях? 100 р. • 3 = 300 р.

Яка маса трьох мішків борошна, якщо маса одного міш­ка — 56 кг? 56 кг • 3 = (50 + 6) • 3 = 168 кг

Дві бочки вміщують 1020 л дизельного пального. Яка місткість однієї бочки? 1020 л : 2 = 510 л

 

Завдання 523

3 грн  60 коп. = 2 грн 40 коп.

15 грн 40 коп. + 70 коп. = 16 грн 10 коп.

8 грн 50 коп.  4 грн = 4 грн 50 коп.

139 грн 20 коп. + 80 коп. = 140 грн

_ 3 грн 00 коп.

   2 грн 40 коп.

           60 коп.

_ 16 грн 10 коп.

   15 грн 40 коп.

            79 коп.

_ 8 грн 50 коп.

   4 грн 50 коп.

   4 грн.

_ 140 грн 00 коп.

   139 грн 20 коп.

             80 коп.

Завдання 624 Порівняй іменовані числа (>; <; =).

135 хв > 1 год 35 хв (1 год 35 хв = 60 хв + 35 хв = 95 хв)

450 коп. < 45 грн 10 коп. (45 грн 10 коп. = 4500 грн + 10 коп. = 4510 коп.)

60 коп. + 50 коп. > 1 грн (1 грн = 60 коп.)

20 коп. < 20 грн (20 грн = 2000 коп.)

15 ц > 150 кг (15 ц = 1500 кг)

17 км < 170000 м (170000 м = 170 км)

 

Завдання 525

На день народження Тараса тато придбав 1 кг 344 г цукерок. Кожна цукерка важить 8 г. По скільки цукерок зможе Тарас роздати своїм однокласникам порівну, якщо в класі 28 учнів?

Розв'язання

1) 1 кг 344 г : 8 г = 1344 г : 8 г = 168 (ц.) - кількість цукерок в 1 кг 344 г.

2)168 : 28 = 6 (ц.)

Відповідь: Тарас зможе роздати по 6 цукерок кожному однокласнику.

Обернена задача. Тарас на своєму дні народження роздав кожному учню по 6 цукерок, які купив його тато. Кожна цукерка важить 8 г. Яка маса цих цукерок, якщо в його класі 28 учнів?

Розв'язання

1) 28 • 6 = (20 + 8) • 6 = 120 + 48 = 168 (ц) – всього цукерок.

2) 168 • 8 = (100 + 60 + 8) • 8 = 800 + 480 + 64 = 1344 (г) = 1 кг 344 г

Відповідь: маса цих цукерок 1 кг 344 г.

 

Завдання 526

48 км : 5 м = 48000 м : 5 м = (45000 м + 3000 м) : 5 м = 9600

5 грн 70 коп. : 3 = 570 коп. : 3 = 190 коп. = 1 грн 90 коп.

100 т : 4 ц = 1000 ц : 4 ц = (800 ц + 200 ц) : 4 ц = 200 + 50 = 250

3 кг 584 г : 14 г = 3584 г : 14 г = 256

259 дм 6 см : 11 = 2596 см : 11 = 236 см = 23 дм 6 см

10 ц 16 кг : 4 = 1016 кг : 4 = 254 кг = 2 ц 54 кг

 

Завдання 527

До магазину завезли 60 ящиків лимонів, по 10 кг в кожному ящику, та декілька ящиків апельсинів, по 15 кг в кожному ящику. Скільки ящиків апельсинів завезли, якщо всього до магазину завезли 9 ц фруктів?

Маса в одному ящику

Кількість ящиків

Загальна маса

10 кг

60

?

9 ц

15 кг

?

?

Розв'язання

9 ц = 900 кг

1) 10 • 60 = 600 (кг) – завезли лимонів.

2) 900 – 600 = 300 (кг) – завезли апельсинів.

3) 300 : 15 = 20 (ящ.)

Відповідь: до магазину завезли 20 ящиків апельсинів.

 

Завдання 528

Ішло сім сестриць, несло по сім палиць, на кожній па­лиці — по сім сучків, на кожному сучку — по сім торбин, у кожній торбині — по сім паляниць. Скільки всього па­ляниць?

Розв'язання

7 • 7 • 7 • 7 • 7 = 49 • 49 • 7 = 2401 • 7 = 16807 (п.)

Відповідь: всього 16807 паляниць.

 

Завдання 529

3 грн > 30 коп. ( 3 грн = 300 коп.)

3 ц < 3 ц 6 кг (3 ц 6 кг = 3 ц + 6 кг)

4 грн 10 коп. > 80 коп. (4 грн 10 коп. = 400 коп. + 10 коп. = 410 коп.)

12 грн 10 коп. > 1200 коп. (12 грн 10 коп. = 1200 коп. + 10 коп. = 1210 коп.)

670 км 200 м < 672 км

30050 г = 30 кг 50 г (30 кг 50 г = 30 000 г + 50 г = 30 050 г)

 

Завдання 530

У шкільному буфеті продали тістечок на суму 2055 грн. Скільки тістечок продали в шкільному буфеті, якщо одне тістечко коштує 15 грн?

Короткий запис

1 т.  15 грн

? т.  2055 грн

Розв'язання

2055 : 15 = 137 (т.)

Відповідь: в шкільному буфеті продали 137 тістечок.

 

Перевіряємо свої досягнення

Завдання 531

Істинна рівність позначена буквою В

х 290

    300

   87000

 

Завдання 532

Під час ділення круглого числа на кругле в діленому й дільнику можна відкинути Б

Стільки нулів, скільки їх є в дільнику.

 

Завдання 533

А

 

Завдання 534

Б  (9 діб і 12 год = 24 год • 9 + 12 год = 216 год + 12 год = 228 год) 

 

Завдання 535 Визначення кількості цифр у частці В

 

Завдання 536

В (1945 р. — це 20 ст.)

 

Завдання 537 Письмове множення і письмове ділення

х 628
    39
 5652
1884 
24492
_7035 | 67  

  67      105

  _335

    335

       0
Перевірка:
_24492 | 39    

  234        628

  _109

     78

    _312
      312
         0
  
_24492 | 628    

  1884        39

  _5652

    5652

        0

х 67

 105

 335

67  

7035

 

_7035 | 105  

  630      67

  _735

    735

       0

Завдання 538

 

(51 330 : 174 + 519) • 103  40 368 = 43474 
_51330 | 174  

  348       295

 _1653

   1566

     _870
       870
          0
+ 295
   519
   814

х 814

  103

 2442

103  

83842

 

_83842
  40368
  43474

Завдання 539

36 км 210 м : 5 = 36210 м : 5 = 7242 м = 7 км 242 м

18 грн • 60 = 1080 грн

9 т 48 кг + 47 т 194 кг = 56 т 242 кг

16 год 40 хв – 7 год 55 хв = 8 год 45 хв

 

Завдання 540

Учень щодня готує домашні завдання в середньому 1 год 20 хв. Скільки часу на приготування домашніх за­вдань необхідно учневі протягом одного тижня? А чо­тирьох тижнів? Скільки часу на приготування домашніх завдань необхідно тобі щодня? Протягом тижня?

Короткий запис

1 д.  1 год 20 хв

7 д.  ?

4 тиж.  ?

Розв'язання

1) 1 год 20 хв • 7 = 7 год 140 хв = 9 год 20 хв – часу потрібно протягом тижня.

2) 9 год 20 хв • 4 = 36 год 80 хв = 37 год 20 хв – часу потрібно протягом 4 тижнів.

Відповідь: протягом одного тижня учневі потрібно 9 год 20 хв на виконання домашніх завдань, протягом чотирьох  37 год 20 хв.

 

Завдання 541

У книгосховищі на 16-ти полицях стояло по 128 книжок, а на 14-ти — по 115 книжок. Скільки всього книжок стоя­ло на цих полицях?

Короткий запис

16 п. по 128 кн..  ?

14 п. по 115 кн.  ?

Разом  ?

Розв'язання

1) 128 • 16 = 2048 (кн.) – книжок стояло на 16-ти полицях.

2) 115 • 14 = 1610 (кн.) – книжок стояло на 14-ти полицях.

2) 2048 + 1610 = 3658 (кн.) – всього книжок.

Відповідь: на цих полицях стояло 3658 книжок.

 

Завдання 542

Знайди периметр прямокутника, ширина якого дорів­нює 2 см, що в 5 разів менше за його довжину. Побудуй цей прямокутник. Обчисли його площу.

Короткий запис

Ширина  2 см, що в 5 разів менше, ніж довжина

Довжина  ?

Периметр — ?

Площа — ?

Розв'язання

1) 2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника.

2) (2 + 10) • 2= 12 • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

3) 10 • 2 = 20 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 24 см, площа  20 см2.

 

Завдання 543

Батькові 40 років, а синові 13 років. Через 18 років вік сина і доньки разом дорівнюватиме вікові батька. Скіль­ки років доньці?

Короткий запис

Б.  40 р., через 18 р. С.  13 р.

Д.  ?

Розв'язання

1) 40 + 18 = 58 (р.) – буде батькові через 18 років.

2) 13 + 18 = 31 (р.) – буде синові через 18 років.

3) 58 – 31 = 27 (р.) – буде доньці через 18 років.

4) 27 – 18 = 9 (р.) – доньці зараз.

Відповідь: доньці 9 років.

Інші завдання дивись тут...