Інші завдання дивись тут...

§ 127 Завдання 544

Кожний предмет поділено на дві частини.

Одна частина кожного предмета становить половину цілого (1/2).

На чотири частини поділили торт.

 

Завдання 545

Накресли чотири смужки завдовжки 12 см. Поділи першу смужку на 2, другу — на 3, третю — на 4, а четверту — на 6 рівних частин. Розмалюй на кожній стрічці одну частину. Порівняй дроби, що позначають розмальовані частини.

 

Завдання 546

1/20, 1/14, 1/10, 1/7, 1/5, ¼, 1/2

 

Завдання 547

Знайди:

1/4 від 1 хв – це 1 хв : 4 = 60 с : 4 = 15 с

1/2 від 1 кг – це 1 кг : 2 = 1000 г  : 2 = 500 г

1/3 від 1 доби – це 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

 

Завдання 548

Частину, що залишилася можна позначити дробом 2/3. Число 3 вказує, що коло поділили на 3 рівні частини, а число 2 – що взяли 2 такі частини.

 

Завдання 549

Кожний зображений прямокутник поділили на 2 частини, на 3 частини, на 6 частин, на 10 частин.

Розмальовані частини прямокутників: 1/2, 1/3, 1/6, 1/10

Не розмальовані частини прямокутників: 1/2, 2/3, 5/6, 9/10

 

Завдання 550

Замальовані частини стрічки: 3/10

Не розмальовані частини стрічки: 7/10

 

Завдання 551

На спортивному майданчику було 27 дітей. 1/3 всіх дітей каталися на велосипедах, а всі інші — грали у волейбол. Скільки дітей грали у волейбол?

Розв'язання

27 : 3 = 9 (д.) – на велосипедах

27 – 9 = 18 (д.)

Відповідь: у волейбол грали 18 дітей.

 

Завдання 552

1/19 1/16 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6

 

Завдання 553

У класі 28 учнів.1/7  учнів класу виконали контрольну ро­боту на відмінно. Скільки учнів виконали контрольну ро­боту на відмінно?

Розв'язання

28 : 7 = 3 (уч.)

Відповідь: на відмінно виконали контрольну роботу 3 учні.

 

 

Завдання § 128 Завдання 554

Розмальована частина становить 5 і 1 частину квадрата.

Не розмальована частина становить 2 і 6 частини квадрата.

Запишіть дроби, що позначають ці частини. Назвіть чисельник і знаменник кожного дробу й поясніть, на що вони вказують. Порівняйте дроби.

 

Завдання 556

1/5 < 3/5

5/7 > 3/7

8/9 > 4/9

3/4 > 1/4

Завдання 557

 (13 968 - 9756) : 234

8453 + 1104 : 23 • 302

 

Завдання 558

Книгарня отримала 2160 підручників для початкової школи. 1/9 цих підручників віддали за попереднім замов­ленням до школи, а решту виставили на продаж. Скільки підручників для початкової школи виставили на продаж?

Розв'язання

2180 : 9 = 240 (п.) – віддали до школи

2160 – 240 = 1920 (п.)

Відповідь: на продаж виставили 1920 підручників.

 

 

Завдання 559

Побудуй квадрат, площа якого становить 1/16 від 256 см2.

 

Завдання 561

Від стрічки завдовжки 212 дм відрізали її чверть. Обчис­ли довжину відрізаної частини стрічки.

Розв'язання

212 : 4 = 53 (дм.)

Відповідь: відрізали 53 дециметри стрічки.

 

 

§ 129 Завдання 562

Довжина сторони квадрата від його периметра становить 1 см від 1 дм.

 

Завдання 563 Порівняй ці дроби.

3/7 < 4/7

 

Завдання 564

6/6 = 9/9 = 18/18 = 1

 

Завдання 565

4/4 8/8 10/10 22/22

 

Завдання 566

2/3 > 1/3

2/8 < 3/8

4/4 = 8/8

7/7 = 5/5

 

Завдання 567 Рівняння

 

684 : у = 342

324 - x = 243

516 • Z = 53 664

 

Завдання 568

У приміській школі навчаються 360 учнів. Під час карантину діти навчалися дистанційно на різних платформах. 1/3 частина учнів навчалася в Zoom, 4/9 — Googl classroom, 2/9 — Viber. Скільки учнів навчалося на кожній платформі окремо?

Розв'язання

360 : 3 • 1 = 120 уч.) – Zoom

360 : 9 • 4 = 160 (уч.) – Googl classroom

360 : 9 • 2 = 80 (уч.) – Viber

Відповідь: 120 учнів навчалося в Zoom, 180 — Googl classroom, 80 — Viber.

 

 

Завдання 569

Продавець морозива на початку робочого дня мав 432 порції морозива. До обіду він продав -1/6 всього морозива, а після обіду — половину решти. Скільки порцій морозива було продано за весь день? Розв'яжи задачу. Склади до неї план усно.

Розв'язання

1) 432 : 6 • 1 = 72  п.) – продав до обіду

2) 432 – 72 = 360 (п.) – решта

3) 360 : 2 = 180 (п.) – після обіду

4) 72 + 180 = 252 (п.)

Відповідь: за весь дено було продано 253 порцій морозива.

 

Завдання 570

1/15 2/15 4/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15

 

Завдання 571

До відділу техніки надійшло 400 нових товарів. 1/10 з них становили планшети,

1/8 — електронні книжки, а решту — мобільні телефони. Скільки мобільних телефонів надійшло до відділу техніки? Розв'яжи задачу, склавши до неї план.

 

 

§ 130 Завдання 572

Яку частину кожної із зображених фігур розмальовано? Яку частину не розмальовано?

 

Завдання 573

Мама зібрала на городі 12 кг помідорів. 3/4 усіх помідо­рів вона законсервувала. Скільки кілограмів помідорів законсервувала мама?

Розв'язання

1) Скільки кілограмів становить 1/4 всіх помідорів?

12 : 4 = 3 (кг)

2) Скільки кілограмів становлять 3/4 усіх помідорів?

3 • 3 = 9 (кг)

Цю задачу можна розв'язати виразом.

12 : 4 • 3 = 9 (кг)

Відповідь: мама законсервувала 9 кг помідорів.

 

Завдання 574.

За три дні туристи подолали 30 км. Першого дня вони пройшли 2/5 усього маршруту. Скільки кілометрів про­йшли туристи першого дня? Скільки кілометрів їм зали­шилося ще пройти?

 

Завдання 575

1 5 2

1/8 від числа 40;

5/8 від числа 40;

2/5 від числа 40.

 

Завдання 576

3/4 від 1 м;

4/-7 від 28 т;

5/6 від 1 год;

4/5 від 1 ц.

 

Завдання 577

3452 • 46 – 1872 • 28

64 000 : 32 + 56 700 : 70

 

Завдання 578

Побудуй відрізок АВ завдовжки 10 см. Побудуй відрізок CD, довжина якого становить 4/5 довжини відрізка АВ.

 

Завдання 579

5/6 від 3 діб;

7/8 від 480 кг;

3/10 від 1 год;

1/5 від 75 ц.

 

Завдання 580

Довжина шпалери в одному рулоні становить 40 м. ру­лону використали. Скільки метрів шпалери залишилось у рулоні?

 

§ 131 Завдання 581

Розгляньте малюнки. Назвіть, на скільки рівних частин поділили кожну піцу. Яку частину від цілого становить одна частина кожної піци? Яку частину кожної піци з'їли? Скільки частин залишилося?

 

Завдання 582

2/7 від 560 кг;

3/100  від 5 м;

2/3 від 4 хв;

3/7 від 14 ц.

 

Завдання 583. Довжина відрізка АВ дорівнює 9 см, що становить – 3/4 довжини відрізка АС. Обчисли довжину відрізка АС.

Розв'язування

1) Яка довжина -4 відрізка АС? 9 : 3 = 3 (см) 4 4

2) Яка довжина відрізка АС

3 • 4 = 12 (см) 4

Цю задачу можна розв'язати виразом. 9 : 3 • 4 = 12 (см)

Відповідь: довжина відрізка АС дорівнює 12 см.

 

Завдання 584

Олена прочитала 120 сторінок, що становить 3/4 книжки. Скільки сторінок у книжці?

 

Завдання 585

1) 2/3 його довжини дорівнюють 84 см;

2) 2/5 його довжини дорівнюють 240 мм.

 

Завдання 586 Дії з іменованими величинами

19 год 45 хв + 17 год 36 хв

207 ц 64 кг - 38 ц 88 кг

25 кг 76 г - 9 кг 92 г

37 м 45 см + 52 м 89 см

 

3авдання 587

З бочки продали усієї квашеної капусти. Скільки капус­ти було в бочці, якщо продали 15 кг?

 

Завдання 588

1) 2/3 його дорівнюють 120;

2) 3/3 його дорівнюють 60;

3) 3/7 його дорівнюють 99.

Зразок: 120 : 2 • 3 = 180.

 

Завдання 589. На діаграмі зображено дані про збирання полуниці в теплицях протягом трьох днів, що становить 5/8  усього врожаю за тиждень (7 днів). Скільки кілограмів полуниць було зібрано за тиждень?

 

Завдання 590

Установи число, якщо його 3/8 дорівнюють 1530.

 

Завдання 591

Тетяна відрізала для оздоблення фартуха 30 см блакитної стрічки, що становить 3/10 усієї стрічки. Якою була дов­жина стрічки? Скільки сантиметрів стрічки залишилося?

Інші завдання дивись тут...