Інші завдання дивись тут...

§ 127 Завдання 544 Ознайомлення з дробами

Апельсин  1/2, яблуко  1/4, тістечко  1/4, піца  1/6, торт  1/8

На чотири частини поділили яблуко та тістечко.

 

Завдання 545

Накресли чотири смужки завдовжки 12 см. Поділи першу смужку на 2, другу — на 3, третю — на 4, а четверту — на 6 рівних частин. Розмалюй на кожній стрічці одну частину. Порівняй дроби розмальованих частин: 1/2 > 1/3 , 1/3 > 1/4 , 1/4 > 1/6 

 

Завдання 546

Дроби від найбільшого до найменшого: 1/20, 1/14, 1/10, 1/7, 1/5, 1/4, 1/2

 

Завдання 547

1/4 від 1 хв – це 1 хв : 4 = 60 с : 4 = 15 с

1/2 від 1 кг – це 1 кг : 2 = 1000 г  : 2 = 500 г

1/3 від 1 доби – це 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

 

Завдання 548

Частину, що залишилася можна позначити дробом 2/3. Число 3 вказує, що коло поділили на 3 рівні частини, а число 2  що взяли 2 такі частини.

 

Завдання 549

Розмальовані частини прямокутників: 1/2, 1/3, 1/6, 1/10

Не розмальовані частини прямокутників: 1/2, 2/3, 5/6, 9/10

 

Завдання 550

Замальовані частини стрічки: 3/10

Не розмальовані частини стрічки: 7/10

 

Завдання 551

На спортивному майданчику було 27 дітей. 1/3 всіх дітей каталися на велосипедах, а всі інші — грали у волейбол. Скільки дітей грали у волейбол?

Короткий запис

Усіх  27 д.

На велосипедах  1/3 від усіх д.

У волейбол  ?, решта

Розв'язання

1) 27 : 3 = 9 (д.) – каталися на велосипедах.

2) 27 – 9 = 18 (д.)

Відповідь: у волейбол грали 18 дітей.

 

Завдання 552

Дроби від найменшого до найбільшого1/19 1/16 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6

 

Завдання 553

У класі 28 учнів.1/7  учнів класу виконали контрольну ро­боту на відмінно. Скільки учнів виконали контрольну ро­боту на відмінно?

Розв'язання

28 : 7 = 4 (уч.)

Відповідь: на відмінно виконали контрольну роботу 4 учні.

 

Завдання § 128 Завдання 554

Розмальована частина становить 5 і 1 частину квадрата.

Не розмальована частина становить 4 і 5 частини квадрата.

5/9 розмальована і 4/9 не розмальована; 5/9 > 4/9.

1/6 розмальована і 5/6 не розмальована; 1/6 < 5/6.

 

Завдання 556

1/5 < 3/5

5/7 > 3/7

8/9 > 4/9

3/4 > 1/4

Завдання 557 Порядок дій

(13 968 - 9756) : 234 = 18

8453 + 1104 : 23 • 302 = 22949 
_ 13968
    9756
    4212
_4212 | 234

  234     18

 _1872

   1872

       0
_1104 | 23 

   92     48

  _184

    184

       0

х   48

   302

    96

144   

14496

+  8453
  14496
  22949

Завдання 558

Книгарня отримала 2160 підручників для початкової школи. 1/9 цих підручників віддали за попереднім замов­ленням до школи, а решту виставили на продаж. Скільки підручників для початкової школи виставили на продаж?

Короткий запис

Усього  2160 п.

Віддали  1/9 від всього

На продах  ?, решта

Розв'язання

2180 : 9 = 240 (п.) – віддали до школи.

2160 – 240 = 1920 (п.)

Відповідь: на продаж виставили 1920 підручників.

 

Завдання 559

Побудуй квадрат, площа якого становить 1/16 від 256 см2.

256 : 16 = 16 (см2) – площа квадрата.

Оскільки 4 • 4 = 16 (см2), тому сторона квадрата дорівнює 4 см.

Завдання 560

1/8 < 5/8

5/11 > 2/11

3/13 < 4/13

19/22 < 21/22

Завдання 561

Від стрічки завдовжки 212 дм відрізали її чверть. Обчис­ли довжину відрізаної частини стрічки.

Розв'язання

212 : 4 = 53 (дм.)

Відповідь: відрізали 53 дециметри стрічки.

 

§ 129 Завдання 562

Довжина сторони квадрата від його периметра: 1/4

 

1 см від 1 дм; 1/10

1 с від 1 хв; 1/60

1 год від 1 доби: 1/24

 

Завдання 563 

Розмальовані частини прямокутника: 3/7; 3/10

Не розмальовані частини прямокутника: 4/7; 7/10

Порівняли ці дроби: 3/7 < 4/7: 3/10 < 7/10

 

Завдання 564

7/7 = 6/6 = 9/9 = 18/18 = 1

 

Завдання 565

4/4 = 8/8 = 10/10 = 22/22 = 1

 

Завдання 566

2/3 > 1/3

2/8 < 3/8

4/4 = 8/8

7/7 = 5/5

Завдання 567 Рівняння

684 : у = 342

у = 684 : 342

у = 2

684 : 2 = 342

342 = 342

324  x = 243 • 4

324  x = 972

х = 972 : 324

х = 3

324  3 = 243 • 4

872 = 972

516 • z = 53 664

z = 53 664 : 516

z = 104

516 • 104 = 53 664

53 664 = 53 664

_684 | 342 

  684     2

     0

х 243
     4
  972
_972 | 324

  972     3

     0

_53664 | 516 

  516      104

  _2064

    2064

         0

Завдання 568

У приміській школі навчаються 360 учнів. Під час карантину діти навчалися дистанційно на різних платформах. 1/3 частина учнів навчалася в Zoom, 4/9 — Googl classroom, 2/9 — Viber. Скільки учнів навчалося на кожній платформі окремо?

Розв'язання

1) 360 : 3 • 1 = 120 уч.) – навчалося на платформі Zoom

2) 360 : 9 • 4 = 160 (уч.) – навчалося на платформі Googl classroom

3) 360 : 9 • 2 = 80 (уч.) – навчалося на платформі Viber

Відповідь: 120 учнів навчалося в Zoom, 180 — Googl classroom, 80 — Viber.

 

Завдання 569

Продавець морозива на початку робочого дня мав 432 порції морозива. До обіду він продав -1/6 всього морозива, а після обіду — половину решти. Скільки порцій морозива було продано за весь день? Розв'яжи задачу. Склади до неї план усно.

Короткий запис

Було  432 п.

До обіду  1/6 від 432

Після обіду  1/2 решти

План

1. Скільки порцій морозива продав продавець до обіду?

2. Скільки порцій морозива залишилося після обіду?

3. Скільки порцій морозива продав продавець після обіду?

4. Скільки всього порцій морозива продав продавець за весь день?

Розв'язання

1) 432 : 6 • 1 = 72  (п.) – продав до обіду.

2) 432 – 72 = 360 (п.) – решта.

3) 360 : 2 = 180 (п.) – продав після обіду.

4) 72 + 180 = 252 (п.)

Відповідь: за весь день було продано 252 порцій морозива.

 

Завдання 570

1/15; 2/15; 3/15; 4/15; 6/15; 7/15; 8/15; 9/15; 10/15; 11/15; 12/15; 13/15; 14/15.

 

Завдання 571

До відділу техніки надійшло 400 нових товарів. 1/10 з них становили планшети, 1/8 — електронні книжки, а решту — мобільні телефони. Скільки мобільних телефонів надійшло до відділу техніки? Розв'яжи задачу, склавши до неї план.

Короткий запис

П.  1/10 від 400

К.  1/8 від 400

Т.  ?, решта

План розв’язання:

1. Скільки планшетів надійшло до відділу техніки?

2. Скільки електронних книжок надійшло до відділу техніки?

3. Скільки планшетів та книжок разом надійшло до відділу техніки?

4. Скільки телефонів надійшло до відділу техніки?

Розв'язання

1) 400 : 10 = 40 (ґ.) – серед ґаджетів було планшетів.

2) 400 : 8 = 50 (ґ.) – серед ґаджетів було електронних книжок.

3) 40 + 50 = 90 (ґ.) – було планшетів і електронних книжок разом.

4) 400 – 90 = 310 (ґ.) – серед ґаджетів були телефони.

Відповідь: до відділу техніки надійшло 310 мобільних телефонів.

 

§ 130 Завдання 572

Розмальовано: 4/9; 5/10; 6/9; 10/20; 6/9; 3/4; 5/8; 4/6; 3/6

Не розмальовано: 5/9; 5/10; 10/20; 3/9; 1/4; 3/8; 2/6; 3/6

 

Завдання 573

Мама зібрала на городі 12 кг помідорів. 3/4 усіх помідо­рів вона законсервувала. Скільки кілограмів помідорів законсервувала мама?

Розв'язання

1) Скільки кілограмів становить 1/4 всіх помідорів?

12 : 4 = 3 (кг)

2) Скільки кілограмів становлять 3/4 усіх помідорів?

3 • 3 = 9 (кг)

Цю задачу можна розв'язати виразом.

12 : 4 • 3 = 9 (кг)

Відповідь: мама законсервувала 9 кг помідорів.

 

Завдання 574

За три дні туристи подолали 30 км. Першого дня вони пройшли 2/5 усього маршруту. Скільки кілометрів про­йшли туристи першого дня? Скільки кілометрів їм зали­шилося ще пройти?

Короткий запис

Всього — 30 км

І  ? км, 2/5 від усього

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 30 : 5 • 2 = 6 • 2 = 12 (км) – пройшли за І день.

2) 30 – 12 = 18 (км) – залишилося пройти.

Відповідь: за перший день туристи пройшли 12 км; ще залишилося пройти 18 км.

 

Завдання 575

1/8 від числа 40; 40 : 8 = 5

5/8 від числа 40; 40 : 8 • 5 = 5 • 5 = 25

2/5 від числа 40; 40 : 5 • 2 = 8 • 2 = 16

 

Завдання 576

3/4 від 1 м; 100 см : 4 • 3 = 25 • 3 = 75 см

4/7 від 28 т; 2800 кг : 7 • 4 = 400 • 4 = 1600 кг = 1 т 600 кг

5/6 від 1 год; 60 хв : 6 • 5 = 10 • 5 = 50 хв

4/5 від 1 ц; 100 кг : 5 • 4 = 20 • 4 = 80 кг

 

Завдання 577

3452 • 46 – 1872 • 28 = 106376

64000 : 32 + 56700 : 70 = 2000 + 810 = 2810 

х  3452

      46

  20712

13808 

158792

х 1872

     28

 14976

 3744 

 52416

_ 158792
    52416
   106376
_64000 | 32   

  64       2000

    0

_56700 | 70  

  56       810

   _70

     70

       0

Завдання 578

Побудуй відрізок АВ завдовжки 10 см. Побудуй відрізок CD, довжина якого становить 4/5 довжини відрізка АВ.

10 см : 5 • 4 = 2 • 4 = 8 см – довжина CD

Завдання 579

5/6 від 3 діб; 3 діб : 6 • 5 = 3 • 24 год : 6 • 5 = 3 • 4 • 5 = 3 • 20 = 60 год

7/8 від 480 кг; 480 кг : 8 • 7 = 60 • 7 = 420 кг

3/10 від 1 год; 1 год : 10 • 3 = 60 хв : 10 • 3 = 6 хв • 3 = 18 хв

1/5 від 75 ц. 75 ц : 5 = (50 + 25) ц : 5 = 10 ц + 5 ц = 15 ц

 

Завдання 580

Довжина шпалери в одному рулоні становить 40 м. 3/4 ру­лону використали. Скільки метрів шпалери залишилось у рулоні?

Короткий запис

Було  40 м

Використали  3/4 від було.

Залишилося  ?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 40 : 4 • 3 = 10 • 3 = 30 (м) – використали шпалер.

2) 40 – 30 = 10 (м) – залишилося шпалер.

2-й спосіб

Якщо використали 3/4 , то залишилося 1/4 , тоді

40 : 4 = 10 (м) – залишилося шпадер.

Відповідь: залишилося 10 м шпалер у рулоні.

 

§ 131 Завдання 581

Назвіть, на скільки рівних частин поділили кожну піцу. 6 частин, 12 частин, 3 частин.

Яку частину від цілого становить одна частина кожної піци? 1/6; 1/12; 1/3

Яку частину кожної піци з'їли? 3/6; 4/12; 2/3

Скільки частин залишилося? 3/6; 8/12; 1/3

 

Завдання 582

2/7 від 560 кг; 560 : 7 • 2 = 80 • 2 = 160

3/100 від 5 м; 500 см : 100 • 3 = 5 • 3 = 15 см

2/3 від 4 хв; 4 • 60 хв : 3 • 2 = 240 хв : 3 • 2 = 80 • 2 = 160 хв

3/7 від 14 ц; 14 ц : 7 • 3 = 2 • 3 = 6 ц

 

Завдання 583

Довжина відрізка АВ дорівнює 9 см, що становить  3/4 довжини відрізка АС. Обчисли довжину відрізка АС.

Розв'язання

1) Яка довжина 1/4 відрізка АС? 9 : 3 = 3 (см)

2) Яка довжина відрізка АС? 3 • 4 = 12 (см)

Цю задачу можна розв'язати виразом: 9 : 3 • 4 = 12 (см)

Відповідь: довжина відрізка АС дорівнює 12 см.

 

Завдання 584

Олена прочитала 120 сторінок, що становить 3/4 книжки. Скільки сторінок у книжці?

Короткий запис

3/4  120 с.

 ?

Розв'язання

120 : 3 • 4 = 40 • 4 = 160 (с.)

Відповідь: в книжці всього 160 сторінок.

 

Завдання 585

1) 2/3 його довжини дорівнюють 84 см; 84 см : 2 • 3 = 42 см • 3 = 126 см

2) 2/5 його довжини дорівнюють 240 мм. 240 см : 2 • 5 = 120 см • 5 = 600 см

 

Завдання 586 Дії з іменованими величинами

+ 19 год 45 хв

   17 год 36 хв

   36 год 81 хв

   37 год 21 хв

_ 207 ц 64 кг

    38 ц 88 кг

   168 ц 76 кг

_25 кг   76 г

   9 кг   92 г

  15 кг 984 г

+ 37 м  45 см

   52 м  89 см

   89 м 134 см

   90 м 34 см

Завдання 587

З бочки продали 3/8 усієї квашеної капусти. Скільки капус­ти було в бочці, якщо продали 15 кг?

Короткий запис

3/8  15 кг

 ?

Розв'язання

15 кг : 3 • 8 = 5 кг • 8 = 40 (кг)

Відповідь: в бочці було 40 кг капусти.

 

Завдання 588

1) 2/3 його дорівнюють 120; 120 : 2 • 3 = 60 • 3 = 180

2) 3/3 його дорівнюють 60; 60 : 3 • 5 = 20 • 5 = 100

3) 3/7 його дорівнюють 99. 99 : 3 • 7 = 33 • 7 = 231

 

Завдання 589

На діаграмі зображено дані про збирання полуниці в теплицях протягом трьох днів, що становить 5/8  усього врожаю за тиждень (7 днів). Скільки кілограмів полуниць було зібрано за тиждень?

Розв'язання

1) 40 кг + 60 кг + 20 кг = 120 (кг) – зібрали за три дні.

2) 120 : 5 • 8 = 24 • 8 = 192 (кг) – зібрали за тиждень.

Відповідь: за тиждень забрали 192 кг полуниці.

 

Завдання 590

Установи число, якщо його 3/8 дорівнюють 1530.

1530 : 3 • 8 = (1500 + 30) : 3 • 8 = 510 • 8 = (500 + 10) • 8 = 4080

 

Завдання 591

Тетяна відрізала для оздоблення фартуха 30 см блакитної стрічки, що становить 3/10 усієї стрічки. Якою була дов­жина стрічки? Скільки сантиметрів стрічки залишилося?

Короткий запис

3/10  30 см

 ?

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 30 : 3 • 10 = 10 • 10 = 100 (см) – вся довжина.

2) 100 см – 30 см = 70 (см) – залишилося стрічки.

Відповідь: довжина стрічки була 100 см; залишилося 70 см стрічки.

Інші завдання дивись тут...