Інші завдання дивись тут...

§ 139 Завдання 672

Збільште добуток чисел 30 і 6 на 17.

(30 • 6) + 17 = 180 + 17 = 197

Відніміть від частки чисел 720 і 9 число 67.

(720 : 9 67 = 80 – 67 = 13

Збільште частку чисел 500 і 50 на 120.

(500 : 50) + 120 = 10 + 120 = 130

Зменште добуток чисел 25 і 8 на 86.

(25  8) – 86 = 200 – 86 = 114

 

Завдання 673

1) Упродовж доби шпак прилітає до гнізда 200 разів. Ве­лика синиця прилітає до гнізда на 130 разів менше, ніж шпак. Скільки разів упродовж доби прилітає до гнізда велика синиця?

Короткий запис

Шпак  200 р.

Синиця  ?, на 130 р. менше

Розв'язання

200  130 = 70 (р.)

Відповідь: 70 разів.

2) Найбільша глибина Тихого океану — 11000 м, що на 6000 м більше, ніж Північного Льодовитого океану. Яка найбільша глибина Північного Льодовитого океану?

Короткий запис

Тихий океан  11000 м, що 600 м більше

Льодовитий океан  ?

Розв'язання

11000  6000 = 5000 (м) = 5 (км)

Відповідь: найбільша глибина Північно Льодовитого океану 5 кілометрів.

3) Довжина десяти кроків батька становить 750 см, а дов­жина десяти кроків сина — 500 см. На скільки сантимет­рів відставатиме син від батька за 10 кроків?

Короткий запис

Кроки батька  750 см. На скільки більше?

Кроки сина  500 см

Розв'язання

750  500 = 250 (cм)

Відповідь: на 250 сантиметрів.

4) Протяжність території України із заходу на схід стано­вить 1300 км, а з півночі на південь — 900 км. На скільки більша протяжність території України із заходу на схід, ніж із півночі на південь?

Короткий запис

Із заходу на схід  1300 км. На скільки більше?

Із півночі на південь  900 км

Розв'язання

1300  900 = 400 (км)

Відповідь: на 400 кілометрів.

 

Завдання 674 Письмове ділення і письмове множення

+ 34830

   16345

   51175

+   6795

  347255

  354050

+ 48749

    4682

   53431

+ 567200

    45418

   612618

_ 709477

    26378

   683099

_ 61963

    8484

   53479

Завдання 675

Якщо а = 1340, тоді (2490 + а) + 564 = (2490 + 1340) + 564 = 3830 + 564 = 4394

Якщо а = 937, тоді (2490 + а) + 564 = (2490 + 937) + 564 = 3427 + 564 = 3991

Якщо b = 2970, тоді (4240  b)  387 = (4240  2970)  387 = 1270  387 = 883

Якщо b = 648, тоді (4240  b)  387 = (4240  648)  387 = 3592  387 = 3205

 

Завдання 676

У трьох селах мешкають 8455 осіб. Скільки осіб меш­кає в кожному селі окремо, якщо в першому й другому селах мешкають 5092 особи, а в другому й третьому — 3700 осіб?

Короткий запис

Разом  8455 ос.

I, II  5092 ос.

II, III  3700 ос.

 ?, II  ?, III  ?

Розв'язання

1) _ 8455

      5092

      3363 (ос.) – мешкає у III селі

2) _ 3700

      3363

       337 (ос.) – мешкає у II селі

3) _ 5092

       337

      4755 (ос.) – мешкає у I селі

Відповідь: мешкають 4755 осіб у першому селі, 337 осіб у другому селі, 3363 особи у третьому селі.

Завдання 677

Периметр ділянки трикутної форми становить 1840 м. Дов­жина першої сторони ділянки дорівнює 625 м, а другої — на 34 м менша. Обчисли довжину третьої сторони ділянки.

Короткий запис

Периметр  1840 м

— 625 м

II  ?, на 34 м менша

III  ?

Розв'язання

1) _ 625

        34

      591 (м) – довжина II сторониі

2) + 625

      591

     1216 м) – довжина двоъ сторын разом

3) _ 1840

      1216

        624 (м) – довжина III сторони

Відповідь: довжина третьої сторони 624 метри.

Завдання 678

Маса бідона з молоком дорівнює 34 кг, а маса бідона, наполовину наповненого молоком, — 19 кг. Визнач масу бідона.

Бідон з молоком  34 кг

Наполовину наповнений бідон з  молоком — 19 кг

Бідон  ?

Розв'язання

1) 34 – 19 = 15 (кг) – маса половини молока
2) 15  2 = 30 (кг) – маса всього молока
3) 34  30 = 4 (кг)
Відповідь: маса бідона 4 кілограми.

 

Завдання 679 Обчисли письмово.

+ 45815

   24906

   70721

_ 190638

    84529

   106109

+ 97370

  176482

  273852

_ 78429

   39607

   38822

+ 524170

    67375

   591545

_ 56814

   47624

    9190

Завдання 680

Після того як на консервному заводі використали 987 кг цукру, там залишилося ще 1 т 870 кг цукру. Скільки цукру було на консервному заводі спочатку? Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

Короткий запис

Використали  987 кг

Залишилося  1 т 870 кг

Було  х кг

Розв'язання

1 т 870 кг = 1870 кг

х  987 = 1870

х = 1870 + 987

х = 2857 (кг) = 2 т 857 кг

Відповідь: спочатку на консервному заводі було 2 т 857 кг цукру.

 

§ 140 Завдання 681 Порядок дій

230 + 460 + 110 + 1900 + 2000  200 = 4700  200 = 4500

4500 < 6300

 

Завдання 682

+  36719

  236875

  273594

_ 273594

   236875

    36719

_ 273594

    36719

   236875

_ 560000

    58270

   501730

+ 58270

  501730

  560000

_ 560000

   501730

 

     58270

_ 50040

   49940

      100

+    100

   49940

   50040

_ 50040

      100

   49940

+ 92033

   146520

   238553

_ 238553

  146520

    92033

_ 238553

    92033

   146520

Завдання 683 «Магічний» квадрат


288

36

216

108

180

252

144

 324

72

 

288 + 36 + 216 = 540

540 – 288 – 180 = 72

540 – 216 – 72 = 252

540 – 180 – 252 = 108

540 – 180 – 36 = 324

Завдання 684 Дії з іменованими величинами

6 т  1 т 340 кг = 5 т 1000 кг – 1 т 340 кг = 4 т 660 кг

71 дм  93 мм = 70 дм 100 мм – 93 мм = 70 дм 7 мм

12 ц  368 кг = 1200 кг –  368 кг = 832 кг = 8 ц 32 кг

3 год 45 хв + 45 хв = 3 год 90 хв = 4 год 30 хв

63 кг 700 г + 78 кг 650 г = 141 кг 1350 г = 142 кг 350 г

804 км 820 м + 66 км 470 м = 870 км 1290 м = 871 км 290 м

 

Завдання 685 Рівняння

х  34194 = 49875

х = 49875 + 34194

х = 84069

+ 49875

   34194

   84069

56720  у = 27318

у = 56720 – 27318

у = 29402

_ 56720

  27318

  29402

15325 + х = 42389

х = 42389 – 15325

х = 27064

_ 42389

  15325

  27064

у + 32157 = 64448

у = 64448 – 32157

у = 32291

_ 64448

  32157

  32291

Завдання 686

Покупець попросив зважити 900 г цукерок двох видів в один пакет. Продавець зважив 630 г цукерок одного виду. Скільки грамів цукерок іншого виду потрібно по­класти в пакет, щоб отримати бажану масу? Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

Короткий запис

 630 г

II  х г

Разом  900 г

Розв'язання

630 + х = 900

х = 900  630

х = 270 (г)

Відповідь: в пакет потрібно покласти 270 грам цукерок іншого виду.

 

Завдання 687

На олійному заводі першого дня виготовили 16 бочок олії, а другого дня — 20. Другого дня виготовили на 480 л більше олії, ніж першого дня. Скільки літрів олії ви­готовили кожного дня окремо?

День 
У 1 бочці
Кількість бочок
Загальна маса
I
?, однакова
 
16
?
II
20
?, на  480 л більше
Розв’язання
1) 20  16 = 4 (б.) – на стільки більше бочок виготовили II дня
2) 480 : 4 = 120 (л) – міститься в 1 бочці
3) 120  16 = 1920 (л) – виготовили I дня
4) 120  20 = 2400 (л) – виготовили II дня
Відповідь: виготовили 1920 л олії першого дня і 2400 л олії другого дня.

 

Завдання 688

У саду груш росте в 4 рази менше, ніж яблунь. Діти ви­рішили полічити всі дерева в саду. У Миколи вийшло 55 дерев, у Тетяни — 58, а в Олесі — 54. Хто з дітей по­лічив правильно? Скільки дерев у саду?

Розв’язання
Оскільки груш росте в 4 рази менше, ніж яблунь, то на груші припадає 1 частина, а на яблука  чотири таких частини, тому
1) 4 + 1 = 5 (ч.) – всього частин
2) З чисел 55, 58, 54 націло на 5 ділиться число 55, тому 
55 : 5 = 11 (д.) – припадає на 1 частину
3) 11  5 = 55 (д.)
Відповідь: Микола полічив правильно: в саду 55 дерев.

 

Завдання 689

_ 56231

  34608

  21623

+ 21623

   34608

   56231

_ 56231

  21623

  34608

+ 317980

   592189

   910169

_ 910169

  317980

  592189

_ 910169

   592189

   317980

+ 129804

    37617

   167421

_ 167421

  129804

    37617

_ 167421

   129804

    37617

_ 58960

   52584

    6376

+ 52584

    6376

   58960

_ 58960

    6376

   52584

Завдання 690

Для хлібозаводу змололи на борошно 24 мішки пшениці та 18 мішків жита. Пшениці змололи на 4 ц 20 кг більше, ніж жита. Яку масу пшениці та жита змололи окремо, якщо маса всіх мішків була однаковою?

 
Маса 1 мішка
Кількість мішків
Загальна маса
Пшениця
?, однакова
 
24
?, на 4 ц 20 кг більше
Жито
18
?
Розв’язання
4 ц 20 кг = 420 кг
1) 24  18 = 6 (м.) – на стільки більше мішків пшениці
2) 420 : 6 = 70 (кг) – міститься в 1 мішку
3) 70  24 = 1680 (кг) – змололи пшениці
4) 70  18 = 1260 (кг) – змололи жита
Відповідь: змололи 1680 кг пшениці і 1260 кг жита.

 

§ 141 Завдання 691

6800 : 100 : 4  5  2  70 = 170 – 70 = 100
100 • 10 = 1000 (г.)  гусениць може з'їсти зозуля за 10 днів.

 

Завдання 692

329 : 1 • 10 = 329 • 10 = 3290

7 • 1000 : 10 = 7000 : 10 = 700

52 • 10 : 520 = 520 : 520 = 1

37000 : 100 • 1 = 370 • 1 = 370

3000 : 3 • 7 = 1000 • 7 = 7000

840 : 840 • 672 = 1 • 672 = 672

0 : 821 • 31 = 0

200 • 6 : 3 = 1200 : 3 = 400

8010 • 10 : 100 = 80100 : 100 = 801

 

Завдання 693

х 34782

       17

 243474

 34782 

 591294

_591294| 17    

  51       34782 

  _81

    68

    _132

      119

       _139

         136

           _34

             34

               0

_12896| 62  

  124     208

    _496

      496

         0

х 208

    62

   416

1248  

12896

х 15008

       75

   75040

105056 

1125600

_1125600| 75    

   75       15008

  _375

    375

       _600

         600

            0

х 23604

       25

 118020

 47208 

 590100

_590100| 25    

  50       23604

  _91

    75

    _160

      150

       _100

         100

            0

_63414| 78  

  624     813

  _101

     78

    _234

      234

         0

х 813

    78

 6504

5691  

63414

_17344| 16  

  16     1084

  _134

    128

     _64

       64

         0

х 1084

     16

  6504

 1084  

 17344

Завдання 694

5 т : 2 ц = 50 ц : 2 ц = 25

92 кг : 4 кг = 23

18 км : 900 м = 18000 м : 900 м = 2

2 км 87 м • 3 = 2087 м • 3 = 6261 м = 6 км 261 м

67 дм • 35 = 2345 дм = 234 м 5 дм

506 см • 24 = 12144 см = 121 м 44 см

 

Завдання 695

Два горобці за день приносять своїм пташенятам 750 порцій комах, порівну кожний. Скільки порцій комах приносить кожний горобець?

Короткий запис

2 дн.  750 п.

1 дн. — ?

Розв'язання

750 : 2 = 375 (п.)

Відповідь: кожний горобець приносить 375 порцій комах.

 

Завдання 696

За 4 год туристи пропливли по річці на байдарках 56 км. Скільки кілометрів пропливе за 7 год моторний човен, якщо його швидкість на 9 км/год більша за швидкість байдарки?

 
Швидкість
Час
Відстань
Байдарка
? км/год
4 год
56 км
Човен
?, на 9 км/год більше
7 год
? км
Розв’язання
1) 56 : 4 = 14 (км/год) – швидкість байдарки
2) 14 + 9 = 23 (км/год) – швидкість човна
3) 23  7 = 161 (км)
Відповідь: моторний човен пропливе 161 кілометр.

 

Завдання 697

Визнач відстань між точками А і В, якщо радіуси зобра­жених кіл дорівнюють 2 см і 4 см.

Розв’язання
2 + 2 + 4 + 4 = 12 (см)
Відповідь: між точками АВ 12 сантиметрів.

 

Завдання 698

Щоб вчасно помітити пожежу, у тайзі будують вежі за­ввишки 30 м. З однієї вежі можна оглянути 10000 га лісу. Яку площу лісу можна оглянути з десяти таких веж?

Короткий запис

1 в.  10000 га

10 в. — ?

Розв'язання

10000  10 = 100000 (га)

Відповідь: можна оглянути 100000 га лісу.

 

Завдання 699

Журавель стоїть на двох ногах, а чапля — на одній нозі. Жаба, яка сиділа в болоті, порахувала їхні ноги і в неї вийшло 18. Відомо, що журавлів і чапель на болоті ра­зом 11. Скільки на болоті чапель?

Розв'язання

1) 1  11 = 11 (н.)  ніг, якщо всі є лише чаплями
2) 18  11 = 7 (н.)  решта ніг
3) 2  1 = 1 (н.)  різниця в кількості ніг
4) 7 : 1 = 7 (пт.)  серед птахів стільки журавлів
5) 11  7 = 4 (пт.)  серед птахів стільки чапель
Відповідь: на болоті 4 чаплі.

 

Завдання 700

810 : 9 • 100 = 90 • 100 = 9000

4900 : 10 : 7 = 490 : 7 = 70

27000 • 1 : 9 = 27000 : 9 = 3000

60 • 7 : 10 = 420 : 10 = 42

540 : 6 • 100 = 90 • 100 = 9000

11000 • 4 : 1000 = 44000 : 1000 = 44

 

Завдання 701

Автомобіль їхав по шосе 4 год зі швидкістю 70 км/год. Потім він звернув на ґрунтову дорогу й за 2 год проїхав шлях, на 180 км менший, ніж по шосе. З якою швидкістю рухався автомобіль ґрунтовою дорогою?

 
Швидкість
Час
Відстань
По шосе
70 км/год
4 год
?
По грунтовій дорозі
? км/год
2 год
?, на 180 км менша
Розв’язання
1) 70  4 = 280 (км) – проїхали по шосе
2) 280  180 = 100 (км) – проїхали по ґрунтовій дорозі
3) 100 : 2 = 50 (км/год)
Відповідь: ґрунтовою дорогою автомобіль рухався зі швидкістю 50 км/год.

Інші завдання дивись тут...