Завдання 662 Розрядні доданки
a. 340 768 = 300 000 + 40 000 + 700 + 60 + 8
б. 980 675 = 900 000 + 80 000 + 600 + 70 + 5
в. 1 675 432 = 1 000 000 + 600 000 + 70 000 + 5 000 + 400 + 30 + 2
г. 1 197 768 = 1 000 000 + 100 000 + 90 000 + 7 000 + 700 + 60 + 8
д. 2 000 786 = 2 000 000 + 700 + 80 + 6
е. 7 450 090 = 7 000 000 + 400 000 + 50 000 + 90

  

(1) цифра 4 позначає сотні тисяч
цифра 8 позначає десятки тисяч 
цифра 7 позначає сотні
(2) цифра 0 знаходиться в розряді десятків
цифра 1 знаходиться в розряді мільйонів
цифра 5 знаходиться в розряді одиниць

  

Завдання 664
Побудуйте на координатному промені точки А (25), В (40), С (50).

  

Завдання 665
Побудуйте на фрагменті координатного променя точки С(6100), F(6500), K(6250) і L(6900). 

  

Завдання 666 
У порядку зростання: 300, 500, 10 250, 14 000, 27 000, 11 000 000

  

Завдання 667 Округлення чисел
(1) Україна – 603 628 км²  604 000 км²
    Білорусь – 207 600 км²  207 600 км²
    Польща – 312 685 км²   312 700 км²
    Словаччина – 48 845 км²  48 800 км²
Угорщина – 93 030 км²  93 000 км²
Румунія – 238 392 км²  238 400 км²
Молдова – 33 843 км²  33 800 км²
(2) 603 628  312 685 = 290 943
(3) 48 845 – 93 030 = 44 185

Завдання 668

a. + 1236475 
       367128
     1603603
в. _ 2234567
      876999
     1357568
д. х 768
       17
    5376
    768  
   13056

є. _6195 | 3   

    6        2065

    _19

      18

      _15

        15

          0

з. 3400 : 100 = 34

б. + 178987
    7896507
    8075494
г. _ 678905
     456805
     222100

е. х 358

       89

    3222

   2864  

   31862

ж. _7026 | 2   

     6        3513

    _10

      10

        _2

          2

           _6

             6

             0

і. 347 • 10 = 3470

Завдання 669

a. 480 : 10 + 1 023 900 = 48 + 1023900 = 1023948
б. (3  60) : 10 + 18 900 : 100 = 180 : 10 + 18 900 : 100 = 18 + 189 = 207
в. 604 – 129 + 17  100 = 604 – 129 + 1700 = 475 + 1700 = 2175
г. (20  11)  5 – 54  (10 + 5) = 220  5 – 54  15 = 1100 – 810 = 290
д. 17  28 + 83  28 + 100  28 = (17 + 83 + 100)  28 = 200  28 = 5600
е. (85  41 – 485)  1000 = (3485 – 485)  1000 = 3000  1000 = 3000000

  

Завдання 670
a + b
a + c
c + d
68 + 23 = 91
199 + 36 = 235
343 + 216 = 559
4021 + 2354 = 6375
12155 + 6843 = 18998
68 + 15 = 83
199 + 24 = 223
343 + 111 = 454
4021 + 1987 = 6008
12155 + 3025 = 15180
15 + 74 = 89
24 + 500 = 524
111 + 576 = 687
1987 + 6048 = 8035
3025 + 7113 = 10138
 b
 b
 b  c
68  23 = 45
199  36 = 163
343  216 = 127
4021  2354 = 1667
12155  6843 = 5312
74  23 = 51
500  36 = 464
576  216 = 360
6048 – 2354 = 3694
7113 – 6843 = 270
23  15 = 8
36  24 = 12
216  111 = 105
2354  1987 = 367
6843  3025 = 3818

Завдання 671

a. 33 + 62 = 27 + 36 = 63
б. 162 : 4 = 256 : 4 = 64
в. (13 – 6)2 + 1 = 72 + 1 = 49 + 1 = 50
г. 83 – 82 = 512 – 64 = 448
д. 962 + 4 = 9216 + 4 = 9220
е. 173 – 13 = 289 – 13 = 276
є. 102 : 4 = 100 : 4 = 25
ж. 103 – 999 = 1000 – 999 = 1
з. 53 : 52 = 125 : 25 = 5
і. 92 : 3 = 81 : 3 = 27
й. 182 : 5 = 324 : 5 = 64,8
ї. 73 – 119 = 343 – 119 = 224

Завдання 672

(1) +    210000 
          840000
        1050000 (га) – площа Атаками.
+         210000 
         1050000
      920000000
      921260000 (га) – площу займають три пустелі разом.
(2) _ 920000000
           210000
       919790000 (га) – на стільки площа Сахари більша.

  

Завдання 673
Розрахуйте витрати на пальне для автомобіля на місяць (30 днів). Щодня автомобіль проїжджає близько 32 км. Вважайте, що ціна 1 л бензину дорівнює 28 грн, а розхід пального на 100 км – 10 л бензину.
Розвязання
1) 32  30 = 960 (км)  проїжджає за місяць;
2) 960 : 100 = 96 (р.)  у стільки разів більше проїжджає;
3) 28  96 = 2688 (грн)  витрачає на бензин на місяць.
Відповідь: 2688 грн.

  

Завдання 674
Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки дорівнює 6,7 см, а довжина другої – на 3,2 більше, ніж першої. Знайдіть довжину третьої ланки ламаної, якщо довжина ламаної становить 25,1 см. Побудуйте дану ламану.
Розвязання
1) 6,7 + 3,2 = 9,9 (см)  довжина другої ланки;
2) 6,7 + 9,9 = 16,6 (см)  довжина двох перших ланок разом;
3) 25,1 - 16,6 = 8,5 (см)  довжина третьої ланки.
Відповідь: 8,5 см.

  

Завдання 675 Вид кутів 
a. ABC = 72°  гострий
г. TUR = 180°  розгорнутий
б. DAF = 55°  гострий
д. MNO = 135°  тупий
в. GFD = 154°  тупий 
е. PON = 38°  гострий

Завдання 676

в. 45°
г. 90°

Завдання 677

Розвязання
 8 = 16 (см)  периметр многокутника.
Відповідь: 16 см.

  

Завдання 678
Розвязання
(4 + 4 + 4 + 12)  2 = 48 (см)  периметр першої фігури;
7 + 7 + 12 = 26 (см)  периметр другої фігури.
Відповідь: 48 см і 26 см.

  

Завдання 679
 4 + (6 : 2)  6 = 24 + 18 = 42 (см)  периметр фігури.

  

Завдання 680
a. Прямокутник АВСD зі сторонами АВ = 4,5 см і ВС = 3 см.
(4,5 + 3)  2 = 7,5  2 =  15 (см)  периметр прямокутника АВСD;
4,5  3 = 13,5 (см² площа прямокутника АВСD. 
б. Прямокутник КОМР зі сторонами КО = 7 см і ОМ = 5,3 см.
(7 + 5,3)  2 = 12,3  2 = 24,6 (см) – периметр прямокутника КОМР;
 5,3 = 37,1 (см² площа прямокутника КОМР.
в. Квадрат РОКВ зі стороною РО = 3 см.
 4 = 12 (см)  периметр квадрата РОКВ;
 3 = 9 (см² площа квадрата РОКВ.
г. Квадрат OPSR зі стороною ОР = 22 мм.
22  4 = 88 (мм)  периметр квадрата OPSR;
22  22 = 484 (мм² площа квадрата OPSR.

  

Завдання 681
a. Трикутник PQR гострокутний.
б. Трикутник АВС тупокутний.
в. Трикутник КРО рівносторонній.
г. Трикутник HKB гострокутний.

Завдання 682 

1.  е
2. — а
3. — в
4. — б
5. — д.
6. — г.

Завдання 683 Ознайомлення з дробами

(1) У порядку зростання: 3/50, 4/50, 5/50, 8/50, 10/50, 25/50   
(2) 4/50 = 2/25, 5/50 = 1/10, 8/50 = 4/25, 10/50 = 1/5, 25/50 = 1/2
(3) 100 : 50  4 = 8 (кг)  маса крові людини вагою 100 кг.
(4) 10/50  8/50 = 2/50  на стільки більше крові у печінці, ніж у селезінці.

  

Завдання 684
Анна купила 3/4 кг мандарин. А Давид купив 5/8 кг мандарин. Скільки кілограмів мандарин разом купили діти?
Розвязання
Розвязання
1) 1000 г : 4 • 3 = 750 (кг)  купила Анна;
2) 1000 г : 8 • 5 = 625 (кг)  купив Давид;
3) 750 + 625 = 1375 (кг)  купили діти.
Відповідь: 1375 кг.

  

Завдання 685
Правильні дроби: 3/4, 3/7, 3/9, 4/7, 4/9, 7/9
Неправильні дроби: 9/7, 9/4, 9/3, 7/4, 7/3, 4/3, 3/3, 7/7, 4/4, 9/9

  

Завдання 686
a. 8/5 = 3/5
б. 10/5 = 5/5
в. 14/5 = 4/5
г. 5/5
д. 12/5 = 2/5
Дроби порядку спадання: 14/5, 12/5, 10/5, 8/5, 5/5

Завдання 687

a. 2 1/5 = 11/5
б. 4 2/7 = 30/7
в. 13 2/3 = 41/3
г. 10 3/7 = 73/7
д. 15 4/7 = 109/7
е. 17 4/5 = 89/5
є. 32 1/3 = 97/3
ж. 56 1/4 = 225/4
з. 35 2/3 = 107/3
і. 47 8/9 = 431/9

Завдання 688

a. 1/5 + 3/5 = 4/5
б. 2/7 + 3/7 = 5/7
в. 6/22 + 3/22 = 9/22
г. 16/40 + 19/40 = 35/40
д. 9/10 – 3/10 = 6/10
е. 11/12 – 1/12 = 10/12
є. 54/76 – 19/76 = 35/76
ж. 11/25 – 3/25 + 12/25 = 20/25
з. 16/30 + 14/30 – 25/30 = 5/30
і. 1/25 + 3/5 = 1/25 + 9/25 = 10/25
й. 4/8 – 1/6 = 24/48 – 8/48 = 16/48
ї. 1/5 + 2/4 = 4/20 + 10/20 = 14/20

Завдання 689

У новому будинку 120 квартир. 3/8 всіх квартир становлять двохкімнатні, 6/15 усіх квартир – однокімнатні, а решта – трикімнатні. Скільки трикімнатних квартир у цьому будинку?
Розвязання
1) 120 : 8 • 3 = 45 (кв.)  двокімнатні;
2) 120 : 15 • 6 = 48 (кв.)  однокімнатні;
3) 120 – (45 + 48) = 27 (кв.)  трикімнатні.
Відповідь: 27 квартир.

  

Завдання 690
Зафарбовано 1/4 фігури

  

Завдання 691
Зображено вісім трикутників і три чотирикутники.