Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

І варіант.

Завдання 1. Рух у протилежні напрямки. З одного залізничного вокзалу у протилежних напрямках вирушили два потяги. Швидкість першого 85 км/год, а другого — на 10 км/год менша. Яка відстань буде між потягами через 5 годин після початку руху?

Потяги їдуть в протилежні напрямки

Швидкість 

Час

Відстань

Перший потяг

85 км/год

5 год

? км

Другий потяг

на 10 км/год менша, ніж першого

Розв'язання.

1 спосіб

85 – 10 = 75 (км/год) – швидкість другого потяга.

85 + 75 = 160 (км/год) – швидкість віддалення потягів.

160 • 5 = (100 + 60) • 5 = 500 + 300 = 800 (км) – відстань між потягами через 5 годин.

2 спосіб

85 – 10 = 75 (км/год) – швидкість другого потяга.

85 + 75 = 160 (км) – відстань між потягами за 1 год. 

160 • 5 = (100 + 60) • 5 = 500 + 300 = 800 (км) – відстань між потягами через 5 годин.

3 спосіб

85 – 10 = 75 (км/год) – швидкість другого потяга.

85 • 5 = (80 + 5) • 5 = 400 + 25 = 425 (км) – відстань пройшов перший потяг за 5 год.

75 • 5 = (70 + 5) • 5 = 350 + 25 = 375 (км) – відстань пройшов другий потяг за 5 год.

425 + 375 = 800 (км) – відстань між потягами через 5 годин.

Відповідь: через 5 годин від початку руху відстань між потягами буде 800 км.

 

Завдання 2. 

78 048 : 72 + (47 020 – 9000 : 300) = 1084 + (47020 – 30) = 48074

_78048 | 72

  72        1084

   60

    0

   604

   576

     288

     288

        0

_47020

       30

   46990

 

+ 46990

     1084

   48074

 

Завдання З. 

(320 + 480) • 100 = 800 • 100 = 80000

351000 + 300 = 351300

 

Завдання 4. Частку чисел 13 048 та 4 збільшили у 2 рази.

(13048 : 4) • 2 = 6524

_13048 | 4     

  12         3262

   10

     8

     24

     24

        8

        8

        0

х 3262

        2

   6524

 

 

Завдання 5. Дії з величинами.

8 м 20 см > 5 м 40 см на 2 м 80 см

Розв'язання.

_8 м 20 см

 5 м 40 см

 2 м 80 см

  

2/3 року < 3/4 року на 1 місяць

Розв'язання.

2/3 року = 12 міс : 3 • 2 = 8 міс

3/4 року = 12 міс : 4 • 3 = 9 міс.

9 міс – 8 міс = 1 міс.

 

Завдання 6. 

х : 3 = 3010

х = 3010 • 3

х = 9030

9030 : 3 = 3010

3010 = 3010

 

Завдання 7. Периметр геометричних фігур. Побудуй квадрат з площею 16 см2 та знайди його периметр.

Розв'язання.

16 см2 = 4 см • 4 см.

Треба побудувати квадрат зі стороною 4 см.

Р = 4 см • 4 = 16 см – периметр квадрата. 

 

Завдання 8. 

9* : *6 = 6

7* + 3* = 110

Розв'язання.

96 : 16 = 6

75 + 35 = 110 або 71 + 39 =110 або 72 + 38 =110 або 73 + 37 = 110 і т.д.

 

Міркуємо так.

96 : 16 = 6, бо 16 • 6 = 96

110 = 75 + 35, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 5 + 5

або

110 = 71 + 39, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 1 + 9

або

110 = 72 + 38, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 2 + 8

або

110 = 73 + 37, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 3 + 7

або

110 = 74 + 36, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 4 + 6

або

110 = 76 + 34, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 6 + 4

або

110 = 77 + 33, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 7 + 3

або

110 = 78 + 32, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 8 + 2

або

110 = 79 + 31, 110 = 70 + 30 + 10, бо 10 = 9 + 1

 

II варіант

Завдання 1. Рух у протилежні напрямки. 3 одного автовокзалу у протилежних напрямках вирушили два автобуси. Швидкість першого 65 км/год, а другого — на 10 км/год більша. Яка відстань буде між автобусами через 6 годин після початку руху?

Автобуси їдуть в протилежні напрямки

Швидкість 

Час

Відстань

перший автобус

65 км/год

6 год

? км

другий автобус

на 10 км/год більша, ніж першого

Розв'язання.

1 спосіб

65 + 10 = 75 (км/год) – швидкість другого автобуса.

65 + 75 = 140 (км/год) – швидкість віддалення автобусів.

140 • 6 = (100 + 40) • 6 = 600 + 240 = 840 (км) – відстань між автобусами через 6 годин.

2 спосіб

65 + 10 = 75 (км/год) – швидкість другого автобуса.

65 + 75 = 140 (км) – відстань між автобусами за 1 год.

140 • 6 = (100 + 40) • 6 = 600 + 240 = 840 (км) – відстань між автобусами через 6 годин.

3 спосіб

65 + 10 = 75 (км/год) – швидкість другого автобуса.

65 • 6 = (60 + 5) • 6 = 360 + 30 = 390 (км) – відстань пройшов перший автобус через 6 год. 

75 • 6 = (70 + 5) • 6 = 420 + 30 = 450 (км) – відстань пройшов другий автобус через 6 год. 

390 + 450 = 840 (км) – відстань між автобусами через 6 годин.

Відповідь: через 6 годин від початку руху відстань між автобусами буде 840 км.

 

Завдання 2. 5195808 : 32 + (74050 – 8000 : 400) = 6119 + (74050 – 20)=6119 + 74030=

= 80149

_195808 | 32    

 192          6119

    38

    32

      60

      32

      288

      288

          0

+74030

   6119

  80149

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

(4800 – 800) : 1000 = 4000 : 1000 = 4

294 000 + 800 = 294800

 

Завдання 4. Різницю чисел 384 012 і 12 306 зменшити у 3 рази.

(384012 – 12306) : 3 = 123902

_384012

   12306

  371706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_371706 | 3      

 3           123902

  7

  6

  11

   9

   27

   27

       6

       6

       0

 

Завдання 5. Дії з величинами.

З/5 години > 1/2 години на 6 хв

Розв'язання.

3/5 години = 60 хв : 5 • 3 = 36 хв

1/2 години = 60 хв : 2 = 30 хв

36 хв – 30 хв = 6 хв

 

4 км 300 м < 7 км 200 м на 2 км 900 м

Розв'язання.

_7 км 200 м

 4 км 300 м

 2 км 900 м

 

Завдання 6. 

х : 4 = 2001

х = 2001 • 4

х = 8004

8004 : 4 = 2001

2001 = 2001

 

Завдання 7. Периметр геометричних фігур. Побудуй квадрат площею 9 см2 та знайди периметр.

9 см2 = 3 см • 3 см

Треба побудувати квадрат зі стороною 3 см.

Р = 3 см • 4 = 12 см – периметр квадрата.

 

Завдання 8. 

9* : *0 = 3 

5* + 6* = 120

Розв'язання.

90 : 30 = 3

55 + 65 = 120 або 51 + 69 =120 або 52 + 68 = 120 або 53 + 67 = 120 і т.д.

Міркуємо так.

120 = 55 + 65, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 5 + 5

або

120 = 51 + 69, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 1 + 9

або

120 = 52 + 68, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 2 + 8

або

120 = 53 + 67, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 3 + 7

або

120 = 54 + 66, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 4 + 6

або

120 = 56 + 64, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 6 + 4

або

120 = 57 + 63, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 7 + 3

або

120 = 58 + 62, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 8 + 2

або

120 = 59 + 61, 120 = 50 + 60 + 10, бо 10 = 9 + 1

Інші завдання дивись тут...