Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8

І варіант

Завдання 1. Запишіть числом двісті сорок п’ять тисяч триста сім. 

А 24 537 

Б 245 307 

В 245 037

 

Завдання 2. Ознайомлення з дробами. Швидкість польоту шпака 80 км/год. Швидкість польоту чайки складає 3/4 польоту шпака. Яка швидкість польоту чайки?

А 60 км

Б 20 км/год 

В 60 км/год

Розв'язання.

80 : 4 • 3 = 60 (км/год) – швидкість польоту чайки.

 

Завдання 3. Ділення натуральних чисел з остачею. Назви пропущене число 98 : * = 6 (ост. 2)

А 12 

Б 16 

В 18

Розв'язання.

(х • 6) + 2 = 98

х • 6 = 98 – 2  

х • 6 = 96

х = 96 : 6

х = (60 + 36) : 6

х = 16

 

Завдання 4. Розв'язок рівняння у : 8 = 201

А 1608 

Б 168 

В 108

Розв'язання.

у : 8 = 201

у = 201 • 8

у = 1608

 

Завдання 5. Визначити кількість цифр у частці при діленні числа 6300 на число 21.

А одна цифра 

Б дві цифри 

В три цифри

Розв'язання.

Перше неповне ділене 63 при діленні на 21 дає 1 цифру, додамо ще 2 цифри, що залишилися у діленому. Маємо у частці 3 цифри.

 

Завдання 6Периметр геометричної фігури. Довжина прямокутника дорівнює 70 мм, а його ширина — у 2 рази менша від довжини. Чому дорівнює периметр такого прямокутника?

Розв'язання.

70 : 2 = 35 (мм) – ширина прямокутника.

Р = (70 мм + 35 мм) • 2 = 210 мм = 21 см – периметр прямокутника.

Відповідь: 21 см.

 

Завдання 7. 

(6711 – 32 012 : 53) • 4 + 309 = 24737

_32012 | 53

 318      604

    21

      0

    212

    212

        0

_6711

   604

 6107

х6107

      4

24428

 

+24428

      309

  24737

 

1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м

 

Завдання 8. Фермер зібрав 38 мішків пшениці й 18 мішків жита. Маса пшениці була на 16 центнерів більша, ніж маса жита. Скільки кілограмів жита і кілограмів пшениці зібрав фермер окремо, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу?

Розв'язання.

16 ц = 16 • 1 ц = 16 • 100 кг = 1600 кг

38 – 18 = 20 (м.) –  на стільки більше було мішків пшениці, ніж жита.

1600 : 20 = 800 (кг) – вага 1 мішка.

800 • 38 = 30400 (кг) – пшениці зібрав фермер.

800 • 18 = 14400 (кг) – жита зібрав фермер.

Відповідь: фермер зібрав 30400 кг пшениці та 14400 кг жита. 

 

ІІ варіант.

Завдання 1. Запишіть числом дев'яносто шість тисяч вісімдесят три.

А 96 830 

Б 96 083 

В 96 803

 

Завдання 2. Ознайомлення з дробами. Маса кавуна становить 3 кг. Яка маса 3/10 кавуна?

А 100 г 

Б 30 г 

В 900 г

Розв'язання.

3 кг = 3000 г

3000 : 10 • 3 = 900 (г) – маса 3/10 кавуна.

 

Завдання 3. Ділення натуральних чисел з остачею. Пропущене число * : 12 = 7 (ост. 6) 

А 84 

Б 90 

В 88

Розв'язання.

х = 12 • 7 + 6  

х = 90 

 

Завдання 4. Розв’язок рівняння у • 9 = 5589.

А 621 

Б 6201 

В 6021

Розв'язання.

у • 9 = 5589

у = 5589 : 9

у = (5400 + 180 + 9) : 9

у = 621

 

Завдання 5. Визначити кількість цифр у частці при діленні числа 4200 на число 14?

А одна цифра 

Б дві цифри

В три цифри

Розв'язання.

Перше неповне ділене 42 при діленні на 14 дає 1 цифру, додамо ще 2 цифри, що залишилися у діленому. Маємо у частці 3 цифри.

 

Завдання 6. Периметр геометричної фігури. Ширина прямокутника дорівнює 25 мм, а його довжина у 2 рази більша від ширини. Чому дорівнює периметр такого прямокутника?

Розв'язання.

25 • 2 = 50 (мм) – довжина прямокутника.

Р = (50 мм + 25 мм) • 2 = 150 мм – периметр прямокутника.

Відповідь: 150 мм.

 

Завдання 7. 

(4322 – 51 085 : 17) • 6 + 604 = 8506

_51085 | 17

 51        3005

    0

    0

      8

      0

      85

      85

        0

_4332

  3005

  1317

 

х1317

      6

 7902

 

+7902

    604

  8506

 

 

Завдання 8. Господиня купила по однаковій ціні 7 кг яблук і 3 кг груш. За яблука вона заплатила на 56 грн більше, ніж за груші. Скільки коштують яблука і груші окремо?

Розв'язання.

7 – 3 = 4 (кг) – на стільки більше купила яблук.

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 14 (грн.) – ціна фрукта.

7 • 14 = 98 (грн.) – коштують яблука.

3 • 14 = 42 (грн.) – коштують груші.

Відповідь: яблука коштують 98 грн., груші – 42 грн. 

Інші завдання дивись тут...

  • dfdfdfdfdfdf
    cпасибо большое
    26 лютого 2018 15:29