Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Завдання 57.

456 + 223 = 679

а) 223 + 456 = 679  (від перестановки доданків сума не змінюється)

679 – 223 = 456 (щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок).

679 – 456 = 223 (щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок)

6) 720 – 315 = 405

405 + 315 = 720 (щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник).

720 – 405 = 315 (щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю)

 

Завдання 58.

+258

  323

  581

Перевірка

+323

  258

  581

Перевірка

_581

  323

  258

Перевірка

_581

  258

  323

_256

  169

   87

Перевірка

+  87

  169

  256

Перевірка

_256

   87

 169

 

+314

  586

  900

 

Перевірка

+586

  314

  900

Перевірка

_900

  314

  586

Перевірка

_900

  586

  314

_324

  243

    81

Перевірка

+  81

  243

  324

Перевірка

_324

   81

 243

 

 

Завдання 59. Відстань від Львова до Києва 555 км, від Києва до Полтави 343 км. Яка відстань від Львова до Полтави через Київ? Ви­конай схематичний рисунок.

Львів –--- 555 –--- Київ –--- 343 –---- Полтава 

Розв’язання.

1) 555 + 343 = 898 (км) – відстань від Львова до Полтави через Київ.

Відповідь: 989 кілометрів.

 

Обернена задача.

Відстань від Львова до Полтави через Київ 898 км. Відстань від Львова до Києва 555 км. Яка відстань від Києва до Полтави?

Розв’язання.

1) 898 – 555 = 343 (км) – відстань від Києва до Полтави.

Відповідь: 343 км.

 

Обернена задача.

Відстань від Львова до Полтави через Київ 898 км. Відстань від Києва до Полтави 343 км. Яка відстань від Львова до Києва?

Розв’язання.

1) 898 – 343 = 555 (км) – відстань від Львова до Києва.

Відповідь: 555 км.

 

Завдання 60.

Довжина прямої дороги від Антонівки до Світлого 315 км. Інша дорога веде  через Вишняки, причому відстань від Антонівки до Вишняків 93 км, а від Вишняків до Світлого 279  км. На скільки пряма дорога між селищами Антонівка і Світле коротша від дороги між ними через Вишняки?

Розв’язання.

1) 93 + 279 = 372 (км) – відстань від Антонівки до Світлого через Вишняки.

2) 372 – 315 = 57 (км) – на стільки коротша пряма дорога між селищами Антонівка і Світле від дороги між ними через Вишняки.

Відповідь: на 57 кілометрів пряма дорога між селищами Антонівка і Світле коротша від дороги між ними через Вишняки.

 

Завдання 61. На столі є 7 купюр по 100 гри, 8 купюр по 10 грн, а в гаманці на 3 купюри по 100 грн менше. Скільки грошей у гаманці?

Стіл – по 100 грн 7 купюр та по 10  грн 8 купюр

Гаманець – ?, на по 100 грн 3 купюри менше, ніж на столі

Розв’язання.

1)  100 • 7 + 10 • 8 = 700 + 80 = 780 (грн.) – гривень на столі.

2) 780 – 3 • 100 = 780 – 300 = 480 (грн.) – гривень в гаманці.

Відповідь: 480 гривень в гаманці.

Не виконуючи дії віднімання, встанови, на скільки гривень більше на столі, ніж у гаманці.

4 • 100 + 10 • 8 = 400 + 80 = 480 (грн.) – на стільки гривень більше на столі, ніж у гаманці.

 

Завдання 62. Покажи коло, круг. Назви їх цент­ри, радіуси і діаметри. Що більше: радіус чи діаметр? У скільки разів?

Розв’язання.

Коло: центр О, радіус ОА, діаметр NМ.

Круг: центр S, радіус SВ, діаметр DС.

Діаметр у 2 рази більший, ніж радіус.

 

Завдання 63.

х + 312 = 504

х = 504 – 312

х = 192

192 + 312 = 504

504 = 504

х + 312 = 504 + 291

х + 312 = 795

х = 795 – 312

х = 483

483 + 312 = 795

504 + 291 = 795

795 = 795

х – 113 = 279

х = 279 + 113

х = 392

392 – 113 = 279

х – 113 = 279 – 102

х – 113 = 177

х = 177 + 113

х = 290

290 – 113 = 177

279 – 102 = 177

177 = 177

х • 100 = 400

х = 400 : 100

х = 4

4 • 100 = 400

400 = 400

50 • х = 200

х = 200 : 50

х = 4

50 • 4 = 200

200 = 200

 

Завдання 64.

+537

  264

  801

Перевірка

+264

  537

  801

Перевірка

_801

  264

  537

Перевірка

_801

  537

  264

+473

  346

  819

Перевірка

+346

  473

  819

Перевірка

_819

  346

  473

Перевірка

_819

  473

  346

_937

  258

  679

Перевірка

+679

  258

  937

Перевірка

_937

  679

  258

 

_865

  356

  509

Перевірка

+509

  356

  865

Перевірка

_865

  509

  356

 

 

Завдання 65. Визнач оптимальний маршрут до своєї бабусі або до інших рідних. За даними про відстані між населеними пунктами у твоїй області склади задачу, подібну до задачі 60.

 

Завдання 66*. Розглянь візерунок із кіл.

Скільки кіл зображено? Шість.

Як розміщені центри всіх кіл? На одній прямій.

Порівняй їх радіуси. Іхні радіуси рівні.

Інші завдання дивись тут...