Інші завдання дивись тут...

МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

Завдання 171.

Г) 102 • 7 = 714

 

Завдання 172. Рівняння

х : 3 = 64

х = 64 • 3

х = 192

192 : 3 = (180 + 12) : 3 =64

64 = 64

 

х : 3 = 335 – 130

х : 3 = 205

х = 205 • 3

х = 615

615 : 3 = (600 + 15) : 3 = 205

205 = 205

 

х : 7 = 35 • З

х : 7 = 105

х = 105 • 7

х = 735

735 : 7 = (700 + 35) : 7 = 105

105 = 105

 

Завдання 173.

148 • 3 = (100 + 40 + 8) • 3 = 300 + 120 + 24 = 444

 

Завдання 174.

х239

      3

  +27

    90

   600

   717

х239

      3

   717

 

Завдання 175.

х154

      5

  770

х234

      З

  702

х115

      7

  805

х318

      3

  954

 

Завдання 176. У школі 3 перші класи, а других, третіх і четвертих кла­сів — по 2. Разом у початкових класах 270 учнів. Скільки у школі першокласників, другокласників, третьокласників і четвертокласників, якщо кількість учнів в усіх класах од­накова?

Розв’язання.

1) 2 • 3 = 6 (кл.) – всього других, третіх, четвертих класів.

2) 3 + 6 = 9 (кл.) – всього класів у школі.

3) 270 : 9 = 30 (уч.) – учнів в одному класі.

4) 30 • 3 = 90 (уч.) – всього першокласників.

5) 30 • 2 = 60 (уч.) – стільки другокласників, третьокласників, четвертокласників.

Відповідь: у школі 60 першокласників та по 60 учнів інших класів початкової школи.

 

Завдання 177. Серед многокутників вибери трикутники. Назви вершини, сторони, кути цих трикутників. Який трикутник має пря­мий кут? Обчисли його периметр.

Трикутники: OMN. KZP.

Вершини: O, M, N, K, Z, P/

Сторони: OM, MN, NO, KZ, ZP, PK

Прямий кут має трикутиник: OMN

 

 

Завдання 178. Для фарбування дитячого майданчика на 540 грн куплено 4 банки зеленої, 3 банки блакитної й 2 банки жовтої фарби за однаковою ціною. Яка вартість однієї банки фарби кож­ного кольору?

Схема

Розв’язання.

1) 4 + 3 + 2 = 9 (б.) – банок фарби куплено.

2) 540 : 9 = 60 (грн.) – вартість однієї банки фарби (ціна банки фарби).

Відповідь: 60 грн коштує одна банка фарби.

 

Завдання 179. У двох четвертих класах 57 учнів. Скільки учнів у кожному класі окре­мо, якщо в одному з них на 5 учнів більше, ніж в іншому?

Схема.

Розв’язання.

57 – 5 = 52 (уч.) – учнів порівну.

52 : 2 = (40 + 12) : 2 = 26 (уч.) – учнів у меншому класі.

26 + 5 = 31 (уч.) – учнів у більшому класі.

Відповідь: у більшому класі 31 учень, у меншому класі 26 учнів.

 

Завдання 180.

х : 6 = 123

х = 123 • 6

х = 738

738 : 6 = (600 + 120 + 18) : 6 = 123

123 = 123

 

х : 5 = 100 + 74

х : 5 = 174

х = 174 • 5

х = 870

870 : 5 = (500 + 350 + 20) : 5 = 174

100 + 74 = 174

74 = 74

 

х : 3 = 24 • 6

х : 3 = 144

х = 144 • 3

х = 432

432 : 3 = (300 + 120 + 12) : 3 = 144

24 • 6 = 144

144 = 144

 

Завдання 181. Усі двоцифрові числа написано підряд. Скільки всього цифр написано?

Від 10 до 99  записано 90 цифр (99 – 10 + 1 = 90).

Інші завдання дивись тут...