Інші завдання дивись тут...

Завдання 470

х 17

    3

   51 

х 24

  13

  72

 24 

 312

 4 = 32

х 16

  25

  80

 32 

 400

х 34

  28

 272

 68 

 952

Перевірка:

_51 | 17       

 51     3

   0

_312 | 13       

 26     24

 _52

   52

     0

32 : 8 = 4

_400 | 25       

  25     16

_150

  150

     0

_952 | 34       

 68     28

_272

  272

     0

Завдання 471

(315 • 3 – 28 • 13) : 7 = 83

х 315

      3

  945

х 28

   13

   84

  28 

  364

_945

  364

  581

_581 | 7  

  56     83

  _21

    21

      0

(35 • 14 + 42 • 9) : 28 = 31

х  35

    14

  140

  35 

  490

х 42

     9

 378

+ 490

   378

   868

_868 | 28 

  84     31

  _28

    28

      0

44 • 0 + 55 • 1 – 0 • 55 = 55

38 • 1 + 38 • 2 + 38 • З = 38 • (1 + 2 + 3) = 38 • 6 = 228

х 38

    6

 228

Завдання 472 Іменовані числа

1 р. = 365 (366) днів

1 тиждень = 7 днів

1 р. = 12 міс.

1 доба = 24 год

1 хв = 60 с

1 год = 60 хв

 

2 р. = 730 (732) днів

2 р. = 24 міс.

36 міс. = 3 р.

36 доби = 864 год

 

Завдання 473

Учень щоденно запізнюється на 5 хв на один урок. Скільки часу він змарнує за навчальний рік, якщо в навчальному році 175 робочих днів? Скільки це становить пропущених уроків (приблизно)?

Розв’язання

1) 5 • 175 = 875 (хв.) – часу марнує за навчальний рік.

2) 875 : 45 = 19 (ост. 20) ≈ 19 (уроків) – пропущених уроків.

 

Завдання 474

Власник квартири має оплатити комунальні послуги за квитанцією. Яка вартість цих комунальних послуг?

Вид послуги

Кількість спожитого

Ціна

Разом до оплати

Газ

50 кубічних метрів

8 грн

?

 

Електроенергія

150 кіловат-годин

1 грн

Розв’язання

1) 50 • 8 = 400 (грн) – вартість газу.

2) 150 • 1 = 150 (грн) – вартість електроенергії.

3) 400 + 150 = 550 (грн)

Відповідь: вартість цих комунальних послуг 550 гривень.

 

Завдання 475

Скільки учнів у перших, других і третіх класах окремо, якщо відомо:

1) у перших і других класах разом 110 учнів,

2) у других і третіх — 131 учень, 3) у перших, других і третіх класах — 185 учнів?

Вибери схему, за якою тобі зручно розв’язати задачу.

Розв’яжи задачу різними способами.

Розв’язання

1 спосіб

1)  185 – 131 = 54 (уч.) – у I класах.

2) 110 – 54 = 56 (уч.) – у II класах.

3) 131 – 56 = 75 (уч.) – у III класах.

2 спосіб

1) 185 – 110 = 75 (уч.) – у III класах.

2) 131 – 75 = 56 (уч.) – у II класах.

3)  110 – 56 = 54 (уч.) – у I класах.

Відповідь: 54 учні в перших класах, 56 учнів у других класах, 75 учнів у третіх класах.

 

Завдання 476 Добери й запиши по три розв’язки кожної нерівності.

450 < x, при х = 451, 452, 453

x < 200, при х = 0, 1, 2

Завдання 477 Порядок дій

х 25

  13

  75

 25 

 325

_768 | 32       

  64     24

_128

  128

     0

(36 + 18) : 9 – (137 – 69) • 0 + 15 • 37 = 561

1) 36 + 18 = 54

2) (137 – 69) • 0 = 0

3) 54 : 9 = 6

4) 15 • 37 = 555

5) 6 + 555 = 561

48 : (96 – 88) + 1 • (726 : 22) – 507 : 13 = 0

1) 96 – 88 = 8

2) 726 : 22 = 33

3) 48 : 8 = 6

4) 1 • 33 = 33

5) 507 : 13 = 39

6) 6 + 33  39 = 0

Завдання 478

Перша бригада зібрала за зміну 55 ящиків винограду, друга  — 90 таких самих ящиків. Маса винограду в одному ящику — 8 кг.

На скільки кілограмів винограду більше зібрала друга бригада, ніж перша? Зроби короткий запис задачі (у будь-якій формі).

І бр.  ?, 55 ящ. по 8 кг
ІІ бр.  ?, 90 ящ. по 8 кг
На скільки більше  ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 90 – 55 = 35 (ящ.) – на стільки більше ящиків зібрала друга бригада, ніж перша.

2) 8 • 35 = 280 (кг)

2 спосіб

1) 8 • 55 = 440 (кг) – зібрала перша бригада.

2) 8 • 90 = 720 (кг) – зібрала друга бригада.

3) 720 – 440 = 280 (кг)

Відповідь: на 280 кг більше винограду зібрала друга бригада, ніж перша.

 

Завдання 479

Скільки цеглин у кожній палеті?

У першій палеті 125 цеглин, в другій — 84 цеглини.

Де їх більше? У першій палеті.

На скільки? 125 – 84 = 41 (цеглину).

Інші завдання дивись тут...